« Rente & een glazen bol | Hoofdmenu | Het spel en de knikkers »

02/10/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Henk

Een ding niet vergeten ! Pensioengeld is van de mensen zelf. Niet van overheid en niet van pensioenfondsen.
Feitelijk leen je je geld zelfs aan pensioenfonds om er mee te beleggen. Je krijgt al lang niet meer wat in eerdere pensioenoverzichten is beloofd.
AOW-leeftijd en pensioenleeftijd verhogen werkt werkloosheid in de hand en verhoogt de zorgkosten. Onnodige kosten bijstand om maanden te overbruggen en zelfs armoede. In feite jarenlang betaald en minder over houden dan bijstand en minimum loon.
Dus klopt het niet en verwijst men aan elkaar door.
Pensioenfonds, overheid en toezichthouders ten koste van de rechthebbende mensen die geen zeggenschap meer hebben over eigen geld. DREES heeft destijds AOW voor iedereen vast gesteld en daar wordt nu diefstal gepleegd. De oudere is melkkoe geworden. Miet iedereen is rijk en moet dus leven van het eigen pensioengeld.

Louis Sparidans

Dat we (gemiddeld) langer leven wil nog niet zeggen dat daarmee ook de kwaliteit van leven toeneemt. Helaas.
Ik zie daarbij tegelijkertijd ook de arbeidsdruk, stress en burn-outs bij jongeren toenemen.

Veel politieke partijen rekenen zich m.i. ten onrechte ‘rijk’ met het geleidelijk aan verhogen van de AOW-leeftijd.
Ik verwacht dat daartegenover namelijk veel oudere werknemers eerder en langer in de WW of WAO zullen belanden, maar daar zien veel politieke partijen geen probleem in. Dat geld komt zogenaamd uit ‘een ander potje’.

Er zou meer oog moeten zijn voor deze ongunstige ontwikkeling.

jvstempvoort

Geheel eens met Louis Sparidans,het geld kan uit een ander potje komen maar het is overheidsgeld bijeengebracht door belastingen.Het kost dus uit de lengte of uit de breedte geld.
Om gebruik te maken van deeltijdpensioen moeten er wel voldoende jaren zijn opgebouwd.Zeker als alleen verdiener of met een partner die weinig of niets heeft kunnen opbouwen.
Eenmaal met pensioen stijgt je inkomen nauwelijks, of zelfs helemaal niet meer, maar je kosten wel.We kunnen niet allemaal gaan golfen in het buitenland.
En doorwerken in de zorg tot 66/67 valt voor een aantal mensen,niet mee,zeker niet als je alleen van dat inkomen afhankelijk bent, want dan moet je echt doorwerken.Niet alle vrouwen hebben een partner met een (goed)inkomen.
Met een kantoorbaan ligt dit al weer anders omdat dit fysiek minder zwaar is.
Jammer genoeg worden de zware banen niet echt erkend door de overheid en denken een aantal politici dat iedereen langer door kan werken, ongeacht wat voor baan.Lijkt me dat ze er anders tegenaan kijken als ze zelf ook eens een weekje zwaar lichamelijk werk doen met de daarbij behorende werktijden.
We hebben dan een goed pensioenstelsel maar ik vind wel dat er op dit moment veel wordt gevraagd van de generatie net 60 plus, die steeds weer horen nog langer door te moeten werken.Vaak al op jonge leeftijd aan een werkzaam leven zijn begonnen,soms ook met een studie naast een volledige baan.En als vrouw met ambitie,moest daarbij ook nog een huishouden worden gerund.
Dit is realiteit en zeker niet als klacht bedoeld.
We horen nu veel politici over de zorg,AOW en de pensioenleeftijd er wordt weer veel beloofd maar ook hierbij is de realiteit anders.Zeker na de verkiezingen.

Lemon


Geen speld tussen te krijgen of alweer zoals in het rekenrenteverhaal en dat indexatie het pensioen van jongeren in de toekomst zal verlagen.

***In 1957 stond er tegenover zes werknemers maar één AOW-gerechtigde. In 2016 is dat 1 op 4 en in 2040 wordt dat naar schatting 1:2. Dat betekent dat twee werknemers de lasten van één AOW-gerechtigde moeten dragen. De pensioen- en zorglasten nemen derhalve toe, terwijl de beroepsbevolking krimpt. Dit rechtvaardigt de AOW-leeftijdsverhoging, tevens omdat de gemiddelde levensverwachting in Nederland ook steeds hoger wordt Het AOW-inkomensgat kan niet vermeden worden. Slechts mensen met een laag inkomen hebben namelijk recht op een overbrugging. Anderen moeten zelf een oplossing bedenken, zoals interen op het spaargeld, de lijfrente eerder uit laten betalen of zoals voorgenoemd langer doorwerken.
Voorts kan er dientengevolge extra krapte ontstaan op de arbeidsmarkt. Bijna-gepensioneerden worden door deze versnelde verhoging van de AOW-leeftijd namelijk geprikkeld om langer door te werken. Velen hebben deze luxe niet, maar als de mogelijkheid tot doorwerken wel bestaat, dan is dat zeer verstandig.

De vakbonden (o.a. FNV Bondgenoten) zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met deze maatregel. Er is immers al krapte op de arbeidsmarkt; er waren in 2015 zo’n 600.000 werklozen, wat 6,8% van de totale beroepsbevolking is. Doordat veel ouderen werk zoeken om hun AOW-gat aan te vullen of langer doorwerken op hun huidige werkplek, komt er minder ruimte voor jongere mensen om aan de slag te gaan. Dat terwijl de overheid het liefst iedereen aan het werk heeft. Dit oogt nogal tegenstrijdig.
Bovendien zorgt deze maatregel voor chaos en onzekerheid bij mensen die al met pensioen zijn gegaan of in de nabije toekomst met pensioen zullen gaan. Mensen weten niet precies waar ze aan toe zijn. Economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg hebben zich uitgesproken over de verhoging van de AOW-leeftijd. In de toekomst verwachten zij dat meer banen zullen wegvallen als gevolg van digitalisering, nieuwe techniek en automatisering (door robots). Dit zal ook betekenen dat meer ouderen in de bijstand terechtkomen.
Naast de toenemende vergrijzing is er ook een forse toename van mensen met een uitkering. En dan wordt er nog niet eens gesproken over de mensen die het opgegeven hebben, waar veel oudere vrouwen onder vallen. Volgens een rapport van Commissie Bakker zal er in 2020 als gevolg van het groot aantal mensen dat dan met pensioen is gegaan sprake zijn van grote arbeidstekorten. Dit pleit volgens hem vóór de verhoging van de AOW-leeftijd.
Een bijkomend probleem is de leeftijdsdiscriminatie van ouderen bij het solliciteren. Dat maakt het moeilijker voor ouderen om het ontstane AOW-gat op te vullen. Het CBS erkent leeftijdsdiscriminatie van ouderen. Van de 55- tot 65-jarigen die in het voorafgaande jaar een baan zochten gaf ruim een derde aan daarbij minimaal een keer gediscrimineerd te zijn op grond van leeftijd. Van de werklozen van 15 tot 25 jaar gaf slechts 3 procent dit aan.
http://www.aow2016.nl/leeftijd/

Pippi

Langer doorwerken na 44 jaar met versleten knieen en heupen in de gezondheidszorg. Hoe wil je dat nog 6 jaar volhouden? Er kan in de 2de kamer mooi gezegd worden dat je maar ander werk moet gaan doen, maar dat is in gezondheidszorg ook niet voor het oprapen je blijft een lopend beroep houden met veel tilwerk. Ergens anders aan de bak komen is er ook niet meer bij want je hebt geen ervaring wordt er dan gezegd.
Veel werkeloosheid onder de jongeren hetgeen ervoor zorgt dat veel jongeren ook niet kunnen sparen voor hun pensioen. Kortom doe de AOW leeftijd en/of de pensioenleeftijd gewoon terug naar 65. Dan kunnen de jongeren hun pensioen ook opbouwen zoals wij dat hebben kunnen doen. Ik vind na al die jaren werken het eigenlijk wel genoeg. Ik heb al langer gewerkt dan mijn ouders hebben gedaan. Die mochten stoppen na 40 dienstjaren!!

Fredje

Het blijft legale diefstal, pensioenfondsen. Als werknemer ben je VERPLICHT om deel te nemen aan het pensioenfonds van je werkgever. Je hebt niet de mogelijkheid om een pensioenfonds te kiezen dat beter je wensen past. dan had heel werkend Nederland gekozen voor een fonds dat niet speculeert op de beurs. Als alleenstannde heb je niet het recht om je pensioenrechten over te dragen aan je broer of zus. Pikt het pensioenfonds lekker in.
Heb altijd fulltime gewerkt, 18 jaar getrouwd geweest. Toen gescheiden. Ex partner na 13 maanden overleden. Wat zegt Zorg & Welzijn? Nee mevrouwtje, die 18 jaar pensioen pikken wij lekker in.
U bent gek als u denkt dat wij dat terugstorten aan de premiebetaler. En vervolgens wordt je afgebekt door een telefoniste die je opdraagt per direct je pensioen te gaan bekijken. kijkt ze gelijk even mee . Privacy? Nooit van gehoord.
En de pensioenfondsen zich maar afvragen waarom iedereen de post ongelezen weg dondert, nooit naar die vreselijke bijeenkomsten gaat om voorgelogen te worden dat je gisteren al met pensioen kan gaan.
Om vervolgens je collega na 6 maanden weer in deeltijd tegen te komen omdat ze het financieel niet redden.
Het komt aardig overeen met woekerpolissen.

Ronald Morshuis

Kan pfzw mij uitleggen waarom gepensioneerden die gemiddeld steeds ouder worden ,iets wat ik iedereen overigens in goede gezondheid toewens, het recht op een pensioenniveau houden dat ooit is berekent op een veel kortere overlevingstijd na pensionering en dus ook op een veel te lage premie? Het betekent dat ze levenslang pensioen krijgen uitgekeerd op basis van premies die niet kostendekkend blijken te zijn. Het betekent eenvoudig weg dat jongeren een deel van hun premie ophoesten om ouderen te faciliteren in hun langere periode van leven na pensionering. Dat noemen we generatiesolidariteit. Nu hopen die jongeren ongetwijfeld dat als zij aan de beurt zijn om daadwekelijk pensioen te gaan ontvangen ook dat eindeloos doorlopende recht te krijgen, maar op den duur is dit bij het blijvend stijgen van de gemiddelde sterfteleeftijd niet houdbaar. Ik begrijp dat het politiek gezien niet leuk is dat pensioenen van gepensioneerden verlaagd zouden moeten worden naarmate de overleving stijgt,maar op dit moment komt het voor jongeren toch erop neer dat hun pensioenpot deels wordt leeggehaald door steeds ouder wordende gepensioneerden. Als de rechten van gepensioneerden dreigen te worden aangetast zoals 50plus het rondtoetert zullen de rollators enscootmobielen ongetwijfeld het tweedekamergebouw bestormen,maar hoe moet dat verder. Ik meen enig recht van spreken te heben als 61 jarige die 36 jaar premie betaalt maar die toch ook graag wil dat mijn kinderen ter zijnertijd ook nog iets aantreffen in pfzwpot.

P.J. Koopmans

Beste Fredje,

Had nou maar die papieren niet weg gedonderd, was je beter op de hoogte geweest van onze pensioenregels.Overigens is ons pensioenstelsel nog altijd een van de beste ter wereld, zo niet de beste. Altijd eerst informatie inwinnen voor je gaat oordelen.

Lemon

@Hr Morshuis " ...het recht op een pensioenniveau houden dat ooit is berekent op een veel kortere overlevingstijd na pensionering en dus ook op een veel te lage premie?

=== te lage premie?
In de formule betaal je overeenkomstig je actuele salaris en arbeidsuren. De uitkering later sluit hierop aan.De uitloopjaren vanaf de pensioendatum (20 + ? ) volgen de sterftetabel van het CBS. Enfin de rekenmeester vh fonds (actuaris) houdt dat in de gaten ivm de graadmeter (beleidsdekkingsgraad)


***Berekening premie ouderdomspensioen (OP)

Premiepercentage OP x (bruto voltijd jaarsalaris – AOW-franchise) x deeltijdpercentage = jaarpremie OP

Is het voltijd jaarsalaris (inclusief voltijd onregelmatigheidstoeslag (ORT)) van uw medewerker hoger dan € 103.317? Dan wordt in 2017 het voltijd jaarsalaris in de bovenstaande formule gemaximeerd op € 103.317. 

https://www.pfzw.nl/Werkgevers/faq/Paginas/Hoe-wordt-de-premie-berekend.aspx

Alleen in theorie halen ouderen de pot leeg als er geen rendement op de ingelegde premies wordt behaald.Door bv zeer lage marktrente's en instorten beurzen.In dat geval kan de schade door premieverhoging en korting op de lopende uitkeringen worden beperkt.

R.Morshuis

Beste Lemon
Uw vergaal klopt niet. De te betalen premie wordt uiteraard als percentage van het salaris berekend. Echter de hoogte van de premie wordt actuarieel mede berekend op basis van de overlevingsmodellen. Als de periode van overleving napensionering stijgt ,klopt de rekensom niet meer en moet er geld bij om de onverwacht langer lopende uitkeringsjaren mogelijk te maken. Zo simpel is het m.i.

Luuk

Je redenering is m.i. erg eenzijdig en komt erop neer dat je nooit een regeling met elkaar zou kunnen afspreken omdat de werkelijkheid anders kan blijken te zijn. Het risico voor die verandering kan niet bij de individuele deelnemer liggen maar dient bij de uitvoerende instantie (bank, verzekerraar,PFZW) te liggen, zeker indien de verzekerde verplicht verzekerd is. Het is dan aan de instantie om te bepalen hoe met dit probleem om te gaan. Dat doet het PFZW dus ook: goede VUT regelingen zijn afgeschaft, er is van een eindloon naar een middelloon regeling gegaan, de pensioenen worden al jarenlang niet meer geïndexeerd. Er is dus al veel gebeurd.
Als je kijkt wat er nu in de pensioenpot zit dan is het aandeel van de jongeren gering. De huidige gepensioneerden hebben 40 jaar of langer premie betaald dat het PFZW in goede tijden met een hoog rendement heeft kunnen beleggen. Dit is niet het geld van de jongeren maar van de ouderen! Er kan pas gezegd worden dat het geld van de jongeren opgesoupeerd wordt wanneer er meer geld aan de ouderen wordt uitgekeerd dan ze zelf hebben opgebracht (premies + beleggingsresultaten). Dat is voorlopig zeker nog niet het geval en gegeven de grote hoeveelheid geld die er in de pot zit zal dit ook nog wel even duren.
Intussen worden hun pensioenen nu al niet meer geïndexeerd en wellicht zelfs gekort omdat er met een rente gerekend moet worden die zeer kunstmatig laag gehouden wordt en de realiteit van de beleggingsresultaten niet weerspiegelt. Dit allemaal om de jongeren niet het gevaar te laten lopen dat ze te weinig over houden.
Het geld dat de jongeren nu inleggen levert helaas minder rendement op. Volgens jouw eigendomsprincipe betekent dit dat de jongeren dus ook gewoon minder recht hebben op een goed pensioen omdat ze simpelweg minder geld bij elkaar hebben gespaard.
Omdat het PFZW geen geluk en pechgeneraties wil heeft ze bovenstaande maatregelen genomen. Nu al korten op de pensioenen t.b.v. de jongeren gaat m.i. te ver. Dit betekent ervoor kiezen om de groep gepensioneerden, die de huidige pot grotendeels heeft gevuld en niets meer aan zijn inkomenspositie kan doen, aan te pakken om de mogelijke negatieve effecten voor een andere groep, die nog lange tijd heeft om op de veranderde situatie in te spelen, nu al te voorkomen.

Eltee

Er is natuurlijk al lang over gesproken, maar ik werk ook al vanaf mijn 15-de (niet verplicht), dit was omdat ik geld wou hebben. Het was ook een vetpot met 10 gulden /week en dat 6 dagen met 9 uren/dag.
Nu word ik over een paar maanden 65 en kan ik nog een jaar wachten op mijn aow en pensioen, als ik nu pensioen wil scheelt dat even 700€/ maand. daar heb je dan 50 jaar naar uitgekeken. Het gekke is dat mensen waarmee ik in de klas zat en 3 maanden ouder zijn het gemakkelijker hebben en eerder krijgen. 50 Jaar gewerkt!!!!! Mijn lijf is kapot, rugpijn is zonder morfine niet te houden en er zijn nog enige delen van mijn lichaam, die ik niet meer kan gebruiken. En dus gewoon nog een jaar erbij halen.Men gaat uit van gemiddeld 20 jaar pensioengeld/p.p.. Mijn broers en zus hebben deze leeftijd die ik heb niet eens gehaald, dus ik moet blij zijn.........
Het mag van mij gewoon 65 zijn, het geld schijnt verkeerd belegd te wezen. Heel jammer........!

Luuk

De ingelegde premies vormen slechts een fractie van het pensioenkapitaal. Het meeste geld wordt gegenereerd door het rendement van het geld dat reeds in de pot zit. Nogmaals: dit geld is grotendeels opgebracht door de ouderen. Natuurlijk pas je ook de premies aan wanneer er tekorten dreigen te ontstaan (dat is nu zo nu vanwege het feit dat er met een zeer lage rente gerekend moet worden). In het verleden zijn daarom premies ook weleens verlaagd. Daar heb jij ook nog van geprofiteerd.
Een pensioen is een regeling die een persoon treft voor zijn oudedagsvoorziening en dient daarom met zekerheid omgeven te worden. Dit omdat de gepensioneerde in zijn/haar situatie geen manieren meer heeft om het inkomen bij te spijkeren. De deelnemers moesten verplicht deelnemen en er kon alleen draagvlak voor verplichte deelname gecreëerd worden door duidelijke rechten toe te kennen. Daarom werden deze ook steeds zo naar de deelnemers gecommuniceerd (en nog steeds). Alleen door het pensioenreglement goed te lezen kon je erachter komen dat men alles kon veranderen. De kleine lettertjes dus.
Wat denk je dat er gebeurd zou zijn als men toen had gezegd: je moet wel 40 jaar verplicht inleggen maar hoeveel je later krijgt is onduidelijk want we gaan jouw beleggingsresultaten middelen met die van jongere generaties en dat kan dus erg tegenvallen.
Als jij met je hypotheekverstrekker een rente van 3% voor de duur van 20 jaar afspreekt vind je het dan reëel dat de bank zich daar aan moet houden of vind je dat jouw rente omhoog moet wanneer de hypotheekrente stijgt om het effect daarvan te dempen voor degenen die later dan jij een huis hebben gekocht?

Louis Sparidans

Er wordt wat af gemopperd in verschillende reacties op deze blog. En ik begrijp dat ook wel. Vanuit individueel oogpunt gezien is dat vaak óók nog terecht.

Toch kunnen pensioenfondsen, waaronder ook het PFZW, er feitelijk niet veel aan doen. Ondanks goede beleggingsresultaten, ook de afgelopen jaren (!), is de extreem lage rentevoet (waaraan pensioenfondsen zich wettelijk moeten houden!) dé grote boosdoener.

En laten we eerlijk zijn: ‘geen mens’ had pakweg tien jaar geleden kunnen bedenken dat de rente zó langdurig zó extreem laag zou blijven.
Ik loop al ‘een tijdje mee’ (geboren in 1938) en heb dit nog nooit meegemaakt. Ook al zegt dat niet alles.

Het is een rechtstreeks gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (de ECB) om geheel kunstmatig de rente dermate laag te houden. Het heeft alles te maken met de nog steeds voortdurende financiële crisis. Het ontstaan daarvan is slechts voor een betrekkelijk klein deel te wijten aan de beleidsmakers bij de pensioenfondsen.

En heus, ook zij behoorden tot de mensen zoals wij praktisch allemaal: ook zij hebben het niet voorzien. Ik praat het daarmee niet goed, echt niet. Maar laten we ook eens onze knopen tellen. In verreweg de meeste landen om ons heen gaat het niet veel beter. Heus.

We mogen best wat minder mopperen, ofschoon individuele gevallen om te mopperen (deels terecht) er altijd zullen blijven bestaan.

Bastiaan

Beste Eltee,

Ik zou nog maar eens goed advies vragen. 700 minder per maand betekend of een heel goed pensioen, of een rekenfoutje.(geen opvulling aow-gat)

Groet,
Bastiaan

Henk

Beste heer Borgdorff,
Ik wil u kort op de hoogte stellen hoe PFZW handelt.
Wij hebben bij ingaan pensioen gekozen om geen bedragen naar voren te halen en gerekend op AOW bij bereiken 65 jaar en 7 maanden. Echter dat werd later 2 maanden later.
Nu hebben wij in eerste instantie niet gereageerd op 1e brief omdat e.e.a. nog onduidelijk was. De 2e brief is echter NOOIT ontvangen waardoor een herverdeling toen niet mogelijk was en we ook onwetend waren. Kortom verwijt ik pensioenfonds van onzorgvuldig handelen waardoor je achteraf nu twee maanden tot aan AOW in een gat valt. Waarschijnlijk meer gedupeerden met zelfde probleem

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff