« Wat wordt de volgende crisis? | Hoofdmenu | Cijfers: weinig nieuws betekent geen goed nieuws »

10/14/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

groeningen

Mooi verhaal maar daar zitten de nodige bedenkingen bij. Hou ik 45 jaar werk en 45 jaar in hetzelfde pensioenfonds.
Dan nog wat heb ik aan mooie cijfers van rendementen? Mijn uitkering wordt bepaalt door opgebouwde pensioenrechten en deze staan los van het door mij opgebouwde pensioenkapitaal wat wel kan groeien tot 4 x mijn inleg. Zonder indexering bij een levensverwachting van 20 jaar pensioen ontvang ik 1,75 x mijn premie-inleg en geen vier maal zo als hier eerder is verteld .

Frits Verhaar

Ik hoor alleen maar praten over de rekenrentie die afgeleid is van de marktrente. Telt de beleggingsrente dan helemaal niet mee? Zou het bv niet een idee zijn om de gemiddelde markt rente en de gemiddelde beleggingsrente samen de rekenrente te laten bepalen.
Voorbeeld. de markt rente over laatste 10 is 1 procent, en het gemiddelde beleggingspercentage is 7 procent.
De rekenrente zou dan kunnen zijn 2 maal de gem. marktrente plus een maal de gem. beleggingsrente en dat delen door drie.
In dit voorbeeld (2x 1 + 7)/2 = 4,5.
Hiermee worden eventuele schommelingen m.i. aardig opgevangen.

Betty

en dan heb je bijna 45 jaar gewerkt. Maar pensioen krijg je nog niet omdat de leeftijd naar 67 gaat. Als het aan het pensioenfonds ligt 52 jaar werken lijkt er eerder op. Ik zal blij zijn als ik eruit kan. Knieen, rug en armen geven problemen. Er wordt hier geen rekening meer gehouden met een generatiegroep die vaak al op zijn 16de of 17de is begonnen. Als de jeugd die nu werkeloos is ook maar pensioen heeft lijkt de trend wel. Daar moeten de 60jarigen voor werken.!!!

Lemon

Het korte en lange termijn denken over de betaalbaarheid van onze pensioenen kan weleens achterhaald worden door een ander gevaar dat de pensioenkassen bedreigt en leeg laat lopen.

* Uw pensioen is in groot gevaar*

De monetaire politiek van de ECB zorgt voor een verkeerde prijsstelling van obligaties in Zuid-Europese landen. Economieën als Portugal en Italië hebben vaak zwakke structuren, géén deugdelijk pensioensysteem en vergrijzen sneller dan ’t Europese gemiddelde. Op het moment dat de ECB staakt met ’t opkopen van leningen van deze landen, lopen beleggers in deze waardepapieren relatief grote risico’s. Niet alleen het risico van waardedaling van de obligatie (oplopende rente), maar ook uit hoofde van eventuele wanbetaling, en last but not least, devaluatie van de waarde van de lokale muntwaarde (nu euro!).

U denkt: dat is hun probleem. Helaas. De DNB participeert in de mogelijke strop die de ECB oploopt. En het Brusselse zogeheten ‘no bailout’ principe (wij draaien niet op voor de schulden en verplichtingen van andere eurolanden), blijkt niet te werken (zie ’t Griekse drama). Maar met de investering door onze pensioenkassen in obligaties van slecht gekapitaliseerde landen (Club Med), heeft malheur in deze regio een enorme betekenis op de waarde van uw pensioen. http://biz.tpo.nl/2016/10/19/pensioen-is-groot-gevaar/

Louis Sparidans

Beste Lemon

Ik heb het beleid van de ECB resp. 'Brussel' ook al eens uitgelegd als een enorm risico voor onze pensioenfondsen, maar de heer Borgdorff wil er niet van weten.

Hij reageert er namelijk niet op in zijn blogs.

Lemon

Heer Spartaans.
Het kan nog komen...Want regeren is vooruitzien maar geen enkele econoom zag bv de banken crisis aankomen.
Maar dit citaat zegt genoeg :

•••'Je gaat het pas zien als je het doorhebt', het is zo'n typische Cruijff-uitdrukking waar je twee keer naar kijkt en dan om moet lachen. Cruijff was en is nog steeds een orakel. •••

Lemon

Typo vd autocorrector spartaans=Sparidans

nico medema

gefeliciteerd met de mooie beleggingsresultaten en daarmee de groei van het vermogen. Ik kan mij voorstellen dat de huidige lage rente aanleiding is om de pensioenen niet te indexeren, maar het zou een grote schande zijn als deze binnenkort worden gekort. Daar is geen enkele economische aanleiding toe, helaas wel een wettelijke door de kortzichtige politici.

Chris

Dat is ook het grote probleem waar we met zn allen mee te maken hebben. Alle directies van wat voor soort bedrijven dan ook, maken zich hier schuldig aan. Ze zijn niet voor reacties bereikbaar. Ondertussen levert iedereen in behalve deze groep mensen. Zij zijn er de laatste jaren enorm op vooruit gegaan. Over moraal gesproken en dat durft ons ook nog badinerend toe te spreken. Maar er is hoop want het zal niet lang duren dat het allemaal anders gaat worden.

Evert Mulder

Wat ik niet begrijp is dat het belegd vermogen in januari 2010 85 miljard was en in september 2016 185 miljard. In 6 jaar tijd een toename van 100 miljard en gezien de trend stijgt dit door.
M.a.w. er is blijkbaar voldoende geld aanwezig om onze pensioenen uit te betalen en/of te indexeren.
Waarom dan ook nog de rekenrente een rol mee laten spelen.

jvstempvoort

Regelmatig zie ik van die mooie berekeningen langs komen.De een nog mooier dan de ander.En lange termijn voor de volgende generaties hoor ik ook steeds vaker.Gek genoeg hoorde ik dat voor 30 jaar terug bijna niet.Het lijkt erop dat de huidige generatie van rond de 60 al aardig "gestraft" wordt door langer te moeten werken dan gedacht.En als je dan met pensioen mag,je ook nog eens gekort gaat worden.Dankzij de rekenrente,opgelegd door politiek en DNB.Mede veroorzaakt door de lage rente van dit moment.Dit terwijl er ruim voldoende kapitaal is.Kapitaal wat door ons premie-inleggers is betaald en in goed vertrouwen in beheer gegeven.Lijkt mij dat de tijd daar is dat er door pensioenbeheerders flink geageerd moet worden naar de politiek o.a.tegen de knellende maatregelen waar gepensioneerden niet bepaald beter van worden.Tenslotte bent u als beheerders aangesteld om ons geld niet alleen te beheren en te beleggen maar ook te verdedigen.Ageer tegen de knellende regels.U doet dit voor en van ons geld.Als ik uw blog goed lees bent u dat ook van plan.We kijken er met spanning naar uit.Op korte termijn hoop ik.

Lemon

Hr Chris.
U maakt zich te- of onterecht boos over de hoge verdiensten die de pensioen beheerders opstrijken.Het is het één of het ander.Als er goed is geboerd zal er ook beter worden beloond.Het is wrang dat de gepensioneerden alleen v overheidswege mogen toekijken en ws volgend jaar gekort worden.
Enfin er is een politieke partij die dat aan de kaak stelt.
http://www.50pluspartij.nl/nieuws-archief-50plus/451-kamervagen-krol-over-bonussen-pensioenfondsen

S.Rozendal

Wat staat er in de diverse partijprogramma's voor 2017 ? Graag een vergelijking !

Chris

Met je eens Lemon, maar het gaat veel dieper dan dat en dat komt omdat zij weer van hogerhand de opdracht krijgen dit zo uit te voeren en die opdrachtgevers zijn niet onze politici. De wereld is rot en ook de pensioen beheerders behoren tot die groep. Ook al weten sommigen niet eens dat zei hiertoe behoren. Zit net te kijken naar een serie van de VPRO over de snowdon files. Erg zorgelijk allemaal en ons nederlands kaaskoppen systeem is daar direct mee verbonden.

JCM GRIETEN

iK BEN EEN EEN EENVUDIGE ARBEIDER GEWEEEST MOEST IN 1958 GAAN WERKEN VANWEGE DE GEZINS SITUATIE TOT AAN MIJN 65 TE LEVENJAAR GEWERKT ALLEEN DE LAASTE 5 JAAR WAO UITKERING aL DIE JAREN PENSIOEN OPGEBOUWD. aL DIE JAREN IS ER MET MIJN SPAARGELD GESPEELD DOOR ONBEKENDE ER WERD MEE GEDAAN NAAR HUNINZICHT EN HUN DENKEN EN WAT WERD ER GEDAAN GROTE KANTOREN GEBOUWD VETTE SALARISSEN EN GOUDEN HANDDRUKKEN UIT GEDEELD EN WAT HEEFT JAN MET DE PET DE GEWONE OF ONGESCHOOLDE ARBEIDER NIETS HELEMAAL NIETS ALS HET VERKEERD UITVALD BETAALD HIJ GEWOON DE FOUTEN DIE DOOR EEN ANDER GEMAAKT WORDEN hET IS ALLENMAAL EENVOUWDIG MWEER GEGEVEN MAAR HET IS WEL DE GRONDSLAG

nico medema

zie ook ingezonden brief in de volkskrant van vandaag van collega-econoom Rob de Brouwer, die aantoont dat een geringe stijging van de rekenrente, in zijn voorbeeld een noodzakelijke verhoging van de rekenrente naar 1,45%, voldoende is om het ABP voldoende dekking te geven. Bij ons PFZW is dat niet anders.

Chris

Er zijn echt wel mensen die u horen Hr of Mevr. Grieten, maar die zitten helaas niet in onze regering en ook niet bij de pensioenfondsen. Zij zijn er alleen maar voor zichzelf anders had het er wel allemaal anders uitgezien.

Lemon

Een betere illustratie vd politieke onwil cq de Ned.Bank is niet te geven...

http://www.volkskrant.nl/opinie/korten-op-pensioen-onnodig~a4399545/

Chris

Wat gaan we er dan mee doen? Gewoon niet stemmen is het devies! Zeker niet op de VVD maar op geen enkele partij! Het heeft namelijk helemaal geen zin en dat hebben de laatste 4 jaar overduidelijk aangewezen.

Wat je er wel mee bereikt is een duidelijk signaal van het volk naar die volks verlakkers.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff