« De Grote Draghi Show | Hoofdmenu | 2015 zit er bijna op »

12/11/2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Jerry Joseph

Ja, beste Heer Borgdorff, 'n taal kan het wel wat makelijker maken, maar in eerste instantie gaat het om mensen, mensen zowel jong als oud steeds meer moeten inleveren, steeds meer moeten betalen voor hun nodige zorg, die er bovendien ieder jaar nog fors op achterut gaat, mensen die ieder jaar hun huur van hun woning zien omhoog gaan, en dan nog niet te spreken over allerlei andere vormen van eerste behoefte aan levensonderhoud die jaar op jaar flik stijgen! Wat heeft uiteindelijk taal daarmee iets te maken? Ik zelf ben zeker geen genie op taalgebied, toch heb ik het voodeel gehad met heel bekende mensen in contact te komen, ja zelfs mijn Engels is erbamelijk! Toch heb ik grote kunstenaars mogen ontoeten, en menig uitstapje en drankje met hun mogen nutigen, taal geen enkel probleem, wat je met elkaar comuniceert gaat met eerbied en wederzijds respect, door gevoel alleen al begrijp je elkaar, en indien niet dan bestaat er nog steeds iets als gebarentaal!
Maar nu, terwijl U het toch hebt over die TAAL, wel in een van de boeken van bepaalde godsdiensten heeft men het over de Babylonische taalverwaring. Wat bedoelen ze eigenlijk daarmee? Is dit het feit waarom zoveel mensen 'n andere taal spreken en zodoende hier met elkaar kunnen comuniceren, of is het welicht het feit dat er in de maatschap zoveel mistanden waren onstaan dat de teloorgang van die maatschap in gevaar was? Volgens mij eerder het laatste. Wel wat zien we nou, meer als vijftig jaar geleden werden pensioenfondsen opgebouwd, met de meest goede bedoelingen, na nagenoeg 2 a 3 generaties lijkt het opgebouwde fort desdanig verzwakt dat ze zowel voor jong als oud niet meer aan hun beloften kunnen nakomen! Simpel, van 'n Babylonische taalverwaring, er bestaan in dit heel kleine landje meer als 150 pensioenfondsen, en dan nog met ieder 'n bestuurlijk orgaan, met daarenboven 'n toezichthouder, en met daarboven nog 'n zogenaamde overheid die ieder 4 jaar herkozen wordt. Ik heb het dan nog niet eens over de veranderingen in werkgevers en vakbondsbestuurders. Ja, al spreken we nagenoeg dezelfde taal, mischien wel wel met kleine foutjes, maar de overmaat aan pensioenfondsen in zo 'n klein land, de overmaat aan controleurs en gezagvoerders kan en zal uiteindelijk leiden tot verval! Volgens mijn mening, dreigt hier op dit vlak wel degelijk 'n echte Babylonische spraakverwarring, zonder enig onderscheid in taalgebruik, want normale mensen kunneb uiteidelijk met heel premitieve gebaren en uitdrukingen toch elkaar begrijpen. Vele en vele bestuurders en medewekers van onze fondsen hebben zeker het allerbeste voor, zeker U mijnheer Borgdorff, want U hebt als enige de moed om deze blog te openen, ik ben het niet altijd met U eens, maar in wezen hebt U het hart op de juiste plaats. U trekt tenminste het lot van de medemens nog aan, U hebt tenminste nog de moed verwijten te acepteren, alhoewel die verwijten volgens mij totaal misplaatst zijn.
Maar nu nog een ding, eerder had ik het erover dat het Nederlands pensioenstelsel welicht verouderd is, hierbij heb ik de volgende aandacht punten:
1. Het huidige pensioenstelsel heeft meer als 150 pensioenfondsen, dit brengt allerlei ongemakken voor zowel pensioengerechtende als jonge leden voor zich mee. Sorry dit feit alleen al kan oproepen tot eventueel protest tegenover directie en bestuurslieden van die fondsen, alhoewel volgens mij in de meeste gevallen ten onrechte. Vele mensen hebben 'n baan bij deze fondsen, dat ze hun baan moeten verliezen, dat niet en volstrekt niet, maar laat de gemeenschap nou vooral kijken om dit spraakverwarrende euvel tot veel minder fondsen te crereren, zonder verlies van banen of salaris. Desnoods tot een enkel pensioenfonds, waar alle deelnemers, zowel gepensioneerd als niet, en mede alle werknemers er voordeel bij hebben.
Hierbij moet ik nog een ding aanstrepen, velen denken dat de kosten van het onderhoud en beleid van deze fondsen uitermate zwaar zijn, het is niet zo, die kosten zijn in wezen maar 'n schijntje en mogen dan ook niet eens genoemd. Bekijk maar de jaarverslagen, en die zijn wettelijk, ja zelfs Europees, daar kan geen enkel stok tussen. Welicht zijn er schoonheidsfoudjes begaan, maar die krijg je toch hoe goed ook de bedoelingen, niemand is ervan vrij ook al heeft hij het nog zo goed voor.
2. In meer dan 2 generaties is de totale menselijke omgaansvorm totaal veranderd, en dit volgens mij op twee gebieden:
2a.: Vijfig en meer jaar geleden gelde de norm: Huwelijk of samenwonen, ja dat was voor het leven. Inmiddels is de denkwijze totaal veranderd, je kunt voor of tegen zijn, maar we hebben ermee te maken. De vraag is hebben de fondsen wel degelijk die verandering in maatschapsvorm gevolgd en hun zienswijze daarop aangepast.
2b.: Jongeren moeten tegenwoordig veel langer studeren, of 'n beroep aanleren. Met gevolg veel later pensioen opbouw. Ook hun werken zich uit de naad, tijdens hun loopbaan. Maar, wat loopbaan, door de huidige vergrijzing hebben politicie besloten dat ze veel langer moeten werken. Nou, dit is 'n probleem, en wel 'n heel echt probleem, want neem nou van me aan op 67 jaar hebben de meeste mensen geen 40% meer over van de capiceiten van 'n twintiger of dertiger, temeer daar de technologie des 'n desbetreffende vaart neemt. Laat dan nog staan op lichamelijke gesteldheid om 'n bepaald beroep uit te oefenen. Voor die mensen zal nu al ook moeten gezorgd!

Sorry, ik ben maar 'n eenvoudig mens, zoals ieder mens maak ik me wel eens kwaad, maar laat ons nou in die moeilijke tijden niet vechten en verwijten sturen, laat ons nou eindelijk in overleg gaan en de krachten bundellen, ook al vallen de ergste verwijten. Aan erge strijd heeft niemand iets, er komt geen enkel overwinaar. Ik ben geen miljonair, ik wil er ook niet mee ruilen, ik heb financieel ook niets tekort, maar het mooiste wat ik heb is 'n echt zwerfkatje, je kunt spotten of niet, maar ik heb het in huis gehaald, resutaat liefde allom van dit diertje, het verlaat me van geen meter! Wat is nou rijkdom, ja in eerste instantie gezondheid, helaas hebben zelfs in Nederland meer en meer mensen op dat gebied hun behoeften op 'n menswaardige manier te dragen zowel voor zichzelf als voor hun directe familie of omgeving. Ook op dat gebied van de noodzakelijke zorg zijn we beland in 'n Babylonische samenlevening. Een samenleving gesteund op particuliere verzekeringen, met enkel als doel winstbejah! Waar is de tijd van de ziekenfondsen? Alles is voor de normale man drie keer zo duur. Onze buurlanden hanteren nog steeds ziekenfondsen! Vraag, vraag, wat is er op dat gebied hier helemaal mis? En wij hebben het over pensioenfondsen!

Margreet

Jerry,

Jij spreekt tenminste duidelijke taal. Mijn moeder is 86 jaar en thuiszorg is niet mogelijk omdat ze zelf nog een beetje kan lopen en stof kan weg halen. Wassen en aankleden is ze een hele ochtend mee bezig, maar het lukt uiteindelijk...1 x per week goede wasbeurt kan via de thuiszorg..maar niet wanneer het haar past. Al met al komt veel terecht op mij als dochter. Ben zelf met vervroegd pensioen gegaan ivm versleten knieën door ruim 40 jaar in de zorg gwerkt te hebben, jaren zonder de huidige tilliften etc. Ik kon 2 jaar ander werk doen voordat ik afgekeurd kon worden en door de werkgever ivm poortwachterswet van kastje naar de muur te worden gestuurd. Psychisch en lichamelijk wordt je dan alsnog flink belast. Dus daarom de keuze met vervroegd pensioen te gaan.
Partner wilde doorwerken na pensioen, maar werkgever had hier geen behoefte aan en heeft alleen kleine pensioentjes bij diverse pensioenfondsen wat niet veel is. Wij moeten nu 1,5 jaar overbruggen met inkomen op bijstandsniveau en vaste lasten die allemaal alleen maar omhoog gaan.
Daarnaast hebben 2 van de 3 zonen tegenwoordig flexibel werk en bouwen daardoor bij diverse pensioenfondsen minimaal pensioen op of zoals met deze wintermaanden zitten ze weer thuis ivm "rustige periode" volgens de werkgevers. Eigen woonruimte is niet mogelijk, want ze hebben geen vast inkomen (te flexibel). Dus ze wonen nu weer bij ons in, wat ook een behoorlijke impact heeft op ons als gezin. Hoe kan je positief blijven als hun toekomst en de onze onzeker is? De economie gaat beter, maar met een groot deel van de bevolking gaat het steeds slechter en meestal is er heel veel verborgen achter de deuren totdat het echt mis gaat.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff