« De toekomst van ons pensioen | Hoofdmenu | Sinterklaaspolis »

01/30/2015

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Bastiaan

Beste Peter,

Het is inderdaad een lastige situatie.Wel wordt ik getriggerd door de stelling dat door de lage rente toch ook het vermogen is gespekt. Er zit dus niet alleen'lucht' in de pensioenverplichtingen, maar ook lucht in het vermogen!

Het hanteren van een andere rente mag nu niet volgens de wet. Het opschroeven van de rente zou wel kunnen ( Ten minste als de regels aangepast worden), maar dan moeten de pensioentoezeggingen ook omgezet worden in zachtere pensioenbeloftes. Dus 'korten' niet als ultieme noodmaatregel, maar als iets doodgewoons.

Klinkt allemaal een beetje als het reële pensioencontract dat halverwege de rit naar het nftk gesneuveld is, en waar pfzw volgens mij wel fan van was (is).

P.Thijssen

Sinds wanneer heb ik een pensioenovereenkomst met juf Klijnsma ?

Jerry Joseph

Ja, korten en dan zoveel mogelijk, laat ze maar korten op pensioenen voor de huidige ouderen, des te meer tes te beter! Maar helaas Beste Bastiaan, als ze blijven korten, dan zijn die oudere gepensioneerden niet het grootste slachtoffer, maar welicht U, ik voorspel U, als U zo doorgaat bent U helaas een van de figuren die wel Uw baantje kunt verliezen, en dat zal bijna zeker ook dan ook gebeuren. Welke functie U ook mag hebben, vooral in de gezondheidszorg hangt voor het grootste deel van Uw inkomen en veilig stellen van Uw baan(je) uiteindelijk af van zwakke en oudere mensen. Des te minder inkomen die hebben, des te zwaarder Uw baan(je) aan 'n zijden draadje hangt. Want als die mensen bijna zich niets meer kunnen veroorloven, ja dan gaan in eerste instantie nog meer bedrijfjes kapot of zelfs bedrijven, de gezondheidszorg en hulp voor ouderen en behoeftigen word dan rerduseerd tot minimal of nul. Goed, dan moeten wij ouderen maar sterven, omkomen van de meest menswaardige ontberingen en geneugten als mens. Nou, laat dit nou maar geschieden. Wat 'n genie bent U, ja wij leven toch niet zo lang meer, enkele jaartjes vroeger weg, wel wat maakt het uit. Maar we zijn wel slimmer, uiteindelijk zullen die ouderen in uiterste nood elkaar helpen, dit hoort nou eenmaal bij onze Christelijke instelling, dit is 'n macht wat niemand uit het oog mag verliezen, 'n kracht die zo groot is dat zeker geen enkel jongere er vat op heeft. Toevallig ben ik al enkele jaren met pensioen, ik geniet God zij dank van 'n goede en heel goede gezonheid, mijn huishoudelijk werk is voor me nog 'n lachertje! Ik heb dan ook beslist nog voor de gemeenschap gratis te gaan werken. Ja ik werk voor het ogenblik voor 'n stichting die in eerste instnatie probeert goedkope kleding, huishoudelijke aparatuur, meubels, en van alles wat je maar ook kunt bedenken aan tekort, voor 'n heel laag, ja zelfs bespotelijk prijsje te geven aan die behoeftigen. We geloven nog in de Heer, ik ben niet de baas, maar ik weet zeker als die mensen behoefte hebben aan iets en zelfs het kleine bedrag kunnen betalen, ze het toch krijgen.
Nou, wonder bij wonder, die zaak, ik noem het de winkel, is zo mooi geworden, het is een van de twee "Kringloopwikels" in de plaats waar ik woon, maar wel met zo 'n uitstraling, ja ik ben wel zeker de allermooiste winkel in de omgeving. Wat ben ik blij dat ik dit nog mag doen.
Beste vriend, er bestaat iets boven ons, er kunnen zich moeilijke tijden aanbieden, maar om daartoe enig persoon of bevolkingsgroep aan te wijzen en proberen te benadelen in eigen belang is volkomen fout.
Ik stel je nou als 'n heel duidellijke vraag "Wat heb je nou aan de maatschap al bijgedragen aan de totale maatschap, zowel jong als oud?" Stel Uzelf maar eens de vraag, indien je enkel maar je huidige werk in Uw situatie kunt verantwoorden, ja dan schiet je heelwat tekort, dan is het welicht tijd om eens je achtergrond te veruimen door te praten met ander bevolkingsgroepen van allerlei aard. Ja ook met mensen die oorspronkelijk van 'n ander geloof zijn, maar dan wel 'n gesprek met heel veel eerbied. Anders doe jij maar je best voor jou centen, ze zijn op dit ogenblik toch al verloren.

Lemon

Heb al eerder geopperd om vooral nu bijgedrukte ECB miljarden in de economie worden gepompt, deze tegen die lage rente binnen te halen en ten goede te laten aan de pensionados. Maar goed aan de andere kant maakt het fonds ook geld door ingelegde premies en de beleggingsresultaten. En de focus ligt eenmaal op vermogensgroei voor de toekomstige uitkeringen en niet op de actuele.
Maar als de lage rentestand de indexatie belemmert, zou het fonds zich dan ook hiertegen hebben verzekerd maw dit risico hebben afgedekt? Ergens verscheen een artikel dat om diverse reden fondsen dit maar voor 25% ipv 100% hebben afgedekt.
Daar lag een mogelijkheid om op die manier voor een andere geldstroom te zorgen en ons de gepensioneerden aan die broodnodigde indexatie te helpen.

ine

tja dit was te verwachten. PFZW denkt nog steeds dat de deelnemers 40 jaar gaan volmaken tot het pensioen. Echt niet!
Dan zou er een vaste baan moeten zijn op de leeftijd van 27 jaar. Helaas zijn er geen vaste banen meer in de zorg! Wegbezuinigd of onderhevig aan marktwerking. Pensioenfondsen mogen nog in het verleden blijven leven en uit blijven gaan van de 40 jaar arbeid. En omdat alles op slot zit, zal erde komende jaren nog geen wijziging in komen. Senioren die balen dat ze MOETEN werken, junioren die balen dat ze MOETEN bankhangen de hele dag. De middenmoot moet zorgen voor een goede balans tussen werk en prive en wordt gemangeld door Senioren en Junioren. Ook het vrijwilligerswerk gaat op de schop en waarom??? Iedereen MOET van alles en KAN allemaal nis meer. En dat hebben we in Nederland allemaal het beste voor elkaar!!

Marianne

Als de huidige gepenioneerden zijn uitgekleed, blijft er nog niet genoeg over om degenen die erna komen van pensioen te voorzien. Ik lees het verslag van dhr Borgdorf en bedenk dat hij in ieder geval een reeele voorstelling van zaken geeft. Dat is al iets!

Lakens

Tja , ik kan er helemaal niets mee , ik werk straks 48 jaar en had een waarde overdracht ABP.dus betaal dus vanaf mijn 18 jaar pensioen premie , en ook mijn werkgever.
Wat mij betreft , nooit meer verplicht in een collectief pesioen, voor mijn geboorte jaar 1951 een drama., voor de jonge genaratie zij gaan vaak pas aan het werk rond hun 25 jaar en hebben vaak geen vaste baan maar hoppen van contract , naar weer een andere baan.Goed zij hebben wel kunnen studeren, zich kunnen ontplooien met de studie financiering. Ect. ZIJ zijn in een welvarend en rijk land opgegroeid.Dat was in mijn tijd wel anders , gewoon 5 en halve dag werken,45 uur per week.Avond nacht en weekend werken, wa t je was lekker goedkoop in salaris met je 18 jaar.Dus laat mensen , hun eugen keuzes maken, dit voelt niet goed meer en is ook achterhaald, Uit eindelijk hebben de rijke 80 + hier van mogen prociteren.toch.
? Ik bljf ef bij ., 10 jaar geen indexering , kan niet .waar ziin.Voelt echt als woeker polis, wat ooit beloofd is .kan niet waar zij .succes met uw BLOG.

jan

Ik heb 48 jaar gewerkt en altijd mijn pensioen afdracht gedaan dus ik heb er recht op alleen jammer dat de overheid steeds een streep door de rekening gooit. En mensen die lopen te zeuren over vergrijzing daar klopt dus niets van want ze krijgen de jeugd nog niet eens aan het werk en als die gaan werken betalen ze voor hun oude dag het pensioen en werken ze niet krijgen ze ook geen pensioen.

v Groeningen

dapper, maar ik blijf er bij dat tot vandaag 10-3-15 op het ingelegde loon 8% rendement is gemaakt dus dat zeker alle 65+ een geweldig vermogen hebben bij elkaar gesppaard . Waarom zijn zij onteigend van hun vermogen, ja hun vermogen, hun loon wat zij opzij gelegd hebben voor hun pensioen. zo dat zij geen pensioen ontvangen van de door hun opgebouwde vermogen, welke het dubbelle is waar mee het pensioen ook uitbetaald had kunnen worden. door de zeer goed zorgen van het pensioenbeheer.
Maar buiten dit alles het opgepotte pensioengeld is een geweldige onttrekking van vermogen aan onze gehele economie.
Dat is juist wat de combi AOW en aanvullend pensioen zo succes heeft gemaakt Het AOW geld bleef in de economie en het aanvullende gaf reserve. Maar nu 200 miljard in 2014 uit de economisch houden is van de gekke Het gaat niet om potverteren het gaat om een draaiende economie We hoeven niet alle sociale verworvenheden afte breken, Het laten rollen op prudente wijze van pensioengeld, al is het maar een 0,5% van het pensioenvermogen (denk even aan de 8% rendement) doet wonderen voor ons allemaal. Durf te rekenen......

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff