« Zwaar werk | Hoofdmenu | Boos »

12/15/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

nico medema

Aangenomen, dat over 20 jaar weer (volledig) geindexeerd kan worden, dan hebben de huidige gepensioneerden door de inflatie fors aan koopkracht ingeleverd. Door de CAO-verhogingen stijgen de pensioenrechten van werknemers met de inflatie en profiteren dan over 20 jaar wel van de indexering van de pensioenen. De huidige gepensioneerden halen dat nooit meer in, voorzover ze er dan nog zijn.

C. Muurling

En dan al die andere verhogingen in bijv. Zorg, Energie kosten, auto verzekeringen, etc. etc. etc etc, Ach, de blogger heeft totaal geen problemen dit allemaal te betalen. Wakker worden mensen, wakker worden.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff, het is zeer te waarderen dat u in uw blog hierboven thans (voor het eerst?) eerlijk toegeeft dat de koopkracht van de pensioenuitkering van de zijde van het PFZW al járen achteruit gaat. Ofschoon bruto gelijkblijvend, zónder indexering voor de opgetreden inflatie, is die koopkracht intussen al wel met om en nabij 10% gedaald.
Voor actieve deelnemers, degenen die nu premie betalen, geldt tenminste nog dat zij intussen wél van de plaatsgevonden CAO-verhogingen hebben geprofiteerd.

Voor de ‘pensioentrekkers’ van PFZW gold dat vroeger eveneens, maar dat is al langer afgeschaft.
Nico Medema heeft voorts helemaal gelijk met zijn redenering dat veel gepensioneerden van nu waarschijnlijk nooit meer op het oude niveau zullen terugkeren. Eigenlijk zou dát alleen al een reden moeten zijn voor het nemen van (bijna) draconische maatregelen, zoals ook vroeger wel eens is gebeurd.

Het voordeel als je wat ouder (ouder dan de heer Borgdorff) bent is namelijk dat je je soms ook nog de pensioenzorg van ‘vroeger’ kunt herinneren, uit eigen ervaring. Zoals in mijn geval. Ik heb een concreet voorstel tot verbetering.

Ik ben in 1956 als 18-jarige begonnen met werken. Dat was in die tijd heel gewoon, althans in veel milieus van ‘gewone hardwerkende Nederlanders’, zoals onze minister-president deze groep menigmaal aanduidt. Dat gold ook voor mijn achtergrond.
Daarna heb ik tot omstreeks mijn 30-ste via avondopleidingen en op zaterdag(middagen) me verder bekwaamd en voorts tot 31 december van het jaar waarin ik 65 werd, gewerkt. Bij meerdere werkgevers overigens.

In totaal dus ruim 47 jaar en daar ben ik niet rouwig om. Ik heb het geluk gehad met veel mensen gedurende lange tijd prettig te hebben mogen samenwerken en daarbij heel veel ervaring opgedaan. Ik kijk er voornamelijk met plezier op terug. Dat ter inleiding.

De eerste jaren dat ik werkte moesten er voor een pensioen zogenoemde ‘rentezegels’ worden geplakt. Die werden uitgegeven door zogeheten ‘Raden van Arbeid’, later opgegaan in de Sociale Verzekeringsbank, de SVR. Geleidelijk aan werden er echter ook steeds meer pensioenfondsen opgericht. Het zegeltjes-plakken werd daarmee opgedoekt.
Ik werkte destijds zelf in het bedrijfsleven maar weet dat vanaf 1970 voorshands voor (een deel van) de gezondheidszorg het PGGM verplicht werd gesteld. Sedert 2008 verder als PFWZ door het leven gaand.

Eerder bij andere fondsen (deels) opgebouwde dienstjaren werden daarbij sinds 1970 door het PGGM meteen erkend, waarvoor een zogeheten ‘backservice-voorziening’ in het leven werd geroepen. Alle deelnemers konden daardoor meteen een beroep doen op volledige rechten, uiteraard met inachtneming van de reglementering op dat terrein . Het PKI (Pensioenfonds Katholieke Instellingen) was daarbij een grote ‘speler’.

Een vergelijkbare regeling zou nu opnieuw kunnen worden ingevoerd, waar het gaat om het achterblijven terzake de indexering van pensioenen. Dat zou met name het PFZW toch moeten aanspreken.

Ik erken dat zulks allemaal niet zo eenvoudig is als het lijkt. Ik heb e.e.a. met opzet wat gesimplificeerd om het wat begrijpelijker te maken en tevens niet té uitvoerig te worden. Bovendien ‘overval’ ik pensioenbestuurders er ongetwijfeld mee.
Ik zou het idee evenwel best verder kunnen uitwerken, met alle plussen en minnen. Er is beslist geen reden om deze gedachte nu al meteen te laten vallen. Het zou het vertrouwen in pensioenfondsen enorm kunnen verbeteren! En iedereen zal er wel bij varen.

Of willen we de huidige situatie laten voortbestaan, m.a.w. berusten we in het feit dat al zoveel jaren de pensioenen niet meer worden geïndexeerd? Alsof het om een natuurverschijnsel gaat?
Nog niet zo lang geleden opperde u het voornemen om periodiek specifiek in te gaan op vragen en voorstellen in reacties op uw blog. Kan deze reactie u ook inspireren?

Excuses aan eenieder dat bovenstaand verhaal wat langer is uitgevallen dan oorspronkelijk mijn bedoeling was.

Louis Sparidans


Bastiaan

Beste Nico,

Helaas stijgen de pensioenrechten van de werknemers niet mee met de CAO-verhogingen, zolang de dekkingsgraad te laag is.
Daarmee zijn de werknemers solidair met de gepensioneerden.
Laten we bij de feiten blijven.

Groet,
Bastiaan

Jacoba Hartman

De Blog is uit de lucht geweest gedurende het weekend.
Ik kon dus niet zien hoe de mensen op mijn reactie naar dhr. Borgdorff hebben gereageerd.
Er waren voor mij veel negatieve reacties geplaatst als reactie op de Blog, echter deze zijn van de site verdwenen.
Ik noem dit manipulatie.
Wat heeft de blog dan nog voor zin???????
Het zal de PZW sieren alsnog alle reacties terug te plaatsen!
Een ieder kan dan lezen wat de deelnemers bezich houd.
Alsnog een kopie van mijn reactie nu toegevoegd:
Jacoba Hartman zei...
Er wordt niet geïndexeerd omdat het de bedoeling is dat we in Europa naar één pensioenfonds gaan. Althans dat wil Europa, ondertussen heeft Brussel al aangegeven dat onze pensioenfondsen, notabene een van de beste van de wereld een risico lopen door hun aandelen en obligatie beleid.
Echter Europa kijkt verlekkerd naar onze pensioengelden.
Neen geen Europees pensioenfonds, ook niet als de vakbonden vinden dat aan hun eisen wordt voldaan.
Het geld is van de Nederlanders en daar blijft een ieder vanaf. Ook en vooral onze overheid.
De Nederlandsche pensioenpotten zitten boordevol.
Om te voorkomen dat de pot overstroomd en ons geld verdwijnt in zwarte gaten is indexatie noodzakelijk.

nico medema

beste Bastiaan, dat klopt niet. Salarisverhoging voor werknemers (o.m. door Cao-verhoging) betekent meer pensioenopbouw. Geen relatie met huidige dekkingsgraad

nico medema

uw reactie staat gewoon bij het vorige blog, niets verwijderd dus

CrM

Ook een keer meegemaakt. Waarschijnlijk door service aan de site maar ook wellicht censuur, wie weet!
Overigens heeft Mevr. Hartman gelijk dat het Blog moet stoppen.
Borgdorff gaat er geen cent minder om verdienen (sterker nog hij heeft de afgelopen jaren een tonnetje meer gekregen voor al zijn zgn. diensten en sinds 2012 (misschien nog wel langer|) is er totaal geen structurele verbetering geweest in beleid en uitvoer daarvan. Een klein groepje mensen hier (werken waarschijnlijk voor de pensioenfondsen) proberen elke keer de boel te sussen door feitelijke onwaarheden te vertellen en schuld gevend aan Overheid en Draghi. Dat dit juist de grote asociale boosdoeners zijn voor dit beleid wordt gemakshalve vergeten omdat zij namelijk ook een goede boterham krijgen in deze financiële a-sociale wereld.

Dus stoppen en verantwoording afdragen want ooit zullen jullie dat een keer moeten.

Bastiaan

Beste Nico,
De extra opbouw door CAO verhoging is zeer gering. Het achterblijven indexatie van pensioenrechten is wel fors, en vergelijkbaar met indexatie achterstand van gepensioneerden.
Groet,
Bastiaan

NaSa

De meeste 60+ medewerkers zijn op jonge leeftijd begonnen met fysiek zwaar en lange werkdagen.
Het verhogen van de pensioenleeftijd is "te" snel gegaan om hierop te anticiperen.
Het werken aan het bed wordt voor menigeen te zwaar in combi met onregelmatige diensten en de hoge werkdruk.
Helaas bij mijn werkgever geen ouderenbeleid en leren omdenken , daar staat men (nog) niet open voor.
Ik pleit als 60+ om de werkzaamheden in overleg aan te passen door in gesprek te gaan met elkaar en kijk naar wat haalbaar is voor beiden.
Zo houdt je oudere werknemers langer op de werkvloer is mijn verwachting.
Mede daardoor mogelijk ook minder ziekteverzuim?
Zijn er al instellingen die zo werken en/of zijn er onderzoeken hierover bekend?
Werkgevers en pensioenfondsen.....vanachter een bureau is het makkelijk te bepalen voor de mensen op de werkvloer.
Ga a.u.b in gesprek en leer te luisteren en zoek samen de verbinding.


Detlev Delp

niet indexeren dan maar een eindejaarsuitkering
goed idee ????

Erik van de Polder

Geachte heer Borgdorff,

Hoewel ik u zeer waardeer voor uw werk, heb ik toch een nare nasmaak van uw bovenstaande blog gekregen.

Hoe kunt u nou zeggen dat de pensioenrichtleeftijd "een ingewikkelde term [is] die met belastingregels te maken heeft, en verder weinig zegt over de leeftijd waarop u daadwerkelijk met pensioen kunt"? Dat is op zijn zachtst gezegd misleidend.

Natuurlijk gaat er een ingewikkelde rekenkundige exercitie achter schuil, waar u de lezer niet mee wilt vermoeien. Dat begrijp ik, maar u had met minder woorden een veel betere en eerlijkere uitleg kunnen geven. De verhoging naar 68 betekent namelijk - heel simpel:

een lagere pensioenopbouw.

Lagere pensioenopbouw betekent óf dat je later met pensioen kunt gaan óf dat je minder geld overhoudt. Zo moeilijk is die uitleg niet.

Ik weet dat het geen populaire boodschap is: lagere opbouw, ongewijzigde pensioenpremie en geen indexatie. Maar als we in de pensioenwereld één ding geleerd hebben sinds de kridietcrisis, is het dat we geen zoete broodjes moeten verkopen. Deelnemers hebben recht op eerlijke en transparante communicatie.

Hopende hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan eerlijke en begrijpelijke pensioencommunicatie,

Met vriendelijke groet,

Erik van de Polder
P&O adviseur

pmg van keulen

mijn pensioen uitkering is met 5 euro verlaagd deze mnd. jan. 2018.
Ra Ra hoe kan dat? (het blog lezend van Dhr.Borgdorff)

Willem Zeilmaker


Meneer Borghoff toch!
U jokt. In zowel jan. als febr. is mijn uitkering met
€ 5,80 verlaagd....
Ik wil dat u dat corrigeert. Anders is uw belofte hierboven geen cent waard, en overweeg ik een klacht in te dienen.
Ik hoor graag van u.

Dick Wezelman

Beste Borghoff.
Mooie praatjes vanuit uw kant met een riant inkomen
Maar weet uw wat een eerlijke verdeling is om elkaar te helpen in dit land
De luxe babyboomers met hun riante pensioen van af 60 jaar 300 euro in te laten leveren en dat bedrag verdelen over de mensen die nu met pensioen gaan , want die komen straks zoals ik in de armoe grens terecht. Wat bedoelt uw genieten van pensioen . Heb eind van het jaar 53 jaar gewerkt en me vrouw 25 jaar zij heeft gedwongen door slijtage 3 jaar eerder pensioen op genomen en ik laatste twee jaar ook door roofbouw op me lichaam 2 dagen per week pensioen en werken omdat we zo sociaal zijn om niet ons af te laten keuren .
Ik hou straks 285 euro over en me vrouw ook zoiets dus bijenkast 75 jaar gewerkt .En Borghoff doet nu net dat we het zo goed hebben. Zou hem graags eens ontmoeten voor een gesprek ,Denk dat hij zich doodschaamt en dat hij stilvalt omdat hij totaal niet weer wat er zich in dit land afspeelde.Pensioenfondsen duwen de mensen die nu met pensioen gaan de armoe in omdat er Veels te veel gebruik maken van sociale voorzieningen al of niet terecht ( Haal maar binnen met je knecht)
Het is begonnen met de pensioen graaiers oftewel de babyboomers en het eindigt met de vluchtelingen

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff