« Kijken naar de lange termijn | Hoofdmenu | Een goed pensioen en een beter klimaat »

10/21/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Sjan witlox

Over 20 jaar zijn bijna alle baby boemers wat gaat er dan met die grote!! Overschotten gebeuren??

Wout

Bovenstaande toont wederom aan dat het huidige pensioen systeem niet meer houdbaar is. Het kan bij hoge rente standen, maar als deze te laag worden zitten we ineens knel. En hé wat vervelend, nu worden de meeste mensen nog ouder ook....dat is toch niet echt een trend van de afgelopen maanden? Daar hadden jullie toch al lang beleid op kunnen maken.

Wanneer gaan de managers van PFZW een alternatief pensioen stelsel op poten zetten. Eén die bestand is tegen de nieuwe trends anno 2016.
Het pensioen stelsel wat ooit een sterk systeem was behoorde tot één van de beste ter wereld. Helaas is de houdbaarheidsdatum nu bereikt en moet het roer om.

Dus niet aanmodderen maar handelen. De hoogste tijd dat de knappe koppen binnen PFZW aan het werk gaan.

BV
Laat mensen vanaf 60 jaar nog genieten van de oude voordelen. Maak een overgang voor mensen van 50 tot 60 jaar en herzie het systeem voor alles wat daaronder zit.
bv
eerder stoppen met werken kan en mag ( bv vanaf 62 jaar ) maar dan draag je meer premie af.
Maak beleggings pakketten waar mensen zelf uit kunnen kiezen. Bv een duurzaam pakket ( CO2 neutraal ) waarbij alleen in duurzame zaken belegd wordt. Gemiddeld rendement
Of maak pakket met verhoogd financieel risico maar wel kans op een hoger rendement. Of bied een 'safe'pakket aan, gegarandeert rendement waarbij op 'safe' belegd wordt.

Geef een ieder meer regie in zijn eigen oude dag voorziening.

Chris

Die zijn straks voor de elite . Men is daar nu al aan het toewerken. Mensen als Borgdorff zijn de puppets met een goed salaris die dat moeten bewerkstelligen. Je zal maar sterven als je net met pensioen gaat. Daar wordt nooit over gerept. Er wordt alleen maar over de gem. leeftijd gesproken en dat is pure misleiding. En inderdaad, wat gebeurd er als alle baby boomers over een 20 a 30 jaar dood zijn?

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff,

Met respect voor uw heldere uiteenzettingen, alsook met het vertrouwen dat ik in u heb als een bestuurder met kennis van zaken, moet mij toch van het hart dat ik vind dat u als directeur van het tweede pensioenfonds (in grootte) van ons land een steviger vuist moet maken richting de politiek resp. de DNB (De Nederlandse Bank).

Het is waar, ik ken uw beperkingen, waaronder het knellende FTK (het Financiële Toetsings-Kader voor pensioenfondsen sinds 2015) waar u voorshands niet onderuit kunt.
Tevens kunt u geen invloed uitoefenen op het beleid van de ECB (de Europese Centrale Bank) die in mijn visie in hoge mate mede-verantwoordelijk is voor de (te) lage (reken)rente waarmee u steeds het dekkingspercentage moet vaststellen. Een van de concrete gevolgen hiervan zijn mogelijk aanstaande kortingen op de pensioenuitkeringen.

Ik ben zelf jarenlang verantwoordelijk geweest voor het financiële reilen en zeilen van een zorginstelling en weet uit eigen ervaring hoe belangrijk rechtstreekse contacten met een staatssecretaris en andere politici zijn. Dáár moet u een vuist maken!

Voorts heb ik in die jaren ook nauwlettend de ontwikkelingen ‘in pensioenland’ gevolgd. Van een oorspronkelijk welvaartsvast pensioen (d.w.z. rekening houdend met de loonontwikkeling in de sector) op basis van het eindloonbeginsel, naar een waardevast pensioen (alleen indexatie van de opgetreden inflatie), van eindloon naar middelloon, daarna een voorwaardelijk vast pensioen tot nu, een nominaal pensioen zonder inflatie-indexatie.
En binnenkort dus mogelijk zelfs een korting op die laatstgenoemde pensioenvorm.

En dat terwijl het pensioenvermogen zich regelmatig verdubbelde voornamelijk door stijgende rendementen op de beleggingen. In verslagen van het PFZW zie ik zelfs een stijging van het belegd vermogen van 100 miljard euro per eind 2010 naar 185 miljard euro per eind september 2016.
En dat ondanks de financiële crisis in die jaren, wereldwijd!

Sinds 1971 bedraagt het jaarlijks gemiddeld rendement op het pensioenvermogen van ons pensioenfonds (het PFZW) volgens uw eigen opgave 7,1 %, waarvan de laatste tien jaar gemiddeld 6,9 %. De afgelopen drie maanden zelfs een rendement van 12 %!

Maar onze politici en de DNB kijken alléén maar naar de gedaalde rente! En het is waar, die is gedaald als nooit tevoren.
Maar met alléén de focus op de renteontwikkeling en het negeren van de hoge rendementen op pensioenvermogens willen onze politici en de DNB willens en wetens dat er zeer waarschijnlijk moet worden gekort op de pensioenuitkeringen. Heus, er zijn andere mogelijkheden om een verantwoord pensioenbeleid te voeren!

Later, als veel gepensioneerden van nu zijn overleden, zullen de media ongetwijfeld eens schrijven:

‘In de periode 2010-2020 profiteerden de pensioenfondsen van ongekend hoge rendementen op hun vermogens; desondanks werden de pensioenen niet geïndexeerd voor de inflatie en werd er nadien zelfs op de pensioenen gekort, als gevolg van kortzichtigheid van de toenmalige politici en pensioenbestuurders.’

Wie wil daar bijbehoren?
Er ontstaat nu immers het beeld dat de actuele groep gepensioneerden tot een zogenoemde pech-generatie moet worden gerekend, ondanks gigantische rendementen op de pensioenvermogens van de laatste jaren.

Lemon

@"een ieder meer regie over z'n oude dag voorziening"

Mooie gedachte maar ws niet uitvoerbaar...

In "Ons Pensioen" legt Rob de Brouwer (red) uit:

De uitkering hangt niet af van wat er aan premie is betaald en welk rendement daarop is gemaakt.
Voor de jaarpremie bouwt men een recht op een uitkering op en die opbouw is al een aantal keren aangepast.
Bij een volledige opbouw van 70% vh laatst genoten loon ,bouwde men ieder jr 1,75% op waar ook AOW in is verwerkt. IN 2015 is de opbouw gemaximaliseerd naar 1,875% om 75% vh middelloon te bereiken.
Omdat deelnemers geen kostendekkende premie betalen, wordt bij dalende rente vanuit het vermogen bijgepast aan de nieuwe aanspraken (een overdracht v oud naar jong)

J.Th Scholten

Wat gebeurt er als de rente weer stijgt?
Krijgen we dan een inhaalslag voor al die mensen die nu
geen indexatie krijgen of eventueel gekort zijn?
Ik betwijfel het terwijl ons pensioenfonds voller zit dan ooit.
Deze groep mensen die nu pensioen ontvangen zijn de "klos"
vrees ik als er nu niets gebeurt aan het pensioenfront en de politiek.

Theo Scholten

jvstempvoort

Voor de toenemende levensverwachting werkt de 60 plusgeneratie van nu al langer door tot 67.Dat zijn dan de zg babyboomers maar die hebben wel al zo'n ruim 50 jaar hun premies afgedragen,pensioenpremie AOW en andere sociale premies.Over de stijgende levensverwachting,wordt al meer dan 30 jaar over gesproken.De "vergrijzing neemt toe".Maar veel actie is daar tot voor kort niet op genomen.En nu de lage rente, wie laten de ECB hun gang gaan? Heb weinig protesten gezien, zou zo goed zijn voor de economie in de zuidelijke EU landen.Maar heeft tot nog toe niet erg gewerkt.Uiteindelijk blijven wij daar gewoon voor betalen hetzij links of rechtsom.Zelfs als je gepensioeneerd bent of wordt.Misschien moet de huidige rekenrente maar eens losgelaten worden.Na al jaren zonder enige indexatie is het zwitserleven ver te zoeken bij veel gepensioneerden.

Wout

@Lemon, dat zeg ik dus. Hoe het huidige systeem is ingericht is onthoudbaar! Het systeem moet grondig op de schop, we kunnen niet vast blijven houden aan een systeem wat al sinds ( + - ) 1971 loopt. Toen bestond de I phone nog niet eens...

Ik ben nu 35, en wil over 30 jaar stoppen met werken. Ongeacht welk pensioen ik krijg. Maar iedere maand betalen aan een collectief zwart gat waar miljarden in 'verdwijnen' daar pas ik voor.
Hervormen dient nu te gebeuren, en als het huidge bestuur van PFZW het niet zit zitten om daar mee te beginnen....zorg dan voor bestuurders die dat wel zien zitten.

Zachte heelmeesters maken nog steeds stinkende wonden.

Lemon

@Hr Wout "Systeem op de schop"

Na 8 jaar niet indexeren en met de lage rente die ws nog heel lang de dekkingsgraad laag houdt komt dat gevoel heel erg boven.
Maar te bedenken dat aan een ander systeem ook minpunten zullen kleven die vroeger of later zullen opduiken was het goed deze zienswijze op te pakken...

http://www.volkskrant.nl/opinie/korten-op-pensioen-onnodig~a4399545/

JBS

nieuw beleidskader voor de ECB: 0% inflatie is mooi, rendement van 2% is top?

Pippi

Werken voor de generatie voor ons en werken voor de generatie na ons dat is waar onze generatie goed voor is. Daar betaal je immers voor. Tegen de tijd dat je met pensioen kunt ben je uitgeteld na 52 jaar werken, dus heb je voor de anderen gewerkt. Kijk de kranten maar na hoeveel er tegenwoordig overlijden vlak voor ze met pensioen gaan of vlak nadat ze met pensioen zijn gegaan. Daar kunnen de ouderen die langer leven wel van betaald worden en de jongeren die zelf geen of amper pensioen opbouwen bij een onbekende pensioenorganisatie, want de jongeren lopen toch thuis omdat wij door moeten werken.

Chris

Tja Pippi Ik maak al mijn hele leven mee dat er veel mensen rond hun 65e sterven. Die stijging van de levens verwachting gaat straks (over 20 a 30 jaar) als de baby boomers echt zijn uitgestorven als een mislukte Elon Musk lancering naar beneden. Toch zeggen ze dat er te weinig geld is terwijl de pot sinds 2008 bijna is verdubbeld naar 1400 miljard euries! Toch moeten ze de mensen van hogerhand vertellen dat het aan de rente ligt en dat de beleggingkjes niet zo goed gaan. Ondertussen strijken ze mega salarissen op over de ruggen van diegene die het geld hebben ingelegd en zeggen ook nog eens dat ze daar zo hun best voor doen. Niemand gelooft ze meer, sterker nog niemand zou ze meer moeten geloven. En toch gaan straks weer velen op de VVD stemmen. Een partij die er bewust voor zorgt dat een ieder arm blijft, behalve diegene die een netwerkje met deze partij heeft. Slaap zacht mensen.

Chris

Tja Pippi Ik maak al mijn hele leven mee dat er veel mensen rond hun 65e sterven. Die stijging van de levens verwachting gaat straks (over 20 a 30 jaar) als de baby boomers echt zijn uitgestorven als een mislukte Elon Musk lancering naar beneden. Toch zeggen ze dat er te weinig geld is terwijl de pot sinds 2008 bijna is verdubbeld naar 1400 miljard euries! Toch moeten ze de mensen van hogerhand vertellen dat het aan de rente ligt en dat de beleggingkjes niet zo goed gaan. Ondertussen strijken ze mega salarissen op over de ruggen van diegene die het geld hebben ingelegd en zeggen ook nog eens dat ze daar zo hun best voor doen. Niemand gelooft ze meer, sterker nog niemand zou ze meer moeten geloven. En toch gaan straks weer velen op de VVD stemmen. Een partij die er bewust voor zorgt dat een ieder arm blijft, behalve diegene die een netwerkje met deze partij heeft. Slaap zacht mensen.

nico medema

in het borgblog worden de gevolgen van de lage rente voor de pensioenen correct omschreven met : En hoe lager de rente, hoe meer geld we opzij moeten zetten voor de pensioenen van nu en straks.
Vooral het woord moeten is relevant. Pfzw gebruikt helaas ook nog regelmatig de onjuiste omschrijving : door de lage rente is er te weinig geld in kas enz. Dat komt immers alleen door de rare methodiek van de rekenrente, waardoor de pensioenfondsen zich arm moeten rekenen zonder het zijn.

jojo65

Ik wil graag mijn vakantiegeld maandelijks, zodat ik wat meer te besteden heb als ik in april sterf heb ik er nl niets aan, en ik bouw het ook maandelijks op!!!!

J.Joseph

Wat ik hier nooit of nooit weerzie is het feit dat het pensioenfonds in zijn huidige staat onstaan is uit het PGGM.
Werknemers in die tijd werden verplicht aangesloten en deel te nemen aan dat pensioenfonds in die tijd. Heel andere regels en opstellingen waren in die tijd van kracht! Uiteindelijk na zoveel jaren kwamen de deelnemers terecht in 'n ander fonds, zogezegd ten voordele! Wat ten voordele, niets ten voordele, aan vele en vele voordelen van het vroegere oorspronkelijke pensioenfonds zijn er voor alle deelnemers heel wat afbreuken gedaan, en dat terwijl het kapitaal van het huidige fonds nog steeds enorm toeneemt. Akoord, we krijgen vergrijzing, het fonds heel wat achter de hand houden, maar daar staat ook wel tegenover dat de pensioenleeftijd weliswaar vlug opgetrokken wordt tot minimaal 67 jaar! Wat verdorie, over dit voordeel hoor je ze niet praten, 2 jaar krijgen ze respijt, maar dan nog altijd maar hun gejammer over het feit dat de Nederlandse bevolking gemiddeld ouder wordt! Wel zijn se dan zo opeens in die laatse jaren zo grof gezien werkelijk met zen allen opeens 2 jaar aan ouderdom rijker geworden, ja welicht enkellen, maar het gros sterft nog steeds op 'n vroege leeftijd, het is maar hoe men de statistieken interpreteerd! 67 jaar, ja normale werknemers, halen die leeftijd al moeilijk! Ofwel worden de meesten sorry, met alle respekt voor die mensen, ofwel ziek, invalide, of halen ze die leeftijd niet eens! In vele van die gevallen kan de (gewezen) deelnemer aan het fonds niet meer aan de gestelde eisen voldoen om ten slotte een voledig pensioen op te bouwen, kortom omdat het te duur is om iedere maand uit eigen zak de bijdrage te voldoen. Wel, wel, normale mensen laten werken tot over de 67 jaar, en hun dan nog steeds een steeds een minder menswaardig pensioen voor te schotelen! Wat 'n schande, wat 'n afgang, wat rekenrente, wat allerlei mooie verhaaltjes, maar dat terwijl het kapitaal van het fonds nog ieder jaar zo hard toeneemt dat de golf van gepensioneerden nu al ruimschoots opgevangen kan worden! Wat denken die lui van de fondsen, toezichthouders, en politicie wel, ze denken welicht dat ze de enigen zijn die rekenen kunnen, helaas meer en meer mensen zijn hoger opgeleid, en weten dat hun denkwijze, en naar ik hoop naar hun eigen goedwillende visie, maar wel foute, niet meer voldoet aan de huidige eisen.
Zo meer als 45 jaar geleden werd ik verplicht lid van het PGGM, toen gold nog pensioen naar eindsalaris, pensioen aangepast aan index, etc, etc. Nu is alles afgebrokkeld, geen enkel private finaciele maatschappij kan hier wettelijk gezien mee wegkomen, wel onze pensioenfondsen! De overheid heeft het steeds over Europa, wel, wel, wel, in hoeverre kan dit ten opzichte van het Europese recht, en zeker daar waar enorme kapitalen opgebouwd worden door zuur verdiende centen van gewone werknemers. Werknemers, die steeds langer moeten wachten op 'n steeds lager pensioen (of het steeds meer waarschijnlijk nooit krijgen), of hun weduwen of partners die steeds met minder tevreden moeten zijn.
Wel, er schijnt in Nederland 'n politucus op te komen die beweert dat Nederland een van de minst democratische landen is van de wereld! Volgens mij heeft hij gelijk, tal van politieke benoemingen, zelfs burgemeesterschap. Tal van leugens van de ene politieke partij tegenover de andere, ik geef hier zelfs 'n extreem voorbeeld: de SP wil naar 'n andere vorm van ziekenkosten verzekering, zonder eigen bijdrage en met betaling naar inkomen! Wel, wel, wat 'n lachertje, dit is er al, minima krijgen al zo 'n zorgtoeslag dat hun ziektekosten al voor minstens 90% gedekt zijn, anderen betalen meer naarmate inkomsten. Wat willen ze veranderen, enkel de naam van het gegeven, en mede daardoor alleen flinke kosten. Is er zelfs hier weer eigen belang in het spel? Politieke partijen, ja die spelen hier wel onder een hoetje, allen hopen ze op eigen belang, het is ver gekomen. Dat hebben we wel gemerkt met het laatste kabinet, samengesteld uit tegenpartijen, ze legden elkaar niets in de weg, toen stemhulp nodig was uit de opositie werd die zonder dralen gegeven, zelfs zonder noemenswaardige aanpassingen.
Nee, ook de spaarcenten van verplicht gepensioneerden dreigen hierdoor steeds, en steeds meer in verkeerde handen te komen.
Wat hebben we nou aan dat weinig nieuws, natuurlijk is het weinig nieuws, dat blijkt wel.

Jan Huisman

Borgdorf probeert mooie sier te maken met blig en verhaal in magazine Eigentijd, een blad waar niemand op zit te wachten en wat wordt uitgegeven van ons premiegeld.
Ondertussen zegt hij dat de kans op verlaging van het pensioen groot is.
Warren Buffet behaalt een rendement dat 5 a 10 keer groter is dan ons pensioenfonds.
De hoge heren klagen over de lage rente maar doen niet het werk waarvoor ze zijn aangesteld

Chris

Wat een relaas Joseph, maar je hebt volkomen gelijk!
De veel verdieners cq graaiers zitten straks mooi weer te spelen met hun super pensioen. De hardwerkende burger krijgt gem. 400 per maand. een bedrag waar je niet eens van kunt leven en dan durven ze ook nog te beweren dat een ieder een goed pensioen krijgt in Nederland. Er gaat wat gebeuren straks maar dan zullen ook deze figuren sneller uit Nederland vertrekken dan wie dan ook. Als ze echt solidair zijn en moraal hebben leveren ze eerst maar eens de helft van hun salaris in. Dan hebben ze meer dan genoeg over om van te leven.

Scarlatti Bombatti

Dat u zich niet de ogen uit de kop schaamt! Wat een kletskoek! U leeft duidelijk al 'iets' te lang buiten de werkelijkheid!

Ik zal u even herinneren aan de You Tubes Zwarte Zwanen in ieder geval deel 1,2 en 3!
Het is een grote bende, niets v oprechte integriteit in de verste verte te bespeuren en u doet alsof het 'ok' is?

Beste mensen, naar ik hoorde v d week zou je niet eens VERPLICHT zijn méé te doen aan het pensioenfonds idioterie gedoe! Dit is ook weer ons INgemasseerd zodat wij t ons niet eens meer àfvragen en als een soort werkbijen, n beetje t grote geld bij elkaar brengen voor al die witte boorden criminelen die vervolgens een luxe leven leiden van en door ONS GELD! STOP met het betalen aan die pensioenfondsen en eis uw ingelegde achterstallig UITGESTELD LOON op!!!

Luuk

Lemon (of iemand anders van dit forum), kun je toelichten hoe die overdracht van oud naar jong plaatsvindt? Wie noem je oud en wie jong, hoe betaalt oud voor jong?
Ik zelf ben niet meer echt de jongste (61 jaar) en herken me in de onderstaande opmerking van Pippy "Werken voor de generatie voor ons en werken voor de generatie na ons dat is waar onze generatie goed voor is".
Tegelijkertijd lees ik regelmatig dat de jongeren bang zijn dat ze voor de oudere generatie op moeten draaien en zelf met lege handen komen te staan.

Wout

@ Lemon,
Als ik van mijn salaris iedere maand een deel moet afdragen aan PFZW dan is het toch niet meer dan logisch dat ik hier ook enige invloed op mag hebben? Is het niet mijn zuurverdiende geld?

En uw rekensom laat het nogmaals zien. Het huidige systeem rammelt aan alle kanten. Staan alle factoren gunstig dan kan het systeem werken en bijdragen aan een goed pensioen. Maar helaas staan er vaak genoeg factoren ongunstig en dan krabbelt iedereen zich achter de oren......

waarom blijven we dit toch pikken als makke schapen....

Wout

@Lemon
De angst om niet aan iets nieuws te beginnen en vooral vast te houden aan het oude vertrouwde is menselijk denken en handelen.
Het argument dat aan andere systemen ook nadelen zitten vind ik geen argument.

Feit blijft dat het systeem zal moeten hervormen. Gaat dat pijn doen...jazeker. Maar dat doet het huidige systeem nu ook al.
Ik zie veel collega's die ooit dachten met 65 te kunnen stoppen. Die dachten dat ze dan een goede oude dag voorziening hadden. De praktijk is weerbarstig en mensen worden gedwongen langer door te werken. Want ja....in die laatste paar werkjaren bouw je het meeste pensioen op.
Zelf ben ik 35 jaar en mag ik nog lang niet met pensioen. Maar wel zie ik nu al dat de koers die wordt gevaren geen zoden aan de dijk zet. Voor de oudere generatie niet ( die worden iedere keer hard gepakt en kunnen het financiele tij bijna niet keren omdat het simpel weg te laat is ) maar ook voor de jongere generatie niet.
Die weten niet waar ze aan toe zijn, ze moeten nou eenmaal betalen voor de oudere generatie. Want zo zit een collectief pensioen nou eenmaal in elkaar ( en begrijp me niet verkeerd, ik wil zeker voorzien in de oude dag van mensen die jaren dit land hebben opgebouwd ). Maar als ik vervolgens vraag naar mijn eigen pensioen straks dan weten ze het niet bij PFZW. Het blijft slechts een indicatie....en in het verleden behaalde resultaten bieden nou eenmaal geen garantie voor de toekomst.
Nou daar pas ik voor.

Wout

Helaas verplicht de wet een bijdrage aan het pensioen. En helaas is het zomaar uitstappen uit deze zinkende boot niet mogelijk.

Maar ik ben het met u eens......

C. Muurling

En daar sluit ik mij volledig bij aan maar er moet toch een keer een halt worden toegeroepen aan deze financiële zooi of zijn we zo slaafs dat we dat niet eens meer durven?

kees

lage rente =voordeel overheden ivm met staatsschuld
indirect betalen wij dus voor de financiering
de overheid zal dus geen baat hebben bij een ander beleid
groet kees

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff