« Zwaluw | Hoofdmenu | De eindstreep is soms ver weg »

08/08/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

D.Delp

wat heeft de overheid met ons pensioen nodig ???
het is ons ingelegt pensioengeld
het is al erg genoeg dat ook over de pensioen belasting moet betaald worden !!!!
het wordt tijd dat de pensioen aangepast wordt ( indexeren )

m.vr.gr. D.Delp

Lemon

"Wat moet de overheid met ons pensioen"

Het is tov de andere EU-lidstaten begrotingstechnisch een stok om de hond te slaan.In ieder geval op papier staat ons land er goed voor...

*** De pensioenpremies worden ingelegd zijn -binnen bepaalde grenzen- vrijgesteld van belastingen. Dit geldt ook voor het rendement dat op deze premies wordt behaald. De pensioenuitkeringen zijn daarentegen belast, maar dat geschiedt tegen een gemiddeld lager tarief dan waartegen premies worden afgetrokken. Door het tariefverschil ontstaat een subsidie op vermogensopbouw via pensioenregelingen. De overheid zelf heeft door deze fiscale structuur een uitgestelde belastingclaim op het pensioenvermogen (dit wordt in de literatuur ook wel een ‘nested egg’ genoemd). Nederlandse pensioenfondsen hadden vorig jaar gezamenlijk circa €1.200 miljard aan belegd vermogen. Hiermee heeft Nederland binnen de OESO het hoogste pensioenvermogen uitgedrukt als percentage van de omvang van de economie. Maar als de overheid de belastingclaim gebruikt om de staatsschuld deels af te lossen, dan zal zij een oplossing moeten vinden voor de verslechterde begrotingsvooruitzichten die zich dan zullen voordoen. https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/juni/nederland-aanzienlijke-belastingclaim-op-pensioenvermogen/

C. Muurling

Ja die rekenrente dat is wat! Deze is alleen maar om ons te misleiden. De politiek moet de beslissingen nemen zegt Borgdorff! Waarom hebben we dan zoveel goed verdienende pensioenfonds directies en management nodig? Als zij elke keer weer naar de overheid wijzen kan alles geregeld worden onder deze zelfde overheid en hebben we al die goedbetaalde veel krijgers (want verdienen doen ze het niet eens) niet meer nodig. Er was toch een afspraak dat dit soort figuren niet meer mochten krijgen dan de ministerspresident norm? Zo krijgen zij het vertrouwen bij de pensioenspaarders nooit terug! Ik krijg voor mijn verantwoordelijke baan ook niet meer dan 50 K. Deze lui horen zich te schamen en vooral te stoppen met deze misleiding.

nico medema

als we ons al arm moeten rekenen door de wettelijk verplichte rekenrente is het toch dubbelop onzin om ook nog eens meer dan 100% te moeten hanteren voor eventuele kortingen en beslissingen over indexeren

Louis Sparidans

Het is juist, het is een buitengewoon wrange situatie, dat al zoveel jaren onze pensioenen niet worden geïndexeerd. Het past ook niet ‘in het straatje’ waarin deelnemers jarenlang trouw hebben bijgedragen door van jaar tot jaar premie te betalen in een ook nog eens voor hen VERPLICHT pensioenfonds.
Daarom begrijp ik ook maar al te goed dat velen zich nu ‘genomen’ voelen! De vele reacties in dezen ‘liegen’ er niet om.

Daar staat tegenover, en helaas is dat de feitelijke oorzaak van deze ontwikkeling, dat de rente al jarenlang bijna onvoorstelbaar laag staat, zó dramatisch laag zelfs, dat niemand daar in het verleden ooit rekening mee heeft gehouden.

Ondanks de gigantische rendementen op de pensioenvermogens, laat de politiek niet toe dat er een andere rekenrente voor de dekkingsgraden wordt gehanteerd, dan dat nu het geval is. In zoverre gaan de besturen van de pensioenfondsen vrijuit. Zij kunnen en mogen niet anders.

Maar er is evenwel toch een kanttekening hierbij te plaatsen.
De belangrijkste oorzaak van de extreem lage rente ligt bij het gevoerde beleid van de Europese Centrale Bank, de ECB. Het door de ECB gevoerde opkoopbeleid van praktisch waardeloze obligaties in Zuid-Europese landen, met als gevolg het op grote schaal bijdrukken van nieuwe bankbiljetten, is funest gebleken voor een normale renteontwikkeling.

Daar ligt de belangrijkste feitelijke oorzaak van alle ellende voor pensioenfondsen en andere verzekeringsinstellingen! Het PFZW, evenals alle andere pensioenfondsen in ons land, heeft zich tot dusver, wettelijk gezien, hieraan moeten aanpassen.

Toch vind ik dat onze politiek en de besturen van de pensioenfondsen in ons land vanaf het begin van deze ontwikkeling, zich anders dan alleen maar gelaten hadden moeten opstellen tegenover de ECB.
Nederland heeft in principe de beste (verplichte) pensioenvoorzieningen van alle eurolanden. Daar betaalt dan ook vrijwel iedereen elke maand een forse premie voor. Of heeft die in het verleden betaald.

Zo goed als de ECB met het door haar gevoerde beleid met name de Zuid-Europese economieën ondersteunt, zou het terecht zijn geweest als de ECB óók de forse (onbedoelde) NEGATIEVE effecten van ditzelfde beleid op pensioenfondsen zou hebben gecompenseerd.

Dáárover heb ik de politiek en de bestuurders van onze pensioenfondsen nog nooit horen praten en toch zou dat naar mijn mening zeer terecht zijn geweest. De deelnemers aan onze pensioenfondsen verdienen het gewoonweg niet om als het ware ‘afgestraft’ te worden door het beleid van de ECB.


Lemon

Het was voor de ECB natuurlijk kiezen of delen want andere Zuid-Europese landen dreigden het failliete Griekenland achterna te gaan.Met een normale rentevoet op het geleend kapitaal zouden die landen nog dieper in hun begrotingstekort duiken.Enfin als oplossing wordt er nu gekanibaliseerd op rekening vd brave noordelijke staten via het paardenmiddel (de steeds dalende rente die zelfs negatief werd).
Kortom door krampachtig het Brussels project in stand te willen houden, betalen de spaarzame economisch sterkere staten en eigenlijk hun burgers voor de spilziekere anderen.
Vrees dat onze overheid voor dat Europese ideaal moet bloeden en haar burgers hierin meesleurt.
En gezien de inmiddels tot meer dan duizend miljard euro opgelopen ECB steun aan banken zullen de pensionados langere tijd op de blaren moeten blijven zitten.
http://www.deaandeelhouder.nl/news/2017/7/10/ecb_kocht_weer_meer_obligaties_op/

C. Muurling

Heren, Goed relaas van jullie. Het wordt tijd dat we de EU verlaten en een Noordelijke alliantie gaan opzetten.
Helaas zal dat niet gebeuren want de belangen van 8500 zeer belangrijke relatief onbekende figuren (Voornamelijke uit de financiële wereld) zullen in deze wereld ten alle tijden dat tegenhouden. De huidige politici en bestuurders uit de financiële wereld krijgen niet voor niets een goed salaris om gedwee hieraan te voldoen. Dus er zal niets veranderen! Alleen een wereldwijd conflict zou mogelijk dat kunnen. laten we dat maar niet hopen! Dus zullen we slaaf blijven en arm toe moeten kijken!

Lemon

Hr Muurling het is voor een deel waar dat de bonus-en sleutelfiguren op diverse organisaties en in de financiële wereld in hun carrière hebben geïnvesteerd en dus niet makkelijk in beloning zullen downsizen.
Maar in het EU project liep men met de euro te hard van stapel omdat de bankensector letterlijk het geld rondstrooide en landen en hun burgers zich daarmee kapot leenden.
Enfin Draghi heeft met zijn beleid voorlopig het uiteenvallen vd EU tegengehouden, maar met de asielzoekerscrisis erbij zullen burgers toch gaan twijfelen of de schaalvergroting op termijn houdbaar zal zijn.
Kortom we zitten als ratten in de val doordat politieke Bobo's eveneens een carrièrepad richting Brussel hebben uitgestippeld en daarmee alleen de voordelen vd Europese unie zullen benadrukken. Wij zullen moeten afwachten hoe de Britten met hun Brexit omgaan.

nico medema

het gaat helemaal niet om de rente, maar om de politiek bepaalde rekenrente. Een juiste kop boven het blog was dan ook geweest "die rottige rekenrente". Het gaat voor ons pensioen, zoals correct in het blog is vermeld, om de rendement op het vermogen en de ingelegde pensioenpremies. Dus alle verhalen over rentestand, ecb en draghi en belastingen zijn niet relevant

C. Muurling

Met je eens Lemo:). De Britten zullen (en dat is ook al enigszins gaande) een dip oplopen maar uiteindelijk zullen ze (Britain will rule and overcome!) er boven op komen.
De handel zal altijd blijven en zij zijn goede vrienden van de US.
Schotland kan (mochten ze toch los van de UK gaan) enigszins roet in het eten gooien. Het is een kwestie van afwachten, maar goed daar kunnen alle financiële graaiers niet op wachten en daarom zitten we zo in in de val.

Vringer

Eerst maar eens bezuinigen op het salaris van de directeur!

P.J. Koopmans

Beste Lemon,

Hoe zou het komen dat de rente in de hele, rijke, wereld (V.S., Azië, Australie etc.) Laag is? Allemaal door Drahgi? Kom nou. Uiteraard speelt de ECB zijn rol en dat is maar goed ook. Probeer er met zijn allen eens vanuit te gaan dat iedereen zijn of haar best doet en inhoudelijke kritiek te leveren zonder dat eeuwige gescheld op de verantwoordelijken. Dat is zo puberaal.

Louis Sparidans

Beste Nico,

Heus, al zouden we allemaal anders willen, we kunnen echt niet om die rekenrente heen.
Het is De Nederlandsche Bank die de hoogte hiervan bepaalt en die is daar ook wettelijk voor aangewezen. Geen enkel pensioenfonds mag daarvan afwijken, ook het PFZW niet.

Ik voel overigens helemaal met je mee. Maar elke andere benadering verstoort de rechten tussen jong en oud en dat zou je toch ook niet willen, of wel? Het is dáárom dat men toewerkt naar een ander pensioenstelsel, ofschoon ik zelf vind dat daar ook nogal wat haken en ogen aan vastzitten.

nico medema

reactie op de benoeming van de nieuwe voorzitter:
net als haar voorganger geen kennis en ervaring in de pensioensector, blijkbaar geen probleem voor de DNB. maar gelukkig erg vergelijkbaar met een waterschap (zie video), dus het pensioenfonds zal niet onder water komen te staan.
grumpy

nico medema

het volgende stelsel is rechtvaardig en uitvoerbaar:
geen bemoeiing politiek en geen algemeen geldende rekenrentepercentage. wel toezicht DNB op uitvoering van volgende regels per pensioenfonds:
rekenrente is het rendement in de afgelopen 10 jaar (veiligheidshalve exclusief de beste 2 jaar).
bij met die rekenrente berekende dekkingsgraad boven 105 procent indexeren, daarmee stoppen als die beneden 105 zakt. Niet korten, maar premie verhogen als die beneden 100 zakt. Dit laatste is ook zekerheid voor toekomstig gepensioeneerden. In slechte tijden qua rendement dragen gepensioneerden dus maximaal ontbreken index en dus koopkrachtverlies bij.

Lemon

De rente in de (andere)rijke wereld laag?

Neemt u dat maar aan of heeft u een bron?
Het is toch echt geen gescheld of puberaal als je de oorzaak van de indexatie stop opspoort en herleid tot het verkeerd optimisme over het EU project.

*** Top 5 variabele spaarrentes wereldwijd

Verdiept u zich in de spaarrentes wereldwijd dan zijn er diverse aanbieders die een fors hogere variabele rentepercentage kennen dan de Nederlandse spaarrekeningen.

AanbiederLandRente2Santander Brazilië SpaarrekeningBrazilië5,075%Capitec Bank SpaarrekeningZuid-Afrika5,00%MCB SpaarrekeningPakistan5,00%Commercial Bank of EthiopiaEthiopië5,00%Bank of India SpaarrekeningIndia4,00%

Bron: deposits.org/savings-accounts
https://www.spaarrentesvergelijken.net/spaarrentes-vergelijken-europa-en-wereldwijd/

P.J. Koopmans

Beetje flauw antwoord. Het vertrouwen in deze landen is zeer laag, dus de rente wat hoger. Belangrijk is te kijken naar de staatsobligaties. Wat het puberale betreft doel ik op het wegzetten van de verantwoordelijken als onbetrouwbare graaiers.

J.Th Scholten

wat gaat er gebeuren met de indexering pensioen wanneer, na de economische bloei van nu, het weer minder gaat met de economie?
Nog steeds geen indexering?

Lemon

Door het 'verbod' om de (beleids)rekenrente vd fondsen te verhogen om te kunnen indexeren ivm de miljarden die de ECB aan schuldpapier bij de banken heeft opgekocht, weet geen mens of en wanneer de economie vd vnl zwakke landen wel zal herstellen.
Ons idee van een welvaartsvast pensioen is door die Internationale afhankelijkheid verloren geraakt en is men nu op zoek naar een nieuwe vorm waarbij de pensioenspaarder ws per maand kan volgen wat z'n inleg waard is.

Lemon

https://www.goldrepublic.nl/nieuws/dit-is-hoe-groot-de-zeepbel-in-staatsobligaties-is .

De beurskoorts op de obligatiemarkt kent geen grenzen, maar niemand schrijft erover.

Niettemin is het feit dat 40% van alle uitstaande (staats)obligaties in de wereld een negatieve rente hebben iets doodnormaals wat geen enkele negatieve gevolgen zal hebben, aldus sommigen.

Rentes zijn prijzen die centrale banken niet voor eeuwig kunnen manipuleren

Het grootste monetaire experiment in de geschiedenis van de wereld kent geen goed einde. Het feit dat centrale banken speculatie op de obligatiemarkt aanmoedigen in deze laatste etappe van de langste en meest extreme bullmarkt in vastrentende waarden ooit is gênant.

Huub Esten

Het model klopt gewoon niet.
Om te kunnen oordelen of pensioenfondsen goed werk leveren kijk je toch niet de rente, maar toch naar de rendementen! Dat gebeurt overal. Kijk, en die rendementen zijn prima; bij het PfZW vanaf de start (= meer dan 50 jaar al zo)meer dan 8%. Dan is het toch totaal idioot en onzinnig als een langzamerhand toch van een inferieure kwaliteit blijk gevende toezichthouder zegt dat je voortaan maar met 1,5% mag rekenen.
En als directies van pensioenfondsen daar maar achter aan lopen dan is de eerder gestelde vraag, "Waarom verdienen die zoveel?" volledig terecht. Het lijken wel burgemeesters in oorlogstijd, alles voor het eigen hachje en positie en waarvoor ze moeten opkomen, jammer maar Gesetz ist Gesetz.
Treurig, maar waar en hierdoor lopen de koopkracht van senioren nu al jaren en jaren achterop, inmiddels pakweg bij PfZW een 15%. In het bedrijfsleven waren die directies al lang weggejaagd.

P.J. Koopmans

Weer zo'n onzin verhaal over de pensioendirecteur! Ik weet niet of u het weet, maar we leven in een democratie! De overheid bepaald mee. Zo hebben we dat geregeld.

P.J. Koopmans

Zou heel goed kunnen. Maar dat was niet mijn punt.

Lemon

Maar....(cynisch) regeren is vooruitzien😤

***Esten:"De werkgevers hebben er belang bij om de zaken negatief voor te stellen. Onder druk van de negatieve verhalen over pensioenen kunnen de werkgevers allerlei zaken afschaffen. Eerst verdween de eindloonregeling, daarna werd het nabestaandenpensioen verslechterd, de bijstortingsverplichting voor de werkgever werd afgeschaft en tegenwoordig kunnen mensen pas met 67 met pensioen. En nu willen ze de pensioenen individueel maken. Allemaal verslechteringen.”

 http://www.limburger.nl/cnt/dmf20160123_00007178/we-hebben-helemaal-geen-pensioenprobleem

C. Muurling

Heer Koopmans, Puberaal. is het ontkennen hiervan. Is het niet meer dan gebleken dat er vele onbetrouwbare graaiers waren en nog steeds zijn? Er waren toch afspraken over maximaal salaris tot aan de ministerspresident norm? Het gaat om verantwoordelijkheid, vertrouwen, integriteit en solidariteit en daar moet echt nog hard aan gewerkt worden, ook door pensioen directeuren of zijn we de Zwarte Zanen afleveringen alweer vergeten? De gewone pensioengerechtigde niet hoor!

P.J. Koopmans

Het wordt eentonig. Weer geen reactie op mijn opmerking. Lezen en logisch redeneren moet maar eens in het lesprogramma op scholen.

P.J. Koopmans

Advies: sla de betekenis van puberaal erop na b.v. in de van Dale.

Lemon

Ws is het antwoord meer 'voor de goede verstaander',bedoeld wordt nl dat men aan de top natuurlijk meer als zetbaas vd politiek/DNB functioneert dan als eigen baas die zelfstandig de lijnen kan uitzetten.Enfin over de beloning is in Balkenende-norm discussie voldoende gesteggeld.
Inderdaad begrijpend lezen is niet iedereen gegeven.

C. Muurling

Ik bedoel er mee te zeggen dat uw reactie over de verantwoordelijken ook puberaal is.

J. Groeneveld

Dat de pensioenfondsen met een rekenrente moeten rekenen is op dit moment een voldongen feit. Daar kun je het mee eens zijn of niet maar veranderen kun je dat als pensioenfonds niet. Maar wat ik niet begrijp is dat het belegde vermogen vanwege een hoger werkelijk rendement niet veel harder stijgt dan de stijging van het vermogen conform de stijging met de rekenrente. Als dit extra rendement dus gewoon herbelegd wordt zou je binnen no-time een dekkingsgraad moeten hebben die boven de 100% uit komt. Op basis van een werkelijk gemiddeld rendement van bijvoorbeeld 8% verdubbeld het belegd vermogen binnen 10 jaar terwijl dit volgens de rekenrente maar met 16% zou zijn geweest. Met dit hogere werkelijke rendement wordt dan toch de oorspronkelijke toekomstige pensioenlast ruimschoots afgedekt?

snarf

te alle tijde

snarf

te allen tijde is juist

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW