« Tien op een rij | Hoofdmenu | Kiezen »

11/18/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

D. Delp

het is te hopen dat u ook geen salarisverhoging hoeft te verwachten
volgens mij zit er genoeg in de kas voor indexatie

Chris

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/inhoud/topinkomens-overheid

En als je eens wist dat vele topbestuurders van pensioen fondsen, maar ook in de zorgsector ruim meer krijgen en dat daar nog steeds niets aan gedaan is/wordt, is het niet moeilijk om wat van deze (laten we maar zeggen, mensen) te vinden.
We mogen geen graaiers, dieven en criminelen zeggen want dat zijn ze natuurlijk niet. Ze werken er zo hard voor dat menigeen er ook nog commissariaten bij kunnen doen. Zouden ze wel slapen? Of zouden ze door hun immoraal gedrag er wakker van liggen.

v Schayik

Wederom ben ik verbaasd over het feit dat er weer een reclame campagne is begonnen op tv. Mijn advies: het levert geen extra vermogen op voor het pensioenfonds, dus stop de reclames en neem het geld voor reclames op in het pensioenfonds. Weg gegooid geld!!! Iedereen die verbonden is krijgt ieder jaar haar of zijn pensioen overzicht. Daarnaast kunnen mensen kijken op de website. Graag stoppen met dit soort belachelijke reclame "investeringen", deels gedaan met mijn geld!

jvstempvoort

Rijst mij de vraag,wanneer zijn de buffers op sterkte?als we dat weten kunnen we dus eindelijk een indexatie van pensioenen verwachten.Meest vreemd is nog steeds dat sinds 2008, toen de crisis begon en in crisistijd,we een flinke kapitaalstijging zagen van de pensioensector.Lonen stijgen nu voorzichtig weer.Maar komende jaren geen indexatie.Erg vreemd.
En het "wonderkind" Trump zou wonderen moeten gaan verrichten ten koste waarvan zou dat gaan?
Een ding weet ik wel dat de zg Jan Modaal er niet op vooruit gaat waar dan ook in de wereld met wie dan ook aan het bewind.Dat er nog steeds schandalig veel wordt verdiend in de financiele sector.Ten koste waarvan dat gaat, lijken we te zien aan onze pensioenen, maar dat zal ik wel helemaal verkeerd zien.En in de ingewikkelde verhalen van de zg deskundigen,waarom geloof ik daar niet meer zo in.Vanwege de resultaten die niet zichtbaar zijn en worden voor de mensen op straat.Dat zou de politiek ook moeten interesseren maar die zijn druk bezig met hun verkiezingsretoriek.Die na maart 2017 ook weer is afgelopen.Dan is het,we drinken een glas,doen een plas en alles blijft zoals het was.

Lemon

D.Delp "genoeg in kas voor indexatie"

Virtueel zeker voor de huidige pensioentrekkers door de premie inkomsten en beleggingsresultaten, maar er zijn ook anderen die de pensioengrens nog niet gepasseerd zijn en die dan later mogelijk uit een wat legere kas betaald zullen worden als de kapitaalgroei door een laag rentepercentage de uitgaven onvoldoende bijhoudt.
Pensionado's nu zijn dus de dupe van de schone schijn vd rijk gevulde kassen die later mogeliJK legere moeten aanvullen.

***
De volgende pensioenen worden geïndexeerd:

#Het pensioen van gepensioneerden. Zij merken het uitblijven van een indexatie namelijk meteen in de portemonnee.
#Het nog niet ingegane pensioen van mensen die nog pensioen opbouwen in een middelloonregeling. Zij merken het niet doorgaan van een indexatie van het opgebouwde pensioen niet meteen. Maar het is natuurlijk wel nadelig als het opgebouwde pensioen achterblijft bij de prijsontwikkeling.
#Het nog niet ingegane pensioen van mensen die geen pensioen meer opbouwen in de pensioenregeling (ook wel slapers genoemd). Zij merken het niet doorgaan van een indexatie van het opgebouwde pensioen niet meteen. Maar het is natuurlijk wel nadelig als het opgebouwde pensioen achterblijft bij de prijsontwikkeling. http://www.pensioenkijker.nl/home/ik-bouw-pensioen-op/inzicht-in-uw-pensioen/verhoging-van-uw-pensioen

Chris

U ziet het niet verkeerd Heer/Mevr JvStempvoort. Ik zeg al tijden hier op dit Blog dat we misleid worden en waarom doen we niets!?

Bastiaan

Uitleg vragen, maar op voorhand geen vertrouwen hebben in deskundigen.
Succes.
Bastiaan

G v d Meij

Misschien kan Bastiaan ons eens uitleggen, waarom de gebruikte rekenrente de enig juiste methode is, om de toekomstige verplichtingen te berekenen. Deze Bastiaan schijnt er erg veel verstand van te hebben en wij snappen er kennelijk niets van. Temeer omdat deze rekenrente totaal geen relatie heeft met de rendementen van ons pensioenfonds.
Heb al meerdere keren gevraagd aan onze P B om een toelichting hierover, echter tot nu toe zonder resultaat. Misschien is het ook niet uit te leggen!

jvstempvoort

Beste Bastiaan,je zult het zeker goed bedoelen, aannemend dat je gelijk bent aan allen die op dit blog reageren.Velen van ons werken of hebben gewerkt in de zorgsector en interesseren zich voor hun pensioen en maken zich zorgen.Maar hebben net als ik, een zorg of verpleegkundige achtergrond en geen financiele, daardoor misschien een ander inzicht.Het feit dat er op dit blog wordt gereageerd geeft wel degelijk interesse aan.Dus zullen velen ook het nieuws en doku's volgen die over pensioenen gaan.Worden bezorgd en maken zich boos.BV om te zien nog voordat je met pensioen bent dit al daalt.En dat er nog steeds mensen zijn die wel profiteren van onze pensioengelden dmv nog steeds extreem hoge inkomens.Dat is wat velen van ons machteloos doen toekijken.En of je nu veel of weinig verstand hebt van de financiele wereld dit gebeurt met ons en jouw geld.

Louis Sparidans

Laat ik voorop stellen dat ik er persoonlijk en feitelijk geen enkel belang bij heb om iemand te verdedigen die dat zelf ook zou kunnen, maar toch …..

Regelmatig kom ik namelijk tussen alle reacties op deze blog suggesties tegen als zou de directeur van het pensioenfonds PFZW een exorbitant salaris verdienen. Er wordt dan soms gemakshalve aan toegevoegd dat zulks geldt voor alle ‘bazen in de financiële sector en dat ze niks van de crisis hebben geleerd’.

Er wordt niet geschroomd om ‘ze’ dan collectief zelfs weg te zetten als ‘graaiers, dieven, criminelen enzovoorts’. Dit stoort me vreselijk en ik vind het ook niet passend. Het is grievend.

Het is juist, de directeur van het PFZW heeft een behoorlijk salaris, iedereen kan de hoogte daarvan ‘open en bloot’ lezen in het jaarverslag. Maar laten we daar nou niet té dramatisch over doen: zijn salaris beweegt zich immers, zoals u zelf kunt zien, zo om en nabij de zogenoemde balkenendenorm.

Ik geef het toe, dat is een behoorlijk salaris, waartegenover menigeen in de zorg het met stukken minder moet doen.

Maar laten we ophouden om mensen die conform de balkenendenorm worden betaald steeds in een kwaad daglicht te stellen. Zo moeten we niet met elkaar omgaan. Als iemand écht iets heeft tegen de hoogte van de balkenendenorm voor functies op dit niveau, dan moet die m.i. zijn/haar grieven richten op de politieke besluitvorming in dezen. Dáár hoort zoiets thuis.

Tot slot.

Ik heb absoluut geen contact hierover gehad met de directeur van het PFZW en ik heb er ook geen enkel eigenbelang bij om op deze wijze te reageren op diens blog. Ik ben, zoals vele reageerders, slechts één van de ‘pensioentrekkers’.
Ik heb voorts alle begrip voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar pensioen of voor degenen die klagen over het niet-indexeren van het pensioen.

Maar laten we het verder netjes houden en geen persoonlijke verwijten maken in de richting van de uitvoerders van de pensioenregeling. Zij kunnen er ook weinig tot niks aan doen dat de overheid regels uitvaardigt waaraan moet worden voldaan.

Chris

Vertrouwen? is dat het sleutelwoord! Die is er niet meer als je van 800.000 armen naar 1,5 miljoen gaat en dat men zelfs nu beweerd dat binnen 5 a 10 jaar daar nog 1 miljoen bijkomen. Zit jij daar ook bij Bastiaan?

R.ten Bokkel Huinink

Mijnheer Sparidans: wat u hier schrijft is me uit het hart gegrepen!

P.J. Koopmans

Beste meneer Sparidans,

Geheel met u eens. In het verleden heb ik dat ook al eens geuit op dit blog. Veel heeft het nog niet geholpen. Hoop dat u oproep meer succes heeft.

P.J. Koopmans

Beste Chris,

Ik heb al eerder gezegd: "begin"

P.J. Koopmans

Beste meneer G. v.d. Mey,

Het is hier al enkele keren uitgelegd. (o.a. op een zeer heldere wijze door dhr. Bastiaan)
De kern van het probleem is dat niemand de toekomst kan voorspellen. De voorzichtigen zeggen dat je met een langdurige lage rente te maken kan krijgen (zie Japan) en daardoor een laag rendement op het veilig weggezette deel van de pensioengelden (bijv. in staatsobligaties) en de optimisten die zeggen dat de rente wel weer verder zal oplopen. De uitkomsten van deze verschillende aannames zijn uit te rekenen, dat is niet simpel en al door velen gedaan. De optimist zegt dat indexatie geen probleem is, de voorzichtige zegt niet doen, te riskant voor de pensioenen van onze kinderen.

Overigens ben ik blij met de deskundigen, dankzij hen renderen de pensioenen nog steeds. Zelf sparen levert nog niet de helft op van onze huidige pensioenen! Kun je simpel zelf uitrekenen.

Ik stel voor deze discussie hierover te sluiten!

G.Hoksbergen

nooit persoonlijk worden als je iets schrijft.
Maar pensioenfondsen innen te weinig premie dat betekend zowel voor de deelnemers als de gepensioneerde achter uitgang minder pensioen als je met pensioen gaat en geen indexatie voor gepensioneerde het is duidelijk als men te veel premie vraagt het netto loon achter uit gaat maar als men in de toekomst een goed pensioen wil opbouwen zal men de juiste premie moeten betalen dat betekend minder klagen door de fondsen die goed weten waar het aan mankeert doe er iets aan.

Els padberg

Geachte heer Borgdorff,ik zie uw reclame op tv,dat we geadviseerd worden lid van uw pensioenfonds te worden daar ons een zeer goed pensioen beloofd wordt.Echter,ik co9nstateerbdat deze maand mijn ensioen afgenomen is.Ik heb ZWARTE ZWANEN van Cees Grimbergen gezien en ik kan alleen co9nstateren dat ik totaal GEEN vertrouwen heb,ook niet in u,maar GEEN keus heb,daar ik totaal aan u ben overgeleverd.Het pensioenfonds kan met ons doen wat hij wilo,ik heb hier geen Zeggeschap over,u7 kunt doen wat u wilt met mijn zuur verdiende salaris. Ik veronderstel,dat uw pensioen een andere is en dat u NIET aan de leeuwen bent overgeleverd.IK zal dan ook niemand adviseren bij u zijn pensioen af te sluiten,ook al hebben we daar nog steeds GEEN zeggenschap over en kennelijk onze intelligetie zeer onderschat wordt.Ik verwacht hier dan ook geen antwoord op terug,daar mijn E-mail adres NIET getoond gaat worden,dus dat zegt al genoeg.Waarom vraagt u dan eventueel een respons en wat doet u hiermee? Dit bedoel ik nu met intelligentie.Hoogachtend,Els Padberg

Jan de Vries

Welk percentage bepaalt dat het pensioen gekort moet worden?

Chris

Dat het nog niet veel geholpen heeft komt omdat er nog steeds niets veranderd is en men niet voornemens is er ook maar iets aan te doen. Feit is dat men 1400 miljard in kas heeft. Zorgverzekeraars ongeveer 11 (en dat in zeer korte tijd) maar vooral dat we van 800.000 (relatief armen) naar 1,5 miljoen gegaan zijn, terwijl in de komende tien jaar daar nog eens een dikke miljoen bijkomt. Er is geld zat maar dit is bestemt voor diegene die dit beheren en daar een meer dan goed salaris en vooral bonussen over krijgen.
Onze wereld is te walgelijk voor woorden aan het worden.

Chris

Respons krijg je niet Els, behalve dan van een paar woordvoerders van PFWZ die zelf meer dan genoeg lijken te hebben. Zolang PFWZ op jaarbasis vele honderden miljoenen uitkeert aan beheerskosten en BONUSSEN, is het niet nodig om de pensioen uitkeringen te korten. Dit is uiteindelijk uitgesteld salaris, waar vele jaren hard voor gewerkt is. Het gaat net als bij andere verzekeringen, premie betalen, graag, uitbetalen, liever niet!, want anders krijg ik mijn extra bonus geld niet. Het is een trieste immorele wereld.

Bastiaan

Beste Jan,

Het korte antwoord:
Als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2016 onder de 87 punten zakt
(bron: jaarverslag 2015. )

Bastiaan

Ruud Alsemgeest

De lonen zijn in ons Land te laag melde het DNB onlangs dit geldt naar mijn mening ook voor de pensioenen we zijn een rijk land met een gigantisch vermogen aan pensioen gelden laten we nu eens normaal doen en gewoon een besluit nemen om de pensioen te verhogen, het kan de rente gaat zeker weer stijgen zo sterk zelfs dat we weer zouden willen naar een wat lagere rente vooral de huizenbezitters komen dan weer in de problemen DAT DE RENTE GAAT STIJGEN IS ZEKER de aantrekkende economie gaat daar zeker voor zorgen maar een ding het is NOOIT goed groeten Ruud

Bastiaan

Beste Ruud,

Bij ABP vonden ze in 2003 de rente van 4% laag, en hadden ze de visie dat tie op korte termijn zou stijgen. De realiteit is dat de afgelopen 13 jaar de rente alleen maar GEDAALD is. ( en dat is geen vermoeden, maar een feit). Lees de boeken van Martin Pikaart over abp er maar op na.

De stelling dat ' de rente op korte termijn weer (flink) gaat stijgen' lijkt aanlokkelijk, maar is niet onderbouwd. In Japan hebben ze ook al jarenlang een lage rente. Dat kan hier ook gebeuren!

Bastiaan

Chris

Er is (zelfs) door een zeer vooraanstaande politicus gezegd dat er twee werelden zijn. De Politieke en financiële leugenaars en de gewone burger! Die er dan niets maar dan ook niets aan kunnen doen dat ze bedrogen worden. Je moet je hier afvragen bij welke groep U hoort!

Bastiaan

Beste Louis Sparidans,

Uiteraard steun ik uw oproep tot fatsoen van harte!

Bastiaan

Chris

Fatsoen Bastiaan, Deden de mensen in de financiële wereld dat ook maar. Jullie doen net of jullie reacties gebaseerd zijn op feiten! Niets is minder waar, gezien het feit dat er al aardig wat financiële rakkers in Amerika en UK in het gevang zitten.

Nu zijn er deze week bij de ABN 130 hypotheek managers op non actief gezet ivm mogelijke fraude. De ABN moest dit wel doen om haar gezicht te redden. Want deze managers hebben dit natuurlijk van bovenaf opgelegd gekregen en dan mogen wij ze niet weg zetten als criminelen? Wat naïef!

Chris

Zolang er door dezelfde deskundigen (die geld genoeg hebben) niet de juiste feiten noemen is die discussie nog lang niet afgelopen.

Chris

Een begin is er en komt er. Er zijn verschillende initiatieven voor bijv. een nieuw zorgstelsel. Zorgeloos van o.a Dhr. Rotmans en het nationaal zorgstelsel van de SP. Nu nog alle pensioenbeheerders onder een stelsel voordat Klijnsma de pot aan Europa weggeeft! Doet u mee mijnheer Koopmans?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff