« Zorgen over Belgische kernenergie | Hoofdmenu | Pensioenpotjes »

11/03/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Het is fijn dat de heer Borgdorff in zijn blog weer ‘ns een keer kan/mag benadrukken dat het pensioenvermogen van PFZW in amper tien jaar tijds ruimschoots is verdubbeld. En dat nog wel óndanks de financiële crisis. De inspanningen van mevrouw Else Bos hebben aan die vermogensverdubbeling ongetwijfeld bijgedragen.
Mede daarom moet het óók voor haar uitermate teleurstellend zijn dat desondanks de feitelijke pensioenuitkeringen al zo lange tijd niet kunnen/mogen worden geïndexeerd.

De hoofdverantwoordelijke daarvoor is de Europese Centrale Bank (de ECB) als gevolg van het door haar gevoerde rentebeleid; daar twijfelt intussen niemand meer aan. Ondanks de ruime vermogensverdubbeling bestaat er tóch al jaren een té lage dekkingsgraad vanwege een extreem lage (wettelijk voorgeschreven) rekenrente.

Het valt eigenlijk niet te rijmen en tevens amper tot niet uit te leggen. Ik ervaar het zelf en het is alleszins te begrijpen dat zoveel pensioengerechtigden hiertegen bij voortduring te hoop lopen. Het zou eigenlijk niet zo mogen zijn!

De Nederlandse pensioenvermogens zijn de hoogste binnen Europa. Geen enkel ander land binnen de EU kent vergelijkbare vermogens. Ook Duitsland, Frankrijk en Italië niet. Nederland is een uitzondering!

De ECB had hier rekening mee moeten houden! Waarom moeten Nederlandse pensioendeelnemers worden ‘gestraft’ door het monetaire beleid van de ECB? Wat hebben de heer Borgdorff en mevrouw Else Bos concreet ondernomen om de ECB te wijzen op dit onrecht? Is er aangedrongen op een compensatieregeling voor de uitzonderingspositie van de Nederlandse pensioenfondsen?

En als hierop geen actie is ondernomen, waarom dan niet? Kortom, u bent zelf niet schuldig aan de lage rekenrente maar hebt u wel ‘alles’ gedaan om richting de ECB op te komen voor de unieke situatie waarin de Nederlandse pensioenfondsen kwamen te verkeren door het ECB-beleid?

Let wel, het is allerminst mijn bedoeling om de verhoudingen op scherp te zetten tussen pensioendeelnemers en directies. Ik verkies de weg van beargumentering, hoor en wederhoor. ‘Zorg en Welzijn’ moet geen loze kreet zijn.

G P N v d Meij

De spijker op de kop!!!!!

jvstempvoort

Helemaal eens met Louis Sparidans!

Max Hubner

Het moet mij van het hart. De heer Borgdorff spreekt zijn terechte waardering uit voor Else Bos. Die zeven jaar ook mijn baas is geweest. Een vrouw die zich met ziel en zakelijkheid inzette voor de realisatie van een waardevolle toekomst voor deelnemers van PFZW en de andere fondsen. Daar doet een reeds langer bekende beschouwing van de heer Sparidans niets aan af.

René

Juist omdat de Nederlandse pensioenfondsen er relatief zo goed voorstaan, is er voor de EU/ECB geen enkele reden om zich druk te maken over de gevolgen van de kunstmatig laag gehouden rentestand voor onze pensioenen! De financiele problemen in Zuid-Europa hebben daar een veel hogere prioriteit. Het is schandalig dat onze Nederlandse overheid niets doen om onze belangen in deze met hand en tant te verdedigen en ook onze pensioenfondsen gedragen zich als makke schapen!

CrM

Het is mooi dat de pensioenfondsen hun vermogen hebben zien verdubbelen in de afgelopen periode.
Het is alleen erg wrang (en dan druk ik mij heel voorzichtig uit) dat de pensioengerechtigden hiervan niet profiteren maar wel het inkomen van de bestuurders die in deze zelfde periode hun persoonlijk vermogen wel zagen verdubbelen. Je hoort er bijna niemand over want het is zo normaal en met al die andere commissies, ze werken zo hard, het is zelfs meer dan walgelijk dit elke keer te moeten vernemen.
Hoe kunt u deze moraal blijven verdedigen? De schuld maar blijven afschuiven op de ECB en onze regering?
Als de pensioen gerechtigden moeten inleveren dan zeker jullie bestuurders!

Lemon

@Ondanks de ruime vermogensverdubbeling bestaat er tóch al jaren een té lage dekkingsgraad vanwege een extreem lage (wettelijk voorgeschreven) rekenrente.

##Maar in die groei zit deze grote adder in het gras en hoewel er niet direct kan worden afgerekend zal dit meespelen in het besluit de pensioenuitkering te verhogen/korten.

*** De overheid heeft een latente fiscale claim op de belastingvrij opgebouwde pensioenpot van circa 450 miljard en een claim op de latente premies zorgverzekeringswet van circa 60 miljard.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff