« Over een nieuwe fiets, een leuke jongen en een lantaarnpaal | Hoofdmenu | Rente-drama »

03/19/2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Lemon

Een citaat uit de ideëen:
"De afgelopen decennia konden veel extra’s, zoals de toenemende levensverwachting en de ambitie om de pensioenen waardevast te houden, worden gefinancierd uit de structureel hoge rendementen op het pensioen-vermogen. Maar met de onstuimige en volatiele staat waarin de economie nu al zeven jaren verkeert en de zeer lage rente, is het hoogst onzeker of die rendementen ook in de nabije toekomst haalbaar zijn."

Hoewel...de structureel hoge rendementen op het vermogen worden nog steeds gerealiseerd ondanks en misschien ook dankzij het vreemde verloop vd (wereld)economie.(Door slim beleggen) Het geld kan zelfs niet op nu de ECB het bijdrukt en via de banken de economie inpompt. Particulier geld opzij leggen kan zelfs worden beboet ( negatieve rente).

Het doet denken aan de afgelopen bijna 7 jaren waarin de pensionados 'bestraft' zijn met een niet-indexering van hun 'opgespaard'loon. Maar dat men tevens de miljarden die er door beleggen worden verdiend ,een omvangrijk deel van de verdienste liever niet liquide 'wil maken' om aan verplichtingen in de verre toekomst te voldoen en virtueel geld te blijven verdienen.

De hamvraag is of de voorgestelde modellen voor het nieuwe stelsel aan dit soort inconsequenties kan ontsnappen

Bastiaan

Beste lemon,

Kun je uitleggen wat je met deze zin bedoeld?

"Maar dat men tevens de miljarden die er door beleggen worden verdiend ,een omvangrijk deel van de verdienste liever niet liquide 'wil maken' om aan verplichtingen in de verre toekomst te voldoen en virtueel geld te blijven verdienen."

Groet,
Bastiaan

Lemon

@Bastiaan " uitleggen wat je met deze zin bedoeld"

Deze eerdere constatering:

Het pensioenkapitaal van het op één na grootste Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) groeide in de periode 2008 – 2012 met 82% terwijl de pensioenuitkeringen slechts met 17% stegen. Het PFZW heeft eind 2012 een pensioenkapitaal van bijna 130 miljard, voldoende om 50 jaar lang alle huidige pensioenen te kunnen betalen. Een rendement van 2% op dit kapitaal is voldoende om alle pensioenen tot in lengte van jaren te kunnen betalen zonder dit kapitaal aan te spreken. Echter na 35 jaar zijn alle huidige gepensioneerden op een enkeling na allemaal dood en begraven. De gemiddelde overleving van de huidige gepensioneerden ligt beneden de 15 jaar. Daarvoor is (15/50 x 130) 40 miljard voldoende en dan is het te behalen rendement nog buiten beschouwing gelaten. Maar indexeren vindt de toezichthouder te riskant. De buffers moeten nog hoger.....
Desondanks is Nederland het enige Europese land dat nog steeds de pensioenen kort. Wie stopt de waanzin van de theorie van de risicovrije rekenrente?
http://www.ftm.nl/column/pensioenen-wie-stopt-de-waanzin-van-de-risicovrije-rekenrente/

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff