« Een luisterend oor | Hoofdmenu | Vergeten pensioen »

09/22/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Een goed verhaal, heer Borgdorff en ik waardeer het dat u af en toe op werkbezoek gaat. Maar vertel ook eens hoe zo’n bezoek verloopt.

Uiteraard zal daar een gesprek met de directie deel van uitmaken, maar krijgt u dan ook de gelegenheid om aan het personeel uit te leggen waarom hun opgebouwde pensioenrechten, evenals die van de gepensioneerden, al een aantal jaren niet meer worden geïndexeerd, ondanks dat er toch maandelijks pensioenpremie moet worden betaald.

Het lijkt me een heel moeilijke boodschap, maar ontvangt u desondanks toch wel begrip daarvoor?
Of stel ik het somberder voor dan het is?

René

Maar hoe gaan we nu de dekkingsgraad van ons pensioenfonds verbeteren? Er zijn fondsen (bv. dat van de huisartsen) die het stukken beter doen en jaar na jaar gewoon indexeren!

jvstempvoort

Indexatie en dekkingsgraad zullen niet stijgen zolang er nog steeds extra geld gerukt wordt om de zuidelijke EU landen te "helpen".Wij betalen hier dus aan mee of we willen of niet.Desondanks is het goed om een heldere uitleg te geven door dhr.Borgdorff waarom de dekkingsgraad te laag blijft en er niet geindexeerd wordt.Blijven we zo afhankelijk van de politiek?is de politiek ook niet een beetje afhankelijk van de kapitalen van de pensioenfondsen.Alles is uiteraard met elkaar verweven, maar toch.
Over de zorg wil ik alleen nog maar kwijt dat er meer is dan alleen verpleeghuiszorg waar ik de laatste tijd veel over hoor.Ook alle andere soorten zorg staan onder druk door: gevolg van bezuinigingen, tekorten van verzorgenden verpleegkundigen, verzuim, etc.Kortom de werkdruk, is binnen de gehele zorg toegenomen.Helaas ook de bureaucratie waardoor men soms van het kastje naar de muur wordt gestuurd en zorgt dit mede voor frustraties.

Lemon

@ al een aantal jaren niet meer worden geïndexeerd, ondanks dat er toch maandelijks pensioenpremie moet worden betaald.

#Zoiets zal het animo om in de sector te werken ook niet bevorderen.
Je gaat er wat van denken omdat die indexeringsstop ingegeven is ervoor te zorgen dat er voor toekomstige pensioenen voldoende kapitaal is om 3 à 4 X het opgespaarde loon te kunnen uitkeren. Maar door de hoge beleggingsrendementen is feitelijk die jaarlijkse stop (achteraf) niet nodig geweest.
Maar ja, het renteinstrument kun je van overheidswege te pas en onpas hanteren en de beurssector is autonoom en ongrijpbaar.

René vorstenbosch

Er was natuurlijk van alles mis in de verpleeghuis "sector". Daar niet van.maar diezelfde mijnheer van Rijn heeft met hart en ziel meegewerkt aan onze zgn.participatie samenleving, waarin mensen Zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. ik las dan ook laatst ergens dat 20% van de ouderen is opgenomen in een verpleeghuis, zodat de overige 80% thuis zou wonen met mogelijk allerlei beperkingen. Ook voor deze mensen is er gebrek aan middelen, denk maar eens aan bv. Het casemanagement voor mensen met een dementieprobleem. Daar wil maar geen schot in komen en de financien staan daarbij ook onder druk. Maar met alle respect is er hier geen voetbaljournalist die er zich druk om maakt. Je vraagt je wel af je dan wie in dit land de beleidsprioriteiten vast stelt. Er is vreugde over de toegenomen mogelijkheden voor de verpleeghuizen en terecht. Maar geen reden tot overdrijven. Er zijn voor de zorg van grote groepen (thuiswonende) mensen nog problemen genoeg. Misschien kan pfzw daar eens aandacht voor vragen.

jvstempvoort

Nou nog een keer dan, om het een mooi afscheidscadeau te noemen voor iedereen die geeft om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen vind ik teveel van het goede. We geven nl allemaal om goede zorg in verpleeghuizen,en bv ook thuiszorg. Het had helemaal geen afscheidscadeau hoeven zijn, als er een ander beleid was gevoerd. Misschien heeft v Rijn het voor de kiezen gehad maar wat te denken van de werkenden aan het bed,die het nog steeds voor hun kiezen hebben, als gevolg van het uitgevoerde beleid. v Rijn,en Klijnsma niet te vergeten komen straks in de banencarrousel wel weer aan een andere baan, of misschien gaat Klijnsma met pensioen zou ook kunnen. De werkers aan het bed gaan nog wel even door tot hun 67e of nog langer om een behoorlijk pensioen te hebben.

C. Muurling

Vooral die laatste zin Lemon, daar moeten ze eens wat aan doen.
Strengere wetgeving zou je denken maar ook ik ben daar niet echt voor maar je moet wat om die financiële criminelen eens een halt toe te roepen!

Nel Muller-Koster

Vermoeiend, zijn er ook gewone medewerkers die dit alles lezen? Of zijn het alleen de managers, de top mensen in de organisaties. Jammer want dan gaat het alleen over geld en mooie woorden en wie heeft daar nu wat aan. Zijn er ook gewoon gepensioneerden, zoals ik die blij zijn met het pensioen, indexeren natuurlijk fijn zouden vinden maar meer hechten aan de zekerheid die het pensioenfonds biedt. Zorgvuldig belegd met aandacht voor de toekomst, zo min mogelijk risico want het raakt vele mensen. Mijn vader, een zeeman zou zeggen "de beste stuurlui staan aan wal" en mijn moeder zou het aanvullen met "tel je zegeningen kind, tel ze één voor één". Ik heb dit altijd ervaren als een goede basis die ik mis in de commentaren.

janvanhaaren64@gmail.com

helemaal mee eens!!

jvstempvoort

Als werkende en gewoon verzorgende reageer ik met regelmaat op deze blogs.Ik zou willen dat meer verzorgenden,verpleegkundigen dat deden.Het is ook mooi om diverse meningen te kunnen lezen.Ik raad dit dan ook iedereen aan.Maar verbaas me soms over de desinteresse die bestaat,over notabene je pensioen.Wij zijn nl zelf allemaal medestuurlui, als premiebetalers en gepensioneerden.

K. Huijskens

Langer door werken in zorg is onmogelijk .
Maar waar worden jongeren nog gemotiveerd om te gaan werken in zorg: hard werken ,slecht betaald lange dagen achter elkaar werken ,weekenden altijd tekort aan mensen ????
Gevolg zieken , langdurig zieken met gevolg wia of WAO uitkering en dan flink gekort . Terwijl er jonge mensen thuis zitten met bijna €2000 en er niets voor hoeven te doen .
Ben zelf 3 jaar geleden op 58 jarige leeftijd chronisch ziek geworden (40 jaar werkend in zorg ) er werd me gewoon gezegd afgekeurd word je niet . Kreeg op werk wel voorstel met wederzijds goed vinden een ontslag en waar ik dan nog 3 jaar gebruik kon maken van ww.
Waar gaat dat allemaal heen vraag ik mij wel eens af ???????
Laat de leeftijd op 65 jaar staan vooral in zorg dat halen we misschien met veel geluk nog

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff