« Is groter altijd beter? | Hoofdmenu | Ander werk »

05/01/2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Rascar EVO

Het is misschien interessant om de leden in te lichten hoe zij anno 2015 en volgende moeten "sparen", vermits de rente op spaarrekeningen NIETS meer betekenen sinds de ECB massa's geld bijdrukken om dit geld via de banken naar de economie (de bedrijven) door te sluizen.... banken hebben immers ons geld niet meer echt nodig !
Daarom: hoe kunnen wij als gewone burger voor ons zelf en voor onze minderjarige kinderen "wat geld opzij" leggen op een interessantte manier, met een fatsoenlijke waardevermeerdering, zonder teveel risico's te nemen ?

Cicilia Ph.Veltman

Waarom is een investment manager Private Equity nodig voor PFZW?
Hoeveel van de opgebrachte premies gaan naar deze manager? Is er
binnen de gelederen van de PFZW geen kennis over beleggen. Is de vergoeding van deze persoon ook niet geïndexseerd, net als de pensioenen?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff