« De toekomstplannen van het kabinet | Hoofdmenu | Kosten en opbrengsten van beleggen »

07/17/2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Cor Muurling

Dag Peter , goed stukje maar ik mis wat. zojuist met een van uw collega's gechat waar het probleem nu juist aan schort.

U schrijft over (niet consistent) of de DSB het wel begrijpt!?
U weet toch ook wel waar de DSB naar moet luisteren?
Dat is de Wereldbank en als u weet wie daar in zitten en wie daar groot aandeelhouders van zijn dan weet u dat we slaven zijn en dat we onze bek moeten houden ondanks de premies die me moeten afdragen.

Het is niet zo moeilijk maar u durft ook niet uw stem te verheffen terwijl ik, en dat met mij mij vele anderen dat wel van u verwachten.
Begrijp me niet verkeerd maar ik schrijf naar u omdat u de meest integere persoon in pensioen wereld land bent. Althans dat hoop ik.

Ger

Er zij natuurlijke pensioenfondsen die meegegaan zijn met beleggen in staatsobligaties van EU landen omdat wel goe zou zitten. Bij de DNB weten ze wel beter vandaar dat ze nu ingrijpen. Of deze ingreep voldoende is betwijffel ik.

Louis Sparidans

Met mijn achtergrond (accountancy) ben ik van mening dat de heer Borgdorff in bovenstaande blog de beide items goed heeft becommentarieerd. Ook al kan ik me indenken dat e.e.a. voor heel veel pensioendeelnemers zéér, zéér onbevredigend is.
Het is helaas niet anders en de mogelijkheden van de heer Borgdorff in dezen zijn beperkt.

Ik ga er wel van uit dat de heer Borgdorff DNB zal benaderen om antwoord te krijgen op zijn vraag aan het eind van de vierde alinea, over de verlaagde rekenrente: ‘Ik kan het niet uitleggen. Ik vraag me af of DNB dat wel kan’.

Ik zie de reactie van DNB graag tegemoet in een van de volgende blogs.

R. Oudenhoven

U schrijft in uw blog dat PFZW een gemiddeld rendement haalt van 8,3% haalt de laatste jaren, toch lees ik vanmorgen in de krant dat PFZW afgelopen jaar een verlies heeft van 6,6%.
Als ik dit zie en lees dat de pensioenpremies weer omhoog moeten en dat afzet tegen inderdaad de programma's van Cees Grimbergen dan zie ik dat we met z'n allen loonslaven zijn. Haal de miljarden terug uit Amerika en doe er iets zinnigs mee en zorg dat het terecht komt daar waar het hoort, bij de deelnemers nu en in de toekomst. Het is toch van de zotte dat er miljoenen naar pensioenbeheerders gaat.

Jan Witsenburg

Goedendag. Een mogelijkheid om kosten te besparen is om de pensioen uitkeringen van de jongere partner pas uit te keren als deze daadwerkelijk ook met pensioen gaat. Nu krijgt de partner van gescheiden paren bij het ingaan van pensionering een uitkering. Dit terwijl die partner nog in zijn werkzame periode zit.
Pas de pensioenuitkering effectueren als de jongere partner daadwerkelijk met pensioen gaat. Dit lijkt me een aanzienlijke besparing op te leveren.

Lemon

citaat : "Maar we vinden tegelijkertijd dat de vergoedingen her en der de pan uit rijzen."

Tijdens de laatste Zwarte Zwanen uitzending merkten 2 wat jongere beleggingsadviseurs dat zij in tegenstelling tot de gevestigde kantoren met een 'vaste'vergoeding werkten naar rato vd behaalde resultaten. Terwijl anderen eigenlijk ook zonder prestatie te leveren, een bepaald percentage van de in beheer gegeven pensioengelden als vergoeding opstreken. Zo wordt de jaarlijkse groei van de inleg onevenredig te hoog afgetopt. Er is dus nog werk aan de winkel ...

C. Muurling

Beste mensen, Jullie zijn te naief. Het is gewoon een spel waarbij we dom gehouden worden. En zolang wij niets doen gaat de wereldbank gewoon door de rijken, rijker te maken. Laat je niet misleiden door hun microkrediet activiteiten. Dat is alleen maar afleiding en maakt de mensen nog meer slaaf.
We moeten gewoon een keer onze stem verheffen en misschien moeten we nog wel meer doen. Peter Borgdorff kan ook niets maar hij is in ieder geval een van de weinigen die er iets over zegt. Ondertussen doen al onze pensioenfondsen wel zaken met criminele organisaties die gewoon gokken met onze pensioen premies met goedkeuring van deze pensioenfondsen en onze regering. Cees Grimbergen heeft wel degelijk laten zien wat voor een rotte crimininele financiele wereld dit is.

hans haarsma


Dag Peter, In uw blog schrijft u dat vermogensbeheerders onfatsoenlijk veel geld verdienen. Grootverdieners waar u ook zaken mee doet. U geeft aan dat u probeert hier iets aan te doen. Mijn vraag is wat het PFZW hier concreet aan kan doen?

Jeanette

Hallo Peter, wat me van het hart moet, een wanstaltig E-mail bericht over blablabla Yvon Jaspers en wat is je bedoeling daarmee. Graag zou ik willen dat je erbij was geweest bij een patiënt waarbij de nier werd afgestoten en die ik verder begeleide naar het ziekenhuis en de rest, ik zal je mess en beschrijving besparen, verschillende situaties in de terminale thuiszorg. Ik was er als ik er moest zijn vooral de nachten en daar heb ik een zeer karig pensioentje aan over gehouden. Bespaar me je e-mails het is beledigend en ik kan er niets mee

JanB

'Melancholisch mijmeren', ja zo kun je het ook noemen als je de aandacht wilt afleiden van waar het werkelijk om gaat.
Meneer Grimbergen min of meer afschilderen als een journalist van het kaliber 'Story' of 'Privé'. We kunnen toch al jaren 'nagaan hoe PFZW belegt'?! Het échte graaien vindt natuurlijk aan de overkant van de oceaan plaats (bij PFZW ging er in 2013 €341 miljoen naar deze bonussen), enz. enz.
Maar beste Peter hoe zit het bijvoorbeeld met jouw salaris en dat van je collega's?
Dat wordt nl. óók door ons betaald. Daarover schrijf je niet (of durf je misschien niet te schrijven). Ik durf zomaar te beweren dat het de Balkenende-norm (ver) overstijgt. In het jaarverslag is er helemaal niets over te vinden en ook op de lijst van minister Plasterk van grootverdieners in de semipublieke sector ontbreken de pensioenfondsbestuurders.
In een sector waarin deelnemers aan pensioenfondsen gedurende hun werkzame leven verplicht zeer aanzienlijke premiebetalingen storten, kan het toch niet zo zijn dat bestuurders (veel) meer dan de Balkenende-norm verdienen?
Een beloning van meer dan 6 ton per jaar die Dick Sluimers, bestuursvoorzitter van APG (en mede auteur van het VVD verkiezingsprogramma) opstrijkt (ja, opnieuw op kosten van de deelnemers) gaat dan ook alle perken te buiten.
Op de site van APG (Algemene Pensioen Groep, vermogensbeheerder van o.a. ABP en PFZW) staat te lezen: "Het is onze missie om een goed pensioen te realiseren tegen redelijke kosten voor zoveel mogelijk deelnemers. APG is ervan overtuigd dat deelnemers gebaat zijn bij een collectief pensioenstelsel. We ondersteunen dit pensioenstelsel met onze kennis en expertise. Hiermee willen wij helpen om te realiseren dat een goed en betaalbaar collectief pensioen voor huidige en komende generaties een feit blijft".
Bent u er nog?
PFZW maakt vooral hoge kosten bij beleggen in private-equityfondsen. Zelfs The Wall Street Journal besteedde eind 2014 aandacht aan deze kostenpost voor het fonds. In totaal (prestatievergoedingen plus beheervergoeding) betaalde PFZW in 2013 €420 miljoen aan deze beleggingscategorie, die overigens slechts goed is voor 6% van het totaal belegd vermogen. Omgerekend per deelnemer gaat het dan om €165 in dat jaar (bron: financieel dagblad).
Nee Peter, dit heeft met melancholisch mijmeren niets te maken.
Cees grimbergen heeft GROOT gelijk. Dit heet diefstal en moet te vuur en te zwaard bestreden worden!

jvstempvoort

Meneer Borgdorf,u schrijft wel dat er vermogensbeheerders zijn die onfatsoenlijk veel geld verdienen.Zeker 200 miljoen is zeer onfatsoenlijk. Maar vraag is wat gaat u eraan doen.Samenwerken met andere pensioenen? Het kan niet zo zijn dat er hierop alle fronten wordt ingeleverd en in Amerika er grof geld wordt verdiend aan onze pensioenen.
Bovendien wordt er onfatsoenlijk veel geld verdiend met niet zulke frisse praktijken die net op het randje van de wet balanceren.Van Nederlands pensioengeld.En Ja Cees Grimbergen heeft waarschijnlijk veel mensen anders naar hun pensioen doen kijken.Jammer dat dit gebagatelliseerd wordt.
Wil nog wel kwijt dat ik het mooi vind dat er blog is om te
reageren, is beslist niet bij alle pensioenfondsen het geval.

Bruins slot

Wat zijn eigenlijk die specifieke vaardigheden waarmee de beleggingsbedrijven in een jaar 300+ miljoen verdienen. Voor dat bedrag zou je dergelijke vaardigheden toch ook op de eigen loonlijst moeten kunnen kopen? Is er sprake van risico bij de firma's, of alleen bonus bij succes en verlies voor rekening klant?
Meer algemeen: prima blog, redelijk open over opinie oversoms onbegrijpelijke politieke en a-politieke (DNB) besluiten.

jvstempvoort

Inderdaad is het vreemd dat de DNB 2 rentes lijkt te hanteren.Vraag is dan betalen wij als Nederlandse pensioenfondsen mee aan overige Europese pensioenfondsen op die manier.Waarschijnlijk zal dat anders worden uitgelegd maar ik krijg het idee van wel.Is dit zo, dan zou dat wel helemaal te zot voor woorden zijn.Vraag is dan ook, of de hogere rente voor Europese verzekeraars(ook pensioenverzekeraars)wordt berekend.

Frans van Groeningen

kijk toch je niet blind op getallen en zeker als het om grote getallen gaat, breng het terug op behapbare brokken en dat zijn procenten. en kijk naar resultaat.
bij PFZW heeft men zelfs geen gepensioneerden, maar alleen renteniers. Dat zijn mensen die van de rente leven en niet opmaken. Dat houdt in dat ze best wat royaler kunnen uitkeren. want het zijn pensioentrekkers en dan geld moet op.

Redactie

Geachte JanB,

Op pagina 128 van het jaarverslag PFZW is de informatie over de salarissen van directie en bestuur te vinden. Op dit blog is daar door Peter Borgdorff ook al eerder over geschreven.

Vriendelijke groet,
De redactie

Marjo van Minnen

Wat mij blijft storen aan die hele pensioenkwestie is het feit dat dit verzonnen wordt door mensen die door mijn toedoen hebben kunnen studeren, soms tot aan hun 30e! Nu heerlijk in het pluche plannetjes bedenken, terwijl ik en nog velen met mij op hun 16e, 17e jaar zijn gaan werken! Ik werk inmiddels bijna 45 jaar in de zorg, onregelmatig en mag steeds langer door! De spelregels worden eenzijdig steeds aangepast en ik heb het maar te pikken! Laat iedereen de keuze krijgen om na 45 jaar werken met pensioen te kunnen. Als je dan pas op je 30e begint met werken, ja dan moet je door tot je 70e. Dat zou pas eerlijk zijn!

Wien

In de laatste nieuwsbrief meldde u meer te verdienen dan de Balkenendenorm. Het zou u sieren als u toelicht in de volgende nieuwsbrief waarom u belangrijker bent (qua verantwoordelijkheid) dan Mark Rutten.
Uw functie is tevens niet ernstig onderhevig aan de kans op ontslag. Ook bent u niet persoonlijk verantwoordelijk voor het wel/niet goed financieel draaien van PFZW.

C. Muurling

We moeten ons beseffen dat we op een gigantische manier bestolen worden. zelfs Dhr. Borgdorff kan hier niets aan doen en probeert ons enigszins gerust te stellen. Er wordt gewoon op een reuze manier van ons gestolen en niemand die iets durft te ondernemen.
Onze regering en het IMF, de wereldbank en nog vele andere duistere instellingen houden een apparaat in werking die hen alleen maar rijk maakt. Gek eigenlijk want wij zijn met velen en zij zijn maar met heel weinig, we zouden echt massaal onze stem moeten verheffen en regeringen dwingen de financiële wetgeving te veranderen dan gebeurd er misschien iets. Maar niemand durft, we hebben het waarschijnlijk nog steeds te goed....

Lemon

Bij topfuncties heb je bv te maken met het zgn 'afbreukrisico' die de persoon loopt. Als voorbeeld dit relaas ve ziekenhuisbestuurder, wel dicht bij de zorg maar wel anders dan dhr Borgdorffs positie. Verschil met Rutten bv is dat B. geld voor ons moet verdienen en Mark R juist probeert de overheidsuitgaven te beperken. :)

***Een ziekenhuisbestuurder gaat geloof ik drie jaar mee.'- Hoe komt dat?'Een ziekenhuis is een complexe organisatie met een complexe opgave. Het is zwemmen met je benen gebonden

http://www.volkskrant.nl/archief/-een-ziekenhuisbestuurder-heeft-een-hoog-afbreukrisico~a602863/

C. Muurling

Ik hoop dat ze je zullen horen Jaenette en net zoals het pensioen van mijn vrouw zullen jullie pensioentje straks, (ondanks jullie zware werk) zeer karig zijn.
Dat kan makkelijk aangepast maar zij zullen dat niet voor je doen.
Stukjes in de bladen zoals het PZW zijn alleen maar als afleiding en Oh Ah, kijk zij nou, bedoelt. Ik ben het met je eens dat dit beledigend is. Zowel Dhr. Borgdorff als zij zullen geen klachten hebben over hun pensioen. Zij hebben geld zat en Dhr. Borgdorff laat in zijn blad dit keer wel doorschemeren dat hij boven de norm verdiend. Dat is wel schandelijk. Voor een ton kan het ook. Zijn taak is eens en voor altijd de criminele organisaties achter ons financiële systeem aanpakken.
Maar dat gebeurd niet, ook al zou hij dat willen. Je wordt snel monddood of erger gemaakt.

Ik had overigens wel een reactie van hem verwacht naar aanleiding van deze reacties, maar nee. Ze zijn vast bezig zich te beraden op een politiek correcte reactie om zich in te dekken (ten nadele van ons) want je zal toch deze zelfde financiële wereld tegen je krijgen....

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff