« Geld-les | Hoofdmenu | Oogcontact »

04/07/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans


Beste heer Borgdorff,

Als misschien wel eerste reageerder wil ik u bedanken voor de heldere uitleg hierboven.

Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat met name het monetaire beleid van de ECB (het handhaven van een extreem lage rente met in het verlengde daarvan het bijdrukken van ‘gratis’ geld) de aanzet is geweest tot de plannen voor een pensioenhervorming.

Immers, de lage rente betekent > te lage dekkingsgraad > te weinig om te kunnen indexeren > risico op pensioenkortingen in de toekomst.
Ik veronderstel dat daarom bij jongeren ook de angst is ontstaan: blijft er nog wel iets voor ons over?

Zou dit kunnen betekenen dat e.e.a. weer kan worden teruggedraaid, zodra de rente weer op een ‘normaal’ niveau van rond de vier procent belandt?
U weet het, dat heeft ook wel ongeveer 75 jaar aaneen gegolden? Het is voorshands een hypothetische vraag, maar toch?

Het woord ‘hervorming’ wordt altijd gebruikt als het om bezuinigingen gaat. Dus stel, dat de rendementen goed blijven en de ‘normale’ rente weer terugkeert (toch zeker niet zo denkbeeldig), wat dan?

Hoe denkt u daar over? Of zouden de hervormingen dan toch ‘gewoon’ blijven bestaan?
Ik denk zelf overigens van wel.

Phojean

De wettelijke eisen aan de zekerheid van pensioen zorgen er voor dat we met de huidige lage rente ruim meer dan twee keer zo veel geld opzij moeten zetten voor ons pensioen, dan tien jaar geleden het geval was. Daar valt niet tegenop te beleggen. Met dit citaat uit uw blog wordt duidelijk waar de schoen wringt: Daar valt niet alleen niet tegen te beleggen, daar valt ook geen premie voor te berekenen die betaalbaar is. Er zal dus met alle kracht moeten worden aangedrongen op een nieuw FTK, dat een einde maakt aan de kansloosheid van elk nieuw te bedenken pensioenstelsel. Als er geen afdoende beleggingsmogelijkheden zijn en geen afdoende premie regeling, resulteert het nieuwe stelsel in het jarenlang premie betalen voor een totaal onzekere uitkering. Daar trapt toch geen hond in !

G v d Meij

De beste stuurlui staan aan wal, wat in deze materie wel opgaat, want de echte stuurlui sturen op een schipbreuk aan. Tunnelvisie of bedrijfsblindheid, ik weet het niet maar ze zijn in ieder geval behoorlijk de weg kwijt. Als men niet doorheeft dat een gemanipuleerde rekenrente niet meer geschikt is,waar moet dan de oplossing vandaan komen?

jvstempvoort

Wat als die wettelijke eisen er niet waren?Zouden we dan slechter af zijn?De rente gaat stijgen wat ongetwijfeld weer een keer gebeurt.
Hoe zouden we af zijn zonder het manipuleren van Draghi met het bijdrukken en kunstmatig gehouden lage rente. Ondanks "hervormingen" willen we wel een goed stelsel houden. Gaat het oude stelsel over in het nieuwe stelsel.
Gaat de huidige generatie die bijna aan pensioen toe is er op toe leggen,evenals de generaties erna. Natuurlijk kan daar niet zomaar een antwoord op worden gegeven maar wel voor velen een vraag lijkt me. Bovendien vind ik dat iemand na 52 jaar werken,een bijdrage aan de economie heeft geleverd,eerder beloond mag worden ipv steeds maar weer te horen dat er ingeleverd en hervormd moet worden. Terwijl er nog steeds mensen onwijs veel verdienen aan ons pensioen.Hoe gaat dat in overige EU landen waar nog niet de AOW leeftijd zover is doorgevoerd als in Nederland.(En waarschijnlijk ook niet zoveel gespaard hebben voor hun pensioen)Een nieuw stelsel gaat veel vragen oproepen. Wij de inleggers hebben het in beheer gegeven en veronderstellen dat dit goed komt. Maar,door in mijn ogen,spelen met kunstmatige cijfers,is dat niet meer het geval.1 en 1 is blijkbaar geen 2 meer.

Lemon

Hr Borgdorff: "Door de onbetaalbare zekerheidseisen van nu los te laten, kunnen de pensioenen in de toekomst eerder worden verhoogd en dus makkelijker meegroeien met de stijgende prijzen. Het is tijd voor verandering. "

###Inderdaad met die huidige zekerheidseisen komen de pensionados op dit moment geen stap verder en kan een actuaris ook niet anders dan het volgende verklaren...

*** Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn is gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening slecht, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen.
Amstelveen, 22 april 20

http://www.jaarverslagpfzw.nl/jaarverslag-2015/overigegegevens/a1128_Actuari%C3%ABle-Verklaring

Het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) is de ondergrens van het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Op grond van de Richtlijn Pensioenen mag een pensioenfonds niet te lang niet beschikken over het MVEV. http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-202132.jsp

Olfert Langerak

Beste heer Borgdorf,

Wat mij opvalt in uw blog is dat u de redenen van een te lage dekkingsgraad en het daarom niet kunnen indexeren van het pensioen vooral - of uitsluitend - zoekt buiten de invloed van het pensioenfonds zelf. Dit lijkt mij niet juist omdat andere pensioenfondsen wel degelijk in staat zijn - ook met economisch tegenwind - een voldoende dekkingsgraad te hebben en daarom ook kunnen indexeren. Van mijn eigen ABN AMRO pensioenfonds net het bericht gekregen dat alle pensioenen 1,7% indexatie krijgen per 1 april 2017. De externe omstandigheden zijn gelijk waarom kan Zorg en Welzijn dit dan niet? Heeft u daar een verklaring voor?
PS: mijn vrouw heeft haar pensioen bij Zorg en Welzijn en ik verbaas mij al enige tijd over grote verschillen in de beleggingsresultaten tussen pensioenfondsen.

Chris

Eerst maar eens hun superinkomen inleveren. Nivelleren heet dat en met de billen bloot.
Vergeet niet dat deze mensen nu al weten dat ze qua pensioen niets te verliezen hebben en lekker leven met hun vele geld over de ruggen van de pensioenspaarder die het wel moeilijk heeft.

Herman

Beste Chris,

Kijkend naar je reactie, lijkt nivelleren het toverwoord voor een veel beter pensioen c.q. indexering van ons huidige pensioen. Weet zeker dat zelfs een halvering van de salariskosten van alle medewerkers van het bestuursbureau ons géén indexatie oplevert.
Het salaris van Peter Borgdorff wordt trouwens vastgesteld door het bestuur van PFZW, dat bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en pensioengerechtigden in onze sector. Dus via je werknemersorganisatie of bij je keuze van de vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden kun je invloed uitoefenen.

En Borgdorff met de billen bloot; daar heb ik géén behoefte aan.

Chris

Dat jaar in jaar uit deze mensen er gigantisch veel bij krijgen is niet in verhouding met de gewone eerlijke werkende burger die er nauwelijks op vooruit gegaan zijns. Sterker nog er giga op achteruitgegaan zijn.
Er wordt veel gesproken dat de economie goed gaat Herman maar er zijn zeer grote bevolkingsgroepen die sinds 2008 niets meer hebben of in ieder geval er ernstig op achteruit zijn gegaan.
We hebben het beste pensioenfonds van de wereld, tja voor die, die er een riante boterham mee krijgen want verdienen wil ik het niet eens noemen.

Joukje

Beste Chris, ik ben het helemaal met je eens!!
Zolang we verplicht pensioen premie [het is mijn uitgestelde loon!!!] afdragen en deze personen het geld "beheren" zullen ze heerlijk blijven feesten en hun zakken blijven vullen. [zwarte zwanen, omroep Max]
Risico's alleen voor de deelnemers. Overgeleverd aan financiële trucs. Steeds langer doorwerken, premie blijven betalen, steeds lagere uitkering. Mijn uitgestelde loon wil ik gewoon nu in handen hebben dan bepaal ik zelf wat ik er mee doe.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW