« Kleur bekennen | Hoofdmenu | Private equity »

07/03/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

P.J. Koopmans

Beste meneer Borgdorff,

Dit lijkt me niet de manier om mensen gerust te stellen. Aangeven dat het om een storm in een glas water gaat en daarna zeggen dat u de regels nog in detail moet bestuderen. Ik geloof u graag, maar erg overtuigend is dit niet.
Gelukkig dat dhr. Bastiaan in een reactie op uw vorige blog de nieuwe regelgeving wel bestudeerd heeft en kennelijk geen aanleiding tot zorg heeft gevonden. Nu maakt hij op mij een zeer betrouwbare indruk, maar voor meerdere volgers van uw blog behoort hij tot de slippendragers van de elite. Zijn inzicht zal hen niet geruststellen. Een snelle verduidelijking van uw kant lijkt me zeer gewenst.

Met vriendelijke groeten.

P.Lemon

Uit een column van Kees Kraaijeveld VN journalist...er zijn wat reparatiewerkzaamheden aan het voorstel gedaan.

***Gaat er iets goed in Europa, dan is dat onze eigen verdienste. Gaat er iets mis, dan ligt dat aan Brussel. Ook Jetta Klijnsma volgt dat patroon.

IORP II is belangrijk voor het Nederlandse pensioenstelsel. Er is jaren over onderhandeld. Wie zo’n belangwekkende Kamerbrief verstuurt op het moment dat de hele wereld in de ban is van de Brexit, laadt de verdenking op zich iets te willen verbergen. En ja, dat verwijt kreeg Klijnsma direct. Inkoppertje.

Dan de inhoud. Ik zou zeggen: die is prima. De dreiging dat pensioenfondsen hun kapitaal naar het buitenland sluizen zonder toestemming van hun deelnemers of toezichthouder DNB is weggenomen. Pensioenfondsen en verzekeraars moeten voortaan verantwoording afleggen over het milieu, sociaal beleid en goed bestuur. En de salarissen worden transparanter. Dankzij Brussel.
Maar zo schrijft Klijnsma het niet op. Nee: Klijnsma doet het voorkomen alsof ze onze pensioenfondsen heeft gered uit de klauwen van de Europese Commissie. Klijnsma heeft ‘het best mogelijke onderhandelingsresultaat’ bereikt, de overheveling van bevoegdheden weten te beperken en de Brusselse eisen minder gedetailleerd gemaakt.
https://www.vn.nl/hoe-jetta-klijnsma-onze-pensioenen-uit-de-klauwen-van-de-eu-redde/

c.sijpheer@upcmail.nl

Beste meneer Borgdorff,
Hoeveel boter wil je op je hoofd hebben In de jaren dat de heren Lubers en Kok aan het bewind waren zijn de pensioenfondsen ook afgeroomd. Zei vonden ook mazen in de wet om de pensioenfondsen te plunderen, heb geen illusie dat de EU parlement dit ook niet voor elkaar weet te brengen. Hou de regie in eigen hand !

P.Lemon

Aanvullend ....voorafgaand

Gepubliceerd op 27 juni 2016 12:19


Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe Europese richtlijn pensioenen, IORP-2 (ingezonden 20 juni 2016).
Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) mede namens de Minister van Financiën (ontvangen 27 juni 2016).
Vraag 1

Herinnert u zich dat de Minister van Financiën op 15 juni 2016 stelde dat er bijna een deal was over de nieuwe Europese richtlijn pensionen, IORP-2?1
Antwoord 1

Ja

zie verder...
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2950.html

Engel

Beste heer Sijpheer,
Uw waarheid zou ik willen scharen onder die van: de aarde is plat, Elvis Presley leeft nog en de mens is nooit op de maan geweest. Zoek op internet en u zal de bevestiging hiervan vinden.
De huidig gepensioneerden hebben VUT (OBU) gehad zonder daar ooit premie voor te hebben betaald. Dat kon omdat de dekkingsgraad als gevolg van de hoge rente langere tijd heel hoog stond. Er is ook een periode om dezelfde reden veel te weinig premie betaald. Dat alles is geschied met instemming van de besturen van de pensioenfondsen, lees werkgevers- en werknemersorganisaties. Wie hebben er dus afgeroomd?

hans.coenen1951@gmail.com

Geachte heer Borgdorff,
Ik had toch graag geweten wat dit betekent voor de gepensioneerden. U neemt mijn zorg niet weg.De meeste mensen zullen wel denken het zal zo'n vaart niet lopen. Ik kan u wel al zeggen mocht dit echt nadelige gevolgen hebben voor ons en de toekomstige gepensioneerde dan heb je de poppen aan het dansen. De inwoners van Nederland hebben al genoeg gedaan voor de Eu en nu dit.
Waarom is er geen ruchtbaarheid aan gegeven dat dit stond te gebeuren. Vind dit toch raar, of heeft u iets te verbergen.
Vroeger zei men ik hou ze stom en jij houdt ze arm. Echter deze stelling gaat niet op. Ik wil graag duidelijke taal wat dit voor ons gaat betekenen.

Aad Kleijweg

Zoals Econoom Ad Broere het ziet
http://adbroere.nl/web/nl/columns/lagere-pensioenen.php

c.sijpheer

Beste Engel,
Lees even de analyse van wijlen econoom Drs Hennie Kemner.
Getiteld : Het ABP en het Mysterie van de verdwenen miljarden.
Kijken of je er nog zo overdenkt!

Aad Kleijweg

Beste Sijpheer, met grote verbazing en ontsteltenis heb ik het stuk van Drs Hennie Kemner gelezen !

Bastiaan

Wel bijzonder dat wijlen drs Kemner wel benoemd dat de deelnemers van toen te weinig premie betaalden, maar dat niet benoemd in zijn slotconclusie aangaande gepensioneerden.

Wat betreft de niet gefinancierde vut, welke generatie heeft daar de vruchten van geplukt?

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Beetje eenzijdig verhaal, dat bovendien pleit voor 'gratis bier' ( " € 1,3 biljoen is ruim voldoende om alle pensioenaanspraken gestand te doen en ook nog te indexeren." )

Daarnaast "De nu gepensioneerden hebben niets te maken met de toekomstige rendementen van de fondsen omdat er in het verleden meer dan voldoende reserves zijn opgebouwd om aan de verplichtingen naar de gepensioneerden te voldoen."
Volgens mij hebben de buffers gewerkt, en zijn ze verdwenen, mede door de gestegen levensverwachting , ook van de gepensioneerden. Daarnaast was de laatste jaren het rendement onvoldoende om de rentedaling bij te houden, terwijl er op overrendement was gerekend.

Wakeup call:
de buffers zijn weg, de dekkingsgraad van pfzw staat dik onder de 100, en zakt alleen maar verder weg. Het fonds staat in de min!

Als de ouderen blijven klagen over 'hun deel van de pot'', dan wordt het tijd voor een systeem met individuele potjes. Dan verdelen we de pot in potjes, op basis van de huidige rente (de RTS). Dan komen oud en jong er ook achter dat alle potjes op 90% staan, dus tekort. En die kortingen worden dan niet over 10 jaar uitgesmeerd.....

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Beste Peter,

Ik deel je zorgen over de ontwikkelingen in Europa.
Wat mij ook opviel is dat veel britten hun keuze voor de brexit niet of nauwelijks op feiten hadden gebasseerd, maar op gevoel. ' tegen de elite'. We zijn ruim een week verder en alle brexit voormannen zijn er tussenuit geknepen, het land achterlatend in chaos en zonder plan.

Het 'feitenvrij discuseren' is een vermoeiende hobby.

Groet,
Bastiaan

Lemon

@'zorgen over de ontwikkelingen in Europa...'

Het is misschien wel even somber vd Britten maar hier ook weer 'elk nadeel 'heb' z'n voordeel'...

***Europa is in paniek nu de Britten eruit stappen. Is het echt zo verschrikkelijk? Valt best mee, want er zitten een hoop voordelen aan een Brexit.😉
http://www.quotenet.nl/Nieuws/18-redenen-waarom-de-Brexit-geweldig-is-174159#

harm

Tja, mooie woorden maar.... De bank situatie in Italie zal er toe leiden dat ons pensioenfonds in opdracht van de ECB waardeloze obligaties dient te komen om een failliete banksector te redden. Weer minder pensioen en dit maal niet een procentje maar tientallen procenten c.q. ene halvering. Dat is wat de EU doet. De zwakkeren laten betalen voor hun onkunde

Chris

Het is ook allemaal angst zaaierij. Die voordelen zijn beter te motiveren dan de nadelen. Ik kom net zelf uit Engeland en inderdaad waren er britten die bezorgd waren, Maar ze komen er echt wel boven op hoor. Hebben ze eindelijk kans om de graaiers en de witte boorden criminelen aan te pakken en dat moeten wij ook doen!

Bastiaan

Ik vind het ongekent dat de voormannen van de brexit geen plan blijken te hebben en wegduiken. Goedkoop schreeuwen is dat. Ik zag op twitter al een oproepje circuleren waarin de grote Geert ook wordt gevraagd naar zijn plannen voor na de nexit. Er zijn geen plannen. En als er al plannen zijn, worden de risico's grootmoedig aan de kant geschoven. Dat is geen angstzaaierij maar realisme.

Groet,
Bastiaan

Chris

Zo waar en zo eens, maar begrepen maar meer mensen dat!!

Chris

Onzin en als jij je onder de elite schaart, weet jij beter!

Het gaat straks met De Britten dan goed en beter :)

We spreken elkaar vast nog eens.

Chris

Ben ik met je eens Bastiaan. Ik ben ook geen GW fan maar waarom hebben jullie het altijd over goedkoop schreeuwen terwijl juist onze regering, Brussel en al die ander gelieerde dieven ons echt misleiden. Als je dat niet ziet dan weet ik het ook niet meer. Ik maak mij echt zorgen. Niet om de Brexit maar om al diegenen, (en misschien hoor jij daar ook wel bij) (Ik hoop van niet) die door hun riante salaris ons moeten wijsmaken dat het anders moet en dat wij alle Oostblok landen moeten laten toe treden (incluis Turkije en oekraine) Vindt je het vreemd dat Poetin Boos wordt. Wij hebben geen ballen hoor, maar hij straks wel en dan wil ik je nog wel een keer horen!!!!!!

Chris

Waar is dat geld dan gebleven Bastiaan. Ik weet het maar nu jij nog! Tipje van de sluier. Zuid Frankrijk, Caribisch gebied enz.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff