« Het spel en de knikkers | Hoofdmenu | Lang leve Unilever »

02/24/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Heer Borgdorff,

Al heel lang lees ik, ook in uw blog, over een nieuw pensioenstelsel dat er zit aan te komen. Ik merk in mijn omgeving dat daar nogal wat wantrouwen over bestaat.

Vindt u het ook niet wenselijk om eens een keer uit te leggen wat er eigenlijk precies MIS is met het huidige stelsel?
Misschien dat u de vijf belangrijkste punten eens moet noemen waarom de SER vindt dat er zo nodig een nieuw pensioenstelsel moet komen. Of beter nog: wat deugt er niet (meer) aan het huidige stelsel.

Al is het maar om wat meer begrip te tonen voor al die mensen die op voorhand al wat minder vertrouwen hebben in een nieuw stelsel. Het lijkt me belangrijk dat mensen ook kunnen zien en begrijpen wat er met de verbetering wordt beoogd.
Althans, daar ga ik van uit. Een zo groot mogelijk draagvlak voor veranderingen is een must!

Wilt u zich daarbij ook specifiek richten op de deelnemers aan het PFZW? Zowel jong als oud?

jvstempvoort

Wat ik me afvraag is wat voor bedrag er aan uitkeringen, als ww wao bijstand, etc.tegen die 12 miljard euro staat.Uitkeringen aan 6o/65 plussers.Is dit er al in meegenomen, of een zg ander potje.Omdat een enkele baanloze 60 plusser misschien weer een baan krijgt maar de meeste toch niet.En er zijn die niet meer kunnen werken,door ziekte,handicap etc.

Lemon

@Hr Sparidans "de vijf belangrijkste punten eens moet noemen waarom de SER vindt dat er zo nodig een nieuw pensioenstelsel moet komen."

Een Schot voor de boeg?

*** 1.Een opklimmende sterftabel,daardoor een langere uitkeringsdeelname.
2.Beweeglijkheid vd marktrente v invloed (te groot) op de beleidsdekkingsgraad.
3.Beleggingsportefeuille is uit handen gegeven aan gespecialiseerde kantoren/handelaren.(duur)
4.Overheid stuurt mee mbt de dekkingsgraad,rekenrente en dus wel/geen indexatie.
5.Pensioenoverzichten leveren en actualiseren in het huidig systeem geen dagelijks werk.

Een individueel potje met collectief advies en dus geen onzichtbaar ingrijpen door het fonds of overheid lijkt de oplossing. Het zal alleen een hele toer worden 3 of 4x de ingelegde premie later uitgekeerd te krijgen.

Bastiaan

Beste jvstempvoort,

Ja, dat is meegenomen. Staat in het cpb rapport 'keuzes in kaart' , blz 248 en verder.
De sp heeft het in het programma staan ( maar komt wel uit op een flink tekort )
( maatregel SP_260_b )

https://www.cpb.nl/publicatie/keuzes-in-kaart-2018-2021

Groet,
Bastiaan

Chris

Dat gaat echt wel lukken Lemon als er eens eerlijk genivelleerd wordt en dat topbestuurders eens drastisch hun grove salaris inleveren. Daar mee komt het vertrouwen misschien nog wat terug, want niemand gelooft ze (terecht) meer. Ondertussen krijgen ze tussen de 15 duizend a 20 duizend (al vele decennia) per maand!! en misschien nog wel meer! Niet de immigratie en islam is zorgelijk en zou nummer een probleem voor de verkiezingen van het volk moeten zijn maar dit soort schimmige praktijken en trieste toestanden nog veel meer.

P.Lemon

@Hr Chris "als er eens eerlijk genivelleerd wordt en dat topbestuurders eens drastisch hun grove salaris inleveren"

Helaas zitten we gevangen in een doorgespecialiseerd systeem waarin de "top" eenmaal op de hoge post beland zichzelf niet kan/wil aanpakken op straffe van enz.

***Frank Kalshoven, columnist in de Volkskrant en directeur van iets dat de " Argumentenfabriek" heet, trekt stevig van leer tegen de "onzinnige" ideeën van GroenLinks-voorman Jesse Klaver over het "economisme".
Bart Nooteboom, emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde uit Tilburg, geeft echter tegengas in de Volkskrant van 15 september. Uit de context blijkt dat dit gaat over de discussie aangaande kwantiteit en instituties (die nu de leidraad in onze samenleving zijn) tegenover kwaliteit en mens (die Klaver als leidraad zou willen). Systemen, aldus Klaver, kunnen mensen vermorzelen.
Ook Joris Luyendijk (van "Dit kan niet waar zijn", het succesvolle boek over het post-crisis bankwezen) zou vooral de mentaliteit van de individuele bankiers ter discussie stellen. Maar in praktijk, aldus Nooteboom, blijken deze bankiers echter gevangen in het systeem, vastgezet in een "prisoner's dilemma"

Zowel het systeem (de banken) als de mensen (de bankiers) zitten vast in het systeem. Wie niet meedoet aan het risicoloos bankieren (dat is: alle risico's op de samenleving afwentelen) ziet zich eindigen als werkloze, aan de kant gezet door de aandeelhouders, of als prooi, overgenomen door de rücksichtloze buitenlandse investeerder.
Maar het mooiste argument komt nog. Nooteboom beweert dat ook de overheid in hetzelfde 'prisoner's dilemma' vastzit.
Goed dat Nooteboom opkomt voor Klaver's ideeën, die een breed draagvlak hebben in de samenleving, echter hun draagvlak totaal ontberen bij de boven ons gestelden die het land zeggen te besturen.
http://www.vandorp.info/gevangenen-van-het-banksysteem

Chris

Dank je Lemon, helemaal met je eens. Ik begrijp je relaas maar het blijft misdadig. Het is ook de hebzucht en deze is al duizenden jaren oud. Maar dit wil niet zeggen dat sommigen hier het systeem maar goed blijven praten. Dat is net zo walgelijk, maar ook weer begrijpelijk omdat ze daar goed voor betaald worden.

Zojuist naar 2DOC gekeken over Ballast Nedam en de Saoedies en de koningshuizen. Heeft even niets met pensioenen te maken maar ik kijk nu even anders naar de snelwegen en de koningshuizen.
We leven in een ernstige dictatoriaal en corrupt systeem, ook in Nederland! Waar velen boter op hun hoofd hebben.
Het is triest , triest en driewerf triest.

Bruins Slot

Kunnen pfzw abp en nog enkele pensioenfondsen niet voor 51% unilever kopen en vervolgens daarmee een redelijke rendementsafspraak maken van zeg 8% gemiddeld, en tegelijk het milieubeleid etc van zo'n bedrijf in de goede richting sturen? Idem andere duurzame bedrijven, maar iets dominanter dan nu?

Lemon

Borgdorff : 'Wie bijvoorbeeld de AOW-leeftijd wil verlagen naar 65 jaar, moet daar het geld voor vinden. En het gaat om veel geld: 
12 miljard euro per jaar, berekende het CPB. Gratis bier bestaat niet'

=== Geen 12 maar 6 miljard per jaar en na 2025 ruwweg 7 miljard p.j.
Netto ws veel minder omdat de 'besparingen' weer op gaan aan werkloosheidsuitkeringen en andere sociale voorzieningen etc. Nog weer later plaatsmaken voor jongeren lijkt penny wise-pound foolish te worden.

*** Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wonen er in 2025 3,8 miljoen 65-plussers in Nederland. Ongeveer 600.000 van hen zijn tussen de 65 en 67,5 jaar oud, zij ontvangen nog geen AOW en besparen de overheid daarmee ongeveer zes miljard euro aan uitkeringen.

De verhoging van de AOW-leeftijd zoals die vorige week door de Eerste Kamer is goedgekeurd zorgt er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor dat de AOW-leeftijd in 2025 67,5 jaar zal zijn. Door die verhoging ontvangen bijna 600.000 65- tot 67,5 jarigen nog geen AOW. Door die uitgestelde AOW bespaard de overheid jaarlijks ongeveer zes miljard euro. Het ministerie van Sociale Zaken heeft zelf de besparing vanaf 2025 niet berekend, maar gaat uit van zeven miljard euro minder AOW-uitgaven vanaf 2025.

Het aantal 65-plussers in Nederland zal volgens het CBS in 2025 ongeveer 3,8 miljoen bedragen, bijna 800.000 meer dan nu.
https://www.plusonline.nl/mensen-meningen/minder-aowers-grote-besparing

Bastiaan

Beste Bruins Slot,

Een rendementsafspraak. Hoe ziet dat eruit?

Groet,
Bastiaan

Chris

Die vraag moet je stellen aan het nog alsmaar woekerende gegraai van topbestuurders en beleggers die zich alleen maar bekommeren over hun eigen welzijn. Dit kun je niet goed blijven praten Bastiaan!

Bastiaan

Beste Chris,

Dat is geen antwoord op de vraag #hoedan

Groet,
Bastiaan

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff