« Nog een keer de pensioenpotjes | Hoofdmenu | Mensenwerk »

11/24/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

Ik ga ver met u mee dat het wel meevalt met dat generatieconflict waar Wouter Koolmees afgelopen week op doelde. Het is waar, er bestaat gelukkig nog steeds een groot solidariteitsgevoel tussen jongeren en ouderen, althans bij de meesten. Ik ervaar het zelf ook. Maar toch, denk ik, is dat onvoldoende voor het herstel van vertrouwen in pensioenfondsen, wat zo broodnodig is.

U kent mij. Ik ben niet de gemakkelijkste criticus waar het over pensioenbeleid gaat, maar ik voel me wel een realist. Ik poog weliswaar alle begrip op te brengen voor het ontstaan van de problemen in de pensioensector maar ben het lang niet altijd eens met de ‘oplossingen’ die worden aangedragen om de malaise in ‘de pensioenwereld’ te bestrijden.

En daarmee bedoel ik voorstellen van álle partijen die wat te zeggen hebben over pensioenzaken in ons land. Niet alleen de bestuurders e.d. van de diverse pensioenfondsen, maar ook de politiek.

Ik weet het: de problemen zijn zéér weerbarstig en oplossingen om uit de problemen te geraken zijn zéér, zéér ingewikkeld. Ook Wouter Koolmees, de huidige minister van Sociale Zaken, benadrukte zulks afgelopen week. De feiten spreken voor zich.
De pensioenen worden al jaren niet meer geïndexeerd (dus feitelijk ook gekort, omdat de koopkracht van ouderen daarmee jaarlijks daalt!), terwijl de werkenden, ondanks de hoge premies die ze moeten opbrengen, nauwelijks hun pensioenopbouw er ‘iets’ op zien vooruitgaan.
Onderwijl verdubbelen zich (en soms zelfs meer dan dat) onze pensioenvermogens.

Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat geschiedschrijvers dit pensioen-decennium (en nog langer) later zullen gaan beschrijven met de aanhef: ‘Hoe was dit in godsnaam mogelijk?’.

Het is waar: het is ingewikkeld, maar daarom nog niet onoplosbaar.
Steek de koppen eens goed bij elkaar, haal ‘alles’ uit de kast (ook de politiek!) en laat het niet gebeuren dat later geschreven zal worden: ‘wat en waarom hebben al die bestuurders, alsook hun directies en pensioenraden, in de jaren 2010 – 2025 toch zo enorm gefaald?’.

Zulks geldt ook voor het ABP, PMT, PME en het pensioenfonds voor de Bouw, om ‘even’ de grootste (andere) fondsen te noemen.
Nogmaals, beste bestuurders, laat het niet gebeuren!

Ik ben maar ‘een eenvoudige pensioendeelnemer van bijna tachtig jaar’, maar voel zelfs nú al plaatsvervangende schaamte richting al diegenen die in deze tijd ‘aan de pensioenknoppen draaien ’.
Hopelijk lezen zij ook deze reactie.

Louis Sparidans


P.Lemon

@De pensioenen worden al jaren niet meer geïndexeerd (dus feitelijk ook gekort, omdat de koopkracht van ouderen daarmee jaarlijks daalt!), terwijl de werkenden, ondanks de hoge premies die ze moeten opbrengen, nauwelijks hun pensioenopbouw er ‘iets’ op zien vooruitgaan.

#De macht over het geld hebben we uit handen gegeven nu alle waarden centraal in electronische cijfer(pulsen) cq gedigitaliseerd wordt uitgedrukt. Het grote pensioenvermogen wordt o.a. hierin meegesleept als bv het renteinstrument inmiddels onklaar is gemaakt en nieuw geld scchijnbaar uit het 'niets'kan worden gemaakt.

***In navolging op de Bank of England (artikel in Engels), nu ook de Bundesbank met een verhelderend stuk over geldcreatie. In haar maandrapportage van april schrijven economen van de Duitse centrale bank dat commerciële banken inderdaad geld ‘uit het niets’ creëren. Zodra je een lening afsluit bij een bank wordt dat bedrag gewoon op je bankrekening toegevoegd als nieuw geld, waardoor de totale geldhoeveelheid toeneemt.
Onder normale omstandigheden kunnen centrale banken de geldcreatie beïnvloeden door de rente te verhogen of te verlagen. Een hoge rente zal de kredietverlening afremmen, terwijl een lage rente de kredietcreatie juist stimuleert. Dat mechanisme lijkt inmiddels uitgewerkt, aangezien de kredietverlening zelfs met een rente van bijna nul procent nauwelijks op gang komt. Door onzekerheid over de toekomst is er simpelweg minder vraag naar krediet, ook al wordt het tegen een historisch lage rente aangeboden.
lees verder : http://gerritherders.blogspot.nl/2017/05/rothschild-banken-creeren-geld-uit.html

C. Muurling

Duidelijk verhaal Louis. Respect! Maar je bent nog veel te lief voor ze.
Ondertussen weten we veel meer wat deze branche allemaal uitspookt. Zwarte zwanen wordt gebagatelliseerd en dat is een misdaad op zich.
Iedere onderzoeks journalist die hierover iets wil zeggen wordt monddood gemaakt. Gisteren nog naar Zembla en nieuwsuur gekeken?
We moeten ons oprecht zorgen maken over ons openbaar bestuur en overheid. Wat worden we toch bedrogen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff