« Pensioenuitkering en premie onveranderd in 2018 | Hoofdmenu | 2018 »

12/22/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

johan

pensioenfonds bouw indexeren pensioenen 2018 met 0,59%.
Wanneer wij?

CrM

Ach ja heer Borgdorff, u probeert het goed te praten maar het is een volstrekte leugen dat de pensioenen onbetaalbaar worden. We kunnen inmiddels met de +/- 1500 miljard wat in deze pot zit, iedereen van een goed pensioen voorzien voor ongeveer 50 jaar, zonder dat dat we met het geld iets hoeven te doen. Niet verstandig (dat snap ik ook) maar het geeft wel aan dat het niet onbetaalbaar is. Sterker nog over 50 jaar is de chaos door hebzucht zo groot dat we onszelf mogelijk al vernietigd hebben. Ondertussen houden jullie de schone schijn op dat de wereld lekker filantropisch bezig is en dat we in een betrokken maatschappij leven. Helaas worden we door een klein groepje rijken misleid veracht en ook u doet mee met deze moderne onderdrukking.
Hoe kunnen de mensen die niet in de gekte willen meegaan het tij nog keren? Hoe kunnen we de aarde nog redden en de (financiële) wapens krachteloos maken. Heel simpel door van deze financiële systemen afscheid te nemen. Ik las laatst ergens een stukje waar dit ook mooi in beschreven stond.
Het woord transitie hoor ik de laatste tijd steeds meer en ik ben er van overtuigd dat wij met onze geest en hersenen dit kunnen realiseren. De huidige financiële machtshebbers weten dat maar al te goed en zullen nooit een verandering willen maar gaan over de ruggen van de mens door met hun destructieve beleid om zo iedereen te exploiteren en dat is zeer bedreigend voor het voortbestaan van onze mensheid en aarde. Voor velen (ook in Nederland) zullen er geen mooie dagen zijn en ook u bent daar mede verantwoordelijk voor.

jvstempvoort

Lijkt me eerder dat mensen niet boos zijn op dhr Borgdorff maar meer op het politiek systeem.Het lijkt er steeds meer op,dat vooral de zeer rijken meer in bescherming worden genomen oa dmv afschaffing dividendbelasting.En voor de gewone Nederlander wordt het leven steeds duurder.Ondanks de zg lasten verlichting. Het is geen eerlijk systeem. Evenals de pensioenen die niet worden geindexeerd.Het is raar,dat er met meer geld,minder wordt uitgekeerd. Daar komt het uiteindelijk op neer.We leggen de schuld bij iedereen neer bij Draghi, bij het EP, bij de DNB en ga zo maar door.Ik vraag me steeds af of de pensioenfondsen met elkaar een vuist kunnen maken naar de politiek, met zo'n 1500 miljard,zijn ze nl ook een multinational.Om te beginnen met de dekkingsgraad te verlagen naar bv 100%,ipv 105% zodat er eerder geindexeerd kan worden.En wellicht zouden pensioenfondsen veel meer voor ouderen kunnen betekenen dan alleen maar pensioen uitkeren en premie innen/beheren.Omdat op dit moment worden, vooral door de media, ouderen afgeschilderd als niet meer produktief,dus economisch niet meer verantwoord.Dat zij hun steentje hebben bijgedragen wordt maar even vergeten.De nadruk ligt op de kosten. Dat is toch verschrikkelijk jammer.
Ondanks dit alles wil ik iedereen die dit leest een gezond en voorspoedig 2018 wensen.

J.Bink

De heer Borgdorff en zijn collega's hebben jaren zitten slapen.
Een hogere levensverwachting en vergrijzing komen niet zomaar uit de lucht vallen. Een goed bestuurder ziet dit al veel eerder aankomen. Als je de geboortecijfers in beeld hebt dan weet je wanneer er een grotere groep aanspraak gaat maken op zijn/haar pensioen.
Ik moet op een reserve aanleggen als over 15 jaar mijn CV ketel vervangen moet worden.
Wellicht wordt het tijd dat de heer Borgdorff opstapt.

Bastiaan

Beste J.Bink,

Dat is wel erg kort door de bocht .
Bekijk de ontwikkeling van de levensverwachting eens hier : https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/22/levensverwachting-65-jarige-5-jaar-hoger-sinds-aow-wet


Groet,
Bastiaan

Lemon

@"Ik moet op een reserve aanleggen..."

Zo heeft de overheid ook een reservepotje op 'ons' pensioenvermogen ...dus een behoorlijke vinger in de pap.

*** Toen in 2013 : 'Nederland heeft circa 1050 miljard euro aan opgebouwd pensioen staan bij alle pensioenfondsen. In de huidige situatie heeft de overheid een latente belastingclaim van circa 350 miljard euro op de pensioenfondsen (Witteveenkader). Nu Nederland kampt met een behoorlijk hypothetisch financieringstekort, pleit Yellowtail ervoor om de latente belastingclaim op de pensioenfondsen in te lossen. https://www.yellowtail.nl/actueel/item/yellowtail-voorstander-van-inlossen-latente-belastingclaim

CrM

De stijgende levensverwachting zou zomaar eens fake nieuws kunnen zijn om de mensen te misleiden. Ik zie al decennia lang veel mensen voor en rond hun 65 heengaan. Waar gaat al dat ingelegde pensioengeld van de vroegstervers naar toe?

Bastiaan

Beste CRM,

Verspreid het CBS fake news, of beroept u zich op ‘alternative facts’ ?

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Beste CrM,

Het pensioengeld van de vroegstervers wordt gebruikt voor de langlevers.
En voor het nabestaanden pensioen van de nabestaanden van de vroegstervers.
Dat doen pensioenfondsen al sinds hun oprichting zo.

Groet,
Bastiaan

CrM

Ik weet precies hoe het werkt Bastiaan en daarom zit er ondertussen 1500 miljard in de pot. Nabestaanden krijgen overigens maar erg bedroevend weinig en is het eerlijk dat iemand maar 40 euro en een ander 4000 per maand krijgt? Oh ja de een heeft er voor gewerkt en de ander niet, toch?...

CrM

IK mag hopen dat ze de waarheid spreken maar ik heb grote twijfels. In deze tijden is niemand meer echt onafhankelijk. Er is veel bedrog en misleiding en het moet echt anders, maar dan beginnen de rijken te piepen.
Weet u nog dat de NOS valse info gaf over een gesprek met een reporter van de BBC en Poetin? Was dat een alternative fact?

Ceesjan

Geachte Heer Borgdorff
Ja boos dat zijn wij weer niet indexeren tegen de tijd dat wij met pensioen mogen is ons pensioen net genoeg om de zorgpremie te betalen.
Weer langer door werken onder het mom dat we ouder worden , maar er is geen generatie die zoveeel voor ons pensioen betaald als wij !
Er zijn jaren geweest dat er maar 5% pensioen werd afgedragen en de mensen met 60 lekker in de fut gingen.
Nu betalen we meer dan 22% dus 1 dag in de week werken niets !
Ik verdien modaal en moet 5400 per jaar aan pensioen betalen dan krijg ik op m,n 68e 17000 euro bruto dus op m,n 82e heb ik pas mijn eigen inleg terug als ik dat haal .
Oja ik vergeet nog dat u wel per jaar 8.2 % rendement op mijn gled maakt .
Gewoon ziek makend .

F. Willemsen

duurzaam voedsel?
In 2025 moet één hectare land voedsel
opleveren voor vijf mensen; in 1960
leverde diezelfde hectare eten op voor
maar twee mensen. Die hectare moet
dus steeds meer voedsel opbrengen.
En ook gezond eten. Want het gaat
niet alleen om de hoeveelheid.... tot zover PFZW over duurzaam.
Ik wil daarvan zeggen dat de vervuiling van de met name Nederlandse aarde - door steeds maar meer-meer-groter-te groot en daarmee gepaard gaande kunstmest, overbemesting, glyfosaat gebruik, leidt tot overkil in de breedste zin. Alles behalve duurzaam. Men moet ophouden met de flauwekul dat Nederland wel even de hele voedselproductie van de wereld moet leveren. Wij beconcurreren afrikaanse boeren met dump, ipv dat we ze helpen met waterzuinige landbouw. China blijkt gigantische kassen te kunnen maken en heeft ruimte genoeg. Etc. PFZW, als jullie duurzaam willen aanmoedigen dan gaan jullie voor biologisch ipv verdere opschaling van Nederlandse productie per ha. En alle stappen en stapjes die gezet worden in die richting zijn welkom, in Nederland is het 5 voor twaalf.

CrM

Groot gelijk Cees Jan maar wat gaan we daar aan doen. De Blogger heeft geld genoeg en kan alles betalen wat hij maar wil en is dat terecht, nee! Zo zijn er zeer veel van dit soort bestuurders. Het zou hem sieren het eens voor een tonnetje per jaar te doen en de commissariaten als vrijwilligers werk uit te voeren. Dan zijn zijn dit soort mensen mijn helden. Maar nee hoor, het blijven graaiers en dat is nog heel vriendelijk gezegd.

Marieke

Zou iemand mij eens kunnen uitleggen wat het verschil is tussen de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd. Ik lees overal dat de pensioenleeftijd omhoog gaat naar 68 jaar m.i.v 01-01-2018. Ik kan op de site van PFZW hierover niets lezen. Houdt dat in dat ik nog later pensioen krijg dan mijn AOW? Hoe onduidelijk kan het zijn allemaal. Ik dacht dat mijn pensioen tegelijkertijd uitgekeerd zou worden met mijn AOW.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

Ik was vanochtend op een nieuwjaarsbijeenkomst en ving daar het volgende gesprek op. Vrij ‘vertaald’ :

Er zijn mensen die in een hemel geloven. Stel, u hoort daar ook bij en u meldt zich na uw overlijden aan de hemelpoort en Petrus vraagt u: ‘Wat hebt u gedaan toen de pensioenen jarenlang stagneerden en in koopkracht van jaar tot jaar achteruit gingen?’

En u zou daarop moeten antwoorden: ‘Niks Petrus, helemaal niks, want dat lag niet aan mij’.

Hoe zou u zich dan nu reeds bij deze gedachte vinden? Geeft het u een gevoel van opluchting?
Of vindt u zich eigenlijk verplicht dat u nu eindelijk, na al die jaren, tóch eens samen met uw collega-directeuren om de tafel moet om deze impasse écht te doorbreken?

Het gaat er niet om om een ‘schuldige’ aan te wijzen, de DNB, ECB, Draghi enzovoorts?
Het gaat om een oplossing!

Enige tijd geleden reikte ik u al eens een mogelijke oplossing aan. Wel wat ‘gedurfd’ maar toch. Of wilt u nog ‘even afwachten’ totdat u zelf met pensioen gaat?
Ik bedoel dit laatste beslist niet cynisch, maar het zou er toch ‘zomaar’ van kunnen komen.

Ik wil mijn voorstel op uw verzoek best nóg eens nader toelichten.
Tot slot, een goed en gezond nieuw jaar voor u en de uwen!

Louis Sparidans

P.Lemon

Antwoord...

***U bouwt minder pensioen op (1)
Per 1 januari 2015 bouwt u per jaar minder pensioen op. Dat kan omdat u langer moet doorwerken en dus langer de tijd hebt om uw pensioen op te bouwen. De pensioenleeftijd gaat immers omhoog: stapsgewijs van 65 naar 67 jaar. Dit besluit heeft te maken met de verhoging van de AOW-leeftijd. Omdat we langer moeten doorwerken, hoeft u per jaar minder pensioen op te bouwen om op dezelfde pensioenuitkering uit te komen.

Rekenvoorbeeld:
Mieke werkt parttime als verpleegkundige in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Het deel van haar jaarsalaris waarover zij pensioen opbouwt (de pensioengrondslag) is € 16.000,-.
In 2014 bouwde ze daarover per jaar 1,95% aan pensioen op: € 312,-.
In 2015 bouwt ze daarover nog maar 1,75% aan pensioen op: € 280,-.

3. U bouwt minder pensioen op (2)
Er is nog een tweede verandering waardoor u minder pensioen opbouwt. U bouwt namelijk geen pensioen op over uw gehele salaris. Omdat u later ook AOW krijgt, bouwt u over een deel van uw salaris geen pensioen op. Dit deel heet de franchise. En deze franchise is in 2015 met ongeveer € 300,- verhoogd. U bouwt dus pensioen op over een kleiner deel van uw salaris.

https://www.pfzw.nl/actueel/nieuws-van-pfzw/Paginas/5-veranderingen-in-uw-pensioen.aspx

Webredactie

Beste Marieke,

In diverse media heeft inderdaad informatie gestaan over de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 1 januari 2018 naar 68 jaar. Het gaat in deze berichtgeving om de pensioenrichtleeftijd. Die is op dit moment nog 67 jaar en gaat vanaf 1 januari 2018 naar 68 jaar.

Verhoging van de pensioenrichtleeftijd
U bouwt vanaf 1 januari 2018 pensioen op met de richtleeftijd van 68 jaar. Het verhogen van de pensioenrichtleeftijd is een vergelijkbare situatie met die van 1 januari 2014 toen de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar ging.

Geen invloed op ingangsdatum ouderdomspensioen
De verhoging van de pensioenrichtleeftijd betekent niet dat het pensioen pas op 68-jarige leeftijd wordt uitgekeerd. Bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaat het ouderdomspensioen nog steeds standaard in op dezelfde dag als de dag waarop de AOW ingaat. U mag er ook nog steeds voor kiezen om het ouderdomspensioen te vervroegen of uit te stellen.

Chris

Leuk verhaal Louis maar je bent veel te aardig voor ze.
Borgdorff en zijn vriendjes weten precies waar het over gaat. Zij handelen niet voor niets met criminele bedrijven over aandelen en hij heeft zelf (Zwarte zwanen uitzendingen) gezegd dat hij met aandelen en beleggingen over of net naast naast de grens gaat.
Moeten we hem geloven of juist wantrouwen. ik denk het laatste want hij krijgt zoveel geld dat het hem geen een reet uit maakt hoe een ieder z'n lot vergaat. Hij kan toch alles betalen net zoals zoals iedere ander bestuurder die teveel krijgt.

Erik Van de Polder

Ook hier wordt weer zorgvuldig vermeden (verhuld) dat het verschuiven van de richtleeftijd betekent dat er sprake is van een lagere pensioenopbouw. Dat dit "geen invloed [heeft] op de ingang van uw ouderdomspensioen" is misleidende voorlichting. Minder pensioenopbouw betekent: of langer doorwerken of minder geld over houden.
Mensen hebben recht op eerlijke en begrijpelijke pensioencommunicatie. Neem een voorbeeld aan het antwoord van P.Lemon hieronder.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff