« Verplicht | Hoofdmenu | Natte voeten in Texas »

08/25/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

Citaat: wat wij er als fonds door te beleggen voor u hebben bijverdiend. Dan hoeft u zich niet meer af te vragen of er goed op uw geld wordt gepast.

+++maar het allerbelangrijkst zal zijn of er bij de feitelijke uitkering met een vaste of flexibele (nu bijna 0)rente wordt gerekend. Pensionados die bij commerciële verzekeraars spaarden hebben het gemerkt.


***Als je de pensioenleeftijd (bijna) bereikt en het opgebouwde aanvullend pensioen wilt ontvangen, dien je een uitkerende pensioenrekening te openen. De hoogte van het bedrag dat je dan ontvangt, hangt af van de volgende factoren:

#Het bedrag dat je hebt opgebouwd
#De frequentie waarin je uitkeringen ontvangt (per maand, kwartaal of (half)jaar)
#Het aantal jaren dat je uitkeringen ontvangt
#De kosten die je per uitkering betaalt
#De rente die de bank of verzekeraar over het bedrag vergoedt
https://kennisbank.sparen.nl/aanvullend-pensioen-berekenen

Johanna

ik maak me zorgen over het pensioengat.
dat is niet alleen omdat ik er een paar jaar uit ben geweest maar ook omdat ik parttime werk. In de eerste instantie is dat vanwege de kinderen geweest. nu is het omdat werkgever geen grote contracten geeft. in schaarste van pensioen opbouw is de premie verlaagd. de zogenaamde salaris verhoging. zelf bij sparen heb ik geen ruimte voor. hoe wordt daar naar gekeken en kan ik extra pensioen inleggen?

jvstempvoort

Als je mag geloven wat de regering wil doen met het AOW gat van militairen en de salarissen van de leerkrachten omhoog.Hoor ik nauwelijks nog iets van wat men met de pensioenen wil en salarisverhoging binnen bv de ouderenzorg.Ben bang dat dit ondergeschoven kindjes blijven.En inderdaad de vele kleine contracten juist binnen die ouderen en thuiszorg,samen met premie vermindering, zullen leiden tot een minder goede opbouw van pensioenen.

Webredactie

Beste Johanna, ik snap dat u zich daar zorgen over maakt. Ik zorg ervoor dat u via een e-mail geïnformeerd wordt.

C. Muurling

IK hoor net goed nieuws op de radio. Het aantal pensioenfondsen is de laatste jaren gehalveerd naar 268!?. Waren er dan meer dan 536?
De DNB denkt dat er zeker nog 50 meer gaan stoppen! Het zou goed zijn als alles stopt en naar de SVB cq overheid overgezet wordt. Is het ook makkelijker voor hen om er een flink bedrag van die 1400 miljard te halen zonder dat de bevolking begint te piepen.
Er is wel een nadeel; Als er steeds minder pensioen fondsen gaan komen zal er een kleinere top van deze pensioenfondsen ontstaan(net zoals de zorg verzekeraars) die gierend rijk gaan worden. Er ontstaat dan een kleine elite met giga salarissen die tegen u gaan zeggen dat we niet zo moeten zeuren en dat we tevreden moeten zijn met ons schamele pensioen.

Ruud

Het aantal pensioenfondsen heeft in het verleden rond de 1000 geschommeld. Heel begrijpelijk omdat juist de solidariteit tussen groepen van medewerkers en werkgevers in een bedrijf de basis vormde van een pensioenregeling. En m.i. dient daar de basis ook te blijven liggen.

DNB “dwingt’ min of meer kleinere en/of kwetsbare fondsen te consolideren/fuseren.

Ik moet er echter niet aan denken dat we naar één pensioenfonds gaan en zeker niet overgezet naar de overheid. Voor je het weet is ons pensioenvermogen inzet van coalitieoverleg, wordt het als onderpand gebruikt voor overheidsuitgaven of wordt er een greep in de kas gedaan.
Daarnaast is de grootte van een pensioenfonds volgens mij ook aan een maximum gebonden. Met name betreffende de aansturing(bestuur), het toezicht op het bestuur en de medezeggenschap.
In de toekomst -2020- rond de 50 fondsen!

Aangezien mijn pensioen een afspraak is tussen mijn werkgever en mij, uitgevoerd door werkgeversvertegenwoordiging en werknemersvertegenwoordiging, dient daar ook de eind verantwoording voor beleid, uitvoering en beheer te liggen.

C. Muurling

Ruud, dat ben ik met je eens in zoverre dat onze overheid ooit al een een greep uit kas heeft gedaan. Verder begrijp ik niet dat met name het bestuur en wellicht ook de toezichthouders zoveel geld moeten krijgen om het pensioen te beheren. De afgelopen jaren zijn de salarissen van vele pensioen bestuurders gigantisch gestegen terwijl vele pensioengerechtigden mindering kregen op hun toch al schamele pensioen bedrag. Dit is niet uit te leggen en juist deze bestuurders moeten zich diep schamen. Waren ze solidair dan hadden ze hun toch al riante salaris moeten halveren. Dan had de publieke opinie over deze mensen ook heel anders geweest!
Weet jij waarom ze dat niet doen? Niet komen met grote verantwoording want dat schuiven ze af naar de overheid!

C. Muurling

Deze ook nog Lemon gewoon luisteren en huiveren. Dit gaat o.a over deze wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=457akZFYnHo

Ruud

In de pensioenwet staat duidelijk dat de bestuurders van een pensioenfonds verantwoordelijk zijn voor het beleid, de uitvoering en het beheer van het pensioenvermogen. Ook als onderdelen uitbesteed zijn b.v. richting PGGM of als er een bestuursbureau is, dan nog blijft het bestuur eindverantwoordelijk en wordt daar door DNB ook op aangesproken.
Dat de overheid kaders en regels opstelt waar pensioenbesturen zich aan dienen te houden, is een politiek gegeven.

Een van de reden dat het aantal pensioenfondsen sterk afneemt, is dat er onvoldoende deskundige pensioenfondsbestuurders te vinden zijn. Op de diverse beleidsterreinen wordt er ook nogal wat van bestuurders gevraagd.

Over de hoogte van salarissen en vacatiegelden kunnen we uren discussiëren, daarover lopen de meningen sterk uiteen. Salarissen en vacatiegelden bij PFZW zijn zeker niet slecht; maar zijn deze nu echt veel te hoog in relatie met verantwoording en deskundigheidseisen, die door DNB worden gesteld?

Weet zeker dat zelfs een halvering van de salariskosten van alle medewerkers van het bestuursbureau en een halvering van de vacatiekosten van ons géén indexatie oplevert.

Daarnaast is voor veel beroepsgroepen/professionals het salaris alléén geen motivator; echter een onderbetaling is per definitie een demotivator. En dat risico willen we met PFZW toch niet lopen!

Lemon

Heb het bekeken,was een bevestiging van hoe de geldmachine al aan het vastlopen is en met extra schuld/geldcreatie op gang wordt gehouden.
Toch enige reserve wb Ronald Bernard nieuwe bankopzet. http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11806:maakt-de-blije-bank-werkelijk-blij&catid=9:binnenland&Itemid=22

Louis Sparidans

Het is juist Ruud. Ik lees in het jaarverslag van vorig jaar dat het totaal aan pensioenuitkeringen door het PFZW over het gehele vorige jaar ruim 3 miljard euro bedroeg.
Iets meer dan 3% daarvan werd uitgegeven aan pensioenuitvoeringskosten (all-in).

Inderdaad, we moeten ons niet (laten) wijsmaken dat pakweg een halvering van de salariskosten van alle medewerkers van het bestuursbureau wél tot indexatie zou kunnen leiden.

Louis Sparidans

Voor alle duidelijkheid Ruud (en overige lezers van dit blog) wil ik aan mijn vorige reactie nog toevoegen dat van die 3% aan uitvoeringskosten in totaal 5 miljoen euro betrekking heeft op personeelskosten, voor zover verbonden aan het bestuursbureau van het PFZW.
Dat is inclusief het salaris van de directeur.

Uitgaande van het genoemde totaal aan pensioenuitkeringen hebben we het dan over 0,16%. Dat blijkt allemaal uit het jaarverslag van het PFZW over het vorige jaar. Waar hebben we het dan eigenlijk nog over?

Het is niet dat ik de directeur ‘in bescherming’ wil nemen, dat is ook niet nodig. Maar laten we nou voor eens en altijd ophouden om net te doen alsof we dáár de schuld voor alle pensioenellende moeten zoeken.

P.J. Koopmans

Beste Ruud,

Helder verhaal. Ik hoop dat al die graadverhalen nu tot het verleden gaan behoren in dit blog.

P.J. Koopmans

Sorry: "graaiverhelan"

C. Muurling

Er wordt zo vaak gesproken over solidariteit maar op deze manier groeien de verantwoordelijken en diegene voor wie ze zeggen te staan gigantisch uit elkaar. Jullie zouden het boek van Joris Luyendijk eens moeten lezen of deze link eens tot je nemen. Het gaat over de bankencrisis maar de pensioen sector hoort hier net zo goed bij!

https://www.youtube.com/watch?v=cZzOXqxNmFI

Het is echt zorgelijk en er is echt niets veranderd. De salarissen en bonussen (ook) in deze pensioen sector blijven maar exponentieel toenemen. En ook de reacties, dat het allemaal heel normaal is dat er zoveel verdiend wordt, zijn buiten proportioneel. De mensen krijgen gewoonweg geen vertrouwen meer in deze sector en dit soort bestuurders.
Het is ook jullie eigen schuld dat reacties zoals de mijne er terecht zijn, want is er iets ten goede veranderd voor de pensioen gerechtigden in het pensioen stelsel? Al jarenlang wordt er hier oeverloos gedebatteerd over het systeem en alleen de bestuurders hebben er garen bij gesponnen!

C. Muurling

Interessant Lemon! Laten we hopen dat Hij integer is en zegt wat zegt.
Overigens vindt ik de niburu site erg zweverig maar wie weet! Laten we eerst maar eens de ware criminelen van JFK, 9/11 en MH 17 boven water krijgen. dat zal al een hele toer worden.
Overigens zijn de mannen en vrouwen van Architects en engineers for 9/11 al heel ver. Dus laten we hopen dat dat eerst wat brengt.

C. Muurling

Interessant Lemon! Laten we hopen dat Hij integer is en zegt wat zegt.
Overigens vindt ik de niburu site erg zweverig maar wie weet! Laten we eerst maar eens de ware criminelen van JFK, 9/11 en MH 17 boven water krijgen. dat zal al een hele toer worden...
Overigens zijn de mannen en vrouwen van Architects en engineers for 9/11 al heel ver. Dus laten we hopen dat dat eerst wat brengt.

C. Muurling

Als het geen graaien is wat is het dan? Een verpleegkundige krijgt gem. 2000 euro bruto en Borgdorff over de 20.000 euro per maand. Wat is hier de moraal van?
Men is bang status en zekerheid te verliezen en daarom houden zij zo vast aan hun retoriek en hun baan met de daaruit voortvloeiende machtsstructuur.
Het is net als het Nederlands elftal. tja jammer voor het volk maar wij krijgen toch meer dan genoeg dus het zal ons een zorg zijn. Leuke woordspeling aan het eind ;)
Het is triest Koopmans het is triest gesteld met ons openbaar bestuur.

P.J. Koopmans

Sla eens een geschiedenisboek open!

C. Muurling

Is dat bagatelliserend bedoelt? of kleinerend?

P.J. Koopmans

Adviserend

C. Muurling

Dus we gaan maar gewoon door zoals altijd en dat er niets moet veranderen? U heeft vast genoeg! Het is de toekomst waar we naar toe moeten zonder bestuur dat simpelweg gewoon te veel krijgt, daar zit het eeuwenoude probleem!

W Drabbels

Ik vind het een schandaal dat de gepensioneerde ,die 40 jaar vette premie hebben betaald, en een waardevaste uitkering is beloofd zomaar door DNB en de overheid opzij wordt geschoven.Het pensioenfonds moet met de vuist op tafel slaan en laten zien dat men zelf verantwoordelijk. Is voor het beleid.Men zou moeten kijken naar het gemiddelden de rente en de beleggingen van de afgelopen tien jaar.Wij verwachten dat het bestuur haar verantwoordelijk neemt en niet alles accepteren wat de DNB dicteerd en zo snel mogelijk de gepensioneerde voor de laatste jaren ,waar wij veel zijn achtergebleven in procenten.Volgens deskundigen klots het geld tegen de plinten.Het is de plicht van het Fons om dit zo snel mogelijk recht te zetten.BVB DANK.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff