« Private equity | Hoofdmenu | Verse vis »

07/17/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Uw conclusie is juist. Ik heb me zelfs geërgerd aan de TV-uitzending 'Zwarte Zwanen' van afgelopen vrijdag. De gebrachte visie op rentederivaten in relatie tot de huidige pensioenreserves vond ik zeer tendentieus.

Zelfs misleidend. Dat zet veel pensioendeelnemers ten onrechte op het verkeerde been. Dat is mijn mening.

Chris

Tendentieus en misleidend? Het is meer dan schandelijk dat u de waarheid probeert te bagatelliseren.
Pensioenfondsen mogen zich dan niet verantwoordelijk voelen voor deze situatie maar zij doen wel zaken met deze banken en het maakt wel degelijk uit wie er aan de andere kant van de ruil staat. Dit is echt een ongelooflijke uitspraak. Het kan de heer Borgdorff dus niet schelen welke criminelen achter het bankensysteem schuilgaan en wat voor vuile spelletjes zij spelen. Het wordt hoog tijd dat de AFM, NB en justitie zich hier eens over gaan buigen!

Nogmaals: In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad. (George Orwell)
Denk daar maar eens over na!

Harm

Jammer, dat een hoog spelletjes gehalte de boventoon voert. Het gaat steeds om de volgende vragen. Welke macht heeft u? Op basis waarvan heeft u die? In wiens belang oefent u die uit? Tegenover wie bent u echt verantwoording verschuldigd? En tenslotte, wanneer kunnen we van u af? Het kant toch niet zo zijn, dat de zwakkeren maar blijven betalen zonder invloed te kunnen uitoefenen. Geef de daadwerkelijke betalers meer en echte invloed.

Harm

Wat is er mis Louis met een volkomen transparante vraag, op welke wijze men omgaat met de middelen van hardwerkende pensioenbetalers. Waarom worden deuren gesloten en worden geen antwoorden gegeven op normale vragen. Wat is er te verbergen....

P.J. Koopmans

Niks

Chris

??

De schimmige deals die gesloten worden, heer Koopmans, dat weet u donders goed en omdat het met andermans geld gebeurd zonder dat deze betalende pensioengerechtigde mensen zelf mogen participeren. Daarom is het meer dan kwalijk dat dit systeem goedgepraat wordt.

P.J. Koopmans

De gebruikelijke onzin en de blijkbare helderziendheid waarmee u schijnt te weten wat er in me omgaat maakt alles nog ridiculer.

Chris

U moest eens weten! en het is volslagen onzin wat jullie de pensioengerechtigden willen verkopen. Pure misleiding!
Dat we op een reuze schaal belazerd worden door mensen zoals u met deze uitspraken is mij en met mij velen, al meer dan vele jaren in deze financiële business duidelijk!
U moet de boeken van Piketty en Luyendijk eens een keer lezen. Deze mensen zullen dus ook wel niet de waarheid spreken?!

Wout

Momenteel draag ik ruim 300 euro van mijn bruto loon af aan dit pensioenfonds. Dat is mijn eigen geld, wat ik zelf verdiend heb door 36 uur in de week te werken. De wet verplicht mij deze afdracht, hierin heb ik geen keuze.

Op de vraag hoeveel pensioen ik tzt kan verwachten wordt ontkennend antwoord gegeven. Daar kan geen uitspraak over gedaan worden. Het kan meevallen, maar het kan ook tegenvallen. Persoonlijk kan ik daar dus helemaal niets mee. Het kan dus zijn dat ik straks een slecht pensioen krijg als ik 67 jaar ben geworden. Er is voor mij dan geen tijd meer om dit recht te trekken. Kortom, ik moet nu via andere wegen mijn oude dag gaan veilig stellen.

Rentederivaten zijn wat mij betreft één van de voorbeelden die laat zien dat het hele systeem goed mis. Ik wordt geacht mijn mond te houden en vooral netjes iedere maand mijn deel af te dragen. Vervolgens gaan de pensioen fondes en banken ( beide hebben hier schuld aan ) op een vreselijk creatieve en ondoorzichtige manier mijn geld beleggen. Met als gevolg verliezen, premie verhogingen en kortingen op de huidige pensioenen. Wanneer land het nou eens dat het huidige systeem geen recht meer heeft van bestaan. Wat heb ik er aan dat mijn pensioen fonds mijn geen garantie kan geven over de hoogte van mijn pensioen. Waarom betaal ik jullie dan?

Het zou wat mij betreft eerlijker zijn als dit pensioenfonds excuus maakt aan al haar leden. En gewoon durft te zeggen; 'we hebben er een enorm zooitje van gemaakt. Wij zijn vervreemd geraakt van onze klanten en hebben ons uitsluitend laten leiden door het geld. Wij hebben ondoorzichtige investeringen gedaan ( wapenhandel ) en hebben uw geld gestoken in zeer risicovolle constructies. Hierbij bieden wij ons uw excuus aan. Sorry. Ons gedrag valt niet goed te praten'.

Chris

Goed relaas Wout maar er zitten hier enkele mensen (ik noem ze maar even zo) die jouw relaas niet interesseren. Zij maken zich schaamteloos schuldig (zonder soms het zelf in te zien) aan van alles en nog wat en zeggen dat het nu eenmaal zo werkt in deze financiële wereld.
Ik lees net dat er iedere seconde een kind sterft, maar we (zij) oen er niets aan. Juist deze financiële wereld zou het verschil kunnen maken maar het is zo rot als een mispel. Zolang zij hun riante salaris maar krijgen, maken ze ons van alles wijs!

John

gewoon heel simpel houden...de betaalde premies aan iedereen terug geven.

vervolgens alles opdoeken!

voordelen: mensen regelen hun pensioen zelf.
en niet op de laatste plaats:
Je hoeft dan geen Lul verhalen meer te vertellen.

Klaar!

Harm

Klink simpel en realistisch. De verhalen kunnen in het ronde archief. Het pensioenfonds heeft de laatste 10 jaar een rendement behaald van 6,2%. Het belegde vermogen is in dit tijdvak meer dan verdubbeld. De premie inleg is altijd nog 2x zo hoog als de pensioen uitkering grofweg vanaf 2006. Onze liberale overheid verplicht ons fonds een steeds lagere, volkomen irreële, markt rente te berekenen. Dit zorgt ervoor dat de positieve resultaten, volledig teniet worden gedaan. De verhalen van het PFZW kloppen niet en zijn louter gestuurd door volledig overtrokken risico's.

Lemon

Nu gebleken is dat onze pensioeninleg ons na de werkzame jaren niet zonder meer een solide financiële basis kan leveren maakt nieuwsgierig naar de echte oorzaken en de maatregelen die (inter)nationaal zijn getroffen om nieuwe uitwassen te voorkomen.

***
‘Ik herken wel de reflex van minder regelgeving nu de crisis verder achter ons ligt. We willen allemaal checklists vermijden en steunen op high level principles en de eigen verantwoordelijkheid van professionals. Maar tegelijkertijd leert de ervaring dat het op gebieden waar geen toezicht en regelgeving is geweest hopeloos is misgegaan. Ik kijk dan naar de kredietbeoordelaars en het hele benchmarkgebied [het Libor-schandaal en het manipuleren van valuta-benchmarks, red.]. Dat waren bij uitstek professionele markten waar mensen op hun professionaliteit konden worden aangesproken. In die wereld, in de haute finance,  is het hopeloos mis gegaan.’

Kortom, deregulering is geen optie meer?

‘Het is van belang dat men zich realiseert dat de hervorming van de financiële sector grosso modo een reactie is op misstanden, waardoor we veel economische groei zijn kwijtgeraakt. Neem de ingrepen in de derivatenhandel. Die zijn een reactie op het feit dat de Amerikaanse verzekeraar AIG gered moest worden omdat ze die nauwelijks inzicht had in haar verplichtingen. Hetzelfde geldt voor Lehman Brothers, die niet wist wat haar financiële positie was en of ze nog aan haar verplichtingen kon voldoen. De nieuwe Europese regels voor de derivatenhandel zijn een reactie daarop. Kredietbeoordelaars, een zeer professionele markt die niet gereguleerd was, bleken er op hun beurt in hun ratings voor gestructureerde producten helemaal naast te hebben gezeten
Bron:
‘In de wereld van de haute finance is het hopeloos misgegaan’ [interview]
https://www.ftm.nl/artikelen/41615

Bert

In het recente nieuws kwam dat verschillende pensioenfondsen waaronder PFZW voor honderden miljoenen euro's schade hebben als gevolg van diefstal door mensen die door PFZW voor hun werkzaamheden riant werden betaald.
OFWEL HET GROTE GRAAIEN...
Het is duidelijk wie deze schade zal moeten betalen, de (toekomstig) gepensioneerden !
Kunt u garanderen dat een dergelijke fraude in de toekomst niet meer zal voorkomen ?
Zo nee, laat u organisaties toe die maatregelen voorschrijven waardoor herhaling van dergelijke fraude in de toekomst wordt voorkomen ?

Bert

Blijf niet aan de oppervlakte maar duik er wat dieper in en je zult ontdekken hoe het geld en de macht werkelijk stromen...

Een van de volgende stappen om doelbewust chaos in onze leefwereld te brengen, is onze zekerheden over pensioen weg te halen...

Begin bij het begin met ontdekken...
En google op de 13 bloedlijnen en lees alles wat je maar daarover kunt vinden...

Dan leer je welke families al sinds eeuwen al het geld en alle macht bezitten...

Mmmm... daar werd ik dus echt onpasselijk van... zacht uitgedrukt... en meer dan woedend, ziedend... en ik kan er niets mee... voorlopig nog...

Bert

Beste Wout en andere kritische volgers van PFZW,

Jullie hebben gelijk !
Maar er zal vrees ik niets veranderen...
Een overheid, onze volksvertegenwoordiger, die lijdzaam toekijken... laten dit tot nu toe gebeuren...

Dus wie kan jou dan nog helpen ?
Alleen nog het mobiliseren van een zogenaamde kritische massa tegen het geld en de macht van de 13 bloedlijnen...

Die massa is nu nog te klein, omdat ca. 14% nodig is om die strijd te kunnen winnen...
Het aantal mensen die begrijpen hoe het werkelijk zit en die al nadenken over passende maatregelen groeit echter vrij snel...

Dus doe mee... verdiep je erin... en ga na waarmee je kunt bijdragen bijvoorbeeld via Facebook, forums enz... De 13 bloedlijnen moeten worden gestopt...
Zo snel mogelijk voordat de meerderheid van alle mensen in totale chaos gedwongen wordt te leven...
Daar kunnen jullie ook invloed uitoefenen, als je wilt ?

John

je moet juist wel aan de oppervlakte blijven....deze Directeur moet zijn verantwoording nemen.

wat krom krijgt hij niet meer recht..net zo goed als een brood wat mislukt , laat je mensen toch ook niet meer eten.

alles in het werk stellen om de mensen hun geld terug te geven. alles verder netjes afhandelen.

De Boel sluiten.....dan kan ik respect opbrengen voor deze Directeur.

Chris

Die chaos is er al lang Bert en zal inderdaad alleen maar erger worden. Hier in Nederland hebben we het nog redelijk goed, maar ik vrees dat we naar een gigantisch conflict gaan en dat is volledig te wijten aan de financiële markten en vooral die, die derivaten handel en hedge funds enz. goedpraten. Die bloedlijnen zelf hebben geen echte macht meer, dat hebben zij allang aan slimmeriken in de financiële markten laten uitbesteden.
Zij zijn het die door regeringen kunnen worden gestopt maar ik vrees ook dat deze overheden niet echt willen en dat heeft ook wellicht met die families te maken!
Wij merken dat aan een falend EU systeem, Chaos zal komen, het wachten is alleen, wanneer!.

Wout

Helaas Bert,
Als je als directeur een jaar salaris hebt van ongeveer 200.000 euro dan hoef je geen garanties te geven. Dan ga je gewoon je eigen gang en blijf je graaien en pakken van mensen die hard werken in de zorg.

Als ze niets willen doen, geef me dan op z’n minst de keuze mijn geld weg te halen bij PFZW en op een geblokkeerde rekening te zetten van een bank met lage kosten waar ik zelf kan kiezen hoe mijn geld wordt belegd.

Als je zoveel lef hebt om 'ons' geld te stoppen in achtelijke financiele constructies...heb dan ook het lef om ons een keuze te geven.

Chris

Quote:

(Verantwoordelijke banken

Als de discussie over rentederivaten één ding duidelijk maakt, is het dat banken hun klanten in het verleden soms niet-passende en te complexe producten hebben verkocht. Het toont opnieuw het belang van verantwoord opererende banken aan. Maar voor partijen die rentederivaten wél begrijpen en ze inzetten om relevante risico’s te beperken, zijn het zeer nuttige instrumenten.

Als pensioenfondsen hun renterisico’s niet hadden afgedekt, was de ellende niet te overzien geweest en waren de huidige pensioenproblemen vele malen groter geweest. Vorig jaar betoogde Zwarte Zwanen dat pensioenfondsen te veel risico’s met uw pensioengeld namen. Nu klaagt het programma pensioenfondsen aan omdat ze uw pensioenrisico’s juist inperken. De televisie is soms een wondere wereld. Een beetje onbegrijpelijk zelfs… )

In de Zwarte zwanen uitzending van gisteren is maar weer al te duidelijk gebleken dat deze "nuttige instrumenten" er alleen maar zijn voor diegene die er rijk van worden.
En die rentederivaten opmerking in de laatste alinea is schokkend. Banken die "soms niet passende"? en verantwoord opererende banken?

U misleid hier de mensen door deze opmerking.
We weten nu dat u belangvestrengeling en neven functies heeft bij de Kasbank. Dat schept vertrouwen bij de mensen. Uw opmerking dat verpleegkundigen blij zijn is allerminst waar. Wat moet je met een pensioen van 400 tot 6oo euro per maand na 40 jaar werken! Bij u gaat daar een nul achter!

Respect hoor je te verdienen en niet af te dwingen bij de pensioengerechtigden!

mvwsp

Er zijn mensen met een laag of zelfs zonder pensioen (niet zielig) en er zijn mensen en organisaties die veel verdienen in pensioenwereld en door pensioengeld (niet erg). Dat is nu eenmaal zo. Niemand krijgt te weinig.
Zo veel geld beleggen kan niet op 1 manier.
Alleen wie privé aantoonbaar meer rendement maakt dan PGGM of PFZW heeft recht van spreken.

mvwsp

Als je als werknemer 300 euro per maand betaalt (en ik neem dan aan de werkgever minimaal even veel), heb je en een flink salaris en een flinke pensioenopbouw.
Daar komen er niet veel aan.

Wout

U slaat de spijker op de kop. Maar helaas wordt ik via de wet verplicht om pensioen premie af te dragen.
Geef mij de gelegenheid om mijn pensioen geld zelf te beleggen. Zoals u zegt, een poging te doen om mijn eigen pensioen op te bouwen. Want in de huidige situatie krijg ik geen garanties. En weet ik dus niet wat ik straks krijg uitbetaald als ik 67?? ben.
Het huidige systeem en de huidige manier van pensioen beheer is wat mij betreft niet lang houdbaar meer.

Bastiaan

Beste Wout,

Als je zelf zou beleggen, heb je dan wel zekerheid hoeveel je straks krijgt?
Je weet wel hoe groot je potje dan is, maar je hebt geen zekerheid over je uitkering.

Van de regen in de drup zeg maar.

Bastiaan

Bastiaan

Beste Harm,

Hoe hard zijn de verplichtingen gestegen?
Heeft het rendement dat bij kunnen houden?
Hoe hoog is op dit moment de spaarrente en de hypotheekrente?

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Dus 300+300=600€ inleg.
En dat kost netto maar 180€.

Om het even in perspectief te plaatsen.

Bastiaan.

Chris

Ja precies, de spijker op zn kop Bastiaan. Met jullie systeem maken we dat nu al jarenlang mee.

Chris

Verplichtingen voor wie. Erg wazig met je rendement. En de rentes zijn giga gemanipuleerd. Dat snap jezelf toch ook wel. Het systeem is fout en corrupt en het kan echt anders.

Wout

Bastiaan,

Neen ik heb dan inderdaad geen garanties over de hoogte van de uiteindelijke uitkering.
Maar ik kan wel zelf bepalen hoe ik beleg en zelf mijn eigen geld beheren op een manier hoe ik dit prettig vindt.
Misschien meer in de lokale economie? Of juist duurzaam ( CO2 neutraal )? Of in zuivere bedrijven en niet bv bedrijven die wapens e.d. produceren.

Mijn verhaal is dat ik zelf de regie heb en zelf ook tijdig kan bijsturen mocht dit nodig zijn. In het huidige systeem heb ik immers ook geen garanties, maar kan ik ook op geen enkele manier invloed uitoefenen op de manier hoe mijn geld belegd wordt tbv mijn pensioen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff