« Demonstratie | Hoofdmenu | Geen indexatie »

12/05/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Dank, heer Borgdorff, voor de link in uw bovenstaande blog, zijnde uw bijdrage op 18 november jl. tijdens het ‘pensioendebat’ inzake de beoogde invoering van een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen.
Het is (inderdaad) een ‘taai’ stuk, maar na lezing voor een tweede keer, zijn mijn belangrijkste vragen toch beantwoord.

Helaas heb ik uit verdere persberichten begrepen dat PvdA-staatssecretaris, Jetta Klijnsma haar poot stijf houdt, hetgeen voornamelijk nadelig zal uitpakken voor de reeds gepensioneerden. Geen of nauwelijks indexering de komende jaren! Het lijkt wel een prestigeobject van haar.

Eigenlijk zou de vakbeweging, naast de pensioenfondsen, nóg meer druk op de PvdA moeten uitoefenen. Het lijkt wel alsof de PvdA vooral de gepensioneerden steeds opnieuw wil duperen.

Maar uw pleidooi voor indexering komt in het stuk goed uit de verf. Dank daarvoor!

j v stempvoort

Met dank aan u Peter, voor de deelname aan het debat van 18 november.Maar ook voor het blog waarin wij wekelijks op de hoogte worden gehouden van wel en wee in pensioenland en waar op gereageerd kan worden.Andere pensioenfondsen kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

Bastiaan

Peter,

Men wil een pensioen dat " minder zeker" is, maar krijgt ( als het zo door gaat) een pensioen dat "zeker minder" is. Het gaat dan niet alleen over de gepensioneerden, maar ook iedereen die nog aan het werk is.
Trouwens ook goed dat de vakcentrales een pittige brief naar de senatoren van de Eerste Kamer hebben gestuurd (http://www.slideshare.net/mobile/Vakbond/brief-nadere-reactie-op-nnav-v-dd-3-december-2014 ). ( wel een erg technisch verhaal overigens)
Ben benieuwd wat er uit gaat komen...

Groet,
Bastiaan

Th. de Jager

Peter, uw verzet naar de 2e en 1e kamer is mij wel duidelijk alleen is het mij nog niet duidelijk op welke gronden het bestuur besloten heeft op 7 november j.l.om de pensioenen in 2014 niet te indexeren indien de dekkingsgraad wel voldoende zou zijn. Mits de 1e kamer accoord gaat met de nieuwe regels dan zijn deze pas geldig vanaf 1 januari 2015. Misschien kun je in je volgende blog toch nog duidelijk maken waarom niet indexeren zodat het "onderbuik gevoel van belazerd te worden" wordt weggenomen.

Co Veringa

Beste heer Borgdorff,
Hartelijk dank voor het serieus nemen van mijn suggestie om uw tekst van de Eerste Kamer op uw blog te plaatsen. Interessant om te lezen hoe u opkomt voor onze belangen, en dat u op basis van uw inhoudelijke kennis duidelijk een andere mening bent toegedaan dan de politiek.
Vriendelijke groet,
Co Veringa

Herman

Beste Th. de jager,

Het verbaast mij als trouwe lezer van de blog hoe vaak er vragen gesteld worden, die al eens behandeld zijn of met enig zoeken op de website PFZW te vinden zijn.
Het antwoord op uw vraag vindt u op de website van PFZW bij statuten en reglementen.

Op pag 48 bij uitvoeringsreglement artikel 5.2 staat:

2. Bij de reguliere indexering geldt een beleidsstaffel waarbij het indexeringspercentage wordt
gerelateerd aan de nominale dekkingsgraad. Bij een nominale dekkingsgraad:
a. van 130% of hoger vindt volledige indexering plaats;
b. gelegen tussen 105% en 130% neemt het indexeringspercentage lineair toe van 0% tot 100%
van het bij een volledige indexering geldende indexeringspercentage;
c. van 105% of lager vindt geen indexering plaats.


4. Voor de toepassing van dit artikel wordt uitgegaan van de dekkingsgraad op de laatste dag van het
derde kwartaal voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de indexering plaatsvindt.

Dit is dus 30 september en op dat moment was volgens de website de dekkingsgraad 105%. Op basis van deze informatie kan m.i. een bestuur niets anders besluiten dan niet te indexeren, hoe jammer ik dat als gepensioneerde ook vind.

Groet,
Herman

Co Veringa

Naar mijn mening, en nav de uitspraak van het pensioenfonds Zorg en Welzijn, zou men bij 105% dekkingsgraad gedeeltelijk indexeren!

Vriendelijke groet,
Co Veringa

Th. de Jager

Beste Herman, bedankt voor je toelichting. Klinkt helder maar ik heb dan toch een vraag waarom de indicatie van 2014 bepaald werd door de dekkingsgraad van 31 december 2013. Misschien kunt U de verhalen van Peter nog herinneren hoe hij naar de indicatie toeschreef. In het 4e kwartaal van 2013 was hij ons al aan het lekker maken dat het erom ging spannen.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff