« Oogcontact | Hoofdmenu | Verantwoording »

04/21/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

nico medema

misschien ophouden met het hele jaar door te waarschuwen voor de mogelijkheid van pensioenkortingen bij tegenvallend rendement, om aan het eind van het jaar trots te melden, dat dat weer niet nodig is. De politiek bepaalde rekenrente is een (te) voorzichtige inschatting van het te behalen rendement. Met de huidige uitstekende vermogenspositie en een neutralere prognose van het te behalen rendement ligt de echte dekkingsgraad boven 100 procent, dus geen doemscenario's, helaas nog geen ruimte voor indexering.

Bastiaan

Beste nico,

Zijn de lage spaarrente en hypotheekrente ook 'politiek bepaald' ?

Groet,
Bastiaan

nico medema

die zijn zo laag door het beleid van de ECB om veel geld in de economie te pompen

Lemon

"Geen doemscenario's"

Maar we hangen aan het ECB touwtje...

*** Het ECB-beleid heeft impact op de rente en daarmee op de pensioenen. Dit kost pensioendeelnemers veel geld. Want zij lopen uiteindelijk in ons pensioenstelsel het risico. Hetzij via hogere premies, danwel via lagere pensioenen. Dat is erg pijnlijk.

Er zijn twee belangrijke oplossingsrichtingen denkbaar. De ECB kan besluiten om haar opkoopbeleid af te bouwen. De rente gaat dan mogelijk weer omhoog. Een andere route is om het pensioenstelsel aan te passen. Maak pensioenen minder afhankelijk van de marktrente. Deze lijn is al uitgezet, momenteel is de SER hier druk mee.
https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Paginas/Lage-rente-houdt-greep-op-pensioengeld.aspx

nico medema

de lage rentestand is van invloed op de berekening van de de dekkingsgraad. In werkelijkheid is er geen (directe) relatie , de vermogenspositie en daarmee de mogelijkheid om in de toekomst pensioenen te betalen hangen immers af van het te behalen rendement op het vermogen, dus van de beleggingsresultaten, waarin de rentestand minder van belang is dan de ontwikkeling op de beurzen.

P.Lemon

@...waarin de rentestand minder van belang is dan de ontwikkeling op de beurzen.

+++Het zijn inderdaad rekenkundige dwz papieren tekorten op de langere termijn. Maar in het stuk hijst de auteur al de stormvlag op basis van het nu al behaalde rendement afgezet tegen een toekomstige verplichting.

***citaat : " Met een 0,5% lagere rente moeten Nederlandse pensioenfondsen circa 115 miljard extra in kas houden. Deels is dit opgevangen doordat het vermogen van pensioenfondsen met circa 40 miljard is gestegen door de lagere rente(Een lage rente heeft juist een positieve invloed op beleggingen (lees: het stijgen van effectenbeurzen). Maar in totaal is er een tekort ontstaan van gemiddeld 900 euro per pensioendeelnemer. De jaarlijkse premie stijgt bovendien met gemiddeld ongeveer met 900 euro per deelnemer.
De impact van een daling in de rente op pensioen is dus fors, maar dit merk je niet direct."

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW