« Malieveld | Hoofdmenu | Is groter altijd beter? »

04/17/2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Frans van Groeningen

Laten jullie je dit aandoen om zo te moeten functioneren, ouderen hun eerlijke pensioen te onthouden ten gunste van hun kleinkinderen die misschien wel als Pasen en Pinksteren op een dag vallen tekort zouden kunnen komen. Als grootste en welvarendste Industrietak van Nederland met een geweldige valuta inbreng. Jullie hebben de macht en kunnen met de achterban het verschil maken. Het klopt toch dat in het eerste kwartaal 2015, 5 x de jaaruitkering aan pensioenen is toegevoegd aan het vermogen. Dan ook nog beseffen dat het merendeel van het vermogen door de ouderen bijeen is gespaard en tot een groot vermogen is gegroeid, door jullie deskundigheid. Dat zij niet mogen genieten van hun spaarzaamheid en het vertrouwen aan jullie gegeven. Een pensioen met index en inflatie. Het verschil voor het fonds zijn op dit vermogen kruimels, maar een wereld van verschil voor de ouderen.
Maar niet alleen voor de ouderen, maar voor onze hele economie . Het geld moet rollen , zo komt het ook weer bij jullie terug.

Lemon

PB: "Ik maak me daar zorgen over, want het betekent simpelweg dat we worden gedwongen veel geld op de plank te houden in plaats van dat geld uit te keren aan onze huidige en toekomstige deelnemers."

Zoals onderstaand wordt bevestigd : "Als alleen naar AOW en pensioen wordt gekeken heeft het doorsnee huishouden een bruto pensioen van 71% (netto 84%). "


***Grote variatie in pensioenopbouw***
Uit onderzoek van Netspar (een organisatie die onderzoek doet naar pensioen) blijkt dat er grote variatie is in pensioenopbouw. Enkele gegevens uit het onderzoek:
Na pensionering heeft 30% van de huishoudens een inkomen van minder dan 70% van het huidige inkomen.
25% spaart teveel voor het pensioen
20% van de mensen heeft na pensionering minder te besteden dan zij nodig denken te hebben
Voor de helft van de mensen is het inkomen na pensionering minstens 18% hoger dan wat zij zelf zeggen nodig te hebben.
Sommige groepen, zoals zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen hebben relatief vaak een ontoereikend pensioen. Ook mensen met een hoog inkomen zien hun inkomen bij pensionering vaak met een relatief fors percentage dalen. Netspar heeft in het onderzoek niet alleen gekeken naar pensioen en AOW, naar ook naar wat daarnaast wordt gespaard en naar de eigen woning. Als alleen naar AOW en pensioen wordt gekeken heeft het doorsnee huishouden een bruto pensioen van 71% (netto 84%). Tellen we wat gespaard wordt en de eigen woning ook mee, dan komt het bruto pensioen op 83% (netto 101%). Er is nog geen rekening gehouden met de verlaging van de pensioenopbouw, maar dat wordt volgens Netspar gecompenseerd door langer doorwerken.


Bastiaan

Beste Peter,
Dat zijn zeker geen rooskleurige vooruitzichten.
Uiteraard is het zuur voor de gepensioneerden dat ze er de komende tijd er niets of bijna niets erbij krijgen, gelukkig is de inflatie nu laag.
Waar ik me zorgen om maak is hoe dat er op lange termijn uitziet. Door de nieuwe fiscale regels wordt er fors minder pensioen opgebouwd (wel 25% minder opbouw per jaar). Als daarbovenop er niet of nauwelijks geïndexeerd wordt,wordt het wel erg karig. 40 jaar lang 1.5% missen, betekend een halvering van het pensioen... In de reactie van Lemon wordt gesteld dat de verlaagde opbouw wordt gecompenseerd door langer werken, maar rekent Netspar nog wel op indexatie?

Groet, Bastiaan
Op hoeveel (waardevast) pensioen kan een jongere nog rekenen?

mrmvwsr

9% in 3 maanden, wilt u daar dan mee rekenen?

Wimjan

Het belegd vermogen was in 2010 86.1 miljard euro, nu 5 jaar later is dit 177.7 miljard euro !!
Ik vind het beschamend dat het PFZW niet wil indexeren.

Waarom niet het geld aan de leden uitlenen tegen 1% zodat zij dan hun hypotheek goedkoper kunnen maken en jullie gegarandeerd 1% rente hebben...

Hans Aukema

Het lijkt me dat de situatie van de dekkingsgraad rooskleuriger wordt afgespiegeld dan het werkelijk is. Als je de maanddekking van de laatste 3 maanden neemt, dan is het gemiddelde 95% (wat ook zo wordt genoemd). Ga je de maanden apart zien en dan zonder gemiddelde van de laatste 12 maanden )zoals het vorig jaar werd gepresenteerd), dan kom je op de volgende percentages
januari 103
februari 101
maart 82

Al met al geen rooskleurig beeld voor de toekomst.

hans peters

en wat gebeurt er als de rente daalt naar 0% of zelfs negatief wordt? is de rekenrente-idee als bepalend voor de dekkingsgraad niet hopeloos achterhaald en moet er niet gewoon naar reëel rendement worden gekeken? en wat te denken van de Europese centrale bank die de rente kunstmatig omlaag duwt door voortdurend de geldpersen te laten draaien uit angst voor deflatie. je zou bijna gaan geloven in een complot om de gepensioneerden te laten bloeden.

P. Plasmans

Genaaid.

nico medema

bij de dekkingsgraad over maart staat als toelichting dat de verplichtingen zijn gestegen, dat is onjuist. De idiote manier waarop dat wettelijk moet worden berekend zorgt voor een lagere dekkingsgraad. Dus niet de verplichtingen van toekomstige pensioenen, die zijn immers afhankelijk van het behaalde rendement.
Dus graag de juiste toelichting bij de te presenteren dekkingsgraad.

Wil van Dijk

Dat er niet genoeg middelen zijn om de pensioen te betalen of te indexeren is gewoon gelogen.
Het is het gevolg van een andere rekenmethode. Doordat de rente kunstmatig laag wordt gehouden, toont het resultaat van de rekenmethode een te lage dekkingsgraad. Nogal wiedes. Maar bij de pensioenfondsen hebben ze hele grote schoenmaten, want ze zijn er met zijn allen ingetrapt met die nieuwe rekenmethode. De overheid houdt de rente kunstmatig laag, de rendementen zijn volgens de pensioenfondsen geweldig, maar de rekenmethode nekt ons. Wie houdt wie nu voor de gek?
Immers, waaron zijn we niet failliet gegaan toen er nog een andere rekenmethode was? Waren de rendementen dan toen zoveel lager?
Ik geloof er niets meer van, de pensioenfondsen potten op deze manier een enorme berg geld op waar de overheid straks naar hartenlust in kan graaien!

Wil van Dijk

Dat is nou net de clou!. Het is niet de rente die ontvangt. Stel het PFZW zou de helft van zijn vermogen tegen 4% rente aan hypotheken uitlenen.
dat zou een ouderwets rendement opleveren.
Bij de rekenmethode wordt echter een ander rentepercentage voor de berekening meegenomen.
En daar zit nu juist de pijn. Je kan als pensioenfonds de meest fantastische resultaten behalen, aan de dekkingsgraad zal het geen moer uitmaken.
Met andere woorden: we zijn belazerd!

Wil van Dijk

trouwens nog iets om over na te denken.
Bij de start van het vroegere PGGM was de totale premiedruk 28% ( 26% premie en 2% voor de backservice voor gepensioneerden die nooit premie hadden betaald.
De solidariteit was toen geen item.
Wij hebben graag voor iedereen bijgedragen die voor 1970 geen pensioen hadden opgebouwd.
tegenwoordig worden de generatie tegen elkaar uitgespeeld en is solidariteit alleen nog een verplicht nummer.
Maar hoe hoog is nu eigenlijk de totale premiedruk van uw jaarsalaris.
En heeft u weleens gekeken naar de premiedruk over de jaren 2000 tot 2006?
Zodra de overheid om politieke redenen invloed gaat uitoefenen in het bruto-nettosalaris circuit, gaat het fout. Dan wordt er daarnaast een foutieve rekenmethode ingevoerd en zie, we zitten ineens met de gebakken peren.
En de vermogens van de pensioenfondsen lopen gierend omhoog, maar de burger steeds banger maken dat er niet voldoende middelen in kas zijn.
Ik daag de pensioenfondsen uit om te laten zien dat hun vermogens door al dit gekrakeel achteruit zijn gelopen en er echt niet voldoende middelen in kas zijn!

gegarandeerd geen 28%.

Wil van Dijk

Door het middelloon systeem kan niemand meer 70% van zijn laatst verdiende salaris aan pensioen ontvangen!
Let op want de publicaties en voorlichting zijn niet zo duidelijk als het zou moeten. In het pensioenoverzicht staat: OVER HET GEMIDDELDE LOON! en dat is heeeeel wat anders dan over het laatst verdiende loon.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff