« Eén euro en één-tiende cent | Hoofdmenu | Afscheid van Else »

10/27/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Ad Verkooijen

In Eigentijd van Oktober 2017 staat op het laatste blad
mw.Wil ten Seldam met haar netto inkomen per maand€ 1549,-.
Zij klaagt niet want zij heeft er ook het pensioen van haar man erbij.
Wat zij zelf aan pensioen heeft staat er niet bij!.
Graag voortaan gespecificeerd ?.
Zelf heb ik AOW €751,69 plus Zorg & Welzijn pensioen van € 51,18.
Transparantie!!

Louis Sparidans

Eigenlijk moeten we die kernenergie helemaal niet willen. Niet alleen vanwege alle risico’s bij de productie maar tevens vanwege het gigantische (onopgeloste) probleem met kernafval.

Ik zou graag zien dat PFZW elk belang in kernenergie, waar mogelijk op korte termijn, afbouwt en daarvoor in de plaats alleen nog in échte duurzame energie belegt, zoals zon- en windenergie.

Lemon

 @ ...Tot die tijd zijn ook kolen, gas en kernenergie nog nodig om in de wereldwijde elektriciteitsbehoefte te voorzien.

Nuchter beschouwd...?

***Er is veel weerstand tegen kerncentrales. Maar ze hoeven de ontwikkeling van duurzame energie niet in de weg te staan.

De kosten van een kerncentrale worden nu geraamd op 4 tot 6 miljard euro, dus niet op 12 tot 18 miljard euro, zoals Van der Gronden stelt. Omdat de overheid niet hoeft te subsidiëren is de CO2-reductie gratis, in tegenstelling tot bijvoorbeeld windenergie op zee, waarbij de kosten 150 tot 200 euro per ton bedragen. Eén kerncentrale levert evenveel CO2-reductie als 6000 megawatt windenergie, maar is vijf keer goedkoper en gaat drie keer langer mee.

Ten derde de relatie met duurzame energie. Een nieuwe kerncentrale in Nederland leidt niet tot een lagere elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt. Deze prijs wordt bepaald door de producerende centrale met de hoogste variabele kosten, en dat is een gascentrale of een kolencentrale. Een kerncentrale heeft dus geen invloed op het verdienmodel van een project voor hernieuwbare energie.
https://www.trouw.nl/home/kernenergie-noodzaak-voor-ons-klimaatbeleid~a01c0ccb/

josee van der Veer

Helemaal mee eens!!! Met het voorbeeld van Fukushima en Tsernobyl zouden we toch beter moeten weten. En de naam Engie Engie zegt toch ook genoeg??

j.th.scholten

Onze kleinkinderen hebben vorige week jodiumtabletten toegestuurd gekregen.
Dit wanner er onverhoopt sprake zou zijn van verhoogde radioactiviteit t.g.v lekkage of anderszins bij een kerncentrale, in dit geval, vlak over de grens in Duitsland.

Bruins Slot

Kernenergie is ten onrechte veroordeeld, het is schoon, restafval is op te werken en gemakkelijker op te slaan dan CO2. Er vallen vrijwel nooit doden bij de noodzakelijke mijnbouw. Zelfs in Japan zijn bij de reactorongevallen geen doden gevallen. Vergelijk dat met bruinkoolwinning of met mijnbouw voor goedkope kolen, natuurbedervend resp veel ongelukken. Maar nog veel beter is het zonne-energie te benutten, en overschotten aan stroom te benutten voor waterstofproductie, wat weer gebruikt kan worden voor transportmiddelen en energiecentrales zonder andere uitstoot dan water.dat kan heel mooi in zonniger streken dan de onze, bv Sahara, Zuid Europa. Waterstof is redelijk te vervoeren, zuurstof kan gewoon de lucht in. Met wat moeite is uit CO2 en waterstof ook CH4 en O2 te maken, ofwel aardgas en zuurstof. Infrastructuur daarvoor is aanwezig. Tot de zon/waterstof economie er is kunnen kerncentrales, een paar windmolens, en bestaande centrales de noodzakelijke energie leveren. PFZWzou zeker moeten investeren in projecten en bedrijven die hier mee bezig zijn, voor een betere wereld en een goed rendement.

Webredactie

Geachte heer Verkooijen,

Ik geef uw signaal door aan de redactie van Eigentijd.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff