« Verse vis | Hoofdmenu | Een betere wereld »

08/19/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Arie Stuijt

Jaren van praten: met elkaar, "onze kringen". Veel vergaderdagen, veel "werkgroepen". En niets anders bereikt dan volgend jaar moeten melden dat inderdaad het grote afstempelen zal doorgaan voor het hele decennium. Wát een visie!

Maar goed, het had eigenlijk ook aan "gewone deelnemers" moeten zijn om "met elkaar" en gedragen visie voor "hun fonds" te ontwikkelen, daarover ("met z'n allen") te stemmen om vervolgens aan Peter te vragen daar zijn spreek- en daadkracht aan te wijden. Dat is NIET wat er is gedaan of is gebeurd.

En dus hebben we dit verhaal van Peter. Zijn we mooi mee uit.

P.Lemon

Het is duidelijk dat de belofte van een gegarandeerd pensioen door de laatste ontwikkelingen op de financiële markten, de wereldeconomie en op het nippertje de redding van de EU en de euromunt door de miljarden-injectie vd ECB, definitief kan worden ingetrokken.

Moeten we gaan shoppen met ons pensioenkapitaal?

***Collectief pensioen
Ondanks dat er in de toekomst misschien meer een eigen individuele pensioenpot komt, blijft de collectieve gedachte bij pensioenfondsen belangrijk. De risico’s (beleggingen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en inflatie) en de kosten (beleggingskosten en administratiekosten) moeten zo veel mogelijk collectief gedekt worden.

Beschikbare pensioenregeling
Toch gaan de pensioenregelingen van pensioenfondsen zo meer lijken op de beschikbare premieregeling die veel bedrijven die niet zijn aangesloten bij een pensioenfonds kennen. Bij een beschikbare premieregeling (ook wel bekend als Defined Contribution) staat de uitkering op pensioendatum niet vast. De deelnemer moet zelf een uitkering aan kopen met zijn pensioenkapitaal. Hierbij is men afhankelijk van de rentestand op het moment van aankoop.

Hierbij zijn er grote verschillen tussen pensioenverzekeraars waarbij het verstandig is als de deelnemer gaat shoppen met zijn pensioenkapitaal. Door goed te vergelijken kan men zo duizenden euro’s pensioen meer ontvangen.
http://weblog.moneywise.nl/pensioen/pensioenfondsen-willen-af-van-gegarandeerd-pensioen/

Bastiaan

Beste Lemon,

Mensen met een dc regeling die nu met pensioen gaan zijn flink de sigaar. Shoppen heeft weinig zin, door de lage rente krijg je bij alle aanbieders een veel lager pensioen dan ze een paar jaar geleden dachten.

Bastiaan

Chris

Zij krijgen gewoon te goed betaald Arie. Ik hoor ze graag als ze maar een gewoon salaris krijgen. Het is pappen en nat houden en niemand durft wat te ondernemen want anders zijn ze hun goedbetaalde baantjes kwijt. Wachten tot de verkiezingen, jaja, dan gaat ie zeker ook met pensioen en dat is geen 400 euro zoals een verpleegkundige met 40 jaar werken!

P.Lemon

Tja, als de nieuwe pensionado's die richting worden opgeduwd, want ....

***
Als je pensioen hebt opgebouwd via je werkgever, dan moet je op je pensioendatum een levenslang pensioen regelen. Heb je bij een pensioenfonds opgebouwd, dan keert dat fonds de maandelijkse pensioenuitkeringen zelf uit. Het risico van een lage rente is in de meeste gevallen voor het fonds.

Maar als je pensioen via een verzekeraar is opgebouwd moet er met het pensioenkapitaal een uitkering worden aangekocht. En de hoogte daarvan is sterk afhankelijk van de rentestand van dat moment. We noemen dat de rekenrente. Deze rekenrente is nu laag en dat is slecht nieuws voor je pensioen.

De rekenrente: een voorbeeld

Voor een opgebouwd kapitaal van 100.000 euro krijgt een 65-jarige man met partner nu een levenslange pensioenuitkering van 349 euro per maand. Die uitkering is gebaseerd op een rekenrente van 0,8%.

Als de rekenrente een vol procentpunt hoger zou zijn, ofwel 1,8%, dan zou de pensioenuitkering al 399 euro zijn. Dat is 50 euro per maand meer en in 25 jaar is dat in totaal 15.000 euro. Leuk om te weten dat het meer had kunnen zijn, maar daar heb je natuurlijk niks aan als je nu een pensioen moet aankopen.

http://www.iexgeld.nl/Artikel/146683/Die-lage-rentestand-verpest-je-pensioen.aspx

Louis Sparidans

Dit wordt geen ‘vrolijke’ reactie, maar wel eentje die rekening houdt een realistische mogelijkheid. Helaas, het is niet anders. U bent dus gewaarschuwd, al hoop ik overigens dat het zover niet komt.

Eerst even terug naar het verleden. Jarenlang was er geen enkele pensioenhervorming. Dat was ook niet nodig. Alles liep als het ware op rolletjes. Iedereen bij het PFZW bouwde, weliswaar verplicht, zijn/haar pensioen op tegen een (voor de meesten) acceptabele premie en was daarmee over het algemeen t.z.t. ‘verzekerd’ van een redelijk tot goed pensioen. Met minimaal een jaarlijkse indexering, d.w.z. minstens gelijke tred houdend met de jaarlijkse prijsstijgingen.

Er hoefde daarom niets hervormd te worden! Iedereen ‘blij’, zo leek het wel.

Totdat … de rente roet in het eten gooide. Een jaar of zes/zeven geleden ging de rente namelijk geleidelijk aan drastisch dalen. Geen gunstige ontwikkeling voor (overigens alle) pensioenfondsen, die daarmee hun dekkingsgraden eveneens spectaculair zagen dalen. Zo sterk zelfs, dat in de komende jaren wellicht pensioenuitkeringen moeten worden gekort. Het indexeren is al komen te vervallen.

Het is niet anders, zo zijn de wettelijke regels op dit moment nu eenmaal, ondanks alle behaalde rendementen voordien en zelfs nu nog. Het PFZW kan het ook niet helpen.
De ECB (Europese Centrale Bank) doet er nog een schepje bovenop door al geruime tijd maandelijks ‘doodgewoon’ 80 miljard euro bij te drukken, alsof het ‘niks’ kost. Dat is in 2,5 maand tijds méér dan het hele pensioenvermogen van het PFZW.
Die ontwikkeling doet de geldende rekenrente voor pensioenfondsen eveneens geen goed.

Dáárom worden er sinds een paar jaar steeds nieuwe hervormingen van het pensioensysteem ‘bedacht’. Politici zien de bui al hangen. Zeker nu; er zijn volgend jaar immers nieuwe verkiezingen! Ofschoon men de werkelijk op handen zijnde veranderingen waarschijnlijk al bij voorbaat heeft uitgesteld tot ná de verkiezingen.

Ik weet het (en u ook): Zuid-Europese landen ‘moeten’ nu eenmaal worden gesteund om de euro overeind te houden. Tegen alle adviezen van macro-economen in hebben de politici van de eurolanden bij de invoering van de euro daartoe nu eenmaal besloten. Sterke eurolanden helpen daarmee ‘de zwakke broeders’; een vorm van een transfer-unie uit solidariteit met andere landen, ook al zullen de meeste politici in Nederland dat niet graag willen toegeven.

Terug naar onze pensioenfondsen. De ‘zwakke broeders’ kennen geen van alle een pensioensysteem dat ook maar in de verste verte te vergelijken is met het onze. Het is niet uit te sluiten dat daar in de toekomst eveneens begerig door andere EU-landen naar zal worden gekeken met alle gevolgen van dien. Met een beroep op het begrip solidariteit natuurlijk. Uiteraard zullen onze politici zich daar dan opnieuw ‘met hand en tand’ tegen verzetten. U weet hoe dat gaat.

Het zou het PFZW sieren, zeker in het kader van de aanstaande pensioenhervorming(en), als het op voorhand zou verklaren dat medewerking aan een overdracht van, zelfs maar een klein deel van het pensioenvermogen aan andere landen nooit en te nimmer zal gebeuren. Dat zal zeker een stuk onrust bij verschillende deelnemers kunnen wegnemen en juridisch is het goed te onderbouwen.
Mogen we op zo’n verklaring rekenen?

En als zo’n expliciete verklaring er niet komt, heer Borgdorff, betekent dat dan dat u wél serieus rekening houdt met zo’n toekomstige mogelijkheid van (gedeeltelijke) overdracht van pensioenvermogen naar andere euro-landen?

Bastiaan

Beste Louis,

Wat is de waarde van een dergelijke verklaring?

Je kunt beter kijken hoe de huidige pensioenrechten zijn geborgd, bijvoorbeeld in het europese recht. Het europees recht borgt met name de belangen van de deelnemers.

Er is een groot risico dat de overheid garant moet staan voor de pensioenen. Als dat de overheid niet lukt, zal er europees een oplossing moeten komen. Met name in de UK zijn er nu forse problemen. De gezamenlijke fondsen in de UK hebben daar een tekort van 950 miljard £. Dat kan de engelse overheid niet oplossen. Daar liggen de risico's!

En de UK is geen zuid europees land, en zit niet in de euro, (maar (nog) wel in de eu.)

Groet,
Bastiaan

Louis Sparidans

Bastiaan,

Jij weet ook dat in verreweg de meeste EU-landen er niet of nauwelijks pensioenfondsen bestaan die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse pensioenfondsen, en nou bedoel ik niet alleen Zuid-Europa.
In het merendeel van de EU-landen worden pensioenen veelal nog grotendeels (of helemaal) uit de staatskas betaald.

In mijn eerste reactie doelde ik daar ook op. Nederland is bijna een uitzondering op de regel, zeker qua hoogte en omvang van de private pensioenen resp. pensioenopbouw.
Het is daarom dat de overheid in die landen zo begerig naar de kolossale pensioenvermogens in Nederland kijkt. Die Europese borging waar jij op doelt stelt daarom in mijn optiek lang niet zoveel voor zoals in theorie wordt gesuggereerd.

Het zou juist daarom in mijn ogen best eens kunnen dat ‘Europa’ als geheel die Nederlandse vermogens tot het collectieve vermogen van Nederlandse werknemers gaat rekenen, zoals ook andere ‘sociale fondsen’.

Zoiets zal zeker niet ‘over één nacht ijs gaan’. Maar een duidelijke standpuntbepaling van Nederlandse pensioenfondsen in dezen kan zeker geen kwaad, zeker (ook) niet voor de ‘achterban’.
Dat was mijn achterliggende gedachte.

Bastiaan

Beste Louis,

Het is mij bekent dat Nederland vrij uniek is met een forse pensioenpot.

In Italië is pensioen meer op omslag (zoals onze AOW). Anderzijds is in Italië veel particulier vermogen, onder andere veel huizen die helemaal afbetaald zijn. Het vermogen zit dus niet in een pensioenpot, maar in stenen en oude sokken.

Ik vertrouw meer op de europese borging (door europees recht) dan een of andere verklaring van de pensioenfondsen dat ze het geld niet weg zullen geven.

Het klinkt allemaal een beetje als alle gekrakeel rondom iorp2. Ook toen werd geroepen dat de overheid 'onze pensioenen' aan europa had uitgeleverd. Daar klopte niks van.

Groet,
Bastiaan

Louis Sparidans

Bastiaan

Het is juist. Het gekrakeel over IORP2 bleek al snel onterecht. En inderdaad, de nieuwe richtlijnen gaan in het geheel niet over een mogelijke verdeling van pensioenvermogens over meerdere landen.

Toch heb ik minder vertrouwen in het Europese recht dan jij. Er wordt al zoveel ‘gesjoemeld’ met Europese rechten en verplichtingen. Als een meerderheid van EU-landen in de toekomst anders beslist, moet ik nog zien of ‘Nederland’ het redt.

Daarom denk ik dat een overduidelijke Nederlandse standpuntbepaling in dezen echt geen kwaad kan, ook al lijkt het voorshands overbodig.

groeningen

Nog niet het boek van Rob de brouwer gelezen " 19 mythes en onwaarheden over ons pensioen "

Het wordt hoog nodig tijd, het moet het kerstgeschenk worden voor al uw leden en medewerkers !

Bastiaan

Tja, dat boek is een beetje vooringenomen, en sterk vanuit gepensioneerden perspectief geschreven. ' de zekerheid moet eraf' . Daar zit een deel waarheid in, maar in de praktijk betekent dat de zekerheid voor gepensioneerden toeneemt (eindelijk weer indexeren), ten koste van de zekerheid voor jongeren. ( het komt wel goed voor jullie ( maar we beloven niks) )

Groet Bastiaan

Chris

Bijna iedereen heeft zon regeling en ook ik! Wat heb jij Bastiaan? Voor deze DC regelingen zouden de pensioenfondsen een oplossing moeten zoeken.

Chris

P.J. Koopmans

Dus: Geen gezeik iedereen rijk!!

C. Muurling

Bastiaan,
Voorlopig blijven ze nog wel even dus waarom hebben ze nu dan hoegenaamd problemen? Dat komt alleen maar door alle speculaties en angst beleggers die in paniek zijn geraakt.
Koersen zijn gedaald en dat alleen omdat ze (terecht) hebben gezegd, we doen niet meer mee. Dat wij daar last van hebben is de schuld van onze eigen regering die niets doet en hoopt tot de volgende verkiezingen uit te blijven zitten.
C. Muurling

Bastiaan

Beste Chris,

De pensioenregeling van pfzw is nog steeds een uitkeringsoveeenkomst, dus DB.
Heb de statistieken nog even nagekeken bij dnb . In 2015 was ruim 90% van de pensioenregelingen nog DB, het merendeel middenloon. Slechts 6,5% is premieovereenkomst (DC).
(Bron : http://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/financiele-instellingen/pensioenfondsen/pensioenregelingen/ -->T8.11 )

Wat voor oplossing moeten de fondsen bedenken?
En waarom moeten de fondsen dit oplossen?

Bastiaan


Bastiaan

Beste c.muurling

Je hebt het probleem met de engelse pensioenen niet goed begrepen.
De beleggingen/rendementen zijn het probleem niet, want die zijn nog best wel goed. Ook de britten zuchten onder de lage rente. En dan hebben ze ook vaak nog gegarandeerde indexatie. De pensioenen zijn dus ondanks penibele situaties gewoon wel verhoogd. De engelse overheid kan niet garant staan, maar moet dat wel ....

Bastiaan

Jeanne

Als ik zie dat het bij een anders soepeler of beter gaat ga ik een informatief gesprek aan.
Waarom doen ze dit bij PJZW niet?
Er zijn pensioenfondsen die er wel goed voorstaan. Vraag daar eens na hoe zij dit doen. Kleine moeite en voor velen een groot plezier.
Je hoeft toch niet telkens het zelfde wiel uit te vinden!
Succes en ik ben u dan dankbaar in de toekomst.

Hans Meihuizen

Als wij in 2017 weer gekort worden op het pensioen ga ik er zonder meer vanuit dat u ook spontaan uw salaris zal korten.

C. Muurling

Het probleem is dus dat niemand het meer begrijpt en daarom gaat het dus fout. De Engelse regering en ook die van ons zijn best in staat voor een goede en eerlijke oplossing.
Zij komen er echt wel boven op maar ik vrees wij niet. Onze pensioenen worden straks gewoon afgedragen en Nederland wordt een arm land en dat is zeker de schuld van onze overheid.

P.J. Koopmans

Beste Hans,

Der. Borgdorff heeft toch gewoon een baan? De werkers worden toch ook niet gekort in hun loon?? Ik zie de logica niet.

C. Muurling

Beste Koopmans,
Het is emotie! Al het gegraai van diverse figuren uit de financiële business van de afgelopen decenniums geven deze (terechte) reacties!
Zolang de financiële wereld blijft vals spelen en geen schoonschip maakt zul je deze reacties alleen maar meer gaan zien, want er is nog zeer weinig veranderd. Zelfs de verantwoordelijke RABO Libor managers krijgen maar een schamele boete van enkele duizenden euro's. En daar is lang geleden bijna alles mee begonnen. Change is waar we naar toe moeten! :)

P.J. Koopmans

Beste Muurling,

Helemaal mee eens, maar change waarheen?
Overigens is dhr. Borgdorff geen bestuurder die afhankelijk is van de rendementen krijgt een vooraf afgesproken salaris dus graag niet vergelijken met bonusafhankelijke inkomens van de bankiers. Dat is niet fair.

stephan van embden

Leef je allemaal maar lekker uit op deze reblog!
Solidariteit daar draait het om, antwoorden krijg je niet. Petertje denkt het zijne er van net als met hem, de zijnen.
Stelletje egotrippers...sta op en schiet niet in je aangemeten slachtofferrol.

Grusse Stephan

C. Muurling

Beste Koopmans,

Dat heb ik niet gezegd maar de salarissen van pensioen directies zijn wel ernstig buiten proportioneel.

in de link een bericht (van zovele) over dit fenomeen:

http://sargasso.nl/de-stijgende-beloning-van-de-bestuurders-van-abpapg/

Het is toch niet vreemd dat de gewone man het gegraai zat is. Maar ja de top is het gewoon gaan vinden dus wat doen we er aan?

C. Muurling

Dat heeft ook met de gun factor te maken. Nu alleen gunt de elite zich dat alleen maar.

Chris

Bastiaan, dat heet solidariteit en dat de kunnen de fondsen en onze overheid gemakkelijk regelen. Net zoals wij straks allemaal een vast inkomen gaan krijgen. Daar wordt iedereen echt heel gelukkig van. Pensioen fondsen kunnen weg, UWV kan weg SVB gedeeltelijk (er moet een instantie zijn om het uit te betalen) De belastingdienst kan gehalveerd. Ik praat hier over miljarden en miljarden die deze instanties allemaal nu al kosten. De reden waarom dit nog niet gebeurd is meer dan duidelijk. De rijken zullen dan minder te zeggen hebben, want ze zijn bang dat ze hun centjes verliezen. Denemarken en zwitserland gaan ons straks voor maar zullen giga tegengewerkt gaan worden door de duistere machten binnen de EU.

Chris

Ja Stephan, ik probeer hier een beetje tegengas te geven maar deze mensen geloven ook dat 9/11 is gebeurd zoals het is gebeurd en dat PF door FvdG is vermoord. Kennedy door een persoon en dan nog de MH370 en MH17 misteries en nog veel meer false flags
Het heeft misschien niets met ons pensioen te maken maar het gaat over het bewuste oogkleppen gebeuren van deze mensen. Ze willen gewoon de waarheid niet weten want anders zijn ze hun centjes kwijt die ze krijgen om hun mond te houden en ons anders te doen geloven.

P.J. Koopmans

Beste Muurling,

Graaien doe je zonder toestemming op eigen initiatief. We moeten ons realiseren wie er in ons bestuur zitten! Onze werkgevers, maar ook onze vertegenwoordigers; de vakbonden, naast de overheid. Graag kritiek naar hen!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Nieuwe column: Kellermanns Kijk

Oud Pensioenfonds Zorg en Welzijn directeur Peter Borgdorff publiceerde elke week een blog om deelnemers op de hoogte te houden over hun pensioen.

PFZW voorzitter Joanne Kellermann heeft het stokje van hem overgenomen en schrijft in Kellermanns Kijk over alles wat speelt in de pensioensector.

Volg de LinkedIn-pagina van PFZW om op de hoogte te blijven van de laatste Kellermanns Kijk.

  LinkedIn: PFZW