« Sinterklaaspolis | Hoofdmenu | Al 43 jaar met pensioen »

02/13/2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Co Veringa

Beste heer Borgdorff, ik waardeer het dat u begrijpt waar onze pijn zit. Inderdaad is het de teleurstelling dat na een leven van hard werken, beloftes ten aanzien van verwacht pensioen niet nagekomen (kunnen) worden. Ik wil graag op uw uitnodiging ingaan. Halverwege lijkt mij een goed idee, ik woon in Zuid Afrika, dus Dubai is ongeveer halverwege :-)
Vriendelijke groet,
Co Veringa

Lemon

@Hr Borgdorff "We pleiten daarom al lange tijd in Den Haag voor aanpassing van die regels, maar tot nu toe nog zonder succes."

Dank voor uw uitnodiging. Maar met uw pleidooi ve aanpassing vd regels denk ik dat u eigenlijk al wel weet waar de schoen 'm wringt en de huidige pensionados met de aan u opgelegde blik naar de verre toekomst geen perspectief op hun 'bevroren uitkering'kunt bieden.
Wrang als je het idee hebt dat men maar gedurende een relatief korte periode ,15 tot 20 jaar gemiddeld na de pensioendatum van het uitgestelde gespaarde loon mag 'genieten'. Tja als de overheid toch kiest voor een langere levensduur (50) betekent dat dat de huidige groep 65-85 jarigen geen verweer meer hebben tegen de stijgende jaarlijkse kosten terwijl de pensioenpotten uitpuilen door de goede rendementen.
Moedig van u om hierover te willen discussiëren maar denk dat we als een kat om de hete brei zullen heendraaien.

Jerry Joseph

Helemaal, met Lemon eens,
het zal niet lang meer duren voor het belegd vermogen avn het fonds de € 200 miljard overschreid. Wat is eigenlijk het hoofdoel: de zorg voor pensioenen, of 'n zo groot mogelijk kapitaal beleggen?

Peter Borgdorff

Beste heer Veringa,

Hartelijk dank voor uw reactie. Jammer dat u te ver weg woont om bij de ontmoeting aanwezig te kunnen zijn. Wij letten bij PFZW voortdurend scherp op de kosten. U zult begrijpen dat een retourtje Dubai daarom niet tot de mogelijkheden behoort.

Vriendelijke groet,
Peter Borgdorff

Jan van der Zaan

Ben ik zo dom?

Regelmatig lees ik de blogs. Meestal gaan die over de lage dekkingsgraad en de hoge rendementen. Nu ben ik maar een eenvoudige huisman met een huisvrouw die van een bescheiden pensioen geniet. Zij is eind 2013 op haar 60e verjaardag met pensioen gegaan. Zij ontvangt € 100 bruto per maand. In het verleden werd gerekend met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar waarop de dames overlijden. Misschien wordt nu gerekend met een leeftijd van 85 jaar. Laten we daar van uit gaan.

Op het moment dat zij met pensioen ging moet er voldoende in haar pensioenpot zitten om haar 25 jaar lang € 1200 per jaar te kunnen betalen. Een startkapitaal van € 25.000 lijkt mij dan wel voldoende. Er kan dan elk jaar € 1000 uit het kapitaal gehaald worden en dat wordt aangevuld met de 2% rekenrente, € 250 per jaar gemiddeld.
Ik heb begrepen dat het langleven risico gedekt wordt uit de sterftewinst van de deelnemrs die helaas overleden zijn voordat zij de gemiddelde sterfte leeftijd hebben bereikt. Er hoeft dus geen extra premie of kapitaal te zijn op het moment dat een deelnemer de gemiddelde leeftijd heeft bereikt.

Nu heeft PFZW in 2014 een rendement behaald van 15%. Dat betekent dat er op de € 24.000 die nog in haar pensioenpot zit € 3600 rendement is gemaakt in plaats van de berekende € 480.
Dat betekent dat in haar pot niet € 25.000 min € 1200 pensioen plus € 480 is € 24.280 zit, maar €25.000 min € 1200 plus € 3600 is € 27.400! Er zit dus € 3120 meer in de pot dan nodig is om haar pensioen te kunnen garanderen!

Nu heeft PFZW ongeveer een miljoen deelnemers, dus ook een miljoen van die pensioenpotjes. Zowel van werkenden als van pensioengenieters. Samen vormen zij het gigantische vermogen.
Het lijkt mij logisch dat het hoge rendement wordt toegevoegd aan de potjes van de werkenden om hen in de toekomst een hoger pensioen te kunnen geven. Ook zou de keuze kunnen zijn om voor hen de premies te verlagen.
Maar voor de pensioengenieters lijkt het mij logisch dat het hoge rendement gebruikt wordt om het pensioen te indexeren. In het geval van mijn vrouw zou een forse indexatie van 10% slechts € 120 kosten, zodat er nog steeds € 3.000 over schiet. Met dat bedrag kan ook de komende 24 jaar die 10% worden betaald.

Ik heb geen rekenig gehouden met de kosten van het pensioenfonds, maar ik neem aan dat die al zijn meegenomen bij het vaststellen van ieders pensioenpot.

Blijkbaar maak ik een grote fout in mijn redenering. Ik kan hem niet vinden, maar Peter Borgdorf vast wel. Die is nu eenmaal veel slimmer dan wij!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff