« Klimaatactivisten op de stoep | Hoofdmenu | Beleggen in eigen land »

05/23/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Phojean

Geweldig ! Heel zorgvuldig verwoord en afgewogen. Past niet zo goed bij de teksten als "bijna niet meer uit te leggen" etc. toen ons pensioen op de tocht werd gezet door DNB en Parlement. Wanneer krijg ik mijn beloofde geld ? Om op die vraag een antwoord te geven is ook actie nodig. Helaas weinig van te zien !

J.Th Scholten

Ben het met bovenstaande eens,

Invloed pensioenfondsen groot op de beleggingen dus invloed m.i. ook groot.
Verder hoop ik dat pensioenhervormingen in het nieuwe kabinet enige lucht geeft aan de pensioengerechtigden alsmede de jonge generatie.

Louis Sparidans

Een goed verhaal over de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders van Shell evenals een te waarderen standpunt zoals ingenomen door PGGM, mede namens PFZW.

Maar mij intrigeert de volgende vraag: hoeveel wordt er door PGGM c.q. PFZW gemiddeld maandelijks (her)belegd?
En hoeveel daarvan (in procenten) gaat er dan gemiddeld naar fondsen in het kader van volledig duurzame energie?

Dat zou een graadmeter kunnen zijn voor PFZW, gegeven genoemde ambities voor 2020.

JBS

even gekeken in lijstjes aandelenbeleggingen van PFZW. In lijstje aandelenbeleggingen valt op dat de portefeuille van PFZW in Royal Dutch/ Shell in drie delen is gesplitst, bij elkaar rond de 200 miljoen euro. waarom die verdeling over 3 subtypes?
verder vallen de enorme bedragen geïnvesteerd in internationale vastgoedfondsen op in deze lijst. tellen die als aandelenbelegging, of als vastgoed in de rendementsoverzichten?
en enorm opvallend is de geweldige dominantie van beleggingen in de USA in vergelijking met Europese beleggingen. Zou dat niet beter in evenwicht moeten zijn? Ook al vanwege de valutatransacties die in de EU vermoedelijk overzichtelijker zijn voor een fonds dat in elk geval in euro's premie krijgt en pensioenen verstrekt.

Lemon

Hr Borgdorff :"We kiezen er dan wel voor te beleggen in de bedrijven die het meest CO2-efficient zijn én die kunnen bijdragen aan de transitie naar een fossielvrije economie."

Misschien is dit een goede kandidaat?

***De fossiele brandstoffen raken op. Waar moet onze auto dan op draaien? Mensen doen hun best om milieuvriendelijker te leven en het rijden in een meer duurzame auto hoort daar natuurlijk ook bij.

Fabrikanten pikten de signalen op en kwamen met nieuwe initiatieven. Als eerste kwamen de elektrische auto’s op de markt. Een goed alternatief, alleen zijn de accu’s niet erg sterk. Zo houden de meeste accu’s het nog geen vierhonderd kilometer vol. De elektrische auto’s werden al snel opgevolgd door de hybride auto’s om de actieradius te vergroten. Echter rij je met een (plug-in) hybride auto maar voor enkele tientallen kilometers elektrisch. De rest rij je alsnog op een benzinemotor. Een ander alternatief is biogas. Vooral stadsbussen maken hier gebruik van. Het nadeel van biogas is alleen dat de aanschaf duur is en er maar weinig punten zijn waar je biogas kunt tanken. Ten slotte zijn er nog de waterstofauto’s. Het voordeel hiervan is dat er geen uitstoot is van schadelijke stoffen, maar daartegenover staat dat je relatief veel waterstof nodig hebt om een klein beetje energie op te wekken. Dat betekent dat auto’s enorme tanks met waterstof nodig hebben of dat er zeer regelmatig getankt moet worden. Door waterstof om te zetten in vloeibaar mierenzuur, zou de auto langer kunnen rijden op één tank.
https://www.scientias.nl/mierenzuur-goed-alternatief-fossiele-brandstof/

piet driest

1. een herhaling van de argumenten van SHELL is geen antwoord op die argumenten.
2. onthouding van stemmen zou een krachtig signaal zijn? Voorbeeldje uit de PGGM-wereld: "Geen diagnose? De dokter heeft niets gezegd over die enge bulten in je nek? Nou, dat is een krachtig signaal".

Ans

Belangrijk om Shell te dwingen om transparant en concreet te zijn. En vooral om alles in het werk te stellen om elk oponthoud om te komen tot milieuvriendelijk beleid te voorkomen. Hoewel er volop intenties zijn en de belangen van het bedrijfsbelang voor een deel parallel lopen aan de grote noodzaak voor het overleven op onze planeet overtuigen woorden en daden van Shell mij niet voldoende. Het pensioenfonds zou ik willen vragen om tot harde afspraken te komen over het op zo kort mogelijke termijn nemen van alle maatregelen die nodig zijn en dit helder te communiceren met klanten.Pas dan kan ik er op vertrouwen dat mijn geld goed wordt belegd.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW