« Politiek pensioenjaar begonnen | Hoofdmenu | Duidelijkheid »

01/29/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Mw. drs. D.M. de Vries

Dat "eigen" potje had er lang moeten zijn. Met het rendement in het verleden hadden de nu gepensioneerden een veel hoger pensioen gehad, wanneer zij hun pensioenpremie gewoon op een spaarrekening hadden gezet. Maar dat mocht niet.
Gevolg: een pensioen wat al een aantal jaren niet geïndexeerd is, dat ook de komende tien jaar niet geïndexeerd zal worden en zoals nu reeds wordt aangegeven vermoedelijk zelfs verlaagd gaat worden.
En het nieuwe belastingstelsel waar "iedereen" op vooruit zou gaan ??? Mijn pensioen was deze maand bruto hetzelfde gebleven, maar netto ontving ik 12 euro minder. Hoezo "iedereen" gaat er op vooruit ?
Op dit moment betalen de ouderen de rekening aan alle kanten !

els

we worden aan alle kanten gestraft dat we dit land mede hebben opgebouwd

Chris

Tja Peter, Dit commentaar had al vele jaren geleden gegeven moeten worden.
Straks gaat ook nog de Koepel Ned. Ver. van Gepensioneerden juridische acties ondernemen en dan ben jij misschien wel (of ook) je baan kwijt.
V.w.b. de toekomst in (Het roer moet om), dat we niet weten hoe het er over 45 cq 75 jaar er uit ziet is logisch. Dus waarom nu niet het minimale pensioen voor een ieder op 2 K schoon zetten?
Dan is er geen klagen en iedereen is blij. Iemand die door salaris meer gespaard heeft krijgt ook meer en die mogen helemaal niet klagen. Het geld is er meer dan genoeg en ik begrijp niet waarom dat niet gedaan wordt.
Het alsmaar gooien op rentes en dekkingsgraden is gewoon een leugen die door de politiek is ingesteld en die op hun beurt dit weer van hogerhand moeten uitvoeren en ons moeten opleggen (lees financiële wereld en grote economische machthebbers zoals multinationals met aandeelhouders). Durf te veranderen en doe wees eens sociaal en je bent de held van de dag.

Bastiaan

Goed nieuws!
Sinterklaas bestaat, en hij heet Chris.

Gaat de knvg de pensioenfondsen aanklagen omdat ze zich aan de wet houden?
Vreemd.

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Weledelgeleerde vrouwe,
Beste mevrouw de Vries,

Als u een eigen potje had gehad, hoe had u dan de gestegen levensverwachting gecompenseerd? Door de voorgenomen uitkering met 10% aan te passen?

(de huidige indexatie achterstand is ruwweg even groot als de extra kosten van de (sterk) gestegen levensverwachting)

Bastiaan

Chris

Niet zo badinerend Bastiaan. Zwarte Piet straks ook niet meer! 2 K is makkelijk haalbaar en dat weet je donders goed. maar als je iedereen klein houdt en dom en iedereen laat denken dat het lekker ver van hun bed dan is trapt men er toch in? Dat is toch jullie bedoeling? dat is de macht waar L Slot het over had en die al heel lang bestaat!
De pensioen pot groeit 1/3e meer dan er wordt uitgegeven Kijk maar naar de gem. reacties van oprechte mensen die zich zorgen maken op deze blogs en jij hebt geen stem meer.

Chris

Die sterk gestegen levensverwachting daalt straks gigantisch als al dit soort zaken van pensioen, zorg en zorgverzekering zo negatief door gaat. En weet je! dat is precies wat ze willen. En het eerste begin is er met chaos die gaat komen door de enorme immigratie die ons ten deel gaat vallen. Maar ik hoor op het nieuws dat de economie goed gaat goed en het UWV zegt dat er volgend jaar dubbel zoveel banen zijn. De vraag is alleen, wat voor banen zijn dat en gaan deze mensen pensioen premie betalen en op wat voor nieuwe pensioen manier? Ik weet het al en dat zal (hoe Peter ook zijn best denkt te gaan doen) niet gebeuren.

Rinie

Het is bar en boos altijd berehard gewerkt in de zorg vanaf mijn 15e gewerkt dus 50 jaar een zieke man die alleen a.o.w. heeft. Dus hebben wij alleen onze a.o.w. en mijn pensioentje wat steeds minder wordt,de prijzen stijgen, maar wij moeten het steeds met minder doen. Hoezo de rijke grijze golf, nou daar horen wij dus echt niet bij. Vakantie zit er bij ons niet in zeker niet als je nieuwe kleren of hoge ziekenhuis kosten hebt. Wel jaren betaald maar steeds maar weer inleveren, ik ben bang voor de toekomst.

Bert

Beste Peter,

Wij hebben de slechte rendementen van de pensioenfondsen te danken aan ene meneer Draghi met z'n monetair beleid van de ECB. Mede daardoor wordt alles wat wij aan welvaart in Nederland hebben opgebouwd, weggezogen uit Nederland. Het is een herhaling van de Gouden Eeuw in Nederland, toen andere Europese landen ook jaloers keken naar Nederland. Het verschil met de Gouden Eeuw is dat wij toen voortdurend oorlog voerden om onze rijkdommen te behouden/verdedigen en nu staan wij erbij en kijken ernaar!

Annelies


We hebben helemaal geen pensioenprobleem. Jaarlijks krijgen pensioenfondsen in Nederland nog steeds tientallen miljoenen meer binnen dan ze moeten uitkeren. Die enorme berg pensioengeld die er nu is, krijgen we nooit meer op.


Ze zijn het niet overal over eens, Frans van Groeningen (1938) en Huub Esten (1940), maar in grote lijnen denken ze hetzelfde. Onze pensioenen zijn niet naar de knoppen. We krijgen het geld nooit meer op. „Zolang we geen gekke dingen doen”, voegt Van Groeningen daaraan toe.
Ze noemen zich allebei een vooroorlogs product. Frans van Groeningen is van 1938 en Huub Esten werd nipt voor de start van de oorlog geboren. Beiden hebben ze jaren met cijfers gewerkt. Van Groeningen was zelfstandige. „Ik heb jarenlang adviezen gegeven op het gebied van verzekeringen en hypotheken.”
Esten heeft gewerkt voor het Burgerlijk Armbestuur Maastricht (nu Envida) en was secretaris van de beleggingscommissie van de Elisabeth Strouven stichting. Hij is al jaren lid van de Abva/Kabo en nu van de FNV.

Nu denk ik dat bewust een misvatting is gecreëerd. Mijn doel is het bestrijden van die misvatting

Esten: „Ik heb heel veel jaarrekeningen opgesteld. Toen ik in 2008 voor het eerst hoorde dat er problemen waren met de pensioenen, stond ik perplex. Dat moest een misvatting zijn. Nu denk ik dat bewust een misvatting is gecreëerd. Mijn doel is het bestrijden van die misvatting.”
Van Groeningen: „Eens. Het grote probleem is de dekkingsgraad van een pensioenfonds. Hoe wordt die berekend? Dekkingsgraad wordt bepaald door de de bezittingen van de fondsen te delen door de verplichtingen. Hoeveel de pensioenfondsen bezitten, kun je elk jaar uitrekenen. En dat gebeurt ook. Maar die verplichtingen, het geld dat de fondsen in de toekomst moeten uitbetalen, hoe bereken je die?”

Esten: „Dat is essentieel. Van de politiek moeten pensioenfondsen voor de verwachte groei van hun vermogen rekenen met actuele rentepercentages van 1,6 procent en soms nog minder. Maar dat is helemaal niet reëel. In de afgelopen twintig jaar hebben de pensioenfondsen gemiddeld 7 procent rendement per jaar gehaald. Dus ook in de crisisjaren! Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Het pensioenfonds voor de zorg, het PfZW, heeft vanaf 1972 een rendement gehaald van 8,4 procent. Dat is fantastisch. Als pensioenfondsen zouden mogen rekenen met hun langjarig rendement, dan waren er helemaal geen pensioenproblemen. Dan werden jaarlijks alle pensioenen gewoon aangepast aan de inflatie en zou er ook geen tegenstelling zijn tussen jong en oud.”

Zelfs als werkenden geen premie meer zouden betalen, kunnen we alle pensioenen blijven indexeren en dan houden we nog geld over

Van Groeningen: „Weet u hoeveel geld in de pensioenfondsen zit? Rond de 1.250 miljard euro. Jaarlijks wordt dus 7 procent rendement gemaakt. Dat is 87,5 miljard. Aan gepensioneerden wordt jaarlijks nog geen 30 miljard uitbetaald. Dat betekent dat er elk jaar 57,5 miljard bij de pot komt. En dan hebben we het nog niet gehad over de inleg van de werkenden van 33 miljard. Zelfs als werkenden geen premie meer zouden betalen, kunnen we alle pensioenen blijven indexeren en dan houden we nog geld over.”
Esten: „Wanneer je veel voorzichtiger bent en uitgaat van een gemiddeld rendement van 4 procent bij een pensioenfonds, dan heb je nóg geen probleem. Ik heb eens wat sommetjes gemaakt. Stel je stort jaarlijks 1000 euro in je pensioenfonds. Bij een rente van 1,6 procent heb je dan na 40 jaar 64.000 euro opgebouwd. Maar bij 4,2 procent rendement is dat 150.000 en bij het reële rendement van 7,5 procent 407.000 euro! De 1,6 procent rekenrente die de staat ons opdringt, is dus onzin. De vraag is wie daar achter zit. Ik denk de verzekeringslobby, met steun van de VVD. Die willen de pensioenfondsen privatiseren en overnemen.”

Fondsen zijn het beste systeem voor pensioenen

Van Groeningen: „Dat mag nooit gebeuren. Ik heb jarenlang gewerkt voor verzekeraars.
Fondsen zijn het beste systeem voor pensioenen. Fondsen steken winsten terug in het fonds, verzekeraars steken winsten in hun eigen zak. Ik denk dat de overheid er een belang bij heeft rekenrente zo laag te houden. Je moet het zo zien: over de afgedragen pensioenpremies is geen belasting betaald. Dat gebeurt pas wanneer je een pensioenuitkering krijgt. Dat betekent dat grofweg een derde van die 1.250 miljard straks in de vorm van belasting naar de staatskas gaat: 375 miljard euro. Dat is bijna net zo veel als de gehele Nederlandse staatsschuld. Over die 375 miljard euro krijgt de staat ook nog een jaarlijks rendement van 7 procent terwijl de overheid zelf gratis geld kan lenen. Pensioenfondsen zijn prachtige spaarpotten voor de overheid. Die verborgen belastingreserves komen vrij als mensen met pensioen gaan.”

Esten: „De werkgevers hebben er belang bij om de zaken negatief voor te stellen. Onder druk van de negatieve verhalen over pensioenen kunnen de werkgevers allerlei zaken afschaffen. Eerst verdween de eindloonregeling, daarna werd het nabestaandenpensioen verslechterd, de bijstortingsverplichting voor de werkgever werd afgeschaft en tegenwoordig kunnen mensen pas met 67 met pensioen. En nu willen ze de pensioenen individueel maken. Allemaal verslechteringen.”

Wie heeft er belang bij dat we rekenen met die absurd lage rente?

Van Groeningen: „Een kleine correctie: werkgevers moeten ook fors meebetalen aan de stijgende premies. Het kost hen extra geld. Doordat werkgevers en werknemers hogere pensioenlasten hebben, kunnen ze dat geld niet uitgeven in de economie. Dat is weer in strijd met het overheidsbeleid dat wil dat mensen weer gaan consumeren zodat de economie aantrekt.”

Esten: „Blijft de vraag over: waarom? Wie heeft er belang bij dat we rekenen met die absurd lage rente?”

Van Groeningen: „En waarom laten de pensioenfondsen niets van zich horen? Zij weten toch ook dat de lage rekenrente absurd is. Wie heeft er belang bij dat iedereen monddood gemaakt wordt? Wat is de geheime agenda? Dat is en blijft de vraag. Misschien laat de overheid de kas van de fondsen groeien omdat de staat straks onvoldoende geld heeft om het staatspensioen, de AOW te betalen. Dan gaan ze mensen met een aanvullend pensioen minder AOW geven.”

Esten: „Pensioenfondsen hebben de publiciteitsslag verloren van de overheid. In peilingen scoren pensioenfondsen qua vertrouwen nog lager dan banken en verzekeraars.Sommige banken en verzekeraars zijn gered door de overheid. Maar pensioenfondsen hebben nooit een cent staatssteun gehad. Pensioenfondsen zijn ook bang om iets te zeggen, omdat ze streng in de gaten gehouden worden door De Nederlandsche Bank. Ze zijn doodsbang voor de DNB.”

Van Groeningen: „In de media worden fondsen afgeschilderd als graaiers. Er heerst zo’n negativiteit. Veel mensen geloven dat er geen geld meer is als ze 65 zijn. Daarom willen mensen hun geld zelf beheren, maar dat is het stomste dat je kunt doen. Het is bewezen dat collectief sparen voor je pensioen de beste rendementen oplevert. Mensen moeten eens kijken wat voor een geweldig systeem we hebben. We hebben het op één na beste pensioensysteem van de wereld en ik durf ook wel te zeggen dat we eerste zijn. Pensioenfondsen moeten op een troon gezet worden. Ze zijn een zegen voor de Nederlandse economie.”

Esten: „En helaas concludeer ik dat het grootste gevaar voor de pensioenen de overheid is. Die komt steeds met slechte oplossingen voor problemen die er niet zijn.”

Shares
Delen
Tweet
LinkedIn

Meer uit Economie

H Rooymans

Ik denk dat de welbekende druppel over de emmer nu is gevallen. Na jarenlang niet of nauwelijks te zijn geindexeerd en nu een korting in het vooruitzicht is de maat wel vol.
Ik ben blij te lezen dat Pfzw zelf ook vindt dat het zo niet langer kan en een nieuw systeem voorstaat (what ever that may be) want dat het zo niet langer kan is wel duidelijk.
Ik juig de inspanningen toe en hoop dat er voor iedereen, zowel jongeren als ouderen een tot tevredenheid stellende oplossing zal komen.

Chris

Wauw Annelies wat ben ik blij met dit relaas. Dat moeten de dekkingsgraad fetisjisten en naivelingen toch te denken zetten.

Bastiaan

Annelies,
Zelf geschreven of heb je deze enorme lap tekst zelf geschreven
of domweg ge-copy-paste ?
( dat laatste is niet de bedoeling volgens de hier geldende spelregels)

Bastiaan

Oeps, beetje kreupele tekst ...
Strekking is wel duidelijk.

Wim Udo

Mooie praatjes, maar het huidige systeem is fraude gevoelig en verrot, de staat misbruikt het z.n. voor gelegaliseerde diefstal. En kan iemand mij uitleggen, waarom we 400 plus pensioen fondsen nodig hebben in dit land, met dito bestuurders, overhead om v.n.l. ex-politici aan een leuk baantje te helpen, na hun (eventueel mislukte) politieke carrière?
https://www.youtube.com/watch?v=FqGm2uS8YkE

Chris

Een link naar de bewuste site of citaat waar dit ook geschreven staat had beter geweest maar de strekking is duidelijk en daar wordt je wakker van.

P.Thijssen

Geplakt of niet zo is het wel,artikel stond in de Limburger

P.Thijssen

En helaas concludeer ik dat het grootste gevaar voor de pensioenen de overheid is. Die komt steeds met slechte oplossingen voor problemen die er niet zijn.

Jannie

Ja wat een commentaren lees ik ook over het pensioenstelsel.
Het idee van Peter Borgdorff vind ik eigenlijk niet zo gek.
Met mw.de Vries ben ik het geheel eens.Ik ben nog niet met pensioen maar zag al op de pensioenplanner dat mijn pensioen netto al meer dan 100 euro is gedaald door deze maatregel.Ben als verzorgende geen grootverdiener.Uiteraard ben ik niet de enige.Vindt dit dan een zeer oneerlijk maatregel.Dank voor 52 arbeidzame jaren.Je zou eerder minder belasting moeten gaan betalen.Komende jaren zal het pensioen niet geindexeerd worden.Integendeel,kans dat het verlaagd gaat worden zit er ook in.Daarbij ook nog een lage dekkingsgraad, met dank aan de DNB.
Het is te gek voor woorden met zoveel geld in de "pot".Als ik het verhaal van Annelies mag geloven,kunnen we dit niet eens opmaken.Ik ben geen financieel expert maar ik denk inderdaaad dat er veel mis is en dat we met zijn allen een oor worden aangenaaid door de overheid.
Als Peter Borgdorff gaat onderhandelen over het pensioen zal hij daar een harde dobber aan hebben.Maar ik vind dat hij en zijn collega's zich hard moeten opstellen voor ons, de mensen die de premie opbrengen, en zoals het er nu uit ziet ons gespaarde geld zien verdampen.
Dat onze levensverwachting stijgt was voor 25 /30 jaar terug al bekend maar werd er naar mijn idee niets meer mee gedaan dan erover praten.Integendeel veel mensen moesten met 55 al met pensioen of ze wilden of niet.Maar goed dat is achteraf we zitten nu met de huidige problemen.Hoewel ik denk dat wanneer er toen de nodige maatregelen waren getroffen we er nu niet zo hadden voorgestaan.
Uiteraard zal men er in den Haag anders overdenken maar ik vind zoals er nu met ouderen wordt omgegaan het echt op discriminatie begint te lijken.

Bastiaan

Kijk eens in de telegraaf van gisteren. Daar staan van ee heleboel fondsen de dekkingsgraden. Waar opvalt is dat van de grote 5 ( abp, pfzw, pme, pmt, bouw), alleen de bouw er redelijk voorstaat, de andere 4 zijn omder de 100 gezakt.
De ondernemingsfondsen van bijv shell en unilever, die staan er pas goed voor!

Her aantal fondsen neemt sterk af, maar de grote fondsen presteren eigenlijk maar matig.

Bastiaan

Bastiaan

Ik ga de robin hood discussie niet nog een keer herhalen, dat voegt niks toe.

joep

Ik ben 63 jaar en mijn levensverwachting is t.o.v. 40 jaar geleden slechts marginaal veranderd.
De jeugd verhoogt de levensverwachting, niet de ouderen!
Volgens jouw kromme redenatie kan iemand nooit een eigen potje goed aanleggen en beheren omdat de nieuwe bevolking de levensverwachting opkrikt, waardoor het potje ontoereikend wordt om het individu, conform zijn levensverwachting, van een uitkering te voorzien.

De pensioenfondsen wordt feitelijk opgelegd om deze kromme redenatie in uitvoering te brengen bij het doen van uitkeringen. Mij werd bijna 40 jaar geleden beloofd, dat ik 40 jaar na mijn start als deelnemer een pensioen zou gaan krijgen.

Het feit dat levensverwachtingen omhoog gaan, wil niet zeggen dat pensioenrechten van oudere deelnemers overboord gezet kunnen worden!

Als wij allemaal een eigen potje hadden, dan zou het pensioenfonds ons risico dekken voor het geval we onze levensverwachting zouden overtreffen, er zijn immers ook deelnemers die hun levensverwachting niet halen.
De levensverwachting moet je vaststellen per geboortejaar en niet voor de hele meute, zoals jij dat doet.
Mij lijkt dat alleen een politicus en niet een goedwillend fatsoenlijk redenerend mens met een zo grote compensatie voor de gestegen levensverwachting komt aanzetten bij (oudere) mensen wier levensverwachting niet of amper voor compensatie in aanmerking komt.

Heer drs.L.A.J.Wijnen

Geachte heer Borgdorff,

In NB onder uw artikel "Zo kan het niet langer" zegt u terug te komen op mijn ingezonden stuk.
Daar ben ik blij mee, want ik ben erg benieuwd hoe uw reactie is.
Uit uw laatste bijdrage merk ik op dat u als directeur van een van de grootste pensioenfondsen in Nederland zich ook nog al wat zorgen maakt.
Dat heb ik bij u al eerder gemerkt,u hebt al eerder aangegeven dat het "pensioensysteem" niet werkt.
We hoeven er echt geen doekjes om te winden, het probleem zit voornamelijk in het berekenen van de dekkingsgraad.
Ook ik zeg dat de" gekunstelde" wijze van het berekenen van de rekenrente oorzaak is van de problemen.
Er wordt met een korte termijn rente gerekend voor het berekenen van de pensioenverplichtingen op lange termijn.
Ik geloof dat iedereen dat begrijpt, behalve de politiek.
Absurd dat zij niet inzien dat je verplichtingen op (zeer)lange termijn dient te berekenen met tenminste een "gemiddelde rente" over deze zeer lange periode.
Hoe lang duurt het nog voordat zij inzien dat er in feite meer dan genoeg geld in de pensioenpotten zit om de pensioen te indexeren,als er met een meer reële rekenrente wordt gewerkt.
Wat ik eigenlijk het ergste vind is dat er kennelijk niemand in staat is de politiek op dit punt te overtuigen.
In het Eindhovens dagblad van vrijdag 29 januari 2016 las ik het artikel met de volgende kop "Schrik slaat toe om lager pensioen".
De kern van dit artikel is dat pensioenfondsen overspoeld worden met telefoontjes van bezorgde gepensioneerden die tot hun schrik zagen dat hun pensioen,als gevolg van een hogere ziektekostenbijdrage en fiscale maatregelen is gedaald,soms wel enkele honderden euro's per maand.
Ook hier wordt bij monde van de heer van Rooijen ,voorzitter van gepensioneerdenkoepel KNVG, een beroep op de politiek gedaan op te houden met het eenzijdig neerleggen van de lasten bij de bejaarden(ik zeg liever ouderen).
Hij zegt letterlijk "Bejaarden zijn de enige groep die er op achteruitgaan door de maatregelen van het Kabinet.
En ze hebben de afgelopen jaren al 20% koopkracht ingeleverd".
U pleit er in uw laatste bijdrage voor om het pensioensysteem te wijzigen,ik ben het met uw inhoudelijke benaderingswijze wel eens, maar het biedt op korte termijn geen oplossing voor de grote groep mensen die hun koopkracht al jaren ziet dalen.
En dat,door het beter worden van de economische situatie, er momenteel ook weer CAO' s worden afgesloten met behoorlijke loonsverhogingen maakt de situatie voor de hard gewerkt hebbende
gepensioneerden extra wrang.

Ik ben het dus met u eens, zo kan het echt niet meer langer!!
De hamvraag is en blijft echter, wie is er in staat een doorbraak naar de politiek te forceren ?


Bastiaan

Beste Joep,

Ook voor ouderen is de levensverwachting stevig toegenomen. Kijk hier maar eens: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2528-wm.htm

Mijn punt is, dat als je overstapt naar eigen potjes, zonder collectieve risicodeling, dat je dan zelf het risico draagt van gestegen levensverwachting.

Ik wil de pensioenrechten van ouderen zeker niet overboord zetten, maar allen duidelijk maken dat de rekening van de toegenomen levensverwachting (van jong en oud) wel betaald moet worden.

De fondsen gingen wel uit van enige toename, maar als dat harder gaat dan gedacht (en dat is gebeurd), dan moet daar wel geld voor apart gezet worden.

Daarnaast heb je ook nog per persoon de onzekerheid hoe lang je leeft. Ook bij individuele potjes is het daarom verstandig om die op gegeven moment om te zetten van geld naar levenslange uitkering.

Lemon

Individuele potjes...Zo wordt het eventuele risico straks privé op de pensionado's afgewenteld.Tot schrik van de vers gepensioneerde die nu vergelijkbaar? commercieel bij een verzekeraar tot uitkering was gekomen.

***Het gaat om mensen die hun pensioenuitkering opbouwen bij een pensioenverzekeraar. Dit is naar schatting een groep van een half miljoen mensen. Deze mensen hebben jarenlang pensioenpremie ingelegd, om een goed aanvullend pensioen op te bouwen.

Als ze met pensioen gaan, moeten ze hun pensioen in een keer aankopen. Door de extreem lage rente van de laatste tijd, wordt dat pensioen onverwachts lager. In sommige gevallen krijgen mensen tot wel 50% minder pensioen dan waar ze ooit op hebben gerekend. Ze zitten aan die lage pensioenuitkering de rest van hun leven vast.
http://economie.eenvandaag.nl/index.php/tv-items/60009/pensioen_verdampt_door_lage_rente

joep

Praat eens niet algemeen.
Vertel mij eens hoeveel de levensverwachting is toegenomen van iemand die in 1953 werd geboren c.q. wat was zijn levensverwachting in 1978 toen hij actief deelnam als pensioengerechtigde, en wat is zijn levensverwachting nu in 2016?

Ik denk spectaculair minder dan dat jij het voorstelt en zo nee:
Waarom werden er kortingen op pensioenpremies gegeven toen het vanaf de jaren 80 supergoed ging met de rendementen die pensioenfondsen haalden.

En waar zijn die rendementen gebleven?
(Daar weet Ruud Lubbers meer van, google maar een op lubbers en pensioen => Google vult dan automatisch aan met "afromen")

Mij is altijd geleerd dat je beter een beetje reserve kan houden in je spaarpot, dan kan je tegenvallers opvangen.
In NL worden meevallers (ook bij pensioenfondsen) onmiddellijk geconsumeerd door de politiek en achteraf krijgen wij op het moment van oogsten zwetsverhalen over de plotseling gestegen levensverwachting te horen.

40 jaar geleden wist men ook dat de AOW, 40 jaar later, amper nog door de werkenden zou kunnen worden opgebracht.
Regeren is vooruitzien en dat vertaalt zich in: gauw wegpakken als het geld er ligt en zwaarder belasten als het geld er om "onvoorziene" redenen niet meer ligt.

Wij leven in een apenland en jij lust volgens mij ook wel bananen.

Gegeven het verhaal van Annelies krijgen we morgen waarschijnlijk te horen dat de AOW vanuit de reserves bij de pensioenfondsen zal worden aangevuld.

Tot slot wil ik opmerken dat de zelfstandigen in NL al altijd eigen potjes zonder risico afdekkende instituten moesten vormen. Mij ontgaat bij je laatste opmerking, waarom je een individueel potje nog om zou moeten zetten naar een levenslange uitkering, iemand die een potje kan vormen kan ook wel uitrekenen hoeveel per jaar hij er uit kan trekken, zonder dat'íe in de goot belandt. Lig je in de goot dan heb je je als vrijwilliger aangemeld om doorgespoeld te worden.
Waarmee ik alleen wil zeggen dat jouw soort empathie, ons nu ook niet behoedt voor doorspoelen.

Bastiaan

Beste Joep,

Volgens het cbs (http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37360ned&D1=3&D2=0&D3=0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60-61&D4=3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63-64&HDR=G1,T,G3&STB=G2&VW=T)
Was het verloop van de levensverwachting van een man als volgt :

1953, 0 jaar oud , levensverwachting 70,41
1963, 10 jr, 63,31+10 = 73,31
1973 20 jr, 53,46+20 = 73,46
1978 25 jr, 73,75
1983 30jr, 74,96
1993 40 jr, 76,18
2003 50 jr 78,78
2008 55 jr 81,00
2013 60 jr 82,56
2014 61 jr 83,13

Dit zijn de cijfers van het cbs. Een actuaris heeft daar vast wel wat aan bij te slijpen.
( ik houd me aanbevolen!)
Tussen 2008 en 2013 is daar wel 2 jaar bijgekomen.

groet,
Bastiaan

René

Statistisch gezien kun je met het begrip 'levensverwachting' meerdere kanten op. Voor uit te keren pensioenen moet je kijken in hoeverre de levensverwachting is toegenomen voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd daadwerkelijk bereiken (aan hen moeten de pensioenen immers worden uitgekeerd, niet aan mensen die al voor de pensioengerechtigde leeftijd overlijden). Als in een bepaalde langere periode bv. de kindersterfte bij kinderen en jongere mensen met een chronische ziekte afneemt, neemt de gemiddelde levensduur toe terwijl veel van die chronisch zieke mensen helaas toch de pensioengerechtigde leeftijd niet halen (terwijl ze vaak wel een tijd lang pensioenpremies hebben belaald!).
Ik heb wel eens gehoord dat, wanneer de levensverwachting vanaf het moment van de pensioengerechtigde leeftijd als uitgangspunt wordt genomen, deze in de afgelopen decennia veel minder sterk is toegenomen dan wanneer de gemiddelde levensverwachting over alle leeftijdsgroepen als uitgangspunt wordt genomen (precieze cijfers hierover zijn mij niet bekend). Daar komt dan nog eens bij dat de pensioengerechtigde leeftijd nu al een paar jaar is opgeschroefd!
Ik zou de heer Borgdorff willen vragen binnenkort ook op deze overwegingen te reageren.

Bastiaan

De vraag van joep was om voor zijn geval de levensverwachting zichtbaar te maken.
Voor pensioen is inderdaad de levensverwachting op 65 daarvoor meer relevant.

Via deze link kun je de ontwikeling van levensverwachting van een 65 jarige zien.
( maar dat is dus wel elke keer een andere groep)
( http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37360ned&D1=3&D2=0&D3=65&D4=a&HDR=G1,T,G3&STB=G2&CHARTTYPE=1&VW=G )

Wat opvalt is wel dat het vanaf 2000 duidelijk begint op te lopen.

Bastiaan.

marjo boele

Geachte heer Borgdorff, Dank voor uw artikel.
ik loop al jaren te verkondigen dat de regering op de "baby boom" van na de oorlog had moeten inspelen. Het was toch al duidelijk dat een minder aantal mensen het pensioen moesten gaan ophoesten voor veel meer mensen later. Het idee van ieder een eigen potje had ik ook bedacht. Nu zorgt de jongere generatie voor de oudere. De verhouding is nooit te voorspellen.
Als een ieder persoonlijk zijn eigen pensioen kan opbouwen is de verhouding opgebouwd pensioen en het aantal pensioengerechtigden in balans. Ik heb geen politiek gestudeerd maar gebruik mijn gezonde verstand.Nu wordt de jongere generatie "gestraft" en de oudere generatie ,die ook altijd hard gewerkt heeft, moeten zich nu schuldig voelen.Ik zelf ben ook een "baby boomer" ben van 1949. ik wist al jaren dat dit probleem zich zou gaan voordoen. Waarom kon de politiek dit niet bedenken?

Nel van den Heuvel

Ik denk dat alle pensioenfondsen moeten verdwijnen, we houden er straks toch heel weinig van over. M.a.w. je hebt jarenlang betaald voor niets. Geef alle pensioengerechtigden/AOW'ers een rechtvaardig basis inkomen waar niet aan gepeuterd mag worden met behoudt van koopkracht en gratis ziekenfonds pakket voor de rest van hun leven en alle ellende is opgelost.

Chris

Dag Nel. een pensioen fonds beginnen is / was erg lucratief. Directie en management krijgen zeer veel geld en dat gaat ook ten koste van de pensioenen/premies enz. er zijn er meer dan 400 en dat is zeer veel. Het zou goed zijn als dit weer bij de overheid terug zou komen, hoewel dat erg wrang zou zijn want ze hebben al eens 30 miljard er uit geroofd en gaan dat zeker nog een keer doen.

Jos Mannens

Geachte heer Borgdorff,

Ons bedrijf, Scanalyse Projects BV, voert sinds 2012 audits uit op de pensioenadministraties van zorginstellingen. Wij onderschrijven uw mening dat het stelsel veranderd moet worden naar de toekomst, maar als we naar het verleden kijken dan zien we bij nagenoeg alle instellingen dat de berekening en de afdracht van pensioenpremies vaak niet in overeenstemming zijn met het PFZW regelement en/of de CAO's.

De belangrijkste oorzaak hiervan is de complexiteit, die zowel salarisadministraties als salaris(-service)leveranciers parten speelt. Wij hebben daar begrip voor en bieden een oplossing die zorgt voor de juiste berekening/afdracht van premies. Om dat te kunnen doen voeren we een volledige herberekening uit van grondslagen, deeltijdfactoren en ORT, waaruit de juiste inhouding/afdracht voortvloeit.

Gemiddeld blijkt dat circa 10% van alle dienstverbanden per medewerker/jaar verschillen vertoont; rekening houdend met een acceptabele marge. Regelmatig komen wij situaties tegen waarbij premie is ingehouden maar nooit is afgedragen, met alle gevolgen van dien.

Vraag is nu waarom niemand klaagt:

- De medewerker in de zorgsector begrijpt niets van zijn/haar pensioen. De UPO wordt opgeborgen in een ordner met "onbegrepen documenten". Hij/zj stelt geen vragen over de ingehouden premie en zo dat al gebeurt dan kan de salarisadministratie vaak geen antwoord geven. De materie is (te) complex.
- De zorginstelling (salarisadministratie) vertrouwt op de salaris(-service)leverancier. Bij elk salarispakket woirden wij geconfronteerd met onvolkomenheden (lees: programmafouten).
- De controller (HEAD/CFO) is niet in staat om de journaalposten vanuit het salarispakket aan te sluiten met de facturen/jaarafrekeningen vanuit PFZW.
- PFZW/PGGM controleert de pensioenadministraties "slechts globaal" op basis van de SV loongegevens die verkregen worden van de fiscus.
- De fiscus (het gaat immers om vooraftrek op LH/IB) meent dat het pensioenfonds afdoende controleert en accepteert dus de vooraftrek van de individuële medewerker.

Resumé:

Per 8 december 2015 heeft PFZW de zorginstellingen een (credit-)factuur gestuurd om fouten te herstellen die ontstaan zijn in de periode 2005 t/m 2007. Het gaat om serieuze bedragen en PFZW gaat coulant hiermee om. Teveel betaald wordt gecrediteerd en te weinig betaald wordt kwijtgescholden. Wij zijn met uw medewerkers in gesprek (email) over de verdere afwikkeling, maar het siert PFZW dat zij verantwoording nemen voor fouten die in die periode zijn gemaakt. De zorgmedewerkers ondervinden hiervan (voor zover wij nu kunnen vaststellen) geen nadelige gevolgen.

Tegelijk bewijst dit dat informatiesystemen fouten kunnen bevatten en vanaf 2012 hebben wij al vele programmafouten overlegd aan salaris(-service)leveranciers. Veelal zijn zij overgegaan tot aanpassingen, maar nimmer heeft een herberekening plaatsgevonden van fouten uit het verleden. Dat is begrijpelijk omdat het consequenties heeft voor het fiscaal loon van elke medewerker die het betreft. Juist om die reden bieden wij onze diensten aan.

Scanalyse wil graag met u in gesprek over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Scanalyse Projects BV
Jos Mannens

www.scanalyseprojects.nl

Louis Sparidans

Het kan zo inderdaad niet langer! Ik ben blij dat de heer Borgdorff dit eindelijk ook beseft. Hopelijk zullen directeuren van andere pensioenfondsen hem in zijn opvatting volgen en komt ook de politiek tot dit inzicht.

De oudere deelnemers aan het fonds, de huidige gepensioneerden, hebben via hun werkgever, soms zelfs bij wijze van spreken ‘levenslang’, trouw hun premies ingelegd.

Alleen hierdoor was het mogelijk om ‘een berg geld’ te beleggen en juist nu dat geld nog steeds een behoorlijk rendement oplevert, ook sinds dat de pensioenen niet meer worden verhoogd, zouden zij niet van dat rendement mogen profiteren??

Ik begrijp het hele systeem van rekenrentes, garanties en dekkingsgraden, maar om daarmee het hele effect van beleggingsrendementen buiten beschouwing te laten vind ik van de politiek kortzichtig!

De gepensioneerden van nu worden daarmee als het ware ‘gestraft’. Als het na hun dood weer beter wordt zal alleen een nieuwe generatie daarvan nog kunnen profiteren.

Marianne

Beste heer Borgdorff,

Voor de mindere man met een relatief laag salaris is het niet mogelijk een potje op te bouwen.
Maar, ik neem aan dat u uw zakken wel vol heeft om een goed pensioen te ontvangen. U heeft en geen opbouwend potje meer nodig neem ik aan. Ook de fondsen beleggen vaak in de verkeerde maatschappijen, rentes worden niet verhoogd.

klaas nierop

Ik vond dat een goed stuk van u wij hebben een heel klein pensioenetje en wachten op een verhoging wij vragen ons af waarom de overheid u de baas is wij hebben toch betaald wat hebben hun daar mee nodig,ze hebben kok en lubbers indertijd voor miljarden weg gegraait,laat ze dat ook maar eens terug storten.ik hoop dat u u zin krijgt en ons geven kan waar wij recht op hebben maar vooral nodig hebben voor ons levens onderhoud.

Chris

Nog even en de mythe wordt werkelijkheid.

Jerry Joseph

Beste Annelies,
wat er ook beweerd van deelnemers, de directies van pensioenfondsen, de politicie, vakbonden tec., er zijn maar 2 dingen mogeliijk:
ofwel worden we met zijn allen bedot en proberen handige lui uiteindelijk van onze centen rijker te worden, ofwel hebben de fondsen totaal gefaald, in het laatste geval moet men dan wel concluderen dat onze centen in handen zitten van zeer onbekwame lui.
Helaas van de overheid hoef je zeker niets te verwachten, de enige oplossing om uiteindelijk nog iets te redden zou kunnen zijn dat de Europese unie 'n degelijk onderzoek instelt naar het reilen en zeilen van het zogenoemde beste Nederlandse pensioensysteem. De vraag alleen al kan worden gesteld "Kunnen werknemers volgens Europese normen verplicht worden deel te nemen aan dergelijke pensioenfondsen in 'n land waar er al 'n vorm is van staatspensioen (de AOW)?". Ikzelf ben nu 67 jaar, jaar op jaar ga ik erop achteruit, ik had liever die centen zelf in eigen beheer gehad.

Jerry Joseph

Beste Nel, volkomen met U eens, helaas dat zullen ze welicht nooit doen, wnat het huidige pensioensysteem is niet afgestemd op sociaal gedrag. Hoe groter het salaris van een deelnemer, des te hoger zijn, haar pensioen. Toch gaan er binnen Europa steeds meer stemmen op voor een basis inkomen voor iedereen, volgens mij zal dit in de toekomst ook noodzakelijk zijn door het steeds meer gebruik maken van robots en andere technologische hoogstandjes. Te veel arbeidsplaatsen zullen verdwijnen, zelfs daar waar men het nu nog niet verwacht. Maar er is nog een lange weg te gaan, en Nederland zal zeker niet het eerste land zijn binnen Europa die hierop over gaat.

Chris

Dank Lemon. Ik hoop nu eens dat de mensen eens echt wakker worden/

Ook een goede link is deze van Willem Middelkoop. Niet direct over pensioenen maar zeker indirect en je valt van je stoel als hem aanhoort.

https://www.youtube.com/watch?v=yMiVg9rAEGs

Dan pas weet je (als je niet naïef bent) dat we op een reuze manier bedrogen worden.

joep

Je praat langs mij heen.
Ik hoef de gestegen levensverwachting van jongeren niet te dragen, want dat geeft altijd een reden om onze opgebouwde rechten aan te tasten.
Waarom jij vindt dat ik de gestegen levensverwachting van jongeren moet financieren is geen raadsel, maar een drogreden om te rommelen met opgebouwde pensioenrechten.

joep

Je leest die statistiek verkeerd.
Mijn levensverwachting (geboortejaar 1953) is bij 55 jaar: 55+21,96=76,96
en bij 60 jaar: 60+18,03=78,01
Mijn gestegen levensverwachting over die periode is dus 1,05jaar.

In de periode (25-60)jaar dat ik actief premie betaal(de) is mijn levensverwachting met 4 jaar gestegen.
(De 2013 60jr 82,56 geldt voor geboorten in 2013 en niet voor geboorten in 1953 (=78,03))

Dit bedoel ik met drogredenen die vrij opportunistisch tot stand komen!

Bastiaan

Volgens jou is het dus ' maar' 4 jaar extra.
Alsof dat niks is ...

Mijn punt was dat niet alleen de levensverwachting van jongeren is gestegen, maar ook die van ouderen.

Bastiaan

Bastiaan

Ik vind 4 jaar extra niet marginaal

Bastiaan

joep

Jouw punt was dat de pensioenreserves onvoldoende waren omdat de levensverwachting van ouderen plots c.q. onvoorzien gestegen was.
Uit de statistieken van het CBS kan je de levensverwachtingen prima afleiden en jaarlijks in de premieberekeningen meenemen.

Wil je beweren dat mijn 4 jaar gestegen levensverwachting over 35 jaar, in de afgelopen jaren nooit is meegerekend in de premie?

zo nee: wat doet een actuaris dan eigenlijk.
zo ja: waarom zadel je (aanstaande) pensioentrekkers dan op met de drogreden dat er minder uitgekeerd moet worden omdat de levensverwachtingen sterk zijn gestegen?

Blijkbaar neemt de politiek jouw deskundig gevoelen klakkeloos over, terwijl er feitelijk geen fatsoenlijk fundament onder ligt.

joep

Je bent toch actuaris of niet?
Blijkbaar heb je politieke aspiraties en niet een roeping waarmee je in je levensonderhoud voorziet!

joep

Niet Joep in antwoord op Joep maar
in antwoord op Bastiaan.
Joep is geen actuaris.

joep

In mijn contract met het pensioenfonds gaan we maar één kant op: Wat is de levensverwachting van die in 1953 geboren man. Voor elk jaar dat hij deelneemt, kijken we naar zijn (gestegen) levensverwachting en berekenen we voor hem de premie, die nodig is om aan onze verplichtingen jegens hem te kunnen voldoen.
Zijn leeftijdsgenoten krijgen eenzelfde berekening.
Zijn leeftijdsgenoten die voortijdig overlijden geven het pensioenfonds een reserve voor alle leeftijdsgenoten die ouder worden dan hun gemiddelde levensverwachting.

Peter Borgdorff stelt blijkbaar een individueel potje voor, omdat de politiek hem rekenmethodes oplegt die de rechten van individuele deelnemers c.q. verzamelingen deelnemers van hetzelfde geboortejaar, niet meer waarborgen.

Rekenmethodes voor pensioenfondsen en de grondwet zouden alleen met een 75% meerderheid gewijzigd mogen worden!
Rekenrentes zouden niet onder pak 'm beet 50% van historische rendementen mogen liggen, pleit maar voor een wetsvoorstel op dat punt. (dus bij een historisch rendement van 7%, mag de rekenrente niet onder de 3,5% komen te liggen!)

Chris

Een actuaris is een verzekerings wiskundige.!! Mij is nu alles duidelijk, ik hoop voor de overige lezers ook.

Bastiaan

Beste Joep,
Dank voor deze solidaire reactie.
Bastiaan.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff