« Langer doorwerken | Hoofdmenu | Gratis bier »

02/17/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

jvstempvoort

Als het gaat om vertrouwen hoorde ik vandaag in het nieuws dat de pensioenen van de europolitici stijgen. Dit met een dekkingsgraad van, let op 37%, en een tekort in de kas.Dat zijn de dingen waardoor het vertrouwen in de politiek afneemt of er niet meer is.Die pensioenen worden nl betaald door de burgers,ook door de burgers waarvan de pensioenen niet stijgen.Het gaat niet direct om het stelsel maar om dit soort dingen die je helaas steeds weer ziet.Een europarlementarier met een riant salaris met daarbij zeer riante toeslagen, betaalt nauwelijks premie en dan hoor je dit.Ik vind dit naar de burgers toe een zeer slecht voorbeeld en ook schandalig. Politici begrijpen niet waarom het vertrouwen van de burger tot 0 is gedaald.Ze moeten zich eens flink achter de oren krabben ipv ons alles te beloven wat ze niet kunnen waarmaken.Verkiezingsretoriek is veel beloven weinig geven doet een gek nou ja u weet het allemaal wel.

Piet Orsel

Helemaal eens! Je gelooft het toch niet dat de euro-parlementariers gewoon
indexering krijgen en de tekorten in de pensioenpot aangevuld worden door
de europese,zeg, onze overheid? Waarom niet korten?
Politiek is verre van geloofwaardig geworden.

Luuk

Beste heer Borgdorff,
Natuurlijk tellen vooral de knikkers want men neemt niet deel aan een pensioenregeling omdat het zo'n leuk spel is of om solidair te zijn met andere ouderen. Het is de eigen individuele oudedags-voorziening!
Er bestaat een collectieve oudedagsvoorziening nl. de AOW. Middels die volksverzekering betalen werkenden al mee aan de oudedagsvoor-ziening van alle AOW gerechtigden. Dus ook voor diegenen die nooit gewerkt hebben, nooit premie betaald hebben, en toch AOW krijgen.
Het individuele aanvullende pensioen is geen volksverzekering!
Het is al erg genoeg dat we verplicht deel moeten nemen, en het zal best zo zijn dat het samen regelen van een pensioen kostenbesparend kan zijn en meer kan opleveren maar dit kan ook op vrijwillige basis geregeld worden!
Om het verzet tegen deze gedwongen winkelnering te voorkomen werden in het verleden, en middels de pensioenplanner nog steeds, duidelijke toezeggingen gedaan m.b.t. het te verwachten individuele pensioen. Het was aan het PFZW om deze toezeggingen gestand te doen. Dat beleggingsresultaten kunnen variëren is duidelijk. Wanneer er echter met het geld van een (groep) deelnemer(s) bepaalde beleggingsresultaten zijn gerealiseerd, en daardoor de pensioenpot goed is gevuld, dan is het toch logisch dat die gelden aan die deelnemer(s) toegekend worden? Het was toch hun geld waarmee is belegd gedurende die lange tijd en niet het geld van anderen? Wat heeft dit met solidariteit te maken? Denkt u dat deze mensen, als ze niet gedwongen via PFZW hadden moeten beleggen, een deel van hun beleggingsresultaat zouden afstaan aan iemand die mindere beleg-gingsresultaten heeft geboekt om “solidair” te zijn met die persoon?
In de reacties op uw blog van vandaag komt naar voren dat politici (bestuurders) de eigen pensioenen blijkbaar verhogen terwijl de dekkingsgraad abominabel is. Geen sprake van solidair gedrag dus.
In het pensioenreglement van het PFZW staan alleen afspraken over solidariteit m.b.t. arbeidsongeschiktheid, voortijdig overlijden etc. En dat is wat mij betreft zinvol. Over andere vormen van solidariteit, zoals die van generaties met elkaar, wordt met geen woord gerept. Waarom wordt hier dan nu door het PFZW steeds een beroep op gedaan?
Beste heer Borgdorff u doet een beroep op solidariteit om het tekortschieten van het PFZW toe te dekken. Er is in het verleden onvoldoende rekening gehouden met de vergrijzing en kostbare regelingen (VUT, OBU,5 extra pensioenjaren etc.) zijn te lang in stand gehouden. De nu nog niet gepensioneerde deelnemers hebben hier lang aan meebetaald. Niet omdat ze vonden dat ze solidair moesten zijn met die groep maar omdat ze verwachtten t.z.t. zelf ook van die regelingen gebruik te kunnen maken!
Deelnemers betalen premie en krijgen vervolgens de toezegging van het PFZW dat hiervoor een bepaald pensioen wordt gerealiseerd en een aantal onvoorzienbare risico’s wordt afgedekt. Het is vervolgens aan het PFZW om die toezegging gestand te doen! Niet om hier onderuit proberen te komen onder de dekmantel van solidariteit.
Duidelijk genoeg meneer Borgdorff?

t.schollen@ziggo.nl

Het is gewoon schandalig dat er al jaren niet wordt geindexeerd en dat verwacht wordt dat dit ook de komende jaren dreigt niet te gebeuren.
Wij waren daar vroeger niet mee bezig, doodeenvoudig omdat alles ZEKER geregeld was, DACHTEN WE dus.
De jongeren van nu, zijn dus WEL gewaarschuwd en KUNNEN er wat aan doen. Solidariteit gaat dus erg ver !

P.Lemon

Deze mantra ... "De extreem lage rente maakt pensioen nóg een stuk kostbaarder. Om die redenen is een hervorming van het pensioenstelsel nodig, zodat pensioen ook in de toekomst betaalbaar blijft en minder gevoelig wordt voor de schommelende rente." zweeft steeds boven de hervormingsgesprekken.

---De indexering blijft voor de lopende pensioenen hierdoor dan ook al jaren uit en kachelen de gepensioneerden steeds verder achteruit. De beslissing om de aan de hand van de lage rente en de daardoor zakkende beleidsdekkingsgraad de uitkeringen niet te verhogen blijft voor de pensionado''s toch onbegrijpelijk en vooral tegenstrijdig omdat pensioenpotten oa door de beleggingsrendementen maar blijven groeien.
Door de 'kunstmatig' verlaagde rekenrente aan de hand vd lage commerciële marktrente rekenen de fondsen zich voor de toekomst al bij voorbaat arm.
Bedrijfsmatig een logische beslissing, maar omdat die verre toekomst waarin onze jongeren pensioen zullen trekken en zich beschermd weten, voor de huidige pensionaado's een ver van hun bed show is ontstaat er die vertrouwensbreuk. Want anno nu moet men het hoofd boven water houden cq de bereikte levensstandaard intact zien te houden. Daarom contanten svp.

In en met een ander stelsel wordt het rookgordijn misschien wat meer opgetrokken en beweegt het ingelegde geld voor de adspirant pensionaris in goede en slechte economische wat zichtbaarder mee. Dit alles onder de paraplu van een fonds, dat wel weer.

Chris

U drukt zich nog veel te mild uit. Het is crimineel schandalig. Hier horen zware straffen op te staan.

jvstempvoort

Wil daar nog wel even aan toevoegen dat europolitici vanaf hun 63e al een pensioen kunnen krijgen van 1250 per maand, afhankelijk hoeveel periodes men in het parlement zat.Aan de ene kant wil ik het niet weten,maar aan de andere kant is het zo dat de euro politici heel goed voor zichzelf kunnen zorgen.Maar voor ons mee bedenken hoe het wel minder kan.Maar zij moeten er dan ook hard voor werken, zegt men.
Sorry maar zo lust ik er nog wel een paar.En ik druk me mild uit omdat ik dit gewoon fatsoenlijk wil schrijven maar als je het goed beschouwd is het een slag in het gezicht van alle gepensioneerden met zulke maatregelen.Met het verhaal van Luuk ben ik het ook geheel eens.Men weet al zo lang dat onze leeftijd stijgt.Ook al in de periode dat mensen met 55/60 jaar al met de vut,flo af wat dan ook konden.En de generatie vanaf 1950 steeds weer hoort langer te moeten doorwerken.Wat veel te snel is doorgevoerd en veel te zwaar is voor een aantal mensen.Bv in Belgie om maar te noemen is de pensioenleeftijd nog 65 en gaat die wel omhoog maar in een langzamer tempo.Dat is ook EU.
En uiteraard tellen voor ons zeker de knikkers omdat we daar jaren voor hebben betaald met het vertrouwen dat dit goed beheerd wordt.De knikkers tellen ook omdat wij geen indexering krijgen maar alles wel duurder wordt.Maar ook van ons wordt verwacht dat we de huur,hypotheek, energie, zorgkosten etc.blijven betalen.Die gaan nl alleen maar omhoog.

Bastiaan

Beste jvanstempvoort en chris,

Mag ik jullie er op wijzen dat de nederlandse europarlementariers in 1999 hier al afstand van genomen hebben, en dat ze dat in 2005 nogmaals hebben bevestigd?

Een beetje verder doorlezen dan alleen de krantenkop zou wel fijn zijn.

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Beste Peter Borgdorff,

Het gaat om het spel EN de knikkers. In goede tijden, waarin een pensioenfonds alle verplichtingen na kan komen is het makkelijk. Iedereen krijgt zijn knikkers en iedereen is tevreden.

Echter, het beroep op solidariteit komt te voorschijn als het wat minder gaat. Het gaat dan om het verdelen van de koek. We leveren allemaal wat in. De jongeren betalen de hoofdprijs voor de premie, en hun rechten worden niet geindexeerd. Zuur maar waar.

En ook de ouderen dragen bij. Omdat ze langer knikkers krijgen, krijgen ze (per maand) geen extra knikkers.

Inzicht kan helpen, maar uiteindelijk helpt een goed pensioen toch het meest.
Voor werkenden is het goed om te zien wat ze hebben ingelegd, en hoe dat heeft gerendeerd, zodat ze snappen dat het niet in een bodemloze put verdwijnt. Laat maar zien op het upo hoe groot 'het potje' is. Prima.
Voor ouderen ligt dat anders. Inleg en rendement zijn niet interessant, maar het nakomen van beloftes. De harde beloftes sowieso, en de zachte beloftes eigenlijk ook. Laat aan ouderen zien wat de kosten zijn geweest van de gestegen levensverwachting. Langer uitbetalen kost immers geld.

De afgelopen jaren is er niet geïndexeerd. Dat is meer dan vervelend. Echter, gelukkig was de inflatie de afgelopen jaren ook laag, waardoor de pijn relatief meevalt. (Als de inflatie 5 jaar lang 3a4% was geweest, was er pas echt ellende geweest !)

Luuk stelt dat solidariteit een dekmantel is om om de hete brij heen te draaien. Graag zie ik daar u reactie op!

Groet,
Bastiaan

Henk

Bij een spel horen spelregels.
PFZW staat regelmatig buitenspel omdat gevraagde inkomstenopgaven = zelfs na verschillende malen zowel telefonisch als per chat benaderen - gewoon niet aankomen. Sterker nog is feit dat inmiddels verschillende brieven ons nooit bereikt hebben. Ook is er geen documentatie van correspondentie zichtbaar op de site. Verder zijn geen bruto maandbedragen zichtbaar en ook is het niet mogelijk uitdraaien te downloaden in pdf-formaat. Normale gegevens die je nodig hebt zijn gewoon niet beschikbaar. Volgens mij hoort dat niet bij het spel toch? Dat hoort bij regels die niet gehandhaafd worden met gevolgen voor gedupeerde deelnemers.

jvstempvoort

Dank je wel Bastiaan voor deze info,kun je mij vertellen waar ik dat kan vinden.
Wil nl wel goed geinformeerd zijn maar mijn bronnen waren van na 2005.Als Nederland hier afstand van heeft genomen, mooi.Blijft de vraag, waarom dit wel in het nieuws/journaal van 17-2 wordt vermeld.Bovendien zijn er nog 27 landen die er blijkbaar geen afstand van hebben genomen en zijn wij lid van dezelfde EU. Feit is gewoon dat dit niet eerlijk is naar de burger van welk EU land dan ook.Van zowel de werkende als de gepensioneerde.Met zo'n lage dekkingsgraad en tekorten in de kas is dat niet te verkopen, omdat wel alle landen meebetalen aan de EU politici,dus wij als burgers. Verder vraag ik me af wat jij onder oud verstaat?.Ouderen die werken tot 67 en 3 maanden? die langer voor hun knikkers werken maar relatief niet meer krijgen omdat men er langer voor werkt.Ik hoop voor jou dat er een en ander veranderd en je niet tot 67/68 of je 70e moet werken,zeker als je in de zorg werkt.Ik ben een zestiger en ondanks dat ik fit en gezond ben en mijn werk met plezier doe,is het fysiek soms behoorlijk zwaar.

Bruins Slot

De rekkelijkheid blijkt inderdaad uit het voorbeeld gegeven door de europarlementariers. Het hele gedoe mbt dekkingsgraden is meen ik gebaseerd op EU of bankenregels, maar kennelijk niet overal even relevant. Zonder dekking indexeren bv belgen. Gebrek aan vertrouwen natuurlijk vooral door het feit dat ca 30 jaar de suggestie was dat geindexeerd werd met de gemiddelde loonstijging, en dat pas een jaar of 10 opeens de rentestand op 1peilmoment doorslaggevend blijkt. Een rentestand die verder erg weinig relatie lijkt te hebben met het reele rendement. Ook de effecten van de toegenomen levensverwachting, vooral tgv minder roken, zijn eigenlijk ook nooit serieus gecommuniceerd, behalve de laatste 5a10 jaar, en eigelijk is nog steeds onduidelijk of bij de levensverwachting wordt gerekend met de standaard nederlandse bevolking, of met een -gemiddeld beslist langer levende- populatie zoals bij het eigen pensioenfonds. Wat naar mijn indruk ook relatief nieuw, zeg weer een jaar of 6-8 is de intensieve bemoeienis van de politiek, zowel met pensionwetgeving als met premiehoogte. Weet het niet zeker meer, maar meen vroeger weleens meer premie betaald te hebben dan nu. Wat ook beroerd gecommuniceerd is is de overschakelijking van eindloon naar middelloon, en dat raakt zeer uitdrukkelijk vooral de nu nog werkenden, vooral die onder de 50. De communicatie gaat nu beter, maar de bestendigheid van een vaste rekenrente, een stabiel politiek beleid etc ontbreken, en dat betekent onzekerheid. Meer individueel inzicht zou helpen, maar belangrijker is natuurlijk herstel van indexatie , verantwoord gezien rendementen, maar niet verantwoord op basis van een ongecontroleerd laag gehouden rente door EUambtenaren zoals Draghi cs.

Bastiaan

Beste jvstempvoort,

De info vind je hier: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2158586-eu-parlement-dicht-gat-in-absurde-pensioenregeling-parlementariers.html

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Beste Bruins Slot,

Indexatie is al vele jaren voorwaardelijk, maar als het jarenlang gegeven wordt, ziet men het als een recht.

Pensioenfondsen corrigeren de levensverwachting meestal voor hun eigen populatie.
De landelijke tabellen gelden voor de hele bevolking (werkend en niet werkend). Het blijkt dat werkenden gezonder zijn en langer leven. ( je kunt iets vinden van oorzaak/ gevolg, maar los daarvan, dit zijn de feiten)

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Beste jvstempvoort,

Bij pensioenen loopt de jong/oud grens mijns inziens ergens rond de 55.
Voor je 55ste is het vooral van belang dat je mee doet, en inlegt.
Na je 55ste komt het pensioen in zicht, en wil je meer weten : als ik eerder wil stoppen hoeveel krijg ik dan?

Ik ben nog geen 55, dus 'jong'. Mijn vooruitzicht is dat ik tot ongeveer 70 aan het werk mag blijven. Ik denk er inderdaad wel over na hoe ik dat vol ga houden tot die tijd.

Groet,
Bastaan

Gerald van Es

Beste Peter,
Het is inmiddels al weer 5 jaar geleden dat wij elkaar ontmoet hebben in Amersfoort. Inmiddels woon ik in Zweden, mijn vroegpensioen is min of meer nu ook mijn eigen WAO-pot. Vanaf 2014 ben ik vreselijk hard onderuit gegaan in de jeugdzorg. Ik was op na 41 jaar zorg. Ik kon niets meer hebben van de jongeren en ook niet meer van veel leidinggevenden.
Ben dus blij dat ik deze beslissing genomen heb. Door mijn (noem het) burn-out heb ik geprobeerd niet meer overal op te reageren. Ik merkte dat het me geen goed doet.
Toch doen mij de doortrapte politieke spelletjes toch wel heel veel. Het opzetten van jong tegen oud, angst zaaien over de toekomstige pensioenen die niets meer opleveren.
Toen ik in 1976 mijn eerste pensioen ging betalen was het helemaal open, ik had geen idee hoe mijn pensioen eruit ging zien. Dat je indertijd voor een gepensioneerde collegae betaalde of niet was niet de vraag. Er was ook geen discussie over, eez mensen hadden gewoon recht op een goed pensioen. Ik heb uiteindelijk nu ook pensioen.
Nu de Jette Kleinsma's er wat over gaan roepen (heeft zij er sowieso verstand van, als wethouder in Hoogeveen heeft zij ook matig gefunctioneerd). Is het er niet vrolijker op geworden. Ze hebben in mijn ogen buiten de rekenrente om ook een poging gedaan om de pensioenfondsen in een kwaad daglicht te zetten. Door hun eigen onvermogen en gebrek aan inzicht probeert de politiek altijd de schuld buiten zich zelf te leggen en hun eigen voordeel te halen.
In jouw verhaal Peter gaat het dus niet alleen om het spel en de knikkers maar meer om "hoe verander ik de spelregels constant en zaai ik verwarring". Zaak blijft het dus, dat wij ons niet tegen elkaar laten uit spelen. Dit lijkt zo ondertussen de enige politieke doelen.

Chris

Het gaat niet alleen om de Nederlandse parlementariërs Bastiaan maar over het gehele EU parlement.
Daarom moet deze poppenkast stoppen. je kunt het niet blijven goedpraten Bastiaan.

Oud-Europarlementariërs Ria Oomen-Ruijten (CDA) en Hans Blokland (ChristenUnie) zijn lid gebleven van de omstreden aanvullende pensioenregeling terwijl hun fracties in 1999 en 2005 hadden toegezegd dat ze er geen gebruik van zouden maken.

Citaat uit jouw link "In een reactie zeggen beiden dat ze na het tekenen van de gedragscode geen premie meer hebben betaald. Ze noemen zichzelf slapend lid. Omdat ze in de voorgaande jaren wel premie hebben betaald, hielden ze wel recht op een uitkering. Hun fracties zijn het eens met deze uitleg."

Slapend lid en geen premie betalen maar wel pensioen ontvangen is een doodzonde en hoort zwaar gestraft te worden

Dit is weer het zoveelste bewijs dat de EU een frauderende bende is.

Begrijp je dan niet dat ieder weldenkend mens hier het zijne over denkt of moeten we jouw goedpratende reacties altijd maar slikken. Je wordt vast goed betaald om dit te doen.

Bastiaan

Beste Chris,

Ik heb helemaal niks goed gepraat, dat is jouw conclusie.

Een stevige discussie op basis van feiten en argumenten is altijd goed.
Echter, jij speelt op de man, niet op de bal. Dit grenst aan laster ( of gaat over de grens heen?). Ik wijs je graag op de spelregels van dit blog. Het is niet de eerste keer dat je ' uit de bocht vliegt' .

Enig wederzijds respect zou wel op z'n plaats zijn. Het is erg jammer dat je dat niet op kunt brengen.

Groet,
Bastiaan

Luuk

Beste Bastiaan,

Ik snap niet goed waarom jij aangeeft dat Chris op de man speelt. Hij noemt inderdaad 2 namen maar die staan ook gewoon in het artikel.
Ik lees dat de rechter er meermaals aan te pas heeft moeten komen om de lijst van deelnemers aan die pensioenregeling openbaar te krijgen. De privacy zou belangrijker zijn dan de openbaarheid van gegevens. Men wil dus blijkbaar wel zo lang mogelijk deelnemen aan een lucratieve regeling maar daar niet op aangesproken kunnen worden. Wat valt hier nog van goed te praten?
Als dit het voorbeeld is van de morele houding van het grootste deel van onze europese bestuurders dan kun je verwachten dat het vertrouwen in deze mensen sterk afneemt. Wanneer bestuurders dan wel regelingen voor anderen versoberen en een beroep doen op solidariteit dan wordt het nog laakbaarder.

Luuk

Beste heer Borgdorff,

Wij hebben zeer weinig invloed op het spel. Ik heb tot nu toe diverse keren vragen aan u gesteld middels dit blog maar nooit een antwoord gekregen. Ik zal nogmaals een poging wagen.
Kunt u mij aangeven hoe de uitkering van een mogelijk nieuw stelsel zich verhoudt tot de huidige toezeggingen?
In de huidige regeling heb ik op mijn pensioenleeftijd voor onbepaalde tijd (mogelijk zelfs 30 jaar of langer!) recht op bedrag x per maand. Stel maximaal dat ik nog 30 jaar leef dan krijg ik dus 30 jaren) x 12 (maanden) maal bedrag X = 360 X
In de nieuwe regeling heb ik recht op het bedrag dat in de individueel gespaarde pensioenpot zit. Hoeveel X is dit?
Mijn gezond verstand zegt dat laatste bedrag altijd lager zijn dan de huidige (feitelijk niet gelimiteerde) toezeggingen. Ik heb echter geen flauw idee hoeveel en u wilt het mij steeds maar niet zeggen!
U praat steeds over het verbeteren van de communicatie en het scheppen van duidelijke verwachtingen maar u wordt op geen enkele wijze concreet. Waarom blijft u zo vaag? Vindt u het niet belangrijk dat (toekomstig) gepensioneerden inzicht krijgen in wat een nieuw pensioenstelsel financieel concreet voor hen gaat betekenen? Bent u bang voor de reacties wanneer duidelijk wordt dat er grote verschillen tussen de oude en nieuwe regeling zijn?
Tenslotte: hoe gaat u om met die gepensioneerden die hun pensioenpot feitelijk nu al opgegeten hebben? Blijven die nog onder de oude regeling vallen en krijgen ze nog het toegezegde bedrag zolang ze leven? En waar komt dat geld dan vandaan? Of moeten ze plotseling met veel minder doen of het zelfs zonder pensioen gaan stellen?
Toch geen onbeduidende vragen die m.i. een antwoord behoeven en die ik meermaals gesteld heb. U hult zich echter in stilte!
Daarom hierbij nog eens een laatste verzoek: schept u alstublieft eens duidelijkheid m.b.t. hoe in die nieuwe regeling concreet met de verschillende belangen van jongere en oudere deelnemers om zal worden gegaan en wat dit in financieel opzicht concreet voor die groepen zal gaan betekenen.

Chris

Bastiaan, Ik ga niet over de grens heen. Soms moet je wat hardere woorden gebruiken om mensen wakker te schudden! Het feit dat hier mensen zijn die alsmaar het (foute) systeem goedpraten is ook niet goed te praten.
De mensen geloven je niet meer als de ene na de andere misstand naar boven komt. In Buitenhof van 19 Febr. spreekt Mevr. Sitalsing over gegraai en misstanden in Belgie met mogelijk een groot netwerk, wat ook hier in Nederland zomaar kan voorkomen. Schimmige deals van politici en ondernemers op alle niveau's (juist ook de financiële). Hoe lang moet het duren voordat men het goedpraten van een corrupt systeem niet meer accepteert?

http://www.npo.nl/buitenhof/19-02-2017/VPWON_1265951/POMS_VPRO_7419834

Mensen zijn het zat Bastiaan, continue gepiepeld te worden door te goed betaalde figuren die geen verantwoording (durven) af te leggen en alleen maar graaien. Ik mag toch hopen dat jij daar niet bij hoort, want dan pas kan er wederzijds respect zijn.

Webredactie

Beste Luuk, in deze blog is al vaak aandacht besteed aan het nieuwe pensioenstelsel. Maar dit nieuwe stelsel is er nu eenmaal nog niet. Eerst zijn er nog verkiezingen op 15 maart en daarna volgt de formatie. De nieuwe regering bepaalt daarna hoe dit nieuwe stelsel eruit gaat zien en wat dat precies betekent voor de pensioendeelnemers. Maar wat wij als PFZW willen is dat we met iedereen die bij ons pensioen opbouwt samen risico’s blijven delen. Eén van die risico’s is het ‘lang leven risico’. Dit betekent dat het potje nooit leeg zal zijn, hoe oud iemand ook wordt.

Luuk

Geachte webredactie,

De politiek schetst alleen het wettelijk kader.
Het is aan het PFZW om het beleid neer te zetten waarmee het aan die kaders denkt te gaan voldoen.
PFZW heeft een visie ontwikkeld en zou zo concreet mogelijk geïnformeerd worden m.b.t. welke gevolgen die visie voor het pensioen van de verschillende groepen deelnemers heeft.
Hoe verhouden de rechten van het oude stelsel zich tot die van het nieuwe stelsel dat het PFZW voor ogen staat?
In het huidige stelsel heeft men vanaf de pensioendatum tot het eind van het leven recht op bedrag X per jaar, ongeacht het aantal jaren dat u nog leeft. In de praktijk zal dit veelal niet langer dan 35 jaar zijn en is de huidige maximale pensioenuitkering dus 35 keer bedrag X.
In het nieuwe stelsel wilt u dat voor iedereen een persoonlijke pensioenpot wordt aangelegd. Hoe verhoudt het maximum van deze pot zich tot het huidige maximum (is dit 70,80,90,100% van dit bedrag?) en hoe denkt men deze pot te verdelen over het onbekende want niemand weet hoe lang hij/zij zal leven) aantal pensioenjaren?
U heeft daar toch wel een visie op?
He zal toch niet zo zijn dat u nu niet verder komt dan : het potje zal nooit leeg zijn? Dit mag als vanzelfsprekend beschouwd worden.

In het verleden is er door PFZW beleid gemaakt dat voor bepaalde groepen deelnemers heel gunstig uitpakte en voor andere zeer ongunstig. Daarbij heeft men zich zelfs schuldig gemaakt aan leeftijddiscriminatie, bijv. bij de riante VUT-regelingen. Deze golden slechts voor bepaalde groepen ook al hadden andere deelnemers daar wel aan betaald en moesten zij blijven meebetalen nadat die regeling voor hun was afgeschaft.
Gegeven dit verleden is het wantrouwen dat er wellicht opnieuw een rechten sterk worden aangetast niet vreemd. Temeer daar ik lees dat er hele strategieën worden ontwikkeld door overheid en pensioenfondsen om juridische problemen die uit hun voorstellen zouden kunnen voortvloeien (zoals het invaren van oude pensioenrechten in het nieuwe stelsel) te omzeilen. Hierbij wordt willens en wetens op het randje van het juridisch toelaatbare gebalanceerd en zelfs wetswijzigingen (die rechten van huidige deelnemers ontnemen) overwogen.

Bastiaan

Beste Luuk,

Het gaat mij om uitspraken als "Je wordt vast goed betaald om dit te doen."

Dit voegt niks toe, maar is wel op de man gespeeld.

Groet,
Bastiaan

C. Muurling

Over het spel en de knikkers gesproken. ik kwam nog erg verontrustende feiten tegen. Het is alweer van 2010, maar toch:

http://www.volkskrant.nl/voordeel/pggm-verspilt-mijn-pensioengeld-aan-peperdure-reorganisatie~a983323/

Wanneer stopt dit?

Henk


Het zegt genoeg denk ik.............

Luuk

Mee eens Bastiaan.
Toch kaart Chris m.i. wel zaken aan die veel geld kosten, het vertrouwen ondermijnen on onze bestuurders, en waar te passief op gereageerd wordt. Eerst moet er publieke verontwaardiging ontstaan en vervolgens dient die gevolgd te worden door aktie om die graaicultuur te veranderen. Daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor.
Veel pensioendeelnemers laten het allemaal maar op zijn beloop en daarom kunnen bestuurders, werkgevers en overheid veelal plannen doorvoeren die niet in het belang zijn van grote groepen pensioendeelnemers. Ik wijs bijv. op de plannen om de oude pensioenrechten "in te varen" in het nieuwe stelsel waarbij de rechten van oudere deelnemers duidelijk verminderen. Het ontwerpen van het nieuwe pensioenstelsel duurt zo lang omdat men er zaken in wil regelen die juridisch nu eigenlijk niet mogen. De gevolgde strategie is dan om de stapjes zo klein te maken dat elk stapje afzonderlijk juridisch niet als voldoende bezwaarlijk wordt gezien omdat men een beroep kan doen op het zwaarder wegende algemene belang. Zo komt men dan uiteindelijk toch bij het beoogde stelsel uit. Al deze partijen hebben er belang bij dat het problem wordt opgelost en leggen daarom de rekening op het bordje van degenen die juridisch het zwakst (gemaakt) zijn.
En mocht dit niet lukken dan is de overhead zelfs bereid tot een wetswijziging om het alsnog mogelijk te maken.
Omdat de contouren van waar men met een nieuw pensioenstelsel al lang vast staan stel ik het PFZW de vraag: in welke mate worden huidige toezeggingen in het nieuwe stelsel aangetast en wat betekent dit financieel gezien voor verschillende groepen deelnemers?
Het antwoord is dan: het stelse is er nog niet dus we weten het niet, maar de pot zal niet leeg zijn.
Ik roep anderen op om niet met een dergelijk antwoord genoegen te nemen en ook duidelijkheid te vragen voordt het allemaal geregeld is en we voor voldongen feiten geplaatst worden.

Chris

Dank je Luuk. Ik heb persoonlijk (uit de mond van sommige top bestuurders gehoord) dat ze er klaar voor zijn om veel te gaan verdienen (ik lees dan graaien of harken) omdat ze dit vaak over de ruggen van de gewone "in dit geval" de pensioengerechtigde, maar ook de zorgbehoevenden doen.
Ik kan het alleen niet bewijzen maar ik heb voornemens al mijn gesprekken met deze gasten op te nemen. Dit schijnt te mogen ;). Vergeet niet dat de spaarrekeningen van veel van deze lieden uw, (ons) geld bevatten!
Er komt een ommekeer hoor, echt die komt er aan voor deze lieden. Ze piepen niet voor niets zo hard de laatste tijd!

jvstempvoort

Beste Bastiaan, bedankt voor de info.Gelezen en inderdaad blijkt dat Nederland afstand heeft genomen op een paar na. Blijft het feit dat de dekkingsgraad 37% is met een groot tekort in kas.En dat pensioenen stijgen van europarlementariers terwijl dit bij overige pensioenfondsen boven 105% mag. Naar mijn idee geeft de EU zo een verkeerd signaal af naar burgers. Waardoor het idee van de zg graaicultuur wordt vergroot.Ik vind dit een oneerlijke zaak, knikkers worden niet eerlijk verdeeld zal ik maar zeggen.Juist zij als overheid zouden een goed voorbeeld moeten zijn. Vraag me dan ook af wat Peter Borgdorff hier van vindt.

Chris

Als jij vindt dat jij uit moreel oogpunt hier niet toe behoort dan ben je een van de weinigen. Kijk maar naar de top bestuurders van de pensioenen en vooral de zorg. Giga salarissen krijgen ze en ook nog eens een dikke 30 duizend voor het bijwonen van 12 commissariaat vergaderingen per jaar. Dit is oprecht crimineel en de mensen pikken het niet meer. Maar er veranderd niets en dat komt door het systeem dat volledig fout is.

Aan dit soort toestanden moet een keer een eind komen. Mevr. Sitalsing had afgelopen Zondag in Buitenhof hier een goed betoog over en vergis je niet, het gaat niet alleen over Belgie!

En de verkiezingen zullen hierin niets uitmaken want de top bestuurders zorgen goed voor hunzelf want uitgerangeerde politici zullen straks deze zeer riante betaalde baantjes gaan vervullen.
Het is te walgelijk voor woorden en iedereen zal uit moreel oogpunt hier het volledig mee eens zijn. Jij toch ook hoop ik!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff