« Van de zonnige kant | Hoofdmenu | Politiek pensioenjaar begonnen »

01/15/2016

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Ruud Alsemgeest

R.N.alsemgeest , het is eigenlijk van de gekke dat zoals u schrijft dat er meer pensioenpremie bijkomt dan er aan verstrekking uitgaat EN DAN maar volhouden dat er geen verhoging van de pensioenen mogelijk is zo moeten mensen lijdelijk toezien dat hun oudedagsvoorziening achteruit holt en zien tegelijkertijd dat het vermogen van de fondsen een giga bedrag vertoont dit is voor een normaal mens niet te begrijpen waar is de autonomie van het bestuur gebleven in vroegere jaren besliste het bestuur zelf , verhoog die pensioenen en als er dan een directieve komt verdedig dan uw autonome beslissing ik denk at U terecht gehandeld heeft in het belang van Uw mensen.

Jannie

Fijn dat u zich gaat inzetten voor ons, daarvoor dank.Maar eerlijk gezegd verwacht ik ook niets anders dan dat u dat doet het is tenslotte uw baan.Mooi zou het zijn als u ook de huidige belastingmaatregelen onder de loupe zou nemen.Ik zag tot mijn schrik op de pensioenwijzer, dat mijn pensioen met zo,n 100 euro was gedaald door belastingmaatregelen van 1-1-16.Dat kan toch niet waar zijn?Dat je als gewoon modaal werknemer je pensioen zo ziet dalen.Modaal,dan word je gezien als een rijkere oudere door mw.Klijnsma.Eerlijk gezegd vind ik dat als je 52 jaar hebt gewerkt,je aandeel hebt gedaan aan de economie je daarvoor beloond zou moeten worden door juist minder belasting te betalen.Maar nee die "rijke" ouderen heeft er pas 52 jaar voor gewerkt en kan nog wel wat extra inleveren.Ik vind dit een schandalige regeling.Zo begint het inderdaad op discriminatie van ouderen te lijken.Misschien moet de staat daarvoor worden aangeklaagd.

Huub Esten

Dat is een belofte die ik graag hoor. Veel te lang hebben de pensioenfondsen veel te laconiek gereageerd op de wetgeving vanuit de Haagse politiek. Het ergste voorbeeld hiervan is de koppeling aan de risicovrije rekenrente bij de berekening van de verplichtingen. Nu zegt iedereen dat die gemanipuleerde rekenrente volledig ongeschikt is, lees ook gerard Riemen hierover, maar men heeft het wel laten gebeuren. Het gevolg is bekend. Jarenlang geen indexatie, te verwachten is nog 10 jaar en langer ook niet en men laat het maar gebeuren.
Dat betekent dat de huidige gepensioneerden wellicht nooit meer indexatie zullen krijgen, een prettig vooruitzicht, maar tevens een groot schandaal.

Pensioenfondsen hebben maar 1 doel: zorgen voor goede, geïndexeerde pensioenen, daarvoor zijn ze opgericht. En daarvoor zijn ook die pensioenvermogens nodig, uitgesteld loon, en dus geen speelbal van de politiek.
Die vermogens hebben al zoveel buffers in zich, dat al die extra buffers volledige onzin zijn. Het vermogen van PfZW is bijvoorbeeld al 50x zo groot als de jaarlijkse pensioenuitkeringen. Hoeveel groter zou dat dan wel moeten worden?

Er is duidelijk sprake van politieke onwil of nog erger dat men die rekenrente niet wijzigt. Ons PfZW heeft een gemiddeld rendement van 8,4% sinds haar bestaan vanaf 1973.
Als de rekenrente dan eens gehalveerd wordt naar bijv.4% dan stijgen de dekkingsgraden met 30% en die zijn veel realistischer dan die dekkingsgraad van ongeveer 100% van nu.
Men kan dus gewoon weer indexeren, inhaalindexatie toepassen, het vertrouwen weer herstellen en in een rustige sfeer werken aan enkel aanpassingen van het pensioenstelsel.
Blijven bij de uitkeringsovereenkomst (Peter kan dan blijven spelen in zijn DB-bigband!),de doorsneepremie handhaven, maar wel grotere pensioenfondsen vormen zodat minder geswitschd hoeft te worden en de ZZP-pensioenproblematiek regelen.

En ook belangrijk, de koopkracht stijgt (iedereen zoals OESO,IMF, zelfs DNB vinden dat nodig), meer belastinginkomsten, meer omzet in bedrijven en winkels enz.

Wie houdt dit nu tegen?? Wie wil de pensioenfondsen in een kwaad daglicht stellen?
Vul het maar zelf in. Maar de huidige negatieve sfeer waarin de pensioenen iedere keer worden neergezet, is gemanipuleerd, volledig onnodig en is feitelijke diefstal van pensioenuitkeringen en pensioenopbouw.

Daarom in ieder geval een terechte oproep van Peter Borgdorff om de politieke partijen aan te spreken over hun pensioenparagrafen in hun verkiezingsprogramma's.
Want uiteindelijk kunnen de 8 miljoen pensioendeelnemers ook met hun voeten stemmen en dan zijn de huidige regeringspartijen behoorlijk de sigaar en dan zeer terecht!

Peter, we hebben je woorden gelezen, nu wachten we op de daden, we zullen je nauwgezet volgen.

Bastiaan

Best Peter,

Ik kijk ook uit naar de verkiezingsplannen over het pensioenstelsel.
Maar ik ben er ook wel een beetje huiverig voor. Pensioen is best complex, en er wordt veel onzin over verteld. Daardoor is het een best ingewikkeld verkiezingsthema.

Eigenlijk moeten we terug naar 2008, het rapport van comissie Goudswaard. Daar werd geconstateerd dat er een mismatch is tussen verwachting en risico. Ruwweg zijn er 2 oplossingen mogelijk: meer zekerheid voor harde pensioenen, of minder zekerheid met beter perspectief.
Vorig jaar is voor de eerste optie gekozen.
Gevolg is dat er niet geindexeerd kan worden, maar ook dat fondsen die onder water staat ( incl pfzw!) niet hoeven te korten.

Kiezen voor het alternatief ( minder zekerheid) bied zeker wel mogelijkheden. Je kunt dan bijvoorbeeld de rekenrente verhogen door naar behaald rendement te kijken. Maar de consequentie is wel dat het minder zeker is. Het gaat helaas niet allebei.

Het is de keuze tussen : minder zeker, of zeker minder .

Ik hoop dat de politiek in staat om het bovenstaande dilemma goed te verwoorden en uit te leggen.

Groet,
Bastiaan

René

Geachte heer Borgdorff,
Meestal laat ik alles gelaten over mij heen komen.
Uiteindelijk is het de politiek die de mensen maakt of breekt.
Wat heeft de politiek zoal bedacht de afgelopen tijd:
-Langer werken omdat we ouder worden. Voordeel is doordat mensen langer mogen werken dat zij daardoor minder lang pensioen zullen ontvangen. Een vorm van passieve euthanasie?
Werken totdat je er dood bij neervalt?
- Jaren geen indexatie.
- AOW verlaagt.
- Meer belasting betalen over inkomsten die 67 jarigen genieten.
- Korten omdat de dekkingsgraad niet op minimaal 103 staat.
De laatste jaren is denk ik zo'n 30% verdwenen van het pensioen. Geen indexaties. De leeftijd omhoog. En als het tegenzit vanwege de dekkingsgraad nog meer korten. En meer IB.
Een vreemd spel...jongeren kunnen niet aan de bak komen en ouderen mogen langer doorwerken.
Wat is het verschil tussen een bijstandsuitkering of AOW.
Het is duidelijk de ouderen van morgen betalen een flinke prijs.
Tegen beter weten in blijf ik hopen op een rechtvaardiger beleid.

Chris

Dank Huub,

De spijker op zn kop. En kijk met zn allen ook nog even naar onderstaande link:
Onze pensioenen hebben hier in(direct) en regelrecht mee te maken.

https://www.youtube.com/watch?v=mPNVFkepiw4

Lemon

Met 'zoveel' geld/vermogen op de plank is het gevaar aanwezig dat ons opgespaarde salaris/loon weer oneigenlijk zal worden gebruikt.M.i.heeft het de hoogste prioriteit het fonds juridisch tegen onderstaande gebeurtenissen te beschermen.


 ●●●In de periode tussen 1980 en 2006 werd er dermate veel verdiend door de pensioenfondsen, dat de vermogens waarover men beschikte ruimschoots voldoende waren om aan alle verplichtingen voor de zeer lange termijn te kunnen voldoen. Tenminste, dat dacht men met de kennis van toen. Het was dan ook zeer verleidelijk voor de werkgevers, inclusief de grootste van Nederland, de overheid, om de bijdragen aan het fonds te verminderen. Er was immers toch genoeg. Jarenlang hebben vrijwel alle werkgevers daarom het werkgeversdeel van de pensioenpremies niet afgedragen aan de pensioenfondsen. Dit tot groot genoegen van de aandeelhouders van de bedrijven met bedrijfspensoenfondsen zoals Shell, ING etc., die profiteerden van de besparingen op de kosten, die hierdoor werden geboekt. En de overheid profiteerde van de lagere uitgaven, waardoor er geld beschikbaar kwam voor andere doeleinden. 

Hier bleef het helaas niet bij. Veel werkgevers deden bovendien ook nog een greep in de pensioenpot. Zij onttrokken geld uit de kas van ‘hun’ pensioenfonds om dit geld op een andere manier te besteden dan waarvoor het bestemd was. In Zembla van de VARA werd op 5 februari 2011 uit de doeken gedaan, dat in de regeringsperiode van minister president Ruud Lubbers en minister van financiën Onno Ruding 30 miljard gulden werd onttrokken aan de kas van het ABP. Ruding verklaarde op het waarom van deze handeling in Zembla, dat de reorganisatie van de overheid met deze middelen moest worden gefinancierd en dat de aardgasbaten niet meer toereikend waren om het daaruit te kunnen doen. Zoiets heet gelegaliseerde diefstal! Gelegaliseerd omdat er een ‘uitnamewet’ door het parlement werd goedgekeurd en er dus juridisch niets tegen deze gapperij kon worden gedaan.

Als de pensioenfondsen in werkelijkheid het aan hen toevertrouwde geld uitsluitend zouden beleggen in ‘risicoloze’ investeringen, dan zou het juist zijn om een lage rekenrente te hanteren. De werkelijkheid is echter, dat pensioenfondsen het aan hen toevertrouwde geld voor een belangrijk deel in aandelen beleggen en bij hun beleggingen allerlei (dure) financiële technieken gebruiken om de winst veilig te stellen. Daardoor is het percentage dat pensioenfondsen verdienen veel hoger dan de rekenrente. Het ABP bijvoorbeeld, maakte in 2010 28 miljard winst op een totaal kapitaal van 271 miljard euro en dat is meer dan 10%. Ook onder moeilijke omstandigheden heeft het ABP in het eerste halfjaar 2012 nog een rendement van 6% geboekt, nog altijd ruimschoots meer dan de huidige rekenrente van 2,74%. Maar hoe meer winst de pensioenfondsen nastreven, hoe groter het risico is waaraan zij blootstaan. Welk risico? Dat de aandelen in waarde zakken, omdat de beurs onderuit gaat. En dat heeft grote gevolgen. Het ABP heeft bijvoorbeeld 96 miljard aandelen van de totaal 271 miljard euro kapitaal in bezit (35%). Voeg daaraan de vastgoed beleggingen, derivaten en risicovolle leningen (aan landen zoals Italië, Spanje, Portugal, Griekenland etc.) toe en de ontstellende conclusie is, dat er meer dan 200 miljard van de totaal 271 min of meer risicovol is, kan worden getrokken. Uw aanvullende pensioen is dus zeer afhankelijk van de financiële markt in het algemeen en de beurs in het bijzonder. Het enorme kapitaal dat door de pensioenfondsen wordt beheerd staat allerminst vast. Het zou daarom beter zijn als de pensioenfondsen minder risico zouden nemen. Waarom doen ze dat niet? Dat is het gevolg van het wanbeleid dat in de periode tussen 1980 en 2006 is gevoerd.
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m26&s=m69&ss=P1727&l=NL

Bastiaan

Beste Lemon,

Je pleit ervoor dat pensioenfondsen minder risico nemen.
Dat kan, maar dat betekend enerzijds dat de kans op tegenvallers afneemt, maar anderzijds dat de de ambitie om te kunnen indexeren dan afgeschreven kan worden.
Mijn generatie heeft nog 25 a 30 jaar te gaan tot aan pensioen. Als er in die tusentijd nooit geindexeerd wordt, halveert het pensioen.

Je kiest dan voor " zeker minder ".

Bastiaan

Bruins Slot

welke praktische suggestie heeft het PFZW voor de politieke partijen om de waanzin van nu te veranderen?
kan onze nationale politiek überhaupt nog wel iets doen, of zijn we overgeleverd aan de draghi's van deze wereld die niet begrijpen dat de eerste motor achter volgens hen noodzakelijke inflatie het betalen van een rente is die hoger dan de gewenste inflatie is.
innovatie (verbetering arbeidsproductiviteit) zorgt immers voor een enorme tendens richting deflatie?
voorbeeld: door zonne-energie wordt fossiel overbodig, door uitvinden omeprazol en vergelijkbaar is de maagzweer vrijwel verdwenen, vroeger 6-8 weken kuren op bed, etc.....

Chris

Dit is nu precies wat ons voorgelogen wordt. Zeker minder is nu al jaren aan de gang. Lemon houdt hier een goed betoog. We worden aan alle kanten belazerd maar het lijkt wel (behalve dan diegene die geld hebben en nu al weten dat hun pensioen meer dan genoeg zal zijn) of niemand het wil zien.

Jan kuckelkorn

Ik ben het niet eens met uw opvatting dat de politiek gaat over ons pensioen. Het is ons geld en wij hebben via organisaties mensen gekozen in bestuur/deelnemersraad. Zij bepalen dus hoe er met ons geld dient te worden omgegaan. Politiek is onbetrouwbaar je weet vandaag niet of ze morgen nog het zelfde denken als vandaag. Het wordt tijd dat de werknemers zich opnieuw herpakken en aan deze onrecht vaardigheid een einde maken.

Bastiaan

Of je het leuk vind of niet, de politiek gaat over de spelregels.

Bastiaan

Beste Chris,
Als jij moet kiezen tussen 'zeker minder' en ' minder zeker', wat kies je dan?
( een antwoord zonder 'voorgelogen' of 'belazerd' wordt gewaardeerd)
Bastiaan

Johan Baltes

Beste Peter,

Ik heb meer dan 40 jaar gewerkt en trouw mijn premies betaald. Van af 2012 geniet ik van mijn pensioen en heb sinds die tijd meer dan 100 euro netto in mogen leveren. Jouw taak is meer diefstal te voorkomen, want dat is het! Al die drogredenen die we dagelijks moeten aanhoren en lezen zijn een aanslag op mijn intelligentie. Ik heb betaald, net als mijn werkgevers en het pensioenfonds doet zijn best om dat geld netjes te beheren. Zo zou het moeten zijn en zo moet het weer worden. De regering mag zich hier niet meer mee bemoeien. Welke partij durft zich hier klip klaar over uit te spreken ? Zij gaan stemmen winnen!!

Peter

Beste Peter,

Ik ben best wel een beetje argwanend t.o.v. al die regels die Den Haag aan de pensioenfondsen oplegt. Dat ze toekomst bestendig moeten oké, maar zitten hier geen andere bedoelingen achter, om later te kunnen afromen bijv.. De beginnende pensioenspaarder zal toch zijn eigen pensioen bij elkaar dienen te sparen, de mensen die hun 40 jaar erop hebben zitten moeten toch eenvoudig verzekert zijn van een goed pensioen, daar betalen ze toch hun premies voor samen met hun werkgever. Dat de politiek nu weer voor de zoveelste keer regels verandert is toch een gods-spé, en roept toch de nodige vragen op. Boeven?? Dit hebben ze in het verleden toch ook geflikt bij het ABP en recent nog met de loonsverhoging van de ambtenaren. Maar daar zijn ze zelf de werkgever. Trouwens is in hoofdzaak een pensioen niet een overeenkomst met werkgevers en werknemers. Dat er toezicht moet zijn door wetgeving (overheid) prima, maar bepalen deze lieden nu niet wat teveel. Ik heb sterk de indruk dat alle pensioenfondsen meer dan geld genoeg hebben, maar een gemakkelijke melkkoeien van de overheid aan het worden zijn, om zo hun tekorten te kunnen aanvullen. Als pensioenfondsen moet je hier paal en perk aan kunnen stellen als dit zo is. Ik zou het fijn vinden om van Peter Borgdorff een antwoord te krijgen. Ik vind het stuk van Huub Esten boekdelen spreken.

Groet

Peter

Chris

Dus jij geloofd dat onze regering het beste met ons voorheeft ? en dat we maar gewoon moeten gaan slapen en luisteren naar al die mensen die het zogenaamd goed met ons voorhebben? en waarbij vaststaat dat zij een goed pensioen in het verschiet hebben? Ja dan was er totaal geen klagen, maar de meeste mensen die een pensioen hebben en (hopelijk) zullen gaan krijgen, zullen niet meer dan 1000 euries krijgen en daar kun je niet van leven Bastiaan. Dit zijn vaak mensen die hun hele leven nog echt hard gewerkt hebben en worden nu geconfronteerd met verhalen die niet kloppen. Maar ach wat zou het.
Zij zijn toch niet belangrijk?
Zeker minder en minder zeker is bangmakerij. mensen op een dwaalspoor brengen. Niemand snapt er meer iets van!

De taak van Borgdorff en zijn pensioen collega's is de regering duidelijk maken dat er wat moet veranderen.
Hij heeft het nu beloofd en ik ben benieuwd en we weten ook al hoe het af gaat lopen toch! Ze drinken straks een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was?

Bastiaan

Beste Chris,

Ik stelde een eenvoudige vraag, en die heb je niet beantwoord.

Je berijdt wederom je Robin Hood stokpaardje.

Bastiaan.

Chris

Beste Bastiaan,

Zeker minder en minder zeker slaat nergens op als je bedenkt dat een ieder minimaal 2 K pensioen elke maand kan krijgen. Dit is zeer gemakkelijk te realiseren en te betalen en een ieder met een laag inkomen is blij en hoeft niet van de moderne armoede te leven. Rentes, inflatie correcties en dekkingsgraden, enz zijn gelogen en dit komt niet van mij af. Economen te over die dat bevestigen maar ja die worden niet gehoord. En inderdaad King John krijgt het moeilijk want er is maar een stokpaard en daar zou jij en eenieder uit solidariteit ook wat mee moeten. En we moeten wel want er komen nog duizenden en duizenden deze kant op.

Lemon

Kiezen voor 'zeker minder' zou in de context van de politieke afhankelijkheid de beste bescherming bieden. De te maken 'hoge' beleggingswinsten vormen toch maar een prooi v graaipartijen die zo goede sier maken om gaten in 's lands begroting te vullen.De rekenrente en dekkingsgraad zijn instrumenten geworden om de pensionado's weg te houden van de overgevulde potten zodat zelfs daarmee indexering kan worden tegengehouden.

Maar dhr Borgdorff kiest voor ' minder zeker' om reden van een individuele pensioengroei op basis vd beleggingswinsten.Tja en dan zien we dat het fonds de overheid in de kaart speelt en als melkkoetje kan worden gebruikt.

***Borgdorff tegen de NOS (zie video) over de nieuwe plannen:

“We maken duidelijk dat er risico’s zijn. Pensioenen waren niet honderd procent zeker. Dat blijkt ook wel, we lopen allemaal achter met de indexatie, er zijn heel veel pensioenfonds die de rechten hebben moeten verlagen. Wat wij nu zeggen: dat risico is er, wees daar dan ook eerlijk over.”

Met de regeling wil Borgdorff de koopkracht op peil houden voor gepensioneerden. Borgdoff:

“Als je heel voorzichtig gaat beleggen is het resultaat dat je de inleg kan teruggeven, maar er niets of weinig bij kan doen. Dat vinden we erg onaantrekkelijk. Pensioen moet een goed inkomen zijn.”

Werkgevers en werknemers moeten nog instemmen met het voorstel van het bestuur van het fonds. De nieuwe regeling kan pas definitief worden doorgevoerd als het kabinet de regels voor de pensioenfondsen aanpast.
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/04/pensioenfonds-zorg-welzijn-wil-af-van-gegarandeerd-pensioen


Chris

Beste Peter, was jouw quote " In Nederland is de politiek de baas. Gelukkig maar, want het betekent dat uiteindelijk ú (als u de moeite neemt om te gaan stemmen) de baas bent", maar waar. Dat de politiek de baas is waar, maar de vraag is (ivm ons europese parlement) of dit wel zo is. Dat wij mogen stemmen is het enige democratische wat wij mogen maar ik vindt het een ernstige belediging als u zegt dat wij daardoor de baas zijn. Niets is minder waar en het is al met dit huidige gebleken dat wij niets maar dan ook niets in te brengen hebben en dat wij als belastingbetaler niets te vertellen hebben. Ik kan het anders verwoorden maar dan beginnen de tere zieltjes weer te klagen.

Vertel de mensen eerlijk waar het op slaat want anders bent u ook niet geloofwaardig.

Chris

achter huidige, moet kabinet staan.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff