« Op weg naar een nieuw pensioen | Hoofdmenu | Samen meer »

12/09/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Chris

Gefeliciteerd, Misschien is nu de tijd rijp om uit moreel besef en verantwoordelijkheid iets te doen aan de vergoedingen en commissies van u en uw opvolgster.
In de bijlage een opsomming van de vorige onafhankelijke voorzitter waar hij geen onterechte veer in z'n kont krijgt zoals hier boven.

http://burgergazet.nl/bijbaantje/

Opdat u (gepensioneerde en pre-gepensioneerde )weet wat er allemaal voor immorele zaken spelen. Trek zelf uw conclusies.

Rene

Vraag ik kom waarschijnlijk in de schuld sanering kan ik mijn pension stoppen heb ik net een paar maanden ben 60

Luuk

Geachte heer Borgdorff,

Graag uw reactie (of die van de klantenservice) op onderstaande vragen (die ik al eerder in een reactie op uw blog heb gesteld):

1. Er wordt steeds gesproken over de noodzaak tot aanpassing van het
huidige pensioenstelsel omdat jong voor oud zou betalen.
Wat onder jong en wat onder oud wordt verstaan?
Vanaf welke leeftijd vindt PFZW dat je in de categorie oud zit en
tot welke leeftijd in de categorie jong?
Wat houden de nieuwe plannen in (blijft nu allemaal heel vaag),
wie moet de solidariteit betalen en waar is dit op gebaseerd?
2. In welke mate worden de toezeggingen die nu nog in de pensioen-
planner worden getoond straks nagekomen?
Kunnen wij op die bedragen rekenen?
Zo niet hoe kunnen we dan ons pensioen plannen en beslissingen
hieromtrent nemen?

Bastiaan

Chris,

Peter Borgdorff blaast de loftrompet over Hans Alders op inhoudelijke gronden.
Chris beoordeelt dat, zonder inhoudelijke argumenten, als 'onterecht', met een linkje naar tenditieus artikeltje dat wel op de man maar niet op de bal speelt.

Ik trek mijn eigen conclusies.

Bastiaan

Chris

Bastiaan, Als jij Alders een beetje in de politiek gevolgd hebt en ik heb dat! Dan is dat artikeltje meer dan waar.
Als je een verantwoordelijke functie hebt zoals ook Borgdorff dan kun je er totaal geen commissariaatje bij hebben. Als dit soort baantjes eens bij wet verboden zouden worden hielden wij ook een boel geld over dat nu rechtstreeks in de zakken van deze figuren beland zonder dat het ook maar tot enig structureel beleid heeft geleid.
Er is zoveel mis en juist dit soort mensen versterken dat.
En dat is een conclusie gestoeld op waarheids-vinding

nico medema

aan de drie gehanteerde dekkingsgraden wil ik graag een vierde toevoegen, t.w. de echte dekkingsgraad. Daarin wordt rekening gehouden met het behaalde rendement en actuariele correcties, dus niet met de lagere rekenrente ( is niet relevant voor de echte verplichtingen ) en ook niet met indexeren (is een beleidsbeslissing bij voldoende ruimte). Eind november bedraagt die echte dekkingsgraad van 102,8. Daarover hoeven we ons dus geen zorgen te maken, nu de politiek nog.

Chris

Nico,

Ik begrijp uit jouw relaas dat die andere dekkingsgraden dus gewoon misleiding is. Of lees ik het verkeerd. Ik denk het niet.

eli

misschien zou het wijzer zijn om alle beleggings-"deskundigen" eens te vervangen. de resultaten van de afgelopen jaren liegen er niet om; er zijn fondsen, die zelfs in deze moeilijke jaren veel betere resultaten hebben geboekt.

nico medema

nee Chris geen misleiding, de politiek heeft die andere berekeningen verplicht gesteld, maar die geven geen goed beeld van de feitelijke vermogenspositie, die dus ruim voldoende is, maar helaas nog geen ruimte voor indexatie. Verlaging van de pensioenen is absoluut onnodig

Chris

Verlaging is inderdaad onnodig. Maar dat we misleid worden wil bijna niemand zien, maar is o zo waar. Kijk nu maar eens naar het oekraine gedoe. Wat een bedrog. Rutte moet de eer aan zich zelf laten en weg gaan. Kan hij altijd nog ergens burgemeester worden of een commissariaatje bij een pensioenfonds aannemen en zijn zakken vullen. Het is allemaal te triest voor woorden.

Rein Hettinga

Ik heb met verbazing gekeken naar de " vooraankondiging" dat de pensioenen volgend jaar omlaag gaan (persoonlijke interpretatie). De afgelopen 10 jaar zijn de salarissen cumulatief met 18,5% gestegen en de pensioen uitkeringen slechts met 5,7%. De 18,5% is hoger dan de prijsindex en de 5,7% ligt daar ver onder. Het lijkt mij dus alleszins redelijk om eerst naar de premie te kijken en pas daarna naar de weerloze groep gepensioneerden.

Bastiaan

Beste Rein,

De lonen en de prijzen houden ongeveer de zelfde trend. ( loon 19,45%, prijs 19,276 %)
Waarschijnlijk heb je je niet gerealiseerd dat de opgebouwde pensioen van de werkenden ook niet zijn geindexeerd.
De afspraak is dat de pensioenen en pensioenaanspraken alleen worden verhoogd als voldoende overrendement is gemaakt, oftwel als dekkingsgraad hoog genoeg is.
Overigens is de premie nu (veel) hoger dan vroeger, en wordt er per jaar ook nog eens minder pensioen voor opgebouwd.
Het verder verhogen van premie, dat zou pas oneerlijk zijn!

Groet,
Bastiaan

Webredactie

Beste Luuk,

Graag geef ik u uitgebreid antwoord op uw vragen.

Jong en oud
Op dit moment betaalt iedereen een even groot deel van zijn salaris aan pensioenpremie en krijgt daarvoor een even groot deel van het salaris als pensioenuitkering voor terug. Dit noemen we “het doorsneesysteem”.
Maar: de premie die je op jonge leeftijd betaalt kan tot de pensioendatum langer renderen dan de premie die je op oudere leeftijd betaalt. Vanuit dat oogpunt zou een jongere, voor dezelfde pensioenuitkering, minder premie hoeven te betalen dan een oudere. Dit is wat men bedoelt met “jong betaalt voor oud”. De grens ligt dan ongeveer bij 46 jaar. Het doorsneesysteem wordt wel beschouwd als een vorm van solidariteit.

Toekomstplannen
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld het doorsneesysteem af te schaffen. Er is echter nog geen concreet besluit genomen en er zijn geen wetsvoorstellen. Na de verkiezingen zal een nieuw kabinet tot concrete besluiten komen.

Het voorstel houdt in, dat iedereen wel een even groot deel van zijn salaris aan pensioenpremie blijft betalen, maar dat je daarvoor een hogere pensioenuitkering kunt verwachten naarmate je jonger bent. Dit noemen we wel “degressieve opbouw”. De huidige vorm van solidariteit is er dan niet meer.

Je hele leven pensioen opbouwen in het doorsneesysteem of je hele leven pensioen opbouwen met degressieve opbouw leidt ongeveer tot hetzelfde uiteindelijke pensioenresultaat. Maar: als je eerst een periode in het doorsneesysteem hebt opgebouwd, en dan halverwege je pensioenopbouw overstapt op degressieve opbouw, dan krijg je in de resterende periode tot de pensioendatum minder opbouw dan je verwacht had (want: hoe ouder hoe minder). Het uiteindelijke pensioenresultaat wordt dan minder.
Er wordt daarom nagedacht over de wijze waarop dit pensioenverlies gecompenseerd kan worden. Onderzocht wordt, of er andere voordelen tegenover staan die het pensioenverlies weer goed maken.

Bedragen op de pensioenplanner
De bedragen die u op het UPO of in de planner vindt, zouden lager kunnen worden als PFZW de pensioenen moet verlagen. Gelukkig is dat tot nu toe nog nooit nodig geweest. Begin volgend jaar weten we of we in 2017 de pensioenen moeten verlagen, gelukkig loopt de dekkingsgraad wat op de laatste maanden.

Hopelijk zijn uw vragen beantwoord. Heeft u toch nog vragen? Neemt u dan contact op met onze klantenservice.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff