« Pensioen, wonen en zorg | Hoofdmenu | Rente & een glazen bol »

01/27/2017

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

nico medema

de vermogenspositie van pfzw is gelukkig gezond. In november bedroeg de werkelijke dekkingsgraad (zonder wettelijk verplichte boekhoudkundige rentecorrectie van 10 punten) 102,8. In december zal dat niet (negatief) afwijken, maar helaas wordt deze rentecorrectie in de toelichting niet meer genoemd. Dus voldoende geld in kas voor de toekomstige pensioenen, maar te weinig marge voor indexatie.

Bastiaan

Beste nico,

Uw dekkingsgraadberekening is slechts een mening,geen feit.

Bastiaan.

nico medema

mijn berekening is de werkelijke dekkingsgraad ultimo 2016. Dat is uiteraard geen garantie voor de werkelijke ontwikkeling van beleggingsrendement en demografische correcties in de toekomst. De andere berekeningen gaan uit van lagere rendementen (rekenrente). De oplopende lange rente brengt de berekeningen dichter bijelkaar, op een hoger niveau dan nu gepresenteerd.

P.Lemon

"We betalen geen onnodige belasting, maar we betalen wel wat hoort."

===Zijn dit de tarieven ?:

https://taxci.nl/read/belastingtarieven-2017--bedrijven?submenu=4774&sublist=183&subsublist=5975

Aan welk bedrag mogen we denken?

Frans

Wanneer stopt deze ongein, belasting betalen over de aanwas van het vermogen terwijl de gepensioneerden nu al jaren geen verhoging krijgen is waanzin. De belasting komt niets te kort omdat de uitkering toch al belast wordt. Bij dit alles begrijp ik ook niet dat er geen staatsgarantie wordt gegeven voor het indexeren als het weerstandsfonds als zwak wordt beschouwd.

W.J.M.Lauwers

Klopt Frans. Ben Ik het helemaal mee eens. Wij hebben genoeg gewerkt. En dan nog belasting nemen van dat, wat we zelf zuur verdient hebben. Ik vind dat dubbel belasten. <3 <3 Wim.

W.J.M.Lauwers

Geachte meneer Borgdorff, bedankt voor uw blog bijdrag. Belasting is goed,maar niet van ons geld, dat we zuur verdient hebben en waarover we al belasting betaald hebben. Dat is dubbel belasten. Ook vind ik het niet goed, dat mijn geld naar defensie en politie gaat. Die hebben we niet nodig, als onze gezelschap rechtvaardiger verdeeld is. Heel nieuwsgierig ben ik, waar U ons geld in het buitenland in stopt. Deelt U mij en ons dit a.u.b. zo snel mogelijk mee. Vind Ik normaal. Bedankt voor uw organisatie en uw medewerk(st)ers. Z e zijn heel aardig. <3 <3 :O)) Wim.

Bastiaan

Beste Wim Lauwers,

Pensioenpremie is onbelast,
het rendement op pensioen is onbelast, de pensioenuitkering is belast.
Hoezo dubbel belasten?
(onjuist!)

Groet,
Bastiaan

Jan

Ik ben het oneens met de manier waarop de rekenrente is vastgesteld. De toekomstige pensioenuitkeringen worden vastgesteld op basis van de lange termijn. Wij zijn gekort op ons pensioen en indexatie kunnen we vergeten omdat de rekenrente op basis van dagkoersen wordt vastgesteld in plaats van een langdurig gemiddelde. We worden bestolen door overheidsregels en pensioenfondsen moeten daar heftig tegen protesteren.

Bastiaan

Beste Jan,

Bent u het ook "oneens" met de spaarrente, de rente op een 20 jaars deposito en de hypotheekrente met looptijd van 30 jaar?

Ja, er is een verlagend effect door QE door de ECB. Maar er is ook een overaanbod van spaargeld, waardoor rente en inflatie laag zijn.

Groet,
Bastiaan

nico medema

beste Bastiaan, de rekenrente is niet (direct) van belang voor de vermogenspositie van pfzw en voor de betaalbaarheid van de pensioenen. Het is een (te) voorzichtige prognose van de rendementen van de beleggingen. Die rendementen en de demografische correcties bepalen de financiele positie. De beleggingen zijn maar voor een (beperkt) deel afhankelijk van de rentestand. De politiek beweert dat een hogere rekenrente ten koste gaat van jongeren, dat zou kloppen als er weer geindexeerd wordt, waarvoor helaas nog geen ruimte is bij een werkelijke dekkingsgraad van 102. drs Nico Medema

Lemon

"Oneens met de manier waarop de rekenrente is vastgesteld"

U krijgt bijval vd ouderenpartij 50plus bij monde van Henk Krol.Het zet je wel aan het denken...over het bericht dat Klijnsma de rekenrente niet wil verhogen.E.e.a. kan manipulatief ingezet zijn.

*** Het lijkt erop dat belangengroepen er alles aan doen om met dit soort persberichten en conclusies de gemoederen zo te beïnvloeden dat het huidige collectieve en solidaire pensioenstelsel, één van de beste ter wereld, overboord wordt gekieperd ten gunste van een onzeker individueel stelsel met eigen potjes.” 

 https://www.50pluspartij.nl/actueel/1768-cpb-rekenrente-pensioenfonds-30-januari-2017

Chris

De vraag is waar dat spaargeld zit. Grote groepen mensen merken niets van die zgn groei. Alleen de rijken worden daar beter van. Laatst was er weer iemand die zei dat de pensioenen door de stijgende rente ook niet konden groeien. Laten we ons (ook hier) voor de gek houden of hoe zit dat?

Luisteren naar Kees de kort op BNR radio is ook goed voor een algeheel besef dat sommigen mensen heel erg mooi weer spelen met uw centen en dan zeg ik het netjes.

Jan

Beste Bastiaan,
Het beleid van de ECB deugt niet. Alle miljarden die voor 0% rente de markt op worden geslingerd hebben dus nauwelijks effect. Stop ermee! De banken gaan met het geld aan de haal en maken het bedrijven alleen maar moeilijk om krediet te krijgen. Ook hier krijgen wij, de samenleving, vroeg of laat de rekening voor gepresenteerd. De hypotheekrente en obligatierente zijn dus laag. Leuk voor beleggers en huizenkopers. Allemaal maatregelen om de ware stand van de economie te verdoezelen.
Als we hier uitkomen, en dat gaat uiteraard een keer gebeuren, zal blijken dat het korten van pensioenen ten onrechte is gebeurd. Intussen ben ik 25% van mijn pensioen kwijt.

Bastiaan

Beste Jan,

De lage rente is een realiteit waar gewone mensen mee te maken hebben (spaarrente / hypotheekrente).

De lage rente wordt deels veroorzaakt door QE, maar niet meer dan deels. Het grote spaaroverschot is ook een belangrijke oorzaak.

U claimt 25% pensioen te missen. U realiseert zich ook dat de werkende ook pensioenopbouw missen vanwege gemiste indexatie? Daarbij aangetekend dat vroeger de eindloonpensioenen altijd werden verhoogd. Terwijl nu de opbouw via middenloon gaat, dat indexatie keihard nodig heeft.
Tevens, door de gestegen levensverwachting is uw pensioen 10% duurder geworden, waar nooit voor betaald is.

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Henk Krol wil ten koste van de jongeren geld uitdelen aan de ouderen.

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Chris,

Het meeste kapitaal zit bij de ouderen.

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Beste drs Nico,

Het gebruik van rendement ipv rekenrente kan alleen als de zekerheidsmaat ook wordt aangepast: het resulteert in meer zekerheid voor ouderen en minder zekerheid voor jongeren.
Dat is de realiteit.

Groet,
Bastiaan

Chris

Niet alles over een kam scheren. Die ouderen zijn die mensen die altijd een topfunctie hebben gehad in de financiële verzekerings en zorg sector en van grote bedrijven. Die groep is niet heel groot maar hebben wel de meeste spaarcenten. Alles is heel oneerlijk verdeeld bastiaan en daar gaat een nieuw kabinet niets aan veranderen. Dat gaan de mensen op termijn zelf wel doen.

Erik

Ik kan het niet met harde cijfers onderbouwen maar ik heb zeer sterk de indruk dat het meeste kapitaal juist niet bij de ouderen zit. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me groen en geel erg aan die reclamefilmpjes waarin zeer goed gesoigneerde ouderen op de golfbaan te zien zijn (liefst ook nog in een verafgelegen vakantieparadijs). In mijn naaste omgeving is de harde realiteit helaas anders. Teveel hoor ik gefrustreerde gepensioneerden zeggen dat ze aanvankelijk redelijk van hun pensioen rond konden komen maar dat dit steeds moeilijker gaat worden. Pensioenen worden immers niet verhoogd maar het leven wordt stilaan wel duurder. Compensatie voor deze groep is blijkbaar onbespreekbaar. Deze groep bezit dus uiteraard ook geen kapitaal in de vorm van spaargeld. Het enige kapitaal wat er bij hen te vinden is, is het eigen huis (en dat dus ook niet bij iedereen want er zijn nog genoeg huurders) en dit geld is dus niet beschikbaar.
In de toekomst zie ik dit ook niet op korte termijn veranderen dus het gesappel van onze groep zal nog wel even voortduren.

Groeten,
Erik.

Chris

Eerlijk delen? , Ik ben benieuwd wat de blogger hiermee bedoelt. Hoe kun je eerlijk delen als mensen zoals de blogger veel geld (te veel en onterecht) krijgen en mooie praatjes houden terwijl de mensen intussen een e-mail krijgen met daar in de tekst; dat ze zeker tot hun 68 en een half jaar moeten doorwerken? In het pensioen overzicht is dit nog niet eens aangepast! Ben je dan solidair met je vele geld en deel je dan eerlijk mee? Het is te schandelijk voor woorden wat deze mensen ons proberen wijs te maken. Laat ze zelf bijv. maar eens in de WW komen, dan praten ze wel anders. De Blogger en de goedpraters hier hebben zich allang ingedekt. Zij gaan straks met een superpensioen (met uw geld ) aan de haal. Wat gaan de mensen dan doen denkt u ?

Luuk

Beste Bastiaan, denk jij dat je over 30 jaar meer of minder geld ter beschikking hebt? En als je dan meer geld hebt dan nu vind jij dan dat je wel gekort kunt worden op dit geld of dat we het als "gemeenschapsgeld" mogen gaan zien omdat je toch genoeg hebt?
De "jongeren" betalen voor de ouderen is nu de klacht maar dat is al zo sinds het pensioenfonds bestaat, niets nieuws dus. Het probleem ligt niet bij de ouderen die zelf ook altijd solidair geweest zijn, maar bij de veranderde arbeidsmarkt.
Wel reëel vind ik het argument dat de huidige gepensioneerden nu langer dan verondersteld van hun pensioen genieten(mensen worden ouder dan gedacht) en dat zij veelal nog een op het eindloon gebaseerde pensioenuitkering. Daarbij werd het loon aan het eind van de loopbaan weleens nog even gauw opgekrikt zodat men akkoord ging met ontslag. Die groep (nu ouder dan ruim 70 jaar)zit er relatief warmpjes bij en zou niet moeten klagen. Zij zouden eigenlijk zelf wel iets in moeten leveren omdat ze vaak ook nog eens met goede regelingen vroegtijdig gestopt zijn. Helaas zal het zo niet gaan. Deze groep zal blijvend ontzien worden en de mensen die na 1950 geboren zijn krijgen de rekening gepresenteerd. Dat zijn mijns inziens dus zeker niet alleen de jongeren, integendeel, de 55 plusser van nu is het meest de klos.

Bastiaan

Beste Erik,

Meten is weten. Kijk eens in de statline database van het cbs .

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Beste Chris,

De vermogens en inkomens verdeling is in Nederland behoorlijk vlak.

De uitspraak "dat gaan de mensen op termijn zelf wel doen" grenst aan anarchisme en opruiing.

Groet,
Bastiaan

P.Lemon

Bekend misverstand....

***
Ouderen betalen het pensioen van jongeren

De pensioenopbouw van jongere werknemers is traditioneel goedkoper dan die van oudere collega’s, omdat de premie van een jongere meer tijd heeft om te renderen. Daardoor kan hij met een lagere bijdrage eenzelfde pensioenkapitaal opbouwen als een oudere werknemer. Het onderzoek wijst echter uit dat dit verschil door de huidige lage rentestand kleiner is geworden.
Ultimate Forward Rate
Daarvoor moeten we volgens Driessen kijken naar de theoretische modellering van de rente voor langere looptijden via de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR). “Zonder die UFR is de waarde van de pensioenopbouw voor de jongste werknemers maximaal 25% lager dan voor een werknemer van gemiddelde leeftijd. De oudste deelnemer profiteert maximaal 25%,” aldus Driessen. “Dat is fors minder dan menigeen denkt. Op basis van de rentestand per 31 januari 2016 liggen die percentages zelfs beneden 20%.
http://www.infinance.nl/artikel/ouderen-betalen-het-pensioen-van-jongeren/

jvstempvoort

Als we het dan toch over eerlijk hebben,denk ik aan de ontstane chaos bij de belastingdienst waar het geld wordt weggegeven.Omdat bij een reorganisatie wordt gevraagd wie weg wil en daarbij een leuk bedrag meekrijgt.Bij een normaal bedrijf wordt er eerst gekeken welke functies er moeten veranderen of verdwijnen.Nee bij de belasting doen we het toch van het belastinggeld dat mag wat kosten.Daar zou je extra zuinig met het geld moeten omgaan lijkt mij.Het is niet uit te leggen wat daar gebeurt.En daar betalen we allemaal aan mee jong en oud, gepensioneerd of werkend, we betalen allemaal aan deze onzin mee. In schril contrast met de werkenden in de zorg waar veel mensen zonder 1 cent mee zijn ontslagen, door bezuinigingsrondes/reorganisaties.Waar nu tekorten ontstaan aan verpleegkundigen en verzorgenden.Dat noemt men beleid?Sorry niet helemaal het onderwerp maar ik moest dit even kwijt.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff