« Samen meer | Hoofdmenu | Een goed begin »

12/23/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Eveneens goede dagen gewenst, heer Borgdorff, zowel voor uzelf als voor uw familie, alsook voor alle medewerkenden van het PFZW.

Toch spreek ik één hoop richting u uit voor wat betreft 2017.
U heeft gekozen voor een interactieve blog en nodigt daarbij iedereen ook expliciet uit om op uw blog te reageren. Ik weet het, u kunt niet reageren op elke reactie, dat is behalve ondoenlijk ook lang niet nodig.

Toch tref ik wel eens reacties aan, waarvan ik denk, daar zou het best wel eens zeer passend voor u zijn om op te reageren. Al is het maar om (nog) meer duiding te geven aan het beleid van het PFZW of om misvattingen te corrigeren.

Is het een idee om bijvoorbeeld eens per maand/kwartaal uw wekelijkse blog hieraan te besteden?

P.J. Koopmans

Geachte heer Sparidans,

Lijkt me eenheil goed voorstel.

Allen prettige kerstdagen gewenst.

Jan Sluimers

Geachte heer Borgdorff,
Met instemming lees ik altijd uw blog.Maar toch maak ik mij zorgen.
ten eerste, u heeft gelijk, is een rentestijging een oplossing voor de dekkingsgraad ( 1% rente verhoging geeft 15 % punten dekking's stijging ,maar hoe zit het met de rente swaps? ( methode waarmee de rente daling wordt afgedekt) met andere woorden hoeveel in miljarden euro's heeft het PPGM aan renteswap contracten lopen? En hoeveel zal het fonds aan kapitaal moeten afschrijven als de rente daadwerkelijk omhoog gaat? Omdat het niet ,dan alleen met verlies ,van deze langlopende contracten af kan?Immers
het gerucht gaat dat de gezamenlijke pensioen fondsen, bij een stijgende rente , voor vele miljarden het schip in gaan.( ook als de obligaties niet worden verkocht zal er op de balans moeten worden afgeschreven.)
ik hoor graag wat u hier van denkt.
Ik blijf pleiten voor een vaste rekenrente die in balans is met de huidige rente en de rendementen.
Bij een vaste disconto voet van 4% Wat gezien de geschiedenis gemeten vanaf 1950 een veilige
marge biedt tav de rendementen ( gemiddeld 6 à 7 % ) Dan zijn we van al dat geld verslindende meebewegen met de markt en afdekking's contracten af.
Met vriendelijke groet en u en de uwen een gelukkig kerstfeest en nieuwjaar toewensend

Jan Sluimers

Lemon

@Hr Sluimers "het gerucht gaat dat de gezamenlijke pensioen fondsen, bij een stijgende rente , voor vele miljarden het schip in gaan.( ook als de obligaties niet worden verkocht zal er op de balans moeten worden afgeschreven.)

Misschien ter geruststelling:

***Het beheersen van het liquiditeitsrisico ligt iets gecompliceerder. Een pensioenfonds heeft hier het voordeel ten opzichte van een woningcorporatie dat een groter deel van de beleggingen snel in geld is om te zetten als dat nodig is. Inzicht in de totale liquiditeitspositie blijft een must. Met een vaste frequentie, bijvoorbeeld elke twee weken wordt daarom een stresstest uitgevoerd, waarbij gekeken wordt of een fonds voldoende liquide middelen heeft om per direct grote betalingen te doen als gevolg van haar derivatenposities. Wordt het verschil tussen de beschikbare middelen en de benodigde middelen te klein, dan volgt een aanpassing in het beleid.
https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Paginas/Het-nut-en-risico-van-derivaten.aspx

J.Th Scholten

Hr Borgdorff,

Goed nieuws.
Fijne feestdagen en een gezond 2017.

Ruud Alsemgeest

ten eerste een ieder die dit leest, een goede kerst en een vooral gezond 2017, de heer Borgdorf is in het diepe gesprongen door de zaken helder uit te leggen, laten wij samen met hem een stukje mee zwemmen in de hoop dat er weer een zekere saamhorigheid ontstaat en de problemen die er zijn gezamenlijk het hoofd te bieden.

Chris

Saamhorigheid kan alleen maar bestaan als iedereen gelijk is In deze wereld van veelverdieners en armen zal dit nooit tot een saamhorigheid komen, hoe mogelijk ook goed bedoelt van de blogger. Laten de rijken eens hun moraal opnieuw overwegen. Van kerstmis iedereen gelijk, als dat eens waar kon wezen!

Thomas Korporaal

Wat een verschrikkelijke graaier bent u. Vreselijk hoe u via slinkse wijze de pensioenen van gewone arbeiders uirzuigt. U bent een minderwaardig mens.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff