« Geen indexatie | Hoofdmenu | Opnieuw een spannend jaar voor de boeg »

12/19/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Jerry Joseph

Sorry, maar ik wil bij deze nog 'n reply geven aan DHR.Jan de Rijk, gerageerd op "Geen Indexatie".

Beste Jan, in wezen hebt U gelijk. Zo 'n 25 jaar geleden beloofden de pensioenfondsen voledige indexatie, toen al had ik mijn twijfels over hun aard van beleggen, toen moet ik immers al bijna 25% van mijn salaris afstaan aan zo 'n fonds. Wat blijkt nou, bijna niets blijkt waar van hun beloften, en nog erger het hele zooitje dekt elkaar, als de fondsen er niet meer uitkomen om stelselmatig de pensioenen af te bouwen via de index, ja dan springt de politiek wel bij, als dit niet mocht lukken ja dan zullen de zo geliefde vakbonden wel bijspringen. Kortom schandalig allom. Pensioenfondsen kunnen er wel prat op gaan goed belegd te hebben, maar dit hebben ze zeker niet! Als ik alleen al de rente bekijk over de afgelopen 30 jaar, ja dan halen ze nauwelijks het gemiddelde, en dit met alle ricico's vandien, en die risico's voelen we nou. Graag had ik dit extra salaris tot mijn eigen beschiking gehad, ik weet zeker ik had het veel beter belegd, nou spillen we dit voor een groot gedeelte kwijt, en dat dank zij de politiek, pensioenfondsen, en zelfs vakbonden.
Nederland schijnt 'n landje te zijn waar alles mogelijk is op graai gebied, 'n landje die nog steeds het meeste centen uitkeert aan het buitenland voor zogenaamde goede doelen, ja goede doelen waarvan de direkties en bestuurders het gros uit de pot pikken, en dat terwijl in dit landje meer en meer mensen aangewezen zijn op hulp van de voedselbank. Ja ook 'n landje waar steeds meer kinderen geen Sinterklaas kadeautje meer krijgen, en ik stel me tevens de vraag als die kleintjes dat al niet meer kunnen verwachten, welke zorg krijgen ze dan nog als ze ernstig ziek zijn?
Ja tot op heden revolutie blijft uit, maar de geschiedenis leert hoe langer ze uitgesteld wordt, des te heverig ze is. Eens zal ze er komen, en let we ik wil niet in de schoenen staan van al die lui die nu de boel belazeren.
Maar nu, de geschiedenis staat niet stil. Laatst was er op de Belgische TV 'n uitzending over de ontwikkeling werk/gezin. Daaruit bleek dat nog amper 9,5% van de bevolking nuttig werk vericht. Profesoren hadden berekend, als men ieder volwassen persoon 'n besteedbaar inkomen geeft van 1500 Euro per maand dit levenslang op basis van index, en die mensen die willen werken iets meer, dan komt de staat in Belgie nog vele miljoenen over, alle pensioenen kunnen immers vervallen, werkeloosheiduitkeringen niets meer, salarissen en onderhoud van onodige ambenaren nihil, etc. etc. Ja zelfs kinderen zouden ieder maand 'n bedrag krijgen.
Op heden is men al op dat gebied aan het experimenteren, ja in 'n land in Afrika, en ja alles loopt goed.
Maar o die politicie, hebben natuurlijk bezwaren, niet voor de maatschap, maar wel uiteindelijk voor zichzelf. Toch moeten ze bedenken dat steeds meer stemmen op zullen opgaan voor dit systeem en de toekomst ons er uiteindelijk zal toe brengen, gezien de enorme vooruitgang met computers en robots.
Ja beste lui van pensioenfondsen, politicie, vakbondslui, als dit de toekomst is en ik twijfel er niet aan. jullie kunnen zich nu al niet meer beroepen op positieve arbeid, maar nu al op heel negatieve. Als het waar is dat 9,5% arbeid kan voorzien in de behoeften van de maatschap (landbouw, veeteelt, bouwvakkers, verzorgers en artsen, verpleging, en 'n heel klein deel aan besturing van computers en robots in fabrieken, dan nog enkele honderden in de banksector, ja alles bij elkaar zal het niet meer zijn dan 9,5% die werkelijk positief bijdraagt aan se maatschap).
Wat 'n uitzending van de Belgische TV! Niets met comunisme te maken, want dit was op 'n andere leest geschroeid, wel met de realiteit en toekomst, geschroeid op het priciepe van 'n basis inkomen.
Werken of niet, aan ieder de keuze, de meeste mensen zullen immers nog iets positiefs willen bijdragen aan de maatschap. Volgens mij is dat de teokomst, indien teveel verzet, dan komt het er uiteindelijk wel. Ja nogmaals, voor 'n volwassen persoon 'n basisinkomen van 1500 euro per maand, voor kinderen en nog net niet volwassnene 'n bedrag, dat zelfs de Sint ruimschoots kan langskomen, ze uitgebreid kunnen genieten van studie, sport etc., waar ieder bejaarde 'n goed inkomen heeft, en vooral waar ieder werknemer of zelfs zelfstandige niet meer zo bang hoeft te zijn zijn werk te verliezen. Ja volgens profesoren kan dit wel, en dit zelfs met overschot aan inkomsten voor de Belgische staat. Wel als dit voor Belgie geld kan het ook voor Europa, en zeker ook voor Nederland. Als dit systeem eenmaal de overhand krijgt, en dat zal het, want zelfs in de USA zijn ze er al mee bezig, ja wat voor rol hebben al die direkteuren en werknemers dan nog in die schamelle Nederlandse pensioenfondsen? Wat voor rol hebben de meeste politicie, vakbondslui, en zelfs leiders van werkgeversorganisaties dan nog?
Ik ben zelf 'n oudere, maar ik heb de jeugd kwa denkwijze steeds gevold, ze streven 'n ander doel na als ik in mijn tijd, en in wezen hebben ze gelijk! Als het princiepe van het basisinkomen met goede vooruitzichten op leven voor ieder kan bereikt, waarom niet, mijn zegen hebben ze, er leven nu immers veel en veel jonge mensen in armoe of ernet tegen aan, er komen veel en veel teveel kinderen tekort aan de meest benodigde behoeften en zelfs kleine geneugten wat elk kind moet hebben.
Uit de studie bleek ook dat er in ieder politieke partij voor en tegnenstanders waren van het basisinkomen. Laat ons hopen dat de tegnstanders zich zo vlug mogelijk bedenken!
Ja heren en damens, van onze en andere pensioenfondsen in hoeverre leveren jullie voor de toekomst 'n positieve bijdrage aan de maatschappij, of welicht helemaal niet, of of zelfs negatief? En toch maar doorgaan met die onzin en dat gedoe, en dat nog terwijl de kas bijna ontploft van de centen! Hoe onbekwaam, ouderwets, van niet enig goedwil dan ook, zijn jullie met z'n allen in fiete? Ik zou er nog overheen kunnen komen dat de grote pensioenen bevroren worden, maar die kleine pensioenen, met zo 'n kapitaal in kas kom nou schandalig genoeg! De pensioenpremie, gaat nou wel 'n beetje omlaag, maar is in wezen nog veel te hoog om jullie toegestaan botvieren met 'n groot gedeelte van het inkomen van jongeren uit te voeren. Stel jullie zelfs maar de vraag "Wat voor taak hebben we nog in de maatschappij op heden, en vooral in de toekomst?". Wel ik moet beamen niet veel soeps!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff