« 99 eurocent | Hoofdmenu | Duurzaam, duurzamer, duurzaamst »

10/23/2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Bastiaan

Beste Peter,

Ik kijk uit naar een volgende blog over jongeren in de besturen van pensioenfondsen in het algemeen en pfzw in het bijzonder.
Waarom zitten er geen jongeren in het bestuur, en wat gaat u er aan doen?

Groet,
Bastiaan

Bastiaan

Beste chris,

Je zet de hele financiele sector weg als "criminelen". Dat is wel erg makkelijk en populistisch.
De blijeb heeft wel leuke idealen, maar echt serieus kan ik ze nog niet nemen.

Zo stellen ze voor pensioen voor
"In de visie van De Blije B moet het rendement dat op de pensioenspaargelden gegeven wordt, gekoppeld worden aan de gemiddelde jaarlijkse loonsverhoging. "

Dat klinkt heel,leuk, maar dat betekend dat als je elk jaar 1.875% pensioen opbouwt, en dat 20 jaar lang uitgekeerd moet worden, dat je 37,5% premie moet betalen. Immers, het behaalde rendement is alleen genoeg voor toeslagverlening, dus de basis van de uitkering moet dus volledig uit de inleg komen...

Dan ben je geen crimineel, maar wel een dagdromer.


Als je de macht terug wilt eisen, moet je niet bij het pensioenfonds zijn. Begin eens een politike partij.

Bastiaan.

Lemon

Uit de actualiteit:
dd 24 oktober 2015

ABP en Zorg en Welzijn

Het ambtenarenfonds ABP, met 2,8 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland, verloor in een half jaar tijd 28 miljard euro op de beurs, volgens RTL Z. Zorg en Welzijn (2 miljoen deelnemers) daalde met 16 miljard in diezelfde periode.

Samen hebben de twee fondsen alsnog 500 miljard euro in kas (waarvan het ABP 350 miljard), iets meer dan de Nederlandse staatsschuld http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/24/140-miljard-pensgioengeld-verdampt-in-een-jaar

***Zo op het eerste oog een drama voor vooral de toekomstige pensioen'trekkers' die minder te verdelen zouden hebben.
Maar het is natuurlijk een virtueel rekenverlies onder de voorwaarde dat bv de oorspronkelijke portefeuille intact blijft of dat tegen de lagere koersen bijgekocht is. In economisch 'betere' tijden met gestegen koersen trekt de virtuele waardevermindering nl weer bij en wordt ook virtueel winst geboekt.( uit eigen ervaring )

Het bericht heeft 1 voordeel, het zal politici even afschrikken om hun tekorten aan te vullen.

Bruins Slot

Het centrale probleem bij de dekkingsgraden is de extreem lage rente. Vreemd is dat Draghi cs denken dat een lage rente de inflatie bevordert, maar het tegendeel is waar in competitief concurrerende economien. Door automatisering en door mensgebonden factoren( research, opleiding) kunnen de meest competitieve bedrijven snel goedkoper produceren, incl bv de zorg. Een hoge rente is dus de enige factor die inflatiebevorderend kan werken. Ik vrees dat PFZW weinig invloed op de ECB heeft.
Onduidelijk blijft waarom slechtere pensioensystemen in andere landen van de EU wel indexeren, maar ons fantastische pensioensysteem dat niet toelaat, zelfs niet na verslechteringen als de invoering van middelloon voor eindloon, wat vooral jongeren echt heeft geraakt. Ik meen al in 2006.

Bastiaan

Beste Chris,

Nee, ik werk niet in de financiële sector, maar dat terzijde.

Je statement dat de politiek 'puppets' zijn vind ik populistische praat. Je kunt het financiële systeem niet veranderen via de pensioenfondsen. De kaders die de wet heeft gegeven, en het toezicht door dnb en afm staan nu eenmaal vast.
De politiek is en blijft de route om zaken te veranderen. Hierbij hebben de meeste partijen ook nog interne democratie via hun leden. Als je dat allemaal te moeilijk vind, kun je altijd nog vluchten naar iets populistisch, daarbij hopend dat het niet te veel doorschiet.

Groet,
Bastiaan

MC.van der Grient-de Wit

Zwarte zwanen.u reageert in Eigen tijd. U kunt vast andere keuzes maken in de hedgefondsen. Wat mij behoorlijk dwars zit. Dat in 1 van die fondsen, die v en d opkochten, ons geld zit. er zijn daardoor mensen ontslagen en lonen verlaagd. Ik vind het onverteerbaar, dat ook mijn aandeel daar in is gestoken. Sorry collega' s v en d. Ik heb dit beslist niet gewild.

Janny Meijerink

Waarom kunnen wij niet kiezen bij welk Pensioenfonds we ons aansluiten? Ik denk dat veel mensen naar een Pensioenfonds gaan die niet GOKKEN MET ONS GELD op de beurs. Die aandelen doen al jaren niets goeds. Kijk maar naar de aandelenpotjes van onze hypotheken. Niets waard. Ik vind het onverteerbaar dat ik geen vrije keuze heb bij welk pensioenfonds ik me kan aansluiten.

Jan Giesen

Ik las gisteren in de Duitse Bild zeitung dat in 2016 de rente weer gaat stijgen en dat zou wel eens op 5% uit kunnen komen, ik hoop dat ze gelijk hebben zodat wij ouderen weer mee kunnen groeien met de rest.

Rolf Steenbeek

Geachte heer Borgdorff,
Een ingezonden brief in de Telegraaf d.d. 2-11-2015:
Wat cijfers over onze pensioenfondsen;
jaarlijks rendement 66 mld
premie inkomsten 47 mld
totale inkomsten 113 mld
jaarlijkse pensioenuitkeringen 25 mld
resteert 88 mld.
huidige reserves 1100 mld
als dit zo doorgaat in 2040 een reserve van 3000 mld.

Uw uitleg over de dekkingsgraad denk ik te snappen. Maar als ik bovenstaand in de krant lees dan denk ik: als dit waar is, voor hoeveel generaties wil Jetta Klijnsma dat de huidige generaties moeten sparen voor de toekomstige? 10?, 50? 100? Als er geen premie meer geïnd wordt kunnen we 44 jaar pensioen uitbetalen. En nu gaan we de pensioenen bevriezen van de gepensioneerden en wellicht op termijn korten omdat de dekkingsgraad onvoldoende is, terwijl het rendement 2,5 X de pensioenuitkering is. Als de cijfers uit de ingezonden brief complete onzin zijn, blijft voor mij de vraag voor hoeveel toekomstige generaties wij moeten sparen. Als het huidige rendement wel ongeveer 2,5 x de pensioenuitgave is, waarom moet ik dan nerveus worden van een dekkingsgraad van 99?

a.f.pleysier-van den berg

Vandaag brief ontvangen over pensioen 2016
weer geen indexatie.
Krijgt jullie baas en management ook geen Bonus.
of geld dit alleen voor die mensen die het verdiend hebben en
niet mogen krijgen

roosvis01@hotmail.com

Ik lees met belangstelling de blog. Maar met gemengde gevoelens. Deels denk leeft dit nu werkelijk op de werkvloer. Zoals u begrijpt werk ik nog. Ik zou graag willen stoppen met werken, ben bijna 63 jaar. Deels denk ik wat een comfort dat ik zou kunnen stoppen en deels wil ik er niet teveel op achter uit gaan. Voor andere werknemers zie ik dat zij niet eerder kunnen stoppen omdat ze later zijn begonnen met instromen in een pensioenfonds. Maar ook in een zeer lage schaal zitten betreft hun salaris. De werkdruk neemt toe, de eisen zijn hoog en een op de acht mensen in Nederland heeft symptonen betreft burn out klachten. Deels kun je zegen dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn inkomsten ook na (vervroegd pensionering) . Maar mijn inziens heeft niet iedereen de zelfde kansen. Dus ik ben over het geheel zeer tevreden wat het pensioenfonds mij te bieden heeft. Ook al ben me er van bewust dat onze gelden mogelijk niet altijd goed besteed worden. Mijn geld zou ik graag alleen aan goede doelen besteden met redement natuurlijk die toekomst gericht zijn op de volgende generaties. Misschien moet het pensioen zijn naam veranderen in natuur en welzijn.........Groet Roos

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff