« Cijfers: weinig nieuws betekent geen goed nieuws | Hoofdmenu | Redelijkheid »

10/28/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

P.Lemon

Een stap vooruit tov 2014...?

***Pensioenfondsen hebben de mond vol van duurzaam en voor de lange termijn beleggen. FD Energie Pro vroeg de grote pensioenfondsen wat dat betekent voor hun beleggingen in olie, kolen en gas. Maar over hun beleggingen in fossiele energie zwijgen de pensioenfondsen liever. ‘Als je duurzaamheid belangrijk vindt als pensioenfonds, dan moet je dat ook concreet maken

Duurzaamheid en langetermijnbeleid hóren eigenlijk bij pensioenfondsen,’ zei Else Bos, bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder PGGM, dit jaar( 2014) in een interview in het FD.

Else Bos van PGGM ten slotte is eveneens niet te verleiden haar ambities op het gebied van duurzaamheid en lange termijn te concretiseren als aandeelhouder van Shell. ‘Daar werkt Else Bos niet aan mee,’ antwoordt Wout Dekker, directeur Corporate Communicatie van PGGM. ‘Ons beleid is dat we ons niet uitlaten over andere ondernemingen.’

PGGM belegt stevig in fossiele-energieaandelen. De lijst met beleggingen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, waarvoor PGGM het vermogensbeheer uitvoert, bevat een rij met bijna 150 fossiele-energiebedrijven. De belegging in Shell is relatief klein: 157 miljoen euro, minder dan een promille van PGGM’s totale belegde vermogen van 167 miljard. PFZW belegt voor een half miljard in ExxonMobil.

Over deze fossiele beleggingen wil PGGM nog niets kwijt. ‘We zijn volop bezig duurzaamheidsprincipes te ontwikkelen die in het kader van verantwoord beleggen kunnen worden toegepast,’ zegt Dekker. ‘Als het gaat om de productie van fossiele energie zijn wij niet toe aan conclusies.’

Mark van Baal, FD Energie Pro, 2 september 2014


Luuk

Lemon (of iemand anders van dit forum), in een reactie op de vorige post van Borgdorff schreef je dat er overdracht plaatsvindt van jong naar oud. Mij is echter niet duidelijk hoe dat gebeurt. Zou je kunnen toelichten hoe die overdracht van oud naar jong plaatsvindt? Wie noem je oud en wie jong, hoe betaalt oud voor jong?
Ik zelf ben niet meer echt de jongste (61 jaar en moet nog tot 67 en 3 maanden) en herken me in de opmerking van Pippy "Werken voor de generatie voor ons en werken voor de generatie na ons dat is waar onze generatie goed voor is".
Tegelijkertijd lees ik regelmatig dat de jongeren bang zijn dat ze voor de oudere generatie op moeten draaien en zelf met lege handen komen te staan.
Zoals ik het zie is de huidige generatie 70+ ers sterk bevoordeeld (met 60e met een zeer goede regeling eruit, pensioen gebaseerd op eindloon en vaak vlak voor het einde van het dienstverband nog even een loonsverhoging gekregen opdat ze akkoord gingen met eerder vertrek, op 65e AOW en ook nog recht op partner AOW, om maar een paar dingen te noemen die nu allemaal zijn verdwenen). Zij kunnen een evt. korting (die voor zover ik het begrijp ook de pensioenrechten van de generaties daaronder aantast)beter dragen omdat hun pensioen relatief gezien hoger is dan dat van de generaties daaronder.
De generaties daaronder (zowel de jongeren als de ouderen) voelen zich benadeeld en hebben daar blijkbaar ook goede redenen voor. I.p.v. steeds verdergaande verharding t.o.v. elkaar kan verheldering misschien ook tot meer begrip voor elkaars standpunten leiden. Met dat doel stel ik die vraag aan jou.

Lemon

@Hr Luuk.." Hoe zit het met de overdracht van oud naar jong".

Refererend aan Rob de Brouwer's...

' Omdat deelnemers geen kostendekkende premie betalen, wordt bij dalende rente vanuit het vermogen bijgepast aan de nieuwe aanspraken (een overdracht v oud naar jong)

Zie :Antwoorden10/21/2016 om 17:23

Nogmaals...Het is een misverstand te denken dat het aanvullend pensioen een persoonlijke zaak is.De systematiek is niet zo dat de uitkering afhangt van wat er aan premie is betaald en welk rendement daarop is gemaakt. Met de jaarpremie die u betaalt bouwt u alleen een recht op op een uitkering.(zie hierboven)

De toename vd levensverwachting wordt iedere 2 jaar door de pensioenfondsen verwerkt in het collectief vd aanspraken.En omdat de laatste 8 jaar de rente sterk is gedaald is een groot stuk vh vermogen v pensioenfondsen aldus verschoven van oud naar jong ( naast de hier bovenvermelde bijpassing vanuit het vermogen aan de nieuwe aanspraken...weer een overdracht v oud naar jong)
.....

Wat ik eruit opmaak is dat het al eerder opgebouwd vermogen uit eerdere jaren (oud dwz door eerdere generaties gespaarde premies) niet alleen bestemd is voor de pensioenuitkeringen sec. Doch door de "tegenvallers" zoals langere duur levensverwachting , lage rentestand evt slechte beleggingsresultaten en wie weet een 'lening' aan de overheid, trekken die ook gaten in het al opgebouwde vermogen en vindt dus een overdracht plaats v oud naar jong.

Wout

Is het Haags populisme dat ik de term 'toename van de levensverwachting' nu ineens zo vaak hoor vallen. In tal van discussies wordt dit argument steeds opgevoerd. Het creert een aangename mist om af te leiden daar waar het werkelijk om gaat.

Mensen worden al sinds 1950 steeds ouder. Van iedere generatie die wordt geboren mag worden aangenomen dat ze steeds ouder worden. Dat is toch geen nieuw gegeven? Geen vreemde nieuwe ontwikkeling waar we nu ineens mee te maken hebben?

En dus de langere levensduur in hetzelfde rijtje te plaatsen als bv de lage rente vind ik echt volsterkte kletskoek.

Ook dit laat wederom zo duidelijk zien dat de huidige systematiek van pensioenopbouw niet werkt. De schoen wringt enorm.

P.Lemon

@Hr Wout "de langere levensduur in hetzelfde rijtje te plaatsen als bv de lage rente "

Tenzij er onverwachte fluctuaties optreden in de bijgehouden sterftetafel w.s.?

***Hoe worden overlevingskansen en levensverwachting bepaald?

De overlevingskansen en geprognosticeerde levensverwachtingen worden berekend met behulp van de door het Actuarieel Genootschap gepubliceerde prognosetafel 2013 - 2062. De gemiddelde levensverwachtingen komen uit de laatste sterftetafel van het CBS.

Aan het begin van 2012 telt het CBS het aantal mannen van 65 jaar. Verder wordt geteld hoeveel van die 65-jarigen er gedurende 2012 zijn overleden.
Kalenderjaar Overledenen
2012 Van iedere 10.000 65-jarige mannen overleden er 124
2012 Van iedere 10.000 66-jarige mannen overleden er 137
2012 Van iedere 10.000 67-jarige mannen overleden er 148
2012 etc.

http://www.pensioenpad.nl/sterftetafel.html

Wout

@P.Lemon
Ik kan me niet voorstellen dat zich in de levens verwachting van mensen ineens zulke grote veranderingen voordoen.
Mijn kernpunt zit in het feit dat het altijd al in de lijn der verwachtingen is geweest dat mensen ouder worden. Goed het kan mss een paar jaar extra zijn dan in eerste instantie gedacht, maar dat terzijde.
Als beleidsmaker langetermijn bij een pensioenfonds was deze tendens dus al te verwachten en had hier al adequaat beleid op gemaakt kunnen worden. Dus vind ik het beeld onterecht wat er nu geschetst wordt, dat het ons ineens overkomt.... als een duiveltje uit een pensioen doosje....

Chris

Huidige systematiek werkt niet Wout, zie ik je schrijven, maar waarom worden hier dan ook nog steeds super salarissen ontvangen. dat kan toch ook gehalveerd worden? En dan heb ik het over de top en niet over de gewone pensioen medewerker! Laat alle pensioen fondsen in ieder geval onder de staat vallen net zoals de overheid de NS reguleert! Kunnen al die te veel ontvangende directies en managers eens zien wat de WW met hun doet. Worden ze zeker nederig van en dan komt de moraal misschien bij ze terug

Chris

Dag Luuk, die verregaande verharding waarover je spreekt is de schuld van al die directies en managers van alle grote bedrijven in de financiële wereld maar ook van andere grote bedrijven. Zij zijn het die gedreven door hebzucht de opdracht hebben gekregen van een wereldwijde schaduw regering om ons planeetje zo te leiden.

Luister en kijk maar eens naar deze man in de link die haarfijn uitlegt hoe het zit en dat besef je ineens waarom dit soort instanties (ook de pensioenfondsen) zo goed betaald worden.

https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/10/31/klokkenluider-kevin-shipp-ex-cia-over-de-schaduwregering/

Wout

Beste Chris,
Daar kan ik je wel een antwoord op geven.

Gisteren in een artikel op de NOS:
VEEL PENSIOEN BESTUURDERS NIET DOOR KEURING DNB
"Veel zittende pensioenbestuurders komen niet door een keuring door de Nederlandse Bank ( DNB ). Sinds 2000 moeten mensen die in het bestuur van een pensioenfonds willen komen een toets afleggen bij DNB. De test moet uitwijzen of iemand geschikt en vooral betrouwbaar is......
......Sinds 2014 zijn om deze reden 91 zittende bestuurders gekeurd. DNB kwam 22 keer tot een negatief oordeel. Dit is ongeveer 24 procent van de gevallen."

Momenteel worden hier kamervragen over gesteld, vooral of er een relatie is tussen de slechte resultaten binnen de pensioen fondsen en het zwakke beheer.

Dus ik denk dat we niet moeten gaan praten over het 'moraal' binnen de diverse bestuurders. Het grote graaien is ook binnen de pensioenfondsen de standaard geworden.

Naar buiten toe houd men mooie praatjes, zoals deze blog over milieu bewust beleggen. Maar de praktijk is dat er vollop in bedrijven wordt belegd die in de wapenindustrie zitten en of in de aardolie / steenkool enz enz.
Het BDP bijvoorbeeld was één van de eerste die wel wilde beleggen in een nieuwe kolencentrale in het noorden van ons land. Dit terwijl in de politiek juist wordt gesproken over het sluiten van deze zeer vervuilende centrales. De argumentatie van het BDP was dat ze op deze manier toch invloed kunnen uitoefenen op de centrale, ook op het gebied van het milieu
...... kletskoek....

Chris

Dank voor je reactie Wout. Kletskoek is te aardig. Het is vooral misleiding en leugens en ze komen er allemaal mee weg. Wanneer gaan we daaraan eens een halt aan toeroepen!

Net zoals die verhoging van de gem. leeftijd. Allen maar een excuus om de AOW te verhogen en nog meer te graaien en de mensen arm te houden. Die gem. verhoging geldt alleen maar voor de mensen die geboren zijn na 1990. Als over 20 a 30 jaar alle babyboomers dood zijn zal er juist een miljarden overschot vrij komen en dan hebben we het nog niet over al die mensen die op vroege leeftijd sterven.
Het wordt tijd dat het achtergesteld loon, wat pensioen is, eens en voor altijd aan de mensen wordt teruggegeven.

Chris

En vergeet deze niet te kijken want het in Nederland net zo!

https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/10/31/klokkenluider-kevin-shipp-ex-cia-over-de-schaduwregering/

Bastiaan

Beste Lemon,

Hebben de deelnemers van vroeger ( nu gepensioneerd) tijdens de premievakanties wel genoeg premie betaald? Nee dus.

Bastiaan

Beste Wout,

De stijgende levensverwachting weg zetten als ''populisme" is wel heel erg goedkoop.

De rekenmeesters van cbs en actuarieel genootschap tonen aan dat de levensverwachting wel degelijk sterker stijgt dan eerder gedacht. Dat zijn de mensen die er echt verstand van hebben. ( het is hun vak)

Bastiaan

Ps, chris, kom er maar in met je opmerking dat dit een ' badinerende reactie is' . Een inhoudelijke reactie op basis van feiten is meer dan welkom.

Aad Kleijweg

Pensioneren voor dummies. Een verhelderende uitleg !

https://decorrespondent.nl/5576/nederland-heeft-niet-het-beste-pensioenstelsel-ter-wereld-integendeel/335459403224-8be8e3fd

Lemon

@Hr Bastiaan "premievakantie"

Als het fonds ze gaf, werd het gedekt door andere inkomsten uit de beleggingen bv.

*** “Nergens is keihard vastgelegd dat werknemers gegarandeerd 70% van hun salaris aan pensioen krijgen. Maar het percentage werd altijd gehaald. De jaren 90 kenden beleggingsrendementen van 20 tot 30% en pensioenfondsen stuurden werkgevers soms zelfs op 'premievakanties'. Daarnaast hebben pensioenfondsen in hun communicatie altijd gedaan alsof die 70% een vastgelegd recht is. Door dat alles zijn mensen wel in die pensioengarantie gaan geloven. En nu hebben we de poppen aan het dansen”, aldus hoogleraar pensioenrecht Gerry Dietvorst.
Afwachten
Want anno 2014 kunnen werknemers er níet meer vanuit gaan dat zij met hun pensioen daadwerkelijk krijgen wat ze verwachten te krijgen, laat staan dat dat 70% van hun laatstverdiende of gemiddelde salaris is. 

http://www.volgensnederland.nl/themas/pensioen/een-keer-trek-je-de-conclusie

Chris

Ach Bastiaan, jij gelooft dus alles wat ze tegen je zeggen omdat ze er verstand van hebben. Wie controleert hen? dat is wat je je moet afvragen. Ook ik weet dat de gem. levensverwachting stijgt, gewoon omdat we het (nog) te goed hebben. Maar voor de nu 50 a 60 plussers stijgt deze minder hard dan de twintig en dertigers van nu. Met die groep wordt gerekend en ja dan stijgt deze zeker dat kan een kind je vertellen.
Maar onlangs verscheen er een video van een ex CIA man die even een boekje open doet over van alles en nog wat.
Men creëert angst en dat doet men ook met deze levensverwachtings feiten of fictie! Je moet je echt zorgen maken wie de touwtjes in handen hebben en als je je geen zorgen maakt hoor je bij die club.

Wout

@Chris,
De rekenmeesters waar jij het over hebt voorspellen inderdaad ( al jaren trouwens ) de tendens / verwachting in de levensverwachting van mannen en vrouwen in Nederland.

Het gaat er niet om dat ik twijfels zet bij de nauwkeurigheid van deze berekeningen. Maar wel zet ik vraagtekens dat nu ineens deze levensverwachting als argument wordt aangevoerd. De stijgende tendens is namelijk door de rekenmeesters al JAREN geleden opgemerkt. Het is niet iets van vandaag. Het speelt al jaren.
Daarom mijn conclusie dat de levensverwachting nu ineens 'hot' is en het steeds sneller in de mond wordt genomen.

Dit terwijl mensen die werken bij PFZW en verantwoordelijk zijn van de risico analyses op de langere termijn ( zij hebben hier verstand van ) de stijgende levensverwachting al meegenomen hadden kunnen hebben in hun rekenmodellen. Zij hadden, uitgaande van het meest ongunstigste senario, dit al kunnen voorzien.

Wie nu ineens roept dat de toename van de levensverwachting de oorzaak is voor allerlei problemen heeft werkelijk boter op zijn hoofd.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff