« Aftellen | Hoofdmenu | Op weg naar een nieuw pensioen »

11/28/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Drs.L.A.J.Wijnen

De discussie over ons pensioenstelsel zal nog wel een tijd duren.
Dit blijkt ook uit het bericht van de heer Borgdorff.
Het wordt weer over de verkiezingen getild en daarbij komt inderdaad de tijd van het vormen van een regering.
We hoeven daar als gepensioneerden voorlopig dus niets van te verwachten.
Waar het mij echter om gaat is dat de politiek weer zegt dat we er volgend jaar op vooruit gaan.
Het is onbegrijpelijk dat men niet in wil zien dat dit voor de gepensioneerden al jaren niet het geval is en dat we steeds meer achterlopen.
Onlangs mochten we vernemen dat het kabinet een enorme meevaller heeft van 4.3 miljard en dat hiervan 300/400 miljoen wordt gebruikt om de stijging van de pensioenpremie van overheidspersoneel te compenseren.
Dat met ons als gepensioneerden destijds een welvaarts- en waardevast pensioen was overeengekomen zou ook een compensatie rechtvaardigen.
Gebleken is in ieder geval dat deze beloftes juridisch onhoudbaar zijn gebleken,immers voor zover mij bekend is dit nooit door wie dan ook aangevochten.
Wij zullen als het om compensatie gaat ook deze keer wel weer achter het net vissen.

Chris

Klopt Dhr. Wijnen, Als zo vaak hier gezegd dat het allemaal pappen en nat houden is, maar ook: ze drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was.
Maar het is niet waar dat we ongelijk hebben. De zgn deskundigen hier worden betaald om ons anders te doen laten geloven. En velen trappen er nog in ook!! Er zijn bewijzen te over dat ze liegen en bedriegen maar we mogen niet zeggen dat ze dat doen en daarom is zo'n blog als deze zo leuk om tegengas te geven. Maar zelfs tegen gas kunnen ze niet hebben want ze geloven heilig in hun gelijk. Lekker veel verdienen over de ruggen van diegene waar je voor staat. Tja zo lust ik er nog wel een paar.
ER zal de komende tijd en ook tijdens de verkiezingen veel tegen gas geven worden want de mensen zijn het gegraai en gesteel zat! Het nieuws is er vol mee!

groeningen


Denk eens over rekenrente + plus ! Door de hoge rendementen hebben de pensioendeelnemers zo veel gespaard dat zij maar een klein deel daar van in hun pensioen uitgekeerd kunnen krijgen . De rest blijft na overlijden achter in de pensioenpot en komt aan de overige deelnemers ten goede en dit is "de plus" . Deze plus kan per jaar groter zijn als de jaarinleg . Je krijgt dan de jaarinleg (premie) + het vrijgevallen spaarvermogen van de overleden deelnemers + rekenrente , Je komt niet aan het systeem en je maakt meteen duidelijk dat de jongeren geweldig profiteren van de spaarzame ouderen en dat de pensioenfondsen een solidair systeem is van en voor de deelnemers , dit in tegen stelling van commerciële partijen .


Chris

Ingenieus Drs. Groeningen, maar door hun salarissen en bonussen veilig te stellen zullen ze er alles aan doen om ons achter het net te doen laten vissen. Zo zit de (financiële) wereld er al decennia lang uit, maar er gaat wat veranderen. We kunnen niet lang genoeg wachten.

Lemon

Mbt 'spaarvermogen vd overleden deelnemers'

Maar...Uit de lengte of de breedte er wordt ook langduriger uit de 'pot' -xmaal je inleg uitgekeerd.

***We worden steeds ouder***

Sterfte tafels

Verzekeraars en pensioenfondsen baseren daar hun premies op van de levensverzekeringen die ze afsluiten. Die cijfers zijn gebaseerd op de waarnemingen van het CBS. Het aantal ingeschreven geborenen minus het aantal overlijdensgevallen geeft immers het aantal levenden van elke leeftijd weer. En de trend is dat we in Nederland, door verbeterde gezondheidszorg, steeds ouder worden. Een verzekeraar moet daar op inspelen.

Premies 10 procent omhoog?

Via een ingewikkelde methodiek worden op die CBS-cijfers nog wat correcties toegepast waarmee de rekenmeesters weer vijf jaar aan de gang kunnen. Helaas was de verwachte leeftijdsstijging minder fors dan nu is waargenomen. Concreet betekent dit de zoveelste tegenvaller op rij voor verzekeraars en pensioenfondsen. Zo zullen de nieuwe premies voor levenslange ouderdomspensioenen en de koopsommen voor levenslange lijfrentes naar verwachting zeker tien procent omhoog moeten, de lage rentestand nog buiten beschouwing gelaten. 
http://rubriek.nl/financien/2014/05/28/sterftetafels-en-pensioen-premie/

A Lugtenborg

Jammer dat we met z'n allen niet weten of het niet nakomen van de overeengekomen afspraken juridisch zijn aan te vechten....

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff