« Pensioen op maat | Hoofdmenu | Kleur bekennen »

06/17/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

Citaat: "het dus juist gunstig wanneer er mensen van buiten in Nederland komen wonen, aldus professor Lucassen"

***Is het toch geen wensdenken omdat sociaal gezien de kloof/kloven tussen de nieuwe en oude bevolkingsgroepen niet vanzelf zullen verdwijnen.


###Promovendus Masood Gheasi deed onderzoek naar de effecten van migratie op kapitaalstromen en de impact van migranten op handel en de arbeidsmarkt. 

"Het blijkt dat immigratie een positief effect heeft op Directe Buitenlandse Investeringen (DBI), maar dat effect verschilt wel per opleidings- en bekwaamheidsniveau van migranten. Zo hebben hogeropgeleide migranten een groter effect op de DBI-stroom, terwijl laagopgeleide migranten hier een kleiner effect op hebben. Laagopgeleide migranten zorgen dus voor minder kansen voor herkomstlanden om DBI aan te trekken dan hogeropgeleiden.


Een tweede bevinding is dat migratie een sterk positief effect heeft op internationale handel. Dat is vooral zichtbaar als je kijkt naar de importen van landen. Ook hangt migratie samen met een toename van toeristenstromen. In het Verenigd Koninkrijk, waar ik onderzoek heb gedaan, komt dat voort uit bezoekjes die gebracht worden aan familie en vrienden in de herkomstlanden.


Een derde uitkomst van mijn onderzoek is dat ondanks dat migranten (zowel eerste als tweede generatie) dezelfde opleidingen volgen als autochtonen, er toch een kloof bestaat tussen migranten en autochtonen. Dit komt onder andere doordat immigranten vaak geassocieerd worden met laaggeschooldheid.

Er is een kloof tussen de wetenschappelijke bevindingen en het politieke debat over internationale migratie. Wetenschappelijke onderzoeken naar de impact van internationale migratie op de gastlanden leveren andere conclusies op dan de conclusies die getrokken worden in politieke debatten over migratie."


https://www.oneworld.nl/research/wereldwijde-vraagstukken/migratie-goed-voor-de-economies


Jannie

Als immigranten een baan hebben is dat uiteraard prima en betalen zij uiteraard weer voor hun pensioen.Dat lijkt mij ook logisch zoals wij voor ons pensioen betalen.Zo lang er maar geen overheid is die zich met ons pensioengeld bemoeit.En de rente niet kunstmatig laag wordt gehouden zg voor de Europese economie,die er in juist de bedoelde landen er nog niet op vooruit is gegaan.Dat is mijn eenvoudige mening die wellicht niet door deskundigen wordt gedeeld maar zo denk ik en veel anderen er wel over.Omdat veel mensen hun pensioen al minder zien worden voordat ze er maar een euro van hebben gebruikt.Vraag me trouwens ook af hoe mensen betaald gaan worden als er meer robotisering en domitica komt.Vooral laagbetaalden zullen dit gaan merken lijkt me.Ook in de zorg zal dat gaan gebeuren.In Japan is er al een expirement met robots aan het bed.Vraag is dan ook of al de immigranten ook aan het werk komen en blijven.Niet iedereen is nl hoog opgeleid.

Servé

En nu blijft de vraag of die pensioenen binnen de EU nog wel ons eigendom blijven en of we er ook de volle zeggenschap over blijven behouden.
Niet voor niets is men in Brussel achter gesloten deuren hard bezig geweest om over de pensioenen binnen de EU te praten en men keek met gierige ogen naar onze pensioenpotten. Ook niet zo vreemd want er zit in totaal nu bijna € 1500 miljard in en zowel de Nederlandse als de "europese roverheid" hebben geld nodig. En staatssecretaris Kleinsma (PvdA) heeft zich al laten ontvallen tijdens een TV gesprek dat die gelden niet aan de deelnemers toebehoren, maar dat het gemeenschapsgeld is. Je moet toch wel lef hebben om zo iets te zeggen. Is het domheid, is het onwetendheid of bewuste verkeerde voorstelling van zaken. Want het is en blijft uitgesteld loon en opgebouwde pensioenrechten van de deelnemers/premiebetalenden. Er zijn zat Nederlanders die géén aanvullend pensioen opbouwen en dus kunnen die NOOIT over die potten op welke manier dan ook beschikken of aanspraak maken. Maar het is bekend dat de EU de pensioenpotten wil confisqueren (een ander duur woord voot onteigenen). Ik heb daarvoor eerder hier op de site voor gewaarschuwd dat het er aan zat te komen en wel zo tegen 2021 of 2022. Niet voor niets ook heeft de roverheid in het loonakkoord met de ambtenaren bedongen dat het tot/met 2021 géén extra pensioenpremies hoeft af te dragen aan het ABP ook al is er een dekkingstekort. Maar opvallend is dat nu de EU en met name dus voorzitter Dijsselbloem heeft laten blijken donderdag dat er een akkoord is binnen de EU maar dat het niet wordt geopenbaard en dat men wil wachten tot ná het Britse referendum. Nou als je zo politiek bedrijft over zo'n belangrijk onderwerp voor 26 andere landen en het dan tegenhoudt omdat er 1 land een referendum houdt dan heb je kennelijk iets te verbergen en dat betekent weinig goed nieuws voor de verzekerden/deelnemers/gepensioneerden....... 2 Maanden geleden heb ik al gewaarschuwd hier op deze site voor dat onteigenen, echter werd mij gevraagd of ik dat kon bewijzen of hard maken. Wel hier heeft u de bevestiging en het staat gewoon in de krant of internet.... Opvallend ook is dat de 2e kamer geen verdere aktie onderneemt maar ja voor mij is het niet voor niets een slaapkamer en nepparlement.

Lemon

Er was wel KAMERprotest tegen de EU vwb de voorgenomen maatregelen de pensioenen europees uniform te maken.

Een vd 'gevaren':

***Financieringstekorten in sommige landen

Den Haan: "De nieuwe regels schrijven ook voor, dat buitenlandse werknemers die in Nederland gaan werken, hun pensioen kunnen meenemen. Omdat niet alle Europese landen een goede pensioenvoorziening hebben, kunnen Nederlandse pensioenfondsen in de positie komen dat zij onvolledige pensioenen moeten aanvullen, terwijl daar niet voor is gespaard. Nu zijn de pensioenfondsen nog een nationale aangelegenheid, maar in sommige landen dreigen financieringstekorten te ontstaan. Daarom wil de Europese Commissie onder andere de kapitaalseisen aanscherpen."
https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/inkomen/nieuws/eu-handen-af-van-pensioen-nl

Jannie

Hoe komt Klijnsma erbij om ons pensioen gemeenschapsgeld te noemen.De grootste quats die er is.Wat denkt ze wel.Of is ze zo dom dat ze AOW en pensioen met elkaar verwisselt.Denk het zeker niet.Het begint er meer en meer op te lijken dat er op een legale manier gezocht wordt om ons geld illegaal in te pikken.Maar het is aan de pensioenbestuurders om dit niet te laten gebeuren.Tenslotte hebben wij ons geld bij jullie in beheer moeten geven en zullen erop moeten vertrouwen dat dit goed gebeurt.En ons niet een oor aan laten naaien door de overheid niet door de onze en niet door Brussel die misschien wel verlekkerd naar ons kapitaal kijkt.Door kapitaaleisen aan te scherpen,ten koste van onze pensioenen gaat dat op diefstal lijken.

Bastiaan

Onderzoek door Yvonne Hofs (volkskrant) geeft een ander beeld.
Veel asielzoekers die asiel krijgen, blijven vaak afhankelijk van een uitkering.

http://www.volkskrant.nl/buitenland/wat-kosten-asielzoekers-nou~a4149990/ (dit artikel zit achter 'de betaalmuur')

Verlenen van asiel doe je niet om er als land economisch beter van te worden, maar uit humanitaire overwegingen!

groet,
Bastiaan

P.J. Koopmans

Beste Jannie,

Lees het interview nog eens goed door! En geef daarna commentaar. Ze zegt niet dat ons pensioen van de staat is, maar van ons allen, allen die pensioen betalen en daarnaast zegt ze dat als de overheid eventueel bij moet dragen bij een stelselherziening het gaat om gemeenschapsgeld. Met vriendelijke groeten.

Jannie

Beste meneer Koopmans,
Het spijt me te moeten zeggen dat ik heb gelezen in een interview dat mw.Klijnsma zowel belastinggeld als pensioengeld gemeenschapsgeld vindt.En dan is het uiteraard maar hoe je het interpreteert. Misschien een slippertje in haar uitspraken.Maar ze zou beter moeten weten.Met vriendelijke groet.


P.J. Koopmans

Helemaal met u eens. Ze is niet handig!

m.schuitema

ik zeg zo,wie niet werkt,heeft geen recht op pensioen,alleen de werkenden dragen pensioen af.

Bastiaan

Beste Servé,

Het enige dat je nu hard maakt is, dat er een europes akkoord is,dat nog niet openbaar is. Naar de inhoud kun je gissen, maar dat zijn nog geen feiten.
Dat maakt de discussie in dit stadium ' feitenvrij' .

Bastiaan

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff