« Eerlijk meebetalen | Hoofdmenu | Langer doorwerken »

02/03/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Luuk

In dit stuk worden de rekenrente en de rendementen op beleggingen gemakshalve door elkaar gehaald.
De rendementen op beleggingen zijn volgens het PFZW nog steeds goed maar natuurlijk niet zomaar te voorspellen.
Met de rekenrente ligt dat anders. Daar is geen glazen bol voor nodig want die wordt niet door de markt bepaald maar door de ECB! Het zal duidelijk zijn dat de ECB de rente niet ongestraft op dit lage niveau kan en wil handhaven en ook niet ongelimiteerd met het opkoopprogramma door kan gaan. Dit gebeurt slechts tot het doel van die middelen is behaald: een inflatie van rond de 2% en daar lijkt het aardig naartoe te gaan. Het is dus niet waarschijnlijk dat deze maatregelen nog langer dan één, hooguit twee jaar doorgaan. Temeer dat er groeiende weerstand tegen bestaat.
Wat betreft de glazen bol heeft de overheid wel een handje van het turen in die bol en daarin zien wat de overheid uitkomt. Deze problematiek zou niet van invloed zijn op ons pensioen wanneer de overheid/DNB de pensioenfondsen niet zou verplichten tot het rekenen met die rente omdat zij in de glazen bol een zwarte toekomst menen te zien aankomen. Voordat zij daarin keken mocht gewoon gerekend mocht worden met 4% rente, daarna heeft de overheid/DNB bepaald dat dit niet meer mag! Men vreest een toekomstig tekort en zegt nu dat het niet solidair is om het oude beleid vol te houden omdat dit tot problemen zou leiden. Die zijn er nu echter nog helemaal niet: er is meer dan genoeg geld in kas en de beleggingsresultaten zijn goed!
Het voorschrift om deze lage rekenrente te hanteren is gebaseerd op een angstscenario en m.i. een vorm van schieten met een kanon op een vlieg. Als je dan toch voorzichtiger wilt worden, waarom dan niet rekenen met het gemiddelde rendement van bijv. de afgelopen 20 jaar en dit steeds jaarlijks te bepalen?
Een veranderde arbeidsmarkt en toegenomen levensduur zijn zaken die m.i. wel degelijk aandacht vragen maar de huidige opstelling van de overheid en pensioenfondsen gaat uit van teveel negatieve aannames. Dit kost niet alleen in het hier en nu al veel geld (er mag immers minder belegd worden), maar creëert ook veel onrust en zelfs de roep om een heel nieuw pensioenstelsel terwijl dit nog steeds een van de beste ter wereld is.

P.J. Koopmans

Beste Luuk,

Goed verhaal, maar er een maar....in Japan is de rente al bijna twee decennia zeer laag! Kan mijns inziens ook hier zomaar gebeuren of niet?

Luuk

Natuurlijk zitten er aan elk beleid risico's en dan gaat het erom welke risico's je acceptabeler vindt dan andere. Als het doel van de ECB is om de inflatie te laten stijgen en dit lukt dan zal men de rente ook weer laten stijgen want het doel wordt bereikt. Wanneer de inflatie niet stijgt is het voor pensioendeelnemers minder erg wanneer er niet geïndexeerd wordt want er is dan nauwelijks koopkrachtverlies. Het lijkt er echter op dat het huidige beleid van de ECB er, naast het aanwakkeren van inflatie, ook op gericht is om middels een lage rente de schuldenlast van bepaalde landen niet teveel te laten stijgen. Als dit zo is dan kan het wel wat langer gaan duren. Dit beleid is echter behoorlijk risicovol (diverse nationale banken waarschuwen hier ook voor) en het is zeker niet verstandig om daar te lang mee door te gaan. Juist ook om te voorkomen dat er hier een situatie als die in Japan ontstaat!
Het dilemma voor de ECB is dus: hoe houden we de schuldenlast voor bepaalde overheden nog enigszins draagbaar en stimuleren we tegelijkertijd de inflatie?
Dat de pensioenen in Nederland daar last van hebben interesseert ze helemaal niets en hier komen ze ook openlijk voor uit. De Nederlandse overheid, de DNB en de pensioenfondsen zouden m.i. echter wel wat steviger voor de belangen van de gepensioneerden op mogen komen i.p.v. de door de ECB gedicteerde rente gewoon maar klakkeloos ook aan de pensioenfondsen op te leggen.

Chris

Precies Luuk. Goed betoog. Laten de goedbetaalde bestuurders eens wat meer ruggengraat tonen en ala Trump met de vuist op tafel slaan.
Probleem is dat ze feitelijk geen verantwoording willen nemen en veel op de overheid afschuiven. Prima, maar daar horen geen exclusieve salarissen, vergoedingen en bonussen bij. Als dat eens sterk gereduceerd wordt houden ze echt tijd over om tijd te vinden voor hun extra commissariaatjes, waar niemand wat aan heeft behalve voor hun eigen zelfverrijking. Een aspect wat telkens weer gebagatelliseerd word, maar waar de Nederlander zich, terecht, steeds bozer over maakt.

Bastiaan

Beste Chris,

Pensioenfondsen moeten zich gewoon aan de wet houden !

Groet,
Bastiaan

Louis Sparidans

Een van de meest fundamentele oorzaken van de extreem lage rente sinds jaren ligt m.i. bij de ECB van Mario Draghi, de centrale bankpresident in Europa. Hij laat al lange tijd maandelijks voor miljarden euro’s gratis geld bijdrukken, met name, het moet helaas gezegd worden (ook al kan de heer Borgdorff zich dat niet permitteren) om vooral de Zuid-Europese landen uit het slob te halen.

Voor landen als bijvoorbeeld Nederland en Duitsland zou dat helemaal niet hoeven. En helaas het is juist, het lijkt een beetje ‘kort door de bocht’ maar toch, mede dáárom kunnen onze pensioenrechten (ook die van de werkenden trouwens!) niet worden geïndexeerd.

Maar let wel: als Draghi dat níet zou doen, zou véél meer uit onze belastinggelden rechtstreeks aan de crisis in Zuid-Europese landen moeten worden bijgedragen. Het is m.i. in feite ‘lood om oud ijzer’. We zullen het ermee ‘moeten doen’. De politiek kent voorshands niet veel (betere) oplossingen.

En Chris, hou toch eens op om steeds de heer Borgdorff persoonlijk aan te vallen. Lees het jaarverslag van PFZW eens goed door! Daar staat o.m. in wat de man zélf aan salaris écht verdient (inclusief de door jou steeds verguisde bonussen) en heus, dat valt reuze mee.

Het vermelden van salariskosten van bestuurders is overigens een wettelijke verplichting. Dus je kunt ook in jaarverslagen van andere financiële instellingen (waaronder alle banken) van alle salariskosten kennis nemen. Richt daar je pijlen op!

René

Het wordt hoog tijd dat gepensioneerden een vuist gaan maken. Dat kan eigenlijk alleen maar door op een politieke partij te stemmen die hun belang als eerste prioriteit stelt. Andere politieke partijen kiezen, als het er op aan komt, vrijwel steeds voor andere belangen. En als gepensioneerde wordt je ook niet goed meer vertegenwoordigd door een vakbond, ouderen gaan niet meer 'de straat op' etc. etc. De eigen belangen verdedigen bij verkiezingen is feitelijk het enige machtsmiddel dat de gepensioneerde nog heeft. Denk daar aan bij de komende verkiezingen! Ga stemmen en kies niet 'op de automatische piloot' op een partij waar je altijd al op hebt gestemd want van die moet je het over het algemeen als oudere niet meer hebben!

Chris

Dat klopt Bastiaan maar ze kunnen wel tegengas geven en als je kijkt naar hun beloning zou dat zeker moeten. Het is lekker makkelijk praten als je veel krijgt maar niet je best doen voor gepensioneerden die hun hele leven lang hard gewerkt hebben en straks maar 400 euro krijgen. Daar hoor ik jullie nooit over. Net zoals al die discussie programma's waar goedbetaalde bobo's en BN ers lekker bagatelliserend over de gewone man praten. Ja zij hebben genoeg en het zal hen een worst wezen. De top krijgt straks 4000 per maand en hebben ze dat verdient! Neen. De verkiezingen gaan straks ook niets uitmaken. De hielenlikkers gaan straks toch weer veilig stemmen, want je zal toch je onterechte vergaarde geld eens kwijtraken.

Lemon

Dat een hoge rekenrente(UFR) tov de actuele marktrente de latere dwz jongere generaties kan benadelen was toen bij de invoering een heikel punt.

*** 19 JULI 2012 

Vele experts hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen het gebruik van de Ultimate Forward Rate (UFR) bij het vaststellen van de rentetermijnstructuur (RTS). Deze UFR wordt voorgesteld in de plannen van Minister Kamp zoals verwoord in de hooflijnennota financieel toetsingskader pensioenen. Met deze RTS worden de toekomstige pensioenbetalingen van de pensioenfondsen contant gemaakt en wordt de voorziening pensioenverplichtingen (VPV) berekend. Met de UFR wordt de RTS voorbij een looptijd van 20 jaar (het ‘Last Liquid Point’, LLP) significant opgetrokken. Gevolg is een lagere VPV en een hogere dekkingsgraad. De hogere dekkingsgraad kan ertoe leiden dat optisch pensioenfondsen uit de acute problemen zijn en dat kortingen op de huidige pensioenen niet meer nodig zijn. De vraag is of dat terecht is. Het uitstellen van de kortingen op basis van een omstreden methodiek benadeelt de jongere deelnemers van het fonds ten gunste van de oudere deelnemers en de gepensioneerden.
https://folpmers.wordpress.com/2012/07/19/meer-bezwaren-tegen-het-gebruik-van-de-ultimate-forward-rate-ook-de-weg-ernaartoe-is-wankel/

Bastiaan

Beste Lemon,

Zullen we de UFR dan maar afschaffen ? :-)

Groet,
Bastiaan

P.Lemon

@ Hr Bastiaan
Misschien geen gek idee in tijden dat de beleggingsresultaten gelijk opgaan met - of de dan geindexeerde uitkeringen overtreffen. En tegelijk een lage marktrente compenseren zodat toekomstige pensioenen zoals verondersteld 3 à 4 x de ingelegde premie kunnen uitkeren.
Maar ja, de beleggingsopbrengsten zijn strategisch te volatiel en wordt zolang de weg met de minste weerstand (UFR en beleidsdekkingsgraad)gekozen.

Intussen mogen de huidige pensionados alleen likkebaardend naar de miljarden aangroei vd fondsen kijken, vanwege de 'sombere toekomst' met een blijvende lage marktrente en mogelijk instortende beurzen.

Chris

Stemmen heeft totaal geen zin Rene, zeker als je altijd, van huis uit, op de zelfde partij stemt. Kijk maar naar de USA wat Trump te weeg brengt. Als een olifant door de porseleinkast, maar ik geloof dat dat niet altijd slecht hoeft te zijn. Ik heb 4 jaar geleden strategisch gestemd. Op de PVDA, om de VVD tegengas te geven. dat is helaas mislukt omdat teveel mensen dachten dat ze beter af waren met de VVD. De partij voor de rijken, zo discriminerend als wat. Wie er straks ook gaat regeren, een ding is zeker, de pensioenfondsen blijven zitten waar ze zitten en doen niets en schuiven alles af op de politiek. Lafaards zijn het want ze willen alleen maar hun veel te goed betaalde baantjes houden. Niks solidair zijn ze, want als ze dat waren zouden ze "a plein publiek" hun salarissen halveren! De zorg en de pensioenen moeten gewoon terug naar de overheid tegen normale salarissen!

Bastiaan

Beste Chris,

Het pensioenfonds is er niet alleen voor de gepensioneerden, maar ook voor de actieve deelnemers.

Je kunt wel klagen over lage pensioenen, blijkbaar hebben deze mensen tijdens hun werkzame leven beperkt opgebouwd. Dat kan door deeltijdwerk, onvolledige opbouw, of omdat het inkomen in hun werkzame leven laag was.

Uit onderzoek blijkt overigens dat mensen met een laag inkomen na pensionering een relatief hoger inkomen krijgen ( het vervaninginsratio bij lage inkomens is hoger). Blijkbaar vind je dat nog niet genoeg, en moet dat nog verder opgeplust worden. "Geen gezeik iedereen rijk" zoals "de tegenpartij" dat jaren geleden al bepleitte.

Groet, Bastiaan

Chris

Wat gaat er met het geld gebeuren als alles instort (en dat gaat gebeuren)! De rijken zijn hier namelijk verantwoordelijk voor door het decennia lange gespeculeer en gokken met geld en aandelen. Wanneer gaan we eens naar een maatschappij waarbij verdelen, solidariteit en zorg voorop staan?

janvanhaaren64@gmail.com

Vraag: Waarom kan b.v de Abn Amro wel een dekkingsgraad halen van meer dan 120 procent? En lukt dat ons PFZW niet wat doen zij dan anders?

Chris

Zij ontslaan een paar honderd management jojo's Ja zo kan je een goed rendement maken. Nu werd het wel tijd dat ze ook de bezem door het directie en management niveau halen maar de zittende en blijvende topmensen zullen vele malen meer gaan binnen harken, dat wordt even vergeten dit te vermelden.

Chris

Wat zou er mis zijn met iedereen rijk Bastiaan? In mijn pensioen overzicht is mijn pensioen van 2000 naar 1300 gegaan, hoezo meer pensioen!? Nu wordt iedereen arm, behalve die het huidige systeem koesteren. De kranten en de actualiteiten programma's staan er nu vol mee. Dit komt door het huidige systeem wat jij hier elke keer goedpraat.

In Amerika is een bedrijfje waarbij de Directeur inzag dat veel mensen wel heel weinig kregen, ook liep het bedrijf niet lekker, wat heeft hij gedaan?! Hij heeft zijn mensen bij elkaar geroepen en uitgelegd dat de minst verdienenden (die ook nog het hardst werkten) uitgelegd dat zij hun salaris verdubbelt kregen van 20 naar zon 40K. Hij gaf iedereen aandelen en meer verantwoording alsof het hun eigen bedrijf was. Ze deelden allen in de winst en werden zelfs gedeeltelijk eigenaar! Zijn bedrijfsmanager kreeg 50 en hijzelf liet zijn salaris van dik twee ton naar 75 gaan! Het bedrijfje begon goed te lopen. Zomaar een voorbeeld hoe het anders kan en vooral moet en dit zijn helden in mijn ogen. Er wordt nog veel te veel gegraaid Bastiaan en ook salarissen van de top zijn nog steeds excessief hoog en is alleen maar gegroeid de laatste jaren. Als jij dit goedpraat en normaal vindt ben je niets waard en zul je dit ooit in je tegendeel werken. Voor jullie geldt; "liever niet iedereen rijk maar vooral lekker arm" want dan kunje lekker ze onder de duim houden.

De crisis is veroorzaakt door de rijken en de armen moeten het gelag betalen, eerlijk toch Bastiaan!

Henk

Stel de vraag eens: "Waarom mensen met keuzepensioen gaan " ?
Dat kan gezondheid zijn of zelfs noodzaak. In ons geval werd dochter ongeneeslijk ziek. Ze is inmiddels overleden en dus opvang kleindochter nu nodig. Extra onkosten die niet vergoed worden. Bovendien is overeenkomst aangegaan tot aan je AOW-datum. Nu die is opgeschoven val je plots in een groot gat omdat je pensioenuitkering stopt bij de oorspronkelijke AOW-leeftijd. Door regeringsmaatregel. Sociale Zaken en Pensioenfonds hebben dit kunnen voorzien. Andere ( grote) pensioenfondsen hebben het wel onderkend en betallen nu door tot aan nieuwe AOW-leeftijd. Ouderen hebben de mogelijkheid niet gehad om bij te sparen. Sterker nog, Het gedwongen keuzepensioen kost maandelijks spaargeld wat inmiddels al op is.

Lemon

Goed om dit artikel na te lezen....

***
Een gedachtekronkel die we vaak tegenkomen is dat als bij een pensioenfonds meer premie binnenkomt dan er aan pensioen wordt uitgekeerd, we te maken hebben met een gezond fonds. Dat is een ernstige misvatting. Bij een fonds voor ICT-ers, bestaande uit voornamelijk jonge werkenden, komt wel premie binnen maar wordt nog maar erg weinig pensioen uitgekeerd. Anderzijds is er b.v. hetfonds van de voormalige Holland-Amerika lijn waarbij uitsluitend nog gepensioneerden zijn betrokken. Zonder dat er een cent aan premie binnenkomt, is er een dekkingsgraad van ongeveer 180, waarmee het tot de beste fondsen van Nederland hoort.. De bij het fonds aangesloten gepensioneerden krijgen wegens de uitmuntende situatie van het fonds regelmatig gratis vakantiecruises aangeboden. Kortom, een fonds dat meer premie ontvangt dan het aan pensioen uitkeert, kan nog steeds een financieel heel ongezond fonds zijn. Het gaat om de balans tussen inkomsten en uitgaven op lange termijn, waarbij te denken valt aan verplichtingen over een periode van zo’n dertig jaar.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/02/oud-senator-kees-de-lange-slaat-alarm-nederlandse-pensioenfondsen-zijn-niet-meer-houdbaar/

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff