« Wat doen we voor u? | Hoofdmenu | Tamelijk bizar »

04/15/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

Het zal niet meevallen om het beleid vd ECB te weten 'Het scheppen van gratis geld' te wijzigen om bv pensioenspaarders te ontzien. Het spook vd financiële crises zal nog lang rondwaren en zo langere termijn vermogengroei (lage,geen of negatieve rente)belemmeren.
http://www.volkskrant.nl/economie/zo-werkt-quantitative-easing-de-geldpers-dus~a3835293/

Louis Sparidans

Beste heer Borgdorff

Fijn, dat nu ook de Nederlandse politiek bereid is om mee te denken over de negatieve gevolgen van het ECB-beleid voor spaarders en pensioenfondsen. Ik pleitte er al eerder voor.

Toch ben ik niet gerust op de conclusie dat ‘politici in heel Europa in actie moeten komen’, zoals u schrijft. Ik ben het er wel mee eens dat het ZOU moeten, maar u weet even goed als ik dat alle Zuid-Europese politici hierop niet zitten te wachten.

De maatregelen van de ECB zijn juist met name gunstig voor landen als Italië, Frankrijk, Spanje, Griekenland en Portugal. Zij hebben allemaal veel te hoge staatsschulden en kunnen die op deze manier gunstig financieren en desnoods nog verder laten oplopen.
De ECB koopt hun staatsobligaties immers ‘voor niks’ op door ‘gewoon’ gratis geld bij te drukken en de rente zo laag mogelijk te houden.

Een geen van die landen hebben pensioenfondsen die je ook maar ‘in de verste verte’ kunt vergelijken met pensioenfondsen in Nederland. Hun pensioenen komen ‘gewoon’ uit de staatsruif. Dus waarom zouden die Zuid-Europese politici willen meewerken aan hervormingen?
Forget it !

We zullen eraan moeten ‘wennen’ dat Nederland zijn eigen boontjes moet doppen en Europese tegenslagen op de koop toe moet nemen …..

Chris

Daarom is een Nexit heel verstandig. Alleen dan worden de rijken maar wat minder rijk, So What!

Bastiaan

De inkomensverschillen in Nederland zijn erg klein.
Kijk gerust eens op de websites van cbs en scp.
Verder verkleinen is symboolpolitiek.

Groet,
Bastiaan

Chris

Dat mag zijn Bastiaan maar de crisis en het beleid hierop hebben de armoede van 800 duizend mensen naar 1,5 miljoen laten gaan en dan zijn er geen verschillen en is er niets aan de hand?

Bastiaan

Beste Chris,

Kijk eens de website van cbs

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70738ned&D1=0&D2=6&D3=l&D4=19,27&D5=4-14&HDR=G1,T,G2,G3&STB=G4&CHARTTYPE=2&VW=G

Armoede onder 65-minners gestegen, armoede onder 65+ers gedaald. Het praat wel zo makkelijk op basis van feiten.

Bastiaan

Lemon

Wat dacht u van dit laatste bericht?

*** Unie KBO, de grootste ouderenbond van Nederland, begint een actie om verborgen armoede onder ouderen voor het voetlicht te krijgen. (Dat kondigde directeur Manon Vanderkaa van KBO aan..)
Volgens Vanderkaa kunnen 440.000 ouderen in ons land moeilijk rondkomen, maar hoor je nooit iets over die groep.

En dat moet veranderen, zegt Vanderkaa: 'De beeldvorming is: die ouderen hebben het allemaal goed. Die gaan er met de camper het hele jaar op uit. Gelukkig is dat voor een groep ouderen zo, heel fijn. Maar er is ook een andere groep ouderen.'
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2106908/Unie-KBO-veel-ouderen-lijden-in-stilte-armoede

Bastiaan

Beste Lemon,
Ik zal niet ontkennen dat er onder ouderen ook (soms zelfs schrijnende) armoede is.
Echter, het grootste deel van de ouderen heeft het goed. De kans op armoede is onder de 65 groter dan boven de 65.

Bastiaan

Chris

Statisch is leuk als je dit met andere landen vergelijkt. Ja dan zijn we nog steeds rijk. Ondanks dat de rijken steeds rijker zijn geworden en de minder bedeelden steeds armer. Moderne armoede heet dat. net genoeg geld om je hypotheek en GWL te betalen maar dan is het ook op.
mensen die daar geen last van hebben zijn onwetend, naïef of bewust a-sociaal. Dat laatste merk ik steeds meer bij mensen ook hier!

Lemon

De kans om onder de armoedegrens te geraken is bij 65plussers weliswaar geringer door de AOW uitkering maar afhankelijk de persoonlijke omstandigheden en gezondheidsrisico's op hogere leeftijd is de armoedeval vaak door de extra kosten onvermijdelijk.

***De hoogte van het inkomen en daarmee het armoederisico varieert per levensfase. Als jongeren zelfstandig gaan wonen hebben ze relatief vaak een laag inkomen (in het onderzoek zijn studentenhuishoudens buiten beschouwing gelaten). Het inkomen verandert snel als ze aan werk komen. Daarna gaan veel mensen gedurende hun levensloop steeds meer verdienen: door toenemende werkervaring schuiven ze door naar beter betaalde functies.

Op latere leeftijd, tussen 55 en 65 jaar, neemt het aandeel met een laag inkomen weer wat toe doordat een deel afhankelijk raakt van een uitkering. De groep 65-plussers heeft de minste kans onder de armoedegrens te raken. Dit komt doordat een gepensioneerde met een volledige AOW-uitkering boven de armoedegrens leeft. Bovendien hebben de meeste ouderen naast de AOW aanvullende inkomsten, bijvoorbeeld aanvullend pensioen of inkomsten uit vermogen.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/03/kans-op-langdurige-armoede-het-grootst-tussen-55-en-65-jaar

Chris

Statisch moet statistisch zijn.

Overigens leven we in een zogenaamde christelijke cultuur die steeds de waarheid negeert, namelijk dat we in een gebroken en gevallen wereld leven. Het eerlijke en oprechte evangelie (ontstaan door spirituele bevliegingen) is bekend met het verhaal van lijden en onrechtvaardigheid. Het evangelie begrijpt de effecten van pijn, zonden, angst, mislukking, vernietiging, hebzucht en woede. Het begrijpt dat de wereld waarin we leven bezaaid is met teleurstelling, maar of ze er wat mee doen? Allemaal schone schijn!!

Bastiaan

Interessante bijdrage.
Echter, de taak van het pensioenfonds is om de arbeidsvoorwaarde pensioen / uitgesteld loon uit te voeren.
De aow is de basis, en pensioen komt daar bovenop.
Dankzij de aow is de armoede on gepensioneerden laag.
De aanpak van armoede in de samenleving, inclusief gepensioneerden, is een taak van de overheid.

Bastiaan

Chris

Niet alleen van de overheid wordt dat verwacht Bastiaan maar zeer zeker ook dat van ons en met de huidige financiële cultuur, dat op hebzucht gestoeld is en dat geldt ook voor de pensioenfondsen zal er toch echt een 180 graden slag gemaakt moeten worden. Of ben je bang dat je dan je geld kwijt bent!?

Chris

Bastiaan

nivelleren is geen taak van pensioenfondsen.

Bastiaan

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff