« 'Ik zal mijn best doen' | Hoofdmenu | Geld-les »

03/24/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Heer Borgdorff

Opnieuw maakt u in uw blog melding van een ophanden zijnde pensioenhervorming. Het komt regelmatig terug, waardoor pensioendeelnemers er wel vanuit móeten gaan dat het huidige stelsel niet deugt, ondanks dat tegelijkertijd wordt betoogd dat we een van de beste pensioenstelsels ter wereld hebben.
Hoe is dat met elkaar te rijmen?

Een maand geleden (op 25 februari 2017) legde ik u deze vraag ook al eens voor met het verzoek om uit te leggen wat er allemaal MIS is aan het bestaande stelsel resp. tevens de verbeteringen te benoemen die met een herziening worden beoogd.

Ik laat daarom mijn opmerkingen terzake van een maand geleden hier nog eens volgen:


“Al heel lang lees ik, ook in uw blog, over een nieuw pensioenstelsel dat er zit aan te komen. Ik merk in mijn omgeving dat daar nogal wat wantrouwen over bestaat.

Vindt u het (ook) niet wenselijk om eens een keer uit te leggen wat er eigenlijk precies MIS is met het huidige stelsel?
Misschien dat u de vijf belangrijkste punten eens moet noemen waarom de SER vindt dat er zo nodig een nieuw pensioenstelsel moet komen. Of beter nog: wat deugt er niet (meer) aan het huidige stelsel.

Al is het maar om wat meer begrip te tonen voor al die mensen die op voorhand al wat minder vertrouwen hebben in een nieuw stelsel. Het lijkt me belangrijk dat mensen ook kunnen zien en begrijpen wat er met de verbetering wordt beoogd.
Althans, daar ga ik van uit. Een zo groot mogelijk draagvlak voor veranderingen is een must!

Wilt u zich daarbij ook specifiek richten op de deelnemers aan het PFZW? Zowel jong als oud?”


Uw reactie hierop bleef tot dusver nog uit. Wat mij betreft mag ook de Webredactie van uw blog het antwoord redigeren.
Op voorhand mijn dank, mede namens vele andere pensioendeelnemers; daar ben ik van overtuigd.

Louis Sparidans

Chris

Het is te hopen dat de nieuwe regering het toezicht eens gaat verscherpen, veranderen en normeren (halvering van salaris van de top is het eerste wat er moet gebeuren en dan nog hebben ze meer dan genoeg!!)

Een alinea uit het relaas van een goed onderzoeks journalist:

“Dat het toezicht op de pensioenfondsen niets voorstelt. Ze moeten zelf melden als er iets fout gaat. Dat doen ze niet. Dus concludeert de commissie die de Code Pensioenfondsen bewaakt dat het goed gaat. Ook onthullend vind ik dat ik dat een pensioentopman geen morele norm heeft. Hij zegt tegen mij: ‘Ik doe alles wat niet wettelijk verboden is.'”

http://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/driekwart-van-de-pensioenwereld-heeft-een-pesthekel-aan-mij/

Lemon

Bij de drang naar individuele potjes vallen er mogelijke slachtoffers.Hebben die het straks wel door?

***juni2016: De overgang naar individuele potjes treft vooral veertigers in de portemonnee, zo blijkt uit de notitie van het planbureau (pdf) die dinsdag is gepubliceerd. Afschaffen van de doorsneesystematiek “leidt tot een hiaat in de pensioenopbouw, met name voor de huidige deelnemers rond middelbare leeftijd”, schrijft het CPB. “Het wegvallen van de subsidie op de pensioenopbouw in de tweede helft van de loopbaan leidt tot negatieve generatie-effecten, die voor bestaande deelnemers kunnen oplopen tot -9 procent.”

De overgang naar individuele pensioenen treft mensen die zijn geboren vanaf 1951 in hun portemonnee. Rond geboortejaar 1970 zijn de negatieve effecten het grootst, daarna wordt het weer minder. Werkenden die nu 30 jaar of jonger zijn, profiteren van de overgang. https://www.businessinsider.nl/individueel-pensioen-cpb-ser-berekening-644300/

jvstempvoort

Met 1400 miljard heb je als pensioenfondsen een machtige positie.Een positie die men wil behouden lijkt me.Gebruik deze macht, maar op de juiste manier.Bijzonder beheer met een verdubbeling van kapitaal sinds 2008 maar zonder deelnemers had men niet kunnen beheren en daardoor realiseren. Dat moeten pensioenfondsen zich ook bedenken.Logisch dat deelnemers dit willen terugzien dmv indexering en pensioenfondsen hun macht moeten gebruiken om dit ook te kunnen realiseren.
Over het stelsel is het uiteindelijk niet alleen de politiek die beslist over een "nieuw" stelsel.VVD en D66 willen dan wel een individueel potje maar zullen moeten bedenken of mensen dit wel kunnen en of willen beheren.Omdat zich nieuwe beheerders zullen aandienen kan ik het voordeel hier niet van inzien, integendeel, ben bang dat er geld blijft hangen waar het niet hoort.Dus inderdaad goede uitleg waarom dit stelsel niet meer zou deugen en een nieuw stelsel beter zou zijn.D66 zegt er te zijn voor alle Nederlanders hoewel ik dit betwijfel. Voor alle Nederlanders wil zeggen ook voor diegene die geen of weinig pensioen hebben kunnen opbouwen door bv ziekte,werkloosheid,etc.In dat geval zal de AOW moeten stijgen, die nu voor veel mensen net genoeg is om in leven te blijven.Je zult maar alleen van AOW moeten leven.Zelfs met een pensioen van bv 200 euro pm blijft het moeilijk om rond te komen voor die mensen.Miljarden worden al rondgestrooid maar ik ben bang dat deze groep er niet van mee gaat profiteren. Bovendien vind ik dat men niet moet gaan strooien zonder eerst een behoorlijke buffer aan te leggen tegen een nieuwe crisis die ongetwijfeld weer een keer komt.Tenslotte of we het er mee eens zijn of niet, het is wel ons belastinggeld waarmee wordt gestrooid. Van alle Nederlanders.Dus zullen ook alle Nederlanders moeten kunnen meeprofiteren ook AOWers. Die men niet zo meer van belang vindt voor de economie maar er wel aan hebben bijgedragen en nog doen al is het maar dmv de dagelijkse boodschappen

C van Hoorn-Bijkerk

Het CPB gaat uit van een "waardevast" AOW echter deze cijfers liggen heel anders dan de werkelijke uitgaven.
De AOW is offieël ingevoerd op 8 juni 1956.
Hoeveel van die mensen zijn er nog in leven die wel een steentje bijgedragen hebben?
Nee de rekenmeesters bij het CPB en CBS zijn net tovenaars.
Mijn echtgenoot en mijn persoontje zien alleen wat we ingeleverd hebben en geloof mij 31.000 euro netto in een jaar tijd is een heleboel geld.
Ja ik kan dit bewijzen aan de hand van onze inkomsten belasting over de jaren 2014 en 2015. Dan durven ze nog te zeggen dat wij er niets op achteruit gegaan zijn.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff