« Melancholisch mijmeren | Hoofdmenu | Leren »

07/31/2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

AMF van Velzen

U wekt de indruk dat u met het grootste gemak de spelregels zoals de
Ned.Bank die opstelt in den blind volgt. Dit, terwijl u de belangen van uw gepensioneerden, die u immers hun geld hebben toevertrouwd, met het grootste gemak aan de kant schuift voor een mogelijke veronderstelling van deze achterlijke bank in haar rekenmodellen. Hoe is het mogelijk dat u zonder overleg met uw achterban dit zomaar laat gebeuren. Waar bemoeien de Ned.Bank en de regering zich mee. Is 5 jaar geen indexering al niet erg genoeg? Wanneer gaat u met de vuist op tafel slaan? Namens ons?

jvstempvoort

Vraag me alleen nog steeds af waarom de DNB met 2 maten moet meten zoals u al in het vorige blog schreef.Verder ben ik juist door deze negatieve aandacht aan pensioenen meer aandacht gaan besteden aan het pensioen van mezelf en van mijn man.Dat is het positieve denk ik dan maar.

Henk Dekker

Wat is er wel aan de hand weet ons een Tv programma te vertellen. Pensioenfondsen (bestuurder) praten nog steeds niet met deelnemers. Deelnemer hebben geen weet van de risico's . Onbegrip en onkunde viert hoogtij, bij de deelnemer en bij pensioenfondsen, die niet in staat zijn een en ander eenvoudig uit te leggen. Ontbrekende transpiratie, wat meer onbegrip en onkunde in de hand werkt bij de deelnemer. Stijgende en onbekende kosten. Uitbetalingen van forse fee, onduidelijke belegging. Waar bedrijven en hun medewerkers de dupe van zijn. Manager, een vraag? Hoe integer zijn zij. Eigen belang en fraudeurs handelingen, forse bonussen, gouden handrukken is aan de orde van de dag. Geheimhouding viert hoogtij. Aldus het TV programma. Allemaal zaken betreffende ons uitgesteld loon. En niemand is instaat daar een echt antwoord op gegeven lijkt wel. Ook al ligt de waarheid in het midden. Ja een beetje mopperen daar blijft het bij. Maar pensioenbestuurders zitten er om onze belangen te behartigen misschien is er meer voor nodig dan de bijdrage van één van hun, hoe waardevol dan ook. De regie over ons pensioenstelsel overlaten aan de politie en anderen die nooit geen cent premie hebben opgebracht is meer en meer het geval.
Wanner krijgen we deze verloren zeggenschap weer terug? Daarnaast kan je bij aanvallen of aantastingen van ons wereld-geroemde stelsel ook wat meer tegengas verwachten.

Willem D. Okkerse MBA

De opbrengsten van de hedgefunds én de kosten lopen nog al uit de pas naar mijn smaak....

Lemon

Omdat er vandaag de dag nogal wat aan de pensioenen wordt gesleuteld zowel in positieve en negatieve zin kunt u op deze berichten site (Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen) bij tijd en wijle een kijkje nemen: http://www.pensioenpad.nl/

Lemon

Mbt de beleggingsrendementen en de lage rekenrente een ander gezichtspunt van Yvonne Hofs economieredacteur VK:

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn te laag door de lage rekenrente. (drogreden)

De tekorten zijn niet nep. Een groot deel van die hoge beleggingsrendementen is juist nep. De Nederlandsche Bank heeft berekend dat het overgrote deel van de rendementen sinds 2007 te danken is aan de waardestijging van obligaties. Dat zijn leningen met een vaste rente voor een langere periode. Als de rente daalt, worden 'oude' obligaties, waar nog een hogere rente op zit, meer waard. Pensioenfondsen beleggen heel veel in obligaties.

Vanaf de jaren tachtig is de marktrente vrijwel aan één stuk door gedaald. Maar de rente is nu zó ultralaag, dat hij nauwelijks verder omlaag kan. Als 84 procent van de behaalde rendementen te danken is aan de rentedaling, zal die 'beleggingswinst' bij een rentestijging dus als sneeuw voor de zon verdwijnen. Wie doet alsof het rendement van de fondsen ook de komende decennia minstens 7 procent zal zijn, rekent zichzelf rijk. En dat op een moment dat al vaststaat dat de rente alleen maar omhoog kan, en de rendementen dus alleen maar omláág.

De fondsen kunnen de zogenaamde beleggingswinst bovendien nooit incasseren. Als je een oude 6 procents-obligatie van 1.000 euro verkoopt en de koerswinst incasseert, kun je diezelfde 1.000 euro niet meer tegen 6 procent rente voor 30 jaar 'wegzetten'. De marktrente is nu immers maar 2 procent. Dus wat je aan de ene kant als koerswinst pakt, verlies je aan de andere kant doordat je in de toekomst juist mínder beleggingsrendement maakt.

andere weerleggingen :
http://www.volkskrant.nl/opinie/-beste-60-plussers-ik-schrik-van-jullie-schaamteloze-egoisme-en-onwetendheid~a3513800/

AWM Bosma

Graag wil ik reageren op de opmerkingen die u schrijft betreffende beleggen.
U stel dat het pensioenfonds belegd om een zo goed mogelijk evenwicht te creëren tussen rendement en risico.
U belegd met de focus op de lange termijn, duurzaamheid, begrijpelijk en beheersbaar en een balans tussen risico en rendement.
PFZW gelooft dat een pensioen meer waard is in een leefbare wereld.
Verder lees ik regelmatig dat de regering veel inbreng heeft in het beleid van het pensioenfonds.
Het steekt onnoemelijk om steeds maar weer te lezen hoe goed het pensioenfonds zich zelf waardeert.
Het is echter nog maar de vraag of de achterban dat ook zo bekijkt.
De laatste jaren zijn er diverse bedrijfstakken aan het staken voor loonsverhoging. De politie is niet tevreden met 5%. De boeren blokkeren wegen en krijgen meer steun.
De gepensioneerden in Nederland hebben niet de mogelijkheid om te staken. Wij zijn verplicht ons eigen geld af te staan aan het pensioenfonds dat vervolgens diverse idealen nastreeft maar daarbij voorbij gaat aan de idealen van de ouderen.
Ik lees dat een pensioen meer waard is in een leefbare wereld. Echter, een aantal jaren geen indexering betekent dat de leefwereld van de ouderen steeds slechter wordt.
Weer wordt de dekkingsgraad niet gehaald. Hoe is het mogelijk om steeds vol te houden dat het zo goed gaat met het PFZW als de dekkingsgraad niet wordt gehaald en de pensioenen zoals het nu uitziet de komende jaren evenals voorgaande jaren niet worden geïndexeerd?
Wanneer gaat u een vuist maken naar de regering? Waarom laat u toe dat de regering steeds opnieuw weer nieuwe eisen stelt?
Wanneer komt u op voor de ouderen die hun geld aan u hebben toevertrouwd. Zij hadden overigens geen keuze.
Wanneer gaat u beleggen en zorgen voor een zo hoog mogelijk rendement i.p.v. maar steeds weer te beleggen in projecten die milieuvriendelijk zijn maar in verhouding niet zoveel opbrengen als andere fondsen?
Sorry, maar het vertrouwen in het PFZW gaat zienderogen achteruit.
Namens een gepensioneerde die zich meer en meer ergert aan de positieve geluiden die het pensioenfonds over zich zelf schrijft.
Wanneer denkt het pensioenfonds eens wat minder aan zich zelf en wat meer aan de ouderen die hun koopkracht achteruit zien gaan en de komende jaren ook de indexering moeten missen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff