« Klimaatlijst | Hoofdmenu | Shell en klimaatverandering »

05/12/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

Hr Borgdorff : "We willen in 2020 de CO2-uitstoot van alle bedrijven en projecten waarin we beleggen, hebben gehalveerd."

Er is wat voor te zeggen om mee te gaan met de trend, maar feitelijk trekt de mens een te grote broek aan betreffende de aardopwarming en klimaatbeinvloeding. ...

***'Klimaatpessimisten creëren schijnzekerheden'

Is de mens verantwoordelijk voor de versnelde opwarm9ing van de aarde? Geoloog Salomon Kroonenberg heeft zo zijn twijfels. Het is een illusie dat wij het klimaat kunnen reguleren door minder CO2 te produceren, zegt de hoogleraar aan de TU delft.

In zijn spraakmakende klimaatfilm An inconvenient truth gunt de voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore ons een kijkje in de nabije toekomst. Door de razendsnelle opwarming van de aarde smelten de poolkappen, waardoor de zeespiegel stijgt en dichtbevolkte kustgebieden onbewoonbaar worden

Het enige probleem met de film is volgens Kroonenberg dat de boodschap niet klopt. "Gore beweert dat ons klimaat de afgelopen 11.000 jaar constant is geweest en dat het nu ineens verandert, maar dat is onzin. Het klimaat verandert voortdurend. Zijn verhaal is opgedikt, demagogisch."

"Hij rekt de waarheid op, gebruikt oneigenlijke argumenten. De bewering dat de opwarming nog nooit zo snel is gegaan als nu? Onjuist. De afgelopen eeuw is de zeespiegel 13 centimeter gestegen, maar in het verdere verleden is dat wel eens 4 meter geweest in één eeuw. Het kan dus veel snelelr, op een natuurlijke manier, zonder invloed van de mens."

Klimatologen durven niet ver genoeg in de toekomst te kijken. Ze moeten leren denken in trendbreuken. Laat die kleine details even los!
Klimaatpessimisten creëren schijnzekerheid. Waarom zou het van nu af aan maar één kant op gaan? Hun modellen gaan alleen maar omhoog. Dat vind ik bezwaarlijk. De opwarming zal nog wel een tijdje doorgaan, maar uiteindelijk wint de kou het volgens de hoogleraar toch weer van de warmte. Als ons land niet wordt bedolven onder dikke gletschers, krijgen we hier op z'n minst een toendra die zo koud is dat er geen boom meer groeit. .Wij bestaan 200.000 jaar, dus wij hebben er twee meegemaakt. Dit is niet nieuw."
https://www.nobb.nl/oss/collecties/hd/361-ontnuchteringsjaren-salomon-kroonenberg

C. Muurling

Klopt helemaal lemon. De opwarmings-theorieën hebben maar een doel en dat is de mensen er voor laten betalen. Op zich niet erg maar dan wel wereldwijd en de rijken het meest! Zij vliegen vooral meer en rijden in duurdere auto's en zijn simpelweg meer vervuilender dan de gem. modale of arme mensch. Maar de rekening zal, zoals altijd, wel bij deze laatste groep terecht komen.

josee van der Veer

Graag wil ik ingaan op een onderstaande reactie op het schrijven van Peter Borgdorff.

Als bezorgde burger maak ik me zorgen om de wereld in mondiale zin, dus niet alleen Europa! Natuurlijk heeft iedereen een mening over klimaatverandering, maar wie heeft het nu eigenlijk bij het rechte eind? Ook wat dhr. Kroonenberg schrijft is maar een mening. Niemand weet wat er werkelijk aan de hand is.
Echter, waar niemand aan hoeft te twijfelen is dat fossiele brandstoffen veel ellende met zich meebrengt. Zoals bijvoorbeeld strategische oorlogen in of rondom gebieden waar olie in de grond zit. Maar ook corruptie als gevolg van het omkopen van regeringen door de olieproducent, terwijl de bevolking in armoede moet blijven leven. En wat te denken van hongersnood doordat gebieden waar olie gewonnen wordt, onleefbaar worden. Dit is allemaal een ver-van-ons-bed-show! Wij Europeanen kunnen nog rustig plaatsnemen in programma's om – met een goed gevulde buik en een glas schoon water – over deze problematiek te discussiëren.

Waarom kunnen de pensioenfondsen de banden met de fossiele industrie niet doorknippen? Mijns inziens is de wirwar van lijntjes die pensioenfondsen met de vervuilende (fossiele) industrieën hebben niet meer te ontwarren. Machtige  industrieën die alleen voor het grote geld gaan en zich absoluut niet bezig houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Moet deze macht niet gebroken worden? 

Hoe het ook zij, kunnen we dan geen respect opbrengen voor de Aarde? Zij geeft ons alles en wat doen wij? Wij verkrachten haar door met grote monster boren olie op te pompen en haar met chemische middelen te injecteren voor het laatste beetje schaliegas. Leeggeroofd en uitgeput laten wij de aarde uitgedroogd achter. De Aarde waar wij in te ruste worden gelegd wanneer wij sterven... We verlangen wel érg veel van haar.
Josée van der Veer

Louis Sparidans

Klimaatverandering of niet? De discussie daarover, nog afgezien van de oorzaken, doet er eigenlijk niet meer zo toe.

Feit is in ieder geval dat we de aarde steeds verder uitputten met het winnen van fossiele brandstoffen en dat houdt hoe dan ook een keer op.

Kernenergie is geen optie. Niet alleen vanwege het hoogradioactieve afval waar we ons geen (acceptabele) raad mee weten, maar ook vanwege de risico’s die er nu al aan kleven; denk maar aan Tsjernobyl en Fukushima. Waar zal de volgende ramp zijn?

Áls het al niet te laat is en we ook onze (klein)kinderen nog een leefbare wereld willen toewensen, is er eigenlijk maar één oplossing voor onze energiebehoefte en dat is: duurzame energie.
Bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en aardwarmte. En als we daarmee niet toekomen moeten we maar met ‘een tandje lager’ tevreden zijn.

Ik weet het, we kunnen het in Nederland niet alleen oplossen; het is een mondiaal probleem. Daarom zal het internationale beleggingsbeleid, ook van het PFZW, meer daarop gericht moeten zijn.

P.Lemon

Mw van der Veer, was het maar een mening van geoloog Kroonenberg, dat onze aarde haar eigen plan trekt want dan is er ruimte om de mensheid te behoeden voor het onheil van de grote afkoeling (ijstijd) die door onderzoek in de aardlagen deze planeet een aantal malen is overkomen.
Maar om ondertussen geen pogingen te ondernemen andere energiebronnen (zon) aan te spreken, is natuurlijk niet verstandig.
Of dat mondiaal toe te passen is?

*** Stefan Keerssemeeckers 06/07/2016

Het probleem is meer: hoe stoppen we het gebruik van fossiele brandstoffen, én houden we de wereldeconomie intact?

We kunnen moeilijk tegen arme landen zeggen: ‘Ja jongens, we begrijpen dat jullie bevolking óók meer wil verdienen dan een euro per dag, maar gooi toch maar die vieze fabrieken dicht. Getsie!’ Hoe we overstappen op hernieuwbare energie, zonder dat een derde van de wereldbevolking verhongert, is misschien wel het grootste vraagstuk van de komende eeuw.
Helaas is het geen kwestie van overal zonnepanelen neerzetten

https://www.want.nl/een-wereld-zonder-fossiele-brandstof-nog-mogelijk/

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff