« Steeds gekker | Hoofdmenu | Sinterklaasdiscussie en een uitnodiging »

02/06/2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Co Veringa

Hoe klets ik krom recht en maak ik zuur zoet!

Lemon

@Borgdorff "We hebben in het verleden te weinig premie gevraagd voor het pensioen dat we uitkeren. Dat komt door de lage rente van vandaag én doordat u een stuk langer leeft dan alle deskundigen in het verleden voorspelden."

Op het eerste gezicht een goede reden om niet (meer) te kunnen indexeren. Maar als we door de bril van een financieel deskundige meekijken blijkt dat de discussie vaak blijft hangen in denken in theoretische modellen. Deze specialist laat nu zijn of de werkelijkheid zien omtrent de lage rekenrente...

***De waanzin van de risicovrije rekenrente***

Het pensioenkapitaal van het op één na grootste Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) groeide in de periode 2008 – 2012 met 82% terwijl de pensioenuitkeringen slechts met 17% stegen. Het PFZW heeft eind 2012 een pensioenkapitaal van bijna 130 miljard, voldoende om 50 jaar lang alle huidige pensioenen te kunnen betalen. Een rendement van 2% op dit kapitaal is voldoende om alle pensioenen tot in lengte van jaren te kunnen betalen zonder dit kapitaal aan te spreken. Echter na 35 jaar zijn alle huidige gepensioneerden op een enkeling na allemaal dood en begraven. De gemiddelde overleving van de huidige gepensioneerden ligt beneden de 15 jaar. Daarvoor is (15/50 x 130) 40 miljard voldoende en dan is het te behalen rendement nog buiten beschouwing gelaten. Maar indexeren vindt de toezichthouder te riskant. De buffers moeten nog hoger.

Nederland is al jarenlang wereldkampioen sparen voor de oude dag. Per hoofd van de bevolking is dat in ons land € 70.000, gevolgd door Zwitserland met € 68.000 en met afstand als derde Groot-Brittannië met € 28.000. Desondanks is Nederland het enige Europese land dat nog steeds de pensioenen kort. Wie stopt de waanzin van de theorie van de risicovrije rekenrente?
http://www.ftm.nl/column/pensioenen-wie-stopt-de-waanzin-van-de-risicovrije-rekenrente/

Bastiaan

Beste Lemon,

Het stuk van Cees Roelofs begint best aardig met zijn pleidooi tegen de huidige rekenrente.
De berekening op het eind raakt echter kant noch wal.
Waarom worden alleen de pensioenuitkeringen vergeleken met de groei van het vermogen? Zijn de pensioenen van hen die nu nog werken niet belangrijk? Hebben de deelnemers geen nieuwe rechten opgebouwd? Is de levensverwachting niet gestegen?

Overigens, als je gemakshalve de pensioentoezeggingen met een andere rente terugrekent, betekent dat wel dat je dat rendement wel waar moet maken, en dat je overrendement lager wordt, immers je hebt een groter deel rendement nodig om de toezeggingen na te komen.

Lemon

@Bastiaan.
Bij Roelofs ligt m.i.meer de nadruk op de overbezorgdheid die ons onnodig van overheidswege wordt opgelegd inclusief de trigger dat de nog werkende deelnemers en jongeren anders geen of lagere pensioenuitkeringen kunnen verwachten.
Een van de reageerders(Rob) zei:

"Ik ben het echter voor 100% eens met de auteur dat de huidige rekenmethodiek ons stelsel geen recht doet. Een risicovrije discontovoet zou immers een volatiliteit van 0 moeten hebben, en dat is niet echt het geval kunnen we met elkaar vaststellen. De overstap naar het gebruiken van de swapcurve als proxy ( juist het is een inschatter) voor de risicovrije discontovoet heeft veel geld op geleverd. ...
En inderdaad ook de discontovoet is onderdeel van het herverdelingsvraagstuk. Te laag schaadt de wat ouderen en te hoog de jongeren. Een ding is zeker, niet in de laatste plaats blijkend uit de discussie FTK waaraan maar geen einde komt, het huidige model is ontoereikend."

Bastiaan

@Lemon,
Laten we on topic blijven.
Borgdorff stelt dat " Daarnaast betalen de huidige werknemers meer premie en bouwen ze per jaar wat minder pensioen op dan in het verleden. "
Als er sprake is van een sinterklaaspolis, is ook wel duidelijk wie de zwarte Piet krijgt : Dat zijn de premiebetalers.

Co Veringa

Het lijkt wel alsof we dankbaar moeten zijn dat we nog pensioen mogen ontvangen. U bent blijkbaar vergeten wat ons voor de toekomst beloofd is en wat er nu allemaal ingehouden wordt!

Bastiaan

Toen ik rond de eeuwwisseling begon met werken, werd mij nog prepensioen voorgespiegeld. Stoppen met 63 ofzo. Dat klonk mij wel goed in de oren, en ik wilde daar ook wel wat extra premie voor betalen. Nu moet ik door tot 69 en een beetje. Daarbovenop zijn de indexatie vooruitzichten somber.
De realiteit is snel veranderd, mij is ook van alles beloofd.

Beste Co,
als je wilt mopperen over de gemiste indexatie, denk je dan ook aan mij? Ik mis net zoveel indexatie, mag ruim 6 jaar langer werken, en zal bij pensionering geen 70% eindloon meekrijgen.

Co Veringa

Hr Borgdorff,
Als het nodig is 10 jaar geen indexering om samen uit de problemen te komen, geen probleem, dan is dat dan maar zo en nodig. Graag samen eruit komen, geven en nemen en samen de lasten dragen.Alleen op het ogenblik is het zo ,zie mijn eerdere opmerkingen , dat er achteruitgang is bij gepensioneerden. Meer belasting betalen minder aow, ofwel inleveren en geen indexering is iets anders dan geen opbouw, tijdelijk, van je pensioen maar wel loonsverhoging. om de stijgende kosten te drukken. ik ben in 2 jaar enkele honderden euro's netto er op achter uit gegaan.En aub komt u niet met opmerkingen als Sinterklaas polis die wij gepensioneerden hebben dat siert u niet.

Co Veringa

En heer Borgdorff ik raak toch lichtelijk geïrriteerd als ik uw blog lees, ik zal u nogmaals uitleggen waarom. Voor 1 jan 1970 waren wij met de gezondheidsinstelling aangesloten bij het PKI pensioenfonds Katholieke instellingen. Toentertijd waren het uw mensen, van het PGGM, die kwamen vertellen hoe goed het PGGM was hoe we er op vooruit gingen en wat de toekomst ons allemaal zou brengen. Deze verhalen diverse malen moeten aanhoren tot op de dag dat we met een aantal mensen in Zeist waren uitgenodigd in het kader van onze OBU oprot regeling om plaats te maken voor jongeren op de arbeidsmarkt. Tijdens die sessie werd ik weggehoond door uw medewerkers als ik zei: is dit wel waardevast en kan het verkeerd gaan zoals in de jaren 30. Geen discussie en of ik wel wist hoe PGGM in elkaar zat dat als er vandaag gestopt zou worden met inleg er voor nog voor 10 tal jaren uitbetaald kon worden en pensioenfonds degene was die bepaalde. WE WETEN IMMERS NU BEIDEN BETER. Wat is er voor onze groep die toen met pensioen gegaan is buiten het financiële minder geworden? Dat ook heb ik u al eerder geschreven wat er afgehaald is. Nu ook nog minder pensioen, ik heb het niet over indexeringen.In uw blog krijg ik het gevoel dat mijn neus wordt afgeveegd en dat ik blij mag zijn met mijn meer uitbetaalde pensioen dan ingelegd is. Schande, dat heeft u met mij indertijd afgesproken dus kom nu niet aan dat wij niet moeten klagen en meer krijgen dan ingelegd. Vergeet dan niet even te vermelden wat er minder is geworden voor gepensioneerden bv. partner pensioen ect. U blijft maar schrijven en gaat maar door met uw verhalen maar kijk naar al die mensen die open of verpakt in hun verhaal velen negatief reageren op uw blog. En als laatste zou ik willen vermelden dat in mijn beleving het altijd zo was dat de jeugd betaalde voor de ouderen dat was in mijn tijd al zo. Als dit niet zo is, zijn dat de gegevens die werden verstrekt door UW mensen van PGGM. Wel gezegd zou ik u willen vragen voorzichtig om te gaan met schrijven op uw blog dat naar mijn gevoel, oud en jong tegen elkaar opzet en voorts wij dankbaar moeten zijn voor ons pensioen dat wij van u mogen ontvangen. Het lijkt wel of de jongeren van nu, al willen hebben waar wij ons hele leven hard voor gewerkt hebben. Jammer dat ik iets te ver weg woon ik zou graag met u in discussie gaan over al dit soort ongelijkheden waar u schijnbaar niet van op de hoogte ben.

Jerry Joseph

Ja, wel is waar dat we nog steeds meer geld terug ontvangen als dat we hebben ingelegd. Maar 'n Sinterklaaspolis! Wel heel overdreven niet waar? Ik heb meer dan 40 jaar deelgenomen aan het pensioenfonds, had ik die centen op de bank kunnen zetten, dan had ik ook meer overgehouden dan de inleg. Nu is de rente laag, maar in die 40 jaar zijn er zelfs perioden geweest met renteopbrengsten boven de 10%. Dus van een Sinterklaaspolis is hier zeker geen sprake!
Maar met dat geld had ik ook 'n hypotheek kunnen nemen op een tweede woning. Dan was zelfs in 30 jaar tijd die woning afbetaald geweest, en had ik buiten dit tweede woning bezit nog netjes 10 jaar lang 'n flink bedrag opzij kunnen zetten. Dan was ik welicht nog beter afgeweest, ja zelfs beter afgeweest van wat ik nu in totaal van het fonds mag verwachten.
Maar goed niet alles is fout aan het fonds.
Enkele voorbeelden:
1. Men wordt verplicht tot sparen voor de oude dag.
2. Voor mensen met vrouw (en kinderen) is bij helaas overlijden, 'n weduwen en wezenpensioen voorzien. Dit vooral is 'n heel sociaal element van het fonds.

Maar om er nu een Sinterklaaspolis van te maken, nee dat niet. Bij verder bevriezen of zelfs terugdringen van de pensioenuitkeringen en mede door het feit dat de pensioenleeftijd naar omhoog geschroefd is, kan er welicht in de toekomst veel eerder sprake worden van 'n fiascopolis.
Nu is de pensioenleeftijd opgeschroefd tot 67 jaar (en niet tot 69 jaar wat iemand hier beweerd). Maar hoeveel mensen halen jammer genoeg niet die 67 jaar, en als ze het dan toch halen hoeveel van die mensen zullen de gezonheid mogen genieten om tot hun 67 jaar voltijds te kunnen werken en alzo in staat zijn 'n volle pensioenopbouw te krijgen!
Daarom begrijp ik ook jonge deelnemers.
Gepensioneerden krijgen nu niet wat hun beloofd is, en de afbrokkeling gaat maar steeds en steeds verder. Ieder gegeven word dan ook aangegrepen om elk negatief element te rechtvaardigen, zelfs probeert men de solidariteit tussen jong en oud aan te grijpen om alles te rechtvaardigen. Voor zover ik weet zijn er in het verleden nooit negatieve ingrepen teruggeschroefd (meen maar eens het krartje van Kok op brandstof). Ja als het zo doorgaat is over 10 jaar de polis 'n fiascopolis. En over 20 jaar zal de naam polis welicht niet meer geldig zijn.

Jerry Joseph

Beste Bastiaan, geen leugens vertellen, U moet werken tot Uw 67 jaar en niet tot Uw 69 jaar, maar goed dit is al erg genoeg.

Bastiaan

Volgens wijzer in geld zaken wel degelijk

http://www.wijzeringeldzaken.nl/direct-hulp/rekenhulpen/rekenhulp-aow-leeftijd.aspx

Volgens de aow wetgeving vind verhoging tot 67 plaats, daarna aanpassing op grond van levensverwachting.
Ik ga me niet rijk rekenen met 67.

Co Veringa

Mee eens Jerry Joseph, echter realiseer wel dat ook het nabestaandenpensioen een grote versobering heeft ondergaan de afgelopen jaren! Ook weer zo'n belofte die is ingetrokken. Het is een stuk minder geworden voor de nabestaanden. Wel was het mogelijk de vermindering te beperken door ouderdomspensioen in te leveren. Feitelijk een sigaar uit eigen doos dus!

Jerry Joseph

Beste Bastiaan,


Als dit werkelijk zo is dan kunnen ze beter die pensioenondsen meteen opdoeken, en jonge mensen bv. laten sparen voor een eigen woning.

Op die manier zoals ze nou bezig zijn worden de mensen steeds meer en meer belazerd.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff