« Een goed begin | Hoofdmenu | Pensioen, wonen en zorg »

01/13/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Dat is geweldig, heer Borgdorff, uw voornemen om uw blog nóg interactiever te maken. Ik ben ervan overtuigd dat zowel uzelf als de mensen die op uw blog reageren hier meer profijt van zullen hebben dan tot dusver.
Mogelijk kan het er zelfs toe bijdragen dat sommige reacties ook positiever van toonzetting worden dan nu af en toe het geval is.
Bedankt voor deze nieuwe insteek!

Louis Sparidans

jvstempvoort

Dat is een goed voornemen, met dank.

c.Muurling

Citaat van Dhr. Adrichem uit alweer 2012! We zijn 5 jaar verder en is onderstaande relaas al door de bestuurders aangepast!?

Er is een hele bizarre situatie aan het ontstaan. Voorheen waren raden van toezicht en raden van bestuur organen die o.a. kritisch naar elkaar keken en elkaar aanspraken als bestuurders te veel wilden gaan verdienen.
Dat was ongepast in de dienstverlenende sector. Je koos voor het vak en wist dat je er niet rijk van zou gaan worden. Je wilde ook iets sociaals doen en dat was de extra waardering voor je bestuurder zijn. Echter de laatste 15 jaar is er iets gebeurd. Marktwerking. (Er kan trouwens helemaal geen marktwerking zijn als je als overheid een productieplafond blijft hanteren. ) En wat ook gebeurde was dat raden van toezicht steeds meer prive bevriend raakten met raden van bestuur.
En dat maakte dat de hebzucht (die elk mens bezit) kon worden omgezet in grote salarissen en grote bonussen.
Als excuus voeren raden van bestuur nu aan dat de raad van toezicht akkoord is gegaan met salarisverhoging en dat het dan ook uiteindelijk een juridisch een verworven recht is geworden.
Deze manier van zelfverrijking komt al eeuwen voor. Maar dat kan geen rechtvaardiging zijn. Want er ontstonden in vorige eeuwen burgeroorlogen om. Bestuurders zouden zich hier niet achter moeten verschuilen.
Een bestuurder kan altijd zelf ook nog zeggen dat het geboden salaris te hoog is en afzien van een bonus.
Het wordt m.i. tijd dat bestuurders zich bezinnen en tegen elkaar durven te gaan zeggen dat ze eigenlijk door hun hebzucht geld verslaafden geworden zijn.
k hoop dat bestuurders en topfunctionarissen tot bezinning komen en zichzelf gaan corrigeren
Want laten we wel zijn: de economische crisis is mede door hun moraalloosheid ontstaan en gaat nog steeds door omdat er nog steeds geen nee gezegd wordt tegen elkaar.
Hebzucht is heel menselijk verschijnsel maar daardoor nog niet gerechtvaardigd.
Het is de kunst om daar " ventielen " op te bedenken zodat het niet steeds weer uit de hand loopt.
Als mensen in topposities geen voorbeeld meer geven en manipuleren om hetgeen zij verkeerd doen te rechtvaardigen dan is het begrijpelijk dat mensen in niet machtige posities boos reageren.
Zeker als hun toezeggingen zijn gedaan die niet kunnen worden na gekomen.
Het belangrijkste is dat er gestopt wordt met manipulatie en dat transparantie en correctie op uitwassen in gang gezet wordt.
Dat kunnen de leden niet doen. Dat zullen raden van toezicht en bestuur moeten doen.

wim de Vries

citaat dhr. Adrichem: wat is het toch goed om eens weer 5 jaar terug te kijken naar toezeggingen om niet zulke hoge salarissen en bonussen bij elkaar te harken. Wat heb ik toch fout gedaan om niet in die weelderige financiële positie te komen als vele bestuurders in ons Nederland, die toch ook gewoon de week vol hebben gewerkt.... Ik heb 40 jaar gewerkt had een redelijk salaris maar heb nu echt geen tonnen spaargeld op de bank.

Dat ik nu als gepensioneerde de afgelopen jaren moet constateren dat mijn pensioen steeds lager wordt, geen indicatie en dat de Belastingdienst ons als 65 plussers ook nog eens extra plukt ( bijv. 2017 1100 euro minder aftrek ouderen korting...En dan staat er ter afsluiting in het artikel van onze bestuurder: Ook de komende jaren zullen we niet Indexeren...mooie vooruitziende negatieve doelstelling.
Geeft de gepensioneerden weer een opkikker.
Nee, jammer dat onze doelgroep niet massaal zoals politie beambten en Brandweerlieden op onze kosten naar Den Haag trekken als ze vechten voor een betere inkomenspositie.
Laten wij onze stem maar eens EXTRA horen de 15 e maart ..of TOCH maar met zijn allen naar Den Haag.?

Lemon

Om ivm voorgenomen wijzigingen van het pensioenstelsel onderstaand een bericht dat een verdere bespreking behoeft.

*** Het arrest van de Hoge Raad van 9 december 2016 ging om de BTW problematiek over activiteiten voor vermogensbeheer door pensioenfondsen. Daarin oordeelde De Hoge Raad dat een pensioenfonds die uitkeringsovereenkomsten (‘defined benefit’) uitvoert zoals wij die bijna allemaal hebben (db-fonds), geen beleggingsfonds is waarbij de deelnemers risico lopen. Daarom moet zo’n fonds in tegenstelling tot een dc-fonds (‘defined contribution’), die beschikbare premieregelingen uitvoert, btw blijven betalen over het vermogensbeheer. Dat is van belang indien de wetgever onze bestaande uitkeringsovereenkomsten met zijn pensioentoezeggingen (db-fonds) de nek zou willen omdraaien en zou willen omzetten in een beschikbare premieregeling (dc-fonds) zonder compensatie. Dit arrest kan ons door de rechter bescherming bieden tegen pensioenaantasting. http://www.stichtingpensioenbehoud.nl/nieuwsbrieven

Chris

Klopt Wim, Vandaag was op BNR radio te horen dat sommige pensioenfondsen wel degelijk de premie verhogen. De rente stijgt dus moet de premie ook weer bijgesteld of zoiets.
Indexeren kan de komende jaren niet zeggen ze maar wat wel naar boven wordt bijgesteld zijn de salarissen en bonussen voor de top bestuurders. daar hoor je ze niet over. Waarschijnlijk schamen ze zich en u gelooft dat ze dat doen?

Henk

Een ding niet vergeten !
Pensioengeld is van de mensen zelf. Niet van overheid en niet van pensioenfondsen.
Feitelijk leen je je geld zelfs aan pensioenfonds om er mee te beleggen.
Je krijgt al lang niet meer wat in eerdere pensioenoverzichten is beloofd.
AOW-leeftijd en pensioenleeftijd verhogen werkt werkloosheid in de hand en verhoogt de zorgkosten. Onnodige kosten bijstand om maanden te overbruggen en zelfs armoede. In feite jarenlang betaald en minder over houden dan bijstand en minimum loon.
Dus klopt het niet en verwijst men aan elkaar door.
Pensioenfonds, overheid en toezichthouders ten koste van de rechthebbende mensen die geen zeggenschap meer hebben over eigen geld. DREES heeft destijds AOW voor iedereen vast gesteld en daar wordt nu diefstal gepleegd. De oudere is melkkoe geworden. Miet iedereen is rijk en moet dus leven van het eigen pensioengeld.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff