« Aan het werk | Hoofdmenu | Vragen van de Kamer »

04/08/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

Hr Borgdorff : " dat de rekening van de economische stimuleringsmaatregelen uiteindelijk voor een deel betaald wordt door de spaarders, werknemers en gepensioneerden in Nederland. Wij willen dat politici zich daar bewust van zijn. "


Drukt u hen vooral op het hart dat de gewenste vermogensgroei voor de werkenden en gepensioneerden over de toekomstige termijn van 60(?)jaren gewoon tot stilstand komt bij een marktrente van 0 % of als die zelfs negatief wordt.En dat die ingelegde jaarpremie in de verdere jaren door de inflatie ook minder waard zal worden.
Misschien moeten we in een ander stelsel dit 'rentewapen' inwisselen voor een andere methode om verzekerd te zijn van kapitaalgroei. Meer geld naar hedgefondsen, goud,termijngoederen etc.?

Vermogensgroei:

Bij samengestelde interest wordt niet alleen rente berekend over het beginkapitaal maar ook over de al eerder bijgeschreven rente. Er is dan sprake van ‘rente over rente’.

De eindwaarde van één bedrag is de waarde van een bedrag op een bepaald tijdstip in de toekomst op basis van samengestelde interest.

We kunnen de eindwaarde met behulp van een formule berekenen. En = K x (1 + i)n

Waarbij:

E = eindwaarde

K = kapitaal

i = interestpercentage = (interestpercentage/100)

n = aantal perioden

Om de gekweekte interest over een bedrag in een bepaalde periode te berekenen, bepalen we de waarde van het bedrag aan het begin en aan het eind van de betreffende periode. Het verschil tussen beide waarden is de gekweekte interest.

De contante waarde van één bedrag is de waarde van een bedrag op een bepaald tijdstip in het verleden op basis van samengestelde interest. De formule voor de berekening van de contante waarde van één bedrag is:

Het interestpercentage geldt voor een periode van een jaar, tenzij anders is vermeld. Interest wordt normaal gesproken achteraf betaald (dus aan het eind van een periode)


Ruud Alsemgeest

Ruud vindt dat er wel heel veel word gesproken over de veel te lage rekenrente laten we dit los wat als de rekenrente door een hoge inflatie omhoog gestuwd wordt naar wel 9% dit was in de begin jaren 1971 wel het geval ook de hypotheek rente steeg naar wel 13%; dit kan wederom gebeuren , dan is het wel prettig met een hoge rekenrente te kunnen werken ik wil maar zeggen ter afsluiting de in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst deze is altijd onzeker.

Lemon

R.A. : " wat als de rekenrente door een hoge inflatie omhoog gestuwd wordt naar wel 9% dit was in de begin jaren 1971 wel het geval ook"

Helaas ligt die tijd 'definitief' achter ons en is het al denkbaar dat men door onze digitale en dus virtuele geldstromen er naar toe werkt cash/contant geld af te schaffen.

"Bij de enige bank ter wereld die sinds kort negatieve rentes op gewone spaartegoeden berekent, de Alternative Bank Schweiz in Zwitserland, is in de maanden voor de invoering per 1 januari 2016 een substantieel aantal klanten weggelopen.

Daarom gaan in kringen van centrale bankiers steeds meer stemmen op om baargeld af te schaffen. Als bankbiljetten niet meer bestaan en er alleen nog maar giraal geld is, zitten spaarders en spaarbanken in de val en kunnen ze onmogelijk aan de negatieve rentes ontsnappen. Oud-minister van Financiën van de VS Larry Summers is een van de pleitbezorgers van zo'n radicale oplossing. Die zou centrale banken in staat stellen de rente zo ver onder het vriespunt te laten zakken als ze maar willen, omdat niemand dan zijn bankrekening leeg kan halen.

.... Het pensioenfonds betaalt vandaag 10 duizend euro en krijgt daar over tien jaar bij wijze van spreken 9.950 euro voor terug. Dat is langzame zelfmoord.

Dus moeten pensioenfondsen en verzekeraars riskanter gaan beleggen om toch nog rendement te maken. Maar omdat de centrale banken de markt verstoren met hun rentebeleid, zijn die risico's momenteel veel te laag geprijsd. Anders gezegd krijgen beleggers, banken en pensioenfondsen momenteel een veel te lage beloning voor het risico dat daar tegenover staat.

Omdat veel risico nemen de enige manier is om nog wat te verdienen met beleggen, hebben veel mensen geen keus. Veel economen waarschuwen dat de centrale banken zo de basis voor een nieuwe crisis leggen. Want als iedereen van gekkigheid (of wanhoop) niet meer kijkt op een risico meer of minder, is het een kwestie van tijd voordat die opeenstapeling van risico's tot een nieuwe crash leidt. (door Yvonne Hofs Volkskrant :donderdag 10 maart 2016)

Chris

Goed verhaal Lemon. Dat is precies wat ze willen. Ik ben voornemens om al mijn spaargeld van de bank te halen en ik hoop dat iedereen dat doet. Dan is er kans dat de financiële criminelen iets moeten. Als we wachten dat het courante visuele geld weg is, is er geen weg terug. Iets in mij zegt dat ik hoop dat de chaos uitbreekt en dat de rijken die verantwoordelijk zijn voor dit debacle giga failliet gaan maar ook ik besef dat dit bij de gewone man en armen op hun bordje komen. Zo rot zit alles al in elkaar. Ondertussen ga ik alles rustig cash opnemen.

Tineke ten wolde

Geachte Peter Borgdorff
Er wordt weer gesproken over onze pensioenen en daar worden wij denk ik de komende jaren niet erg vrolijk van.
Ik ben met pre pensioen en dit jaar hoop ik 65 jaar te worden en hoop dat ik nog lang mag en kan genieten van mijn pensioen.
Maar ik vrees met grote vreze dat er flink gekort gaat worden en dat het voor ons allemaal sappelen gaat worden en dat we alle eindjes aan elkaar moeten knopen en daar heb je dan 40 jaar in de zorg gewerkt.
Nu heb ik het nog wel goed maar hoe moet dat als het veel minder gaat worden? het leven wordt als maar duurder en alleen de ziektekosten verzekering gaat zo zoetjes aan de pan uitreizen.
Snap best wel dat er wat moet gaan gebeuren maar moet dat nu steeds maar over de ruggen van de ouderen, we zijn destijds ook al gekort toen het naar het middelloon gingen.
We leven in een rare wereld op dit moment en daar moeten we ons doorheen slaan maar wat er voor ons nu aanzit te komen wordt ik niet vrolijk van.
Ze hebben makkelijk praten daar in Den Haag en zij hebben de schaapjes wel op het droge terwijl het voor ons steeds moeilijker wordt.
Ze willen dat we meer geld uitgaan geven, sparen levert niks meer op maar als we dat straks niet meer hebben valt er weinig uit te geven.
Zelf probeer ik nu al zuinig te leven om toch een klein achter deurtje te hebben om eventuele klappen op te vangen maar dat houd ook een keer op.
Waar bemoeid den Haag zich mee met die akelige rekenrente, wij kunnen er niks aan doen en staan met de rug tegen muur.
Het valt voor U ook niet mee maar hoop dat U en al die mensen die er over gaan met een goede oplossing komt
De armoede zal op deze manier alleen maar toenemen en daar wordt niemand vrolijk van.
Met vriendelijke groet
Tineke ten Wolde

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff