« Voorzichtig herstel | Hoofdmenu | Klimaatlijst »

04/28/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Huub Esten

Ondersteund steeds meer de stelling dat er geen reële pensioencrisis is, maar een gekunstelde en gemanipuleerde pensioencrisis. De bron van alle ellende is de volledig ongeschikte rekenrente die gebruikt wordt voor de berekening van de verplichtingen. Een rekenrente die geen enkel relatie heeft met de soms voortreffelijke rendementen van de pensioenfondsen. Daardoor zijn de ook al arbitraire dekkingsgraden te laag en kan volgens de "regeltjes" niet geïndexeerd worden. Mijn verwijt aan de pensioenfondsbesturen is dat zij de zorgplicht naar de pensioendeelnemers hebben verzaakt door niet krachtig en communicatief genoeg dit aan de kaak te stellen. Nu bleef de schijn bestaan dat de pensioenfondsen de schuldigen waren en niet de door de politiek dwingend opgelegde onzinnige regels. Het resultaat is bekend: nog steeds geen indexatie in zicht en de opgelopen achterstanden liggen tussen de 15 en 20%. Hoe lang denkt politiek Nederland dat de 8,5 miljoen pensioendeelnemers dit blijven slikken. De verantwoordelijke regeringspartijen VVD en PvdA zijn al meer dan gehalveerd in zetelsaantal (van 88 naar 41. Een overheid die steelt van haar burgers, wie had dat gedacht in dit brave Calvinistische land dat zo hoog opgeeft van haar hoogstaande moraal!

Louis Sparidans

Ik las het al in de ‘Eigentijd’ van maart jl. en nu weer in het Voorwoord van het jaarverslag over 2016, de uitspraak: ‘het bestuur heeft vanaf 1 januari 2017 het indexeringsbeleid aangepast van loon- naar prijsindexering.’ Het verraste me eigenlijk.

Ofschoon in het geheel niet actueel (zelfs de prijsindexering kan al jaren niet meer worden toegepast) is het reglementair gezien toch een achteruitgang. Van welvaartsvast naar waardevast.

Ik weet dat het in beide gevallen slechts om ambities handelt, maar toch. Zo sluimert er ‘stiekem’ op termijn toch weer een versobering de pensioenregeling binnen.
Niet (meer) voor mezelf, maar na de invoering van het middelloon is het toch opnieuw een stap terug voor de actieve deelnemers aan ons pensioenfonds. Althans, zo zie ik het.

Overigens, mijn complimenten voor ‘Eigentijd’, elke keer weer. Het is een zeer informatief en prettig leesbaar periodiek. Dat mag ook wel eens gezegd worden!

nico medema

er is helaas geen financiele ruimte voor indexatie, de rendementen, pensioenpremies en levensverwachting maken dat niet mogelijk, ook niet bij een andere berekening van de dekkingsgraad. De politiek heeft hier geen invloed op, dus schoppen naar de regering is niet terecht en heeft geen zin, behalve stoom afblazen

nico medema

mooi dat de zichtbare beheerskosten worden beperkt. Daarnaast zijn er ook onzichtbare beheerskosten, welke zijn verstopt in de door beheerders behaalde rendementen. Ook is het zeer gewenst om naast de forse bonussen voor beheerders ook met malusafspraken te gaan werken, waarbij slechte resultaten worden vertaald in kortingen op de beheersvergoedingen

Lemon

@...een gekunstelde en gemanipuleerde pensioencrisis...

Tja,als je in een boekjaar toch vele procenten meer rendement maakt dan een actuele deposito/spaarrente oplevert doet het vreemd aan dat een fonds denkt eigenlijk nooit meer (te kunnen) indexeren.

Maar noodzakelijk (?) afgezet tegen een normalere dwz voor de crisis gangbare spaarrente kan dat bovengenoemde beleggingsrendement nl niet actuarieel (!)opboksen.Op papier komt het fonds voor de deelnemers in de toekomst(!) dan wel tekort.

Alleen doet het vreemde zich voor dat het geld ahw nu tegen de wanden opklotst maar die lage (gemanipuleerde)rekenrente roet in het eten kan gooien om zo het verdiende beleggingsrendement toch in kas te houden.Immers dat was minder dan met een normale of hogere rente aan het vermogen kon worden toegevoegd.

Alles bijelkaar komt eea toch gekunsteld over want in de financiële wereld vlucht het kapitaal bij lage rentes in de aandelen en andersom.Dus de angst om later tekort te komen moet bijna met een korreltje zout worden genomen.

Chris

Dat is mooi Nico maar hun salarissen, bonussen en wat dies mee zij, zijn de afgelopen jaren flink gestegen.
Wat nou integriteit en je best doen voor de pensioen spaarder?!
Het is een hard gelach wat best hardere kritiek mag krijgen.
Het is meer dan schandelijk hoe deze bestuurders alles maar weer goed praten.
Uiteindelijk zullen zij niets doen en verantwoording nemen, Net zoals onze overheid.

Louis Sparidans

Chris, ik breek voor één keer met mijn gewoonte om NIET te reageren op mensen die alleen hun voornaam gebruiken. Ik doe zulks met name omdat je geregeld gebruik maakt van een in mijn ogen misselijk-makende stemmingmakerij en hoewel we allemaal recht hebben op vrije meningsuiting, vind ik toch dat je vaak te ver gaat.

Ik ben met je eens dat her en der in de financiële wereld er nog steeds beloningen voorkomen die in geen verhouding staan tot modale inkomens en ik keur exorbitante gevallen, evenals jij, zeker niet goed.

De heer Borgdorff behoort als bestuurder evenwel niet tot die ‘exorbitante gevallen’, geloof me maar; ik ken die wereld redelijk goed.
Ofschoon ik best begrijp als mensen met alléén AOW en een klein maandelijks pensioentje zich gemakkelijk veronachtzaamd voelen. En voor een deel vind ik dat gevoel ook wezenlijk en terecht.

Alléén in een ideale wereld zou dat allemaal anders kunnen zijn, maar helaas de wereld is niet ideaal en in veel opzichten verre daarvan!

Zelfs als de heer Borgdorff vanaf morgen zijn diensten geheel belangeloos zou gaan verlenen, dan nóg kunnen de pensioenen niet gaan stijgen, met nog geen paar dubbeltjes per jaar.
Let wel, ook ik ben het niet altijd eens met de heer Borgdorff, maar toch …..

Mag ik je beleefd vragen op te houden met negatieve stemmingmakerij op deze site. Richt je tot de politieke partij waarop je hebt gestemd.
Dáár moeten de oplossingen voor de problemen die je constateert vandaan komen, ook al is je vertrouwen, ook daarin, niet zo groot.

Chris

Beste Louis, ik ben niet negatief maar realistisch. Het is een open Blog en ik mag zeggen wat ik er van vindt! Ik heb niets tegen Borgdorff persoonlijk maar wel tegen het systeem waarvan jezelf zegt dat hij niet tot de exorbitante gevallen valt. Een gewoon iemand krijgt geen salaris verhoging in een paar jaar tijd met pakweg 60K.
Ik ben het met je eens dat we bij de politici moeten zijn, maar die zullen niets doen behalve denken aan hun zelf, getuige het verhaal van bijv. de voorzitter van de VVD. Het is allemaal een grote schande en een groot deel van bestuurlijk Nederland en zeker van de wereld is corrupt en we doen er maar steeds niets aan. Dat is niet negatief, dat is zorgelijk!

nico medema

ik heb geen behoefte aan dit soort reacties en ga daarom stoppen als reageerder op de blogs

P.J. Koopmans

Beste Nico,

Ik zou het betreuren als je je mond laat snoeren door mensen als "Chris". Ik waardeer je bijdragen aan de discussie, al ben ik wel van mening dat de standpunten van de verschillende discussianten omtrent wel of niet indexeren inmiddels wel duidelijk zijn.

Met vriendelijke groet.

Pier Koopmans

Chris

Ik snoer niemand de mond, dat doen de goedpraters hier op dit blog. Oplossingen hebben zij ook nog niet aangedragen! Een ding is zeker de afgelopen jaren, dat er niets is veranderd en gaat veranderen. Het enige wat blijft zijn die , die hun riante salaris veilig willen stellen ten koste van die pensioenspaarders waar het om gaat.
Het is een schande een grote schande dat jullie meewerken aan een systeem dat de mensen arm maakt en jullie zelf verrijkt.
Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.
Einde bericht>

Bastiaan

Beste Louis,

Ik heb het jaarverslag ook doorgenomen, en ben ook de passages over loon/prijs indexatie gestuit. Er wordt wel gesproken over het proces, maar de argumenten zijn ook mij niet duidelijk.
Ik hoop dat Peter Borgdorff een tipje van de sluier op kan lichten.

Groet,
Bastiaan

Luuk

Beste Chris, ik heb je in het verleden geadviseerd om een soort enquete op te zetten onder de deelnemers
i.p.v.steeds maar op deze wijze te protesteren. Je zei toen dat dit je een goede suggestie leek waarover je zou nadenkennadenken. Sindsdien heb ik er niets mee van vernomen. Natuurlijk mag je zeggen wat je wilt maar ik denk niet dat het je doel is om een roepende in de woestijn te worden. Zou je,gegeven de toch steeds negatievere reacties die je krijgt, je energie niet beter in het trachten te realiseren van mijn suggestie kunnen steken? Dan bereik je wellicht mee dan nu.

Chris

Ik ben het helemaal met je eens Luuk maar discussiëren op dit blog door iedereen in de afgelopen jaren heeft ook tot niets geleid. De Overheid en pensioenfondsen gaan toch hun eigen weg en het blijft het bij mooie misleidende praatjes.
Getuige weer het gedoe van de partij voorzitter van de VVD. Waarom doorzien de mensen dit gehuichel niet?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW