« Kosten omlaag | Hoofdmenu | Naar duurzame energie – ook Shell moet eraan geloven »

05/20/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

Duidelijk is dat uitblijvende renteverhoging op korte of lange termijn zorgt dat de inleg van huidige pensioenspaarders niet autonoom meer zal groeien tot de pensioenleeftijd.Door de rendementen vh werkkapitaal op aandelen-beurzen en investeringsprojecten vindt er echter wel vermogensgroei plaats.Voor gepensioneerden is het daarom vreemd dat uit de toch jaarlijkse positieve resultaten geen indexering kan/mag plaatsvinden.

Met een eigen pensioenpotje valt deze ' belemmering' mogelijk? weg.


Zo heeft deze blogger een iets andere kijk op het individuele potje ......


***De Nederlandsche Bank wil iedereen een eigen potje met geld geven. Er worden dan geen uitkeringsgaranties mee gegeven, maar het geld wordt wel gespreid belegd en de risico’s worden gedeeld. De generatiekloof willen ze dichten door te beleggen in leeftijdsgroepen.

Interessante gedachte, maar het neigt mij nog teveel naar het in stand houden van de pensioenfondsen

Van mij mag het voorstel dus nog een stukje verder gaan.

Geef mij de mogelijkheid, zelfs de verplichting, om een deel van mijn salaris belastingvrij te beleggen in een persoonlijk pensioenfonds. Daar kan de financiële sector vast heel snel mooie producten voor maken. Gewoon een speciale pensioenrekening naast mijn beleggingsrekening bij mijn aandelenboer. Stort daar uiteraard ook het werkgeversdeel bij (op dit moment betaalt mijn werkgever 2/3 van de pensioeninleg, ikzelf 1/3). En dan als Belastingdienst ook niet zeuren als ik vrijwillig (tijdelijk) een groter deel van mijn salaris op die rekening wil storten.

Voor mensen die geen zin hebben om zich erin te verdiepen kunnen er dan een aantal standaardprofielen worden aangeboden, die bijvoorbeeld automatisch veiliger gaan beleggen naarmate je pensioendatum dichterbij komt.

http://www.geldnerd.nl/eigen-pensioenpot/

JOOP

Ik heb in dit wazige voorstel van een "persoonlijk potje" weinig vertrouwen. De dekkingsgraad zal ook in het nieuwe voorstel ongetwijfeld blijven bestaan.Er zullen dan ook weer veel regeltjes worden uitgevonden b.v nieuwe "rekenregels" door DNB en bemoeienis een staatssecretaris die dit als een soort ontrollende film aan zich voorbij ziet gaan

Bastiaan

Beste Joop,
De dekkingsgraad hoort typisch bij "uitvoeringsovereenkomsten".
Even kort door de bocht, overstappen naar kapitaalpotjes betekent geen rekenrente en dekkingsgraad meer.

Groet,
Bastiaan

Chris

Helemaal met je eens Lemon maar de meeste mensen interesseert het niets omdat ze er geen verstand van hebben en zich laten inpalmen door praatjes van de financiële elite en dat geldt ook voor deze blogger.
Zolang de mensen veel te naïef blijven lachen deze mensen zich helemaal suf, want zij krijgen (onterecht) een riant salaris over de ruggen van de normale werknemer. dat is zeker crimineel te noemen maar tegelijkertijd doen die normale mensen er ook niets tegen. Tja wat nu!....
Dit is een probleem wat zich al eeuwen afspeelt en alleen tijdens de franse revolutie heel even anders is geweest.
Daarom moet het roer om en misschien wel op onderstaande manier dat indirect met de pensioenen van een ieder te maken heeft.
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/05/20/brexit-de-film-nederlands-ondertiteld-en-wie-is-nexit/

Luuk

Nu hebben we pensioen middels een uitkeringsovereenkomst d.w.z.: een vastgestelde uitkering per maand/jaar voor zolang je pensioen duurt (tot je overlijden en dus in geld niet gemaximaliseerd)en geen beleggingsrisico.
Straks: een volgens een bepaalde systematiek berekend persoonlijk pensioenpotje (gemaximaliseerd) waar je het mee moet doen..
Ik zie twee grote bezwaren:
1. je kunt op je vingers natellen dat dit ongunstig uitpakt
wanneer je ouder dan gemiddeld wordt. Aangezien we steeds
langer leven maar niet meer sparen moet iemand het in dit
nieuwe system dus gewoon met minder pensioen doen.
2. Bij mensen die al lang met pensioen zijn zal, na
berekening van hun gespaarde vermogen, blijken dat zij hun
spaarpot in feite al opgegeten hebben.
Ik kan me niet voorstellen dat deze deelnemers straks
ineens geen cent meer krijgen. Nee, er zal een overgangs-
regeling komen en zij zullen gewoon hun pensioen houden,
mschien iets minder, maar dus veel
meer krijgen dan waar ze volgens de nieuwe systematiek recht op hebben.
De vraag is dan: wie gaat dit betalen?
Antwoord: dit wordt betaald uit verslechtering van de regeling voor nieuw gepensioneerden.
Voor deelnemers tussen 55 en 65 jaar is het extra wrang: zij betaalden wel mee aan VUT regelingenetc. zonder daar zelf ooit van te profiteren. Zijn moeten nu een slechtere pensioen-regeling slikken op opnieuw de oudere generaties te helpen terwijl die hun penisoenpot al opgesoupeerd hebben.
Ben benieuwd hoe het begrip solidariteit tussen de generaties toegepast gaat worden op die groep die zo vlak voor het pensioen staat en niets meer kan doen om de pijn op een andere manier te verzachten.

serve

Ik heb het nare gevoel dat er op een slinkse manier de pensioenpot(ten) onteigent gaan worden en dat er geld uit de potten richting overheid gaat verdwijnen. En dat zal vast ook korten gaan betekenen op de thans gepensioneerden vandaar ook dat men gezorgd heeft voor dat dit systeem er gaat komen, er niet geïndexeerd kan worden.
Ik ben er dan ook niet gerust op dat de gepensioneerden er beter van zullen worden....... Zolang men moet werken met een rekenrente die door de ECB en DNB wordt vastgesteld gaat het verkeerd voor alle deelnemers. Het algemeen gemiddelde van de laatste jaren en ligt fors hoger dan de huidige 1,6%. Het is en blijft n.m.m. een boekhoudkundige constructie om niet tot indexering te hoeven over gaan. Er is en blijft meer dan genoeg in de potten en zolang de overheid met zijn grote staatsschuld zich blijft bemoeien met de fondsen zal het verkeerd blijven gaan. Ook al leven we langer dan moet je daar als fonds rekening mee houden bij de vaststelling van de jaarlijkse premies maar er komt nog altijd MEER binnen dan er per jaar wordt uitgekeerd, UIT gaat. En derhalve ben ik van mening dat er GEEN nieuw pensioenstelsel nodig is op korte termijn, want eerst maar eens de laatste wijzigingen evolueren en zien wat er over 10 jaar de situatie is. Maar de ene wijziging bovenop de andere leidt onherroepelijk tot brokken en maakt het allemaal nog onduidelijker en onoverzichtelijker dan het al is. Voor mij zijn het allemaal drogredenen die er worden aangevoerd. Er wordt op de achtergrond door anderen aan de touwtjes getrokken......

Chris

Dat gaat ook gebeuren Serve, Ze gaan (net zoals de banken met hun rentemiddeling) berekenen hoe zij het beste er geld uit kunnen peuren, zonder dat het hun geld kost. De klant en met name de gewone man zal daar niet van profiteren. Dit is niet negatief bedoelt maar zo zit de huidige machtsstructuur nu gewoon in elkaar. je merkt het aan alles. We hebben niets te vertellen en gaan dit ook niet beleven in de toekomst. Ze zijn ons alleen maar aan het bang maken opdat zij hun macht kunnen voortzetten.

Luuk

Met complottheorieën schieten we niks op. Als de overheid geld van ons wil kan men dit eenvoudig ophalen door bijv. een hoger belastingtarief voor gepensioneerden te gaan heffen,de aow voor mensen met een goed aanvullend pensioen af te schaffen cq. zwaarder te belasten, etc. Wil de overheid een graantje meepikken dan zal dat eerder op deze manier gebeuren. Er is in de politiek best een meer-derheid te vinden en dat hoeft niet geheimzinnig.
Ik ben het niet eens met het beleid van de ECB maar die stelt die rente echt niet zo laag vast om ons pensioenstelsel de nek om te draaien.
Wat in de pot zit wordt uitgekeerd punt. Korten gebeurt om ervoor te zorgen dat de pot niet te vroeg leeg raakt en toekomstige generaties met lege handen zitten. Het is daarmee iets heel anders dan van deelnemers pikken en overhevelen naar de overheid.
Er zit nu nog genoeg in de pot maar de uitgaven worden rap hoger en de inkomsten lager. Dan kun je 10 jaar wachten met maatregelen tot de pot leeg is of zorgen dat dit niet gebeurt. Geef jij maar aan hoe je dit wilt voorkomen met een steeds groter wordend aantal gepensioneerden en steeds kleiner aantal werkenden.

Chris

Enigszins met je eens Luuk maar onze overheid zorgt ook voor complot theorieën. Moord op PF, TvG en MH17 zijn daar een groot voorbeeld van. De ECB, Draghi enz, zijn grote idioten (maar weten veel beter). Het is een spel (waarbij bijv. ook onze overheid geen stem heeft) en wij kijken met lede ogen toe! Dat de pensioen pot verdubbeld is sinds 2008 is mooi en uitkeringen kunnen makkelijk betaald, zelfs met indexeren, maar hier wordt juist een smerig spel gespeeld. Dat we ouder worden en minder werkenden krijgen is een feit maar dit hoeft als alles een beetje beter verdeeld zou worden geen probleem moeten zijn. Maar de rijke elite wordt dan wat armer en dat zullen ze ten allen tijden zien te voorkomen.

Het is smerig spel en de meeste normale mensen moeten bloeden.

P.Thijssen

Onze pensioenvoorzieningen lijken onvoldoende. Tegelijkertijd is er meer geld dan ooit in de pensioenkassen. Zij zijn de grootste ter wereld en verdubbelden de afgelopen tien jaar in omvang tot € 1200 mrd. Toch maken wij ons meer zorgen over ons pensioen dan men elders doet. Hoe kan dat?
Vergelijking met andere landen laat zien dat wij ons in een absurde situatie hebben gemanoeuvreerd. Daardoor heeft dit gigantische vermogen zich als een soort gezwel in onze financiële verhoudingen genesteld, waarbij de vraag is of het goed- of kwaadaardig is. Met de huidige lage rente en grote risico’s op de beurs is wat een zegen leek veranderd in een hoofdpijndossier.
Ik concentreer mij voor de overzichtelijkheid op de vergelijking met Duitsland, dat economisch ongeveer evengoed presteert. Ik zal laten zien dat bij invoering van een stelsel als dat in Duitsland wordt gebruikt bijna € 800 mrd van onze pensioenvermogens overbodig is. Dat is zo immens veel dat details niet ter zake doen.
Er zijn twee redenen waarom wij zulke grote pensioenvermogens hebben. De omkeerregel en de relatief kleine omvang van ons omslagstelsel. De omkeerregel houdt in dat pensioenpremies aftrekbaar zijn en uitkeringen belast. Daardoor is 30% à 40% van de vermogens eigenlijk uitgestelde belasting.

Dat lijkt een beetje door te dringen, maar het duurt lang (ik bracht het argument naar voren op 1 november 1990 in NRC Handelsblad, oud-minister Bert de Vries deed dat in 1995 en sinds een paar jaar is het een bekend argument). Goed voor zo’n € 400 mrd, in principe te innen maar direct gerelateerd aan de overheidsfinanciën en niet aan de pensioenen (die blijven netto gelijk).
Het tweede punt is de discussie over kapitaaldekking versus omslagstelsel. Dat kan je bruto (inclusief uitgestelde belasting) of netto beschouwen. De twee aspecten zijn geheel onafhankelijk. Onze pensioenvermogens zijn een reusachtig stuwmeer waar op het ogenblik ongeveer evenveel geld instroomt (de premies) als er uit stroomt (de uitbetalingen). Als we het stelsel niet veranderen blijft dat stuwmeer eeuwig bestaan.
Het geldpeil stijgt en daalt met de beurs en de rente, maar de instroom en de uitstroom blijven ongeveer gelijk. De zin van het stuwmeer is niet helemaal duidelijk, je kunt hopen dat het peil vanzelf omhoog gaat, zoals in de negentiger jaren en je zorgen maken als het maar niet wil stijgen (zoals nu). De uitstroom kan tijdelijk wat hoger zijn dan de instroom, maar dat heeft naar verhouding weinig effect.
Landen als Frankrijk en Italië hebben helemaal geen stuwmeer. Die hebben een omslagstelsel. De premies gaan direct naar de uitkeringen. De jongeren betalen voor de ouderen en gaan er van uit dat de volgende generatie weer voor hen zal betalen. Duitsland heeft een klein stuwmeer. Daar wordt 80% van de pensioenen gefinancierd met het omslagstelsel en 20% met kapitaaldekking. En er is maar weinig kritiek op het zogeheten ‘Generationsvertrag’ dat hieraan ten grondslag ligt.
Nederland heeft ongeveer 50% kapitaaldekking. De uitkeringen van AOW (omslag) en pensioenfondsen bedragen beide ongeveer € 30 mrd per jaar. De pensioenen stijgen meer dan de AOW en zo komen we straks zelfs boven de 50%. Maar het systeem kraakt in zijn voegen. We eisen dat alle toekomstige uitkeringen gedekt zijn. Dat is onder de huidige omstandigheden niet haalbaar. De pensioenen worden in reële termen gekort door geen inflatiecorrectie toe te passen en het dreigt nog erger te worden.
Een spectaculaire oplossing is het grotendeels overnemen van het Duitse systeem. We gaan van 50% omslag naar 75%. Nog altijd meer dekking dan onze buren. We voeren naast de AOW de BOW in, de Bijzondere Ouderdomswet. (Wie A zegt moet ook B zeggen).
De BOW regelt de helft van de pensioenaanspraken en is gebaseerd op omslag, net als de AOW. De totale premies blijven gelijk. De pensioenfondsen blijven aansprakelijk voor de andere helft, ongeveer 25% van het totaal. De helft van hun vermogens is dus niet meer nodig, € 600 mrd waarvan ongeveer € 200 mrd uitgestelde belasting.
Als we ook de omkeerregeling afschaffen voor de resterende pensioenen, nog eens € 200 mrd, dan resteert € 400 mrd voor de pensioenfondsen, € 400 mrd voor de staat en € 400 mrd om het wantrouwen over pensioenen weg te nemen en de toekomstige generatie vertrouwen te laten krijgen in het generatiecontract. Investeringen in onderwijs en infrastructuur zijn voor de hand liggende doelen. Meer omslag betekent dat je meer afhankelijk wordt van de inkomsten van volgende generaties. Daar moet dus in geïnvesteerd worden.
Mooi is ook dat omslag in principe waardevast is. Natuurlijk zijn er problemen als we steeds minder kinderen krijgen en steeds ouder worden. Dus compleet potverteren is onverstandig. Maar er is meer dan genoeg geld voor een deltaplan voor onze pensioenen en onze economie.
Geleidelijk toegroeien naar een situatie als boven beschreven is het devies. Als je 5% van de € 800 mrd per jaar uitvoert is dat € 40 mrd per jaar aan positieve dingen, en dat dus 20 jaar lang.

Dr Aart F. de Vos is oud-universitair hoofddocent econometrie Vrije Universiteit.

Chris

Goed relaas, maar waarom wordt dit dan niet uitgevoerd?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff