« Bevlogenheid op de ambulance | Hoofdmenu | Op bezoek in Terneuzen en Goirle »

11/07/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Louis Sparidans

Ja, geachte heer Borgdorff, het is waar, het kan altijd nog erger.
Toch blijft het buitengewoon triest, vooral voor de deelnemers die een (klein) aanvullend pensioen écht nodig hebben, dat de pensioenen, misschien wel voor jaren, niet meer worden verhoogd, zoals ik elders op de site van PFZW lees.

Waar is de solidariteitsgedachte gebleven?
Ik weet nog dat bij de start van het destijds geheten PGGM in 1970, de premie jarenlang 23% bedroeg. Twee procent hiervan was bedoeld voor zogeheten backservice-verplichtingen terzake deelnemers die tot dan te weinig of helemaal geen pensioen hadden opgebouwd.
Alle werkende deelnemers droegen daardoor (middels die twee procent extra) bij om alle gepensioneerden in die jaren desondanks van een volwaardig pensioen te verzekeren.

Dat was heuse solidariteit waar het toenmalige bestuur van het PGGM expliciet voor koos.
Als ik het verkeerd zie, dan hoor ik dat graag van u.

Ineke van Loon-Zwennes

Ik ben gematigd blij met het PGGM. Op dit moment lijkt het redelijk goed te zitten op bestuursniveau, maar er zijn een aantal verschrikkelijke mis-beleggingen geweest. In Frankrijk en in de VS. Destijds heb ik geleerd tijdens mijn Actuariele opleiding dat Pensioenfondsen niet te veel in aandelen mogen beleggen. Ook die grens is overschreden. Daarmee is het bestuur ook bezig geweest, net als velen, met grabbelen en graaien en dollartekens in de ogen.
Nogmaals: ik vertrouw het bestuur nu meer, mede dankzij uw blog. Controle en toezicht is onvoldoende geweest. Ik hoor nog een van de toezichthouders zeggen op tv: ""Ach, die kennis over pensioenen komt vanzelf"".... Ik zal de naam niet noemen.

pipo

ik vind het maar met al oost europa die maar komen stelen hier

P.Thijssen

De waarde van de beleggingen is tot en met september gestegen van 137,3 miljard naar 156,3 miljard
En als het percentage 105 of meer is kan men verhogen.
Maar dankzij tante Jetta Klijnsma zijn wij de pineut.
Mijnheer Borgdorff dit is de zoveelste roofgreep uit de kas van de pensioengerechtigden van onze regering in Den Haag.
Lubbers kon ook zonder enig weerwoord de kas van het ABP 25 miljaard lichter maken in de jaren 80.
Hoe geloofwaardig wil u blijven,het zou u sieren als u zei bedankt mevrouw Klijnsma wij varen omze eigen koers en doen niet met u feestje mee.

S.A.M. Nurmohamed

Geachte heer Borgdorff, Mij is in 1993 toegezegd (zwart op wit) een waarde vast pensioen. Ik heb toen ook ruim 15 dienstjaren van mijn vorige werkgeven ingebracht bij dit fonds. Geld hier geen Afspraak is Afspraak? Een van de redenen van mijn overgang naar een nieuwe werkgever, was de waarde vastheid van het pensioen. "Den Haag" solt met ons Pensioenfonds. Wie grijpt in? De gepensioneerden is de speelbal van deze regering. Moet het bestuur op alles ja en amen zeggen? Ik heb ook buiten mijn schuld om ook een AOW gat van ruim 40%. Hoe kan het e.e.a. worden gecompenseerd? Wat ik bij AOW mis krijg ik niet van Zorg en Welzijn. Wak kan ik hieraan doen of wat kan er voor deze groep worden gedaan? Graag ook hiervoor uw aandacht. Bij voorbaat mijn dank, S.Nurmohamed.

Rooymans

Ik moet bijna lachen om Uw nieuwsbrief. Hoezo...........het zal in de toekomst moeilijker worden om Uw pensioen te verhogen?.........Wat is er dan in de afgelopen 6 à 7 jaar gebeurd? U had moeten schrijven: zowel in het verleden als in de toekomst zal het moeilijker worden Uw pensioen te verhogen..........dat lijkt er meer op.

Bastiaan

Doet me een beetje denken aan dit citaat :
"Niets is zo gemakkelijk als het beheren van een pensioenfonds. Zorg dat je in ieder geval met vier personen bent, dan kun je tenminste nog klaverjassen."

Jerry Joseph

Ja geachte Heer Borgdorff, in wezen is er helemaal niets, maar dan ook niets om trots op te zijn, althans wat betreft pensioenfondsen.
Het beloofde kunnen ze niet waarmaken, of nog erger willen ze welicht niet waarmaken. Nu is het volkomen onzin om van mijn kant te beweren dat het Uw schuld is, of de schuld van een enkel fonds, maar we staan voor 'n voldongen feit, gepensioneerden moeten er de komende jaren nog steeds op achteruit, en wel op die manier dat velen in finaciele moeilijkheden zullen komen. We staan voor 'n voldongen feit, in feite zijn velen om de tuin geleid met mooie beloften, en komen nu langzaaam maar zeker in ernstige moeilijkheden.
Wat kunnen die oorzaken zijn? Wel duidelijk er kunnen er maar 2 zijn:
Ofwel,
1. De bedoelingen zijn goed geweest, maar het systeem heeft volkomen gefaald! Dan is het systeem zogoed als faliet.
2. Gewone deelnemers zowel jong als oud worden door 'n totale macht van zowel fondsen, politicie, vakbonden, werkgeversverenigingen opgelicht. Dit lijkt me de meest waarschijnlijke versie. In plaats van U op Uw blog werkelijk te strijden voor de deelnemers blijf U aan zelfverheerlijking doen, daar heeft geen enkel deelnemer oud of jong, gepensioneerd of niet helemaal niets aan. Indiien U geloofwaardig wil overkomen dan zult U in eerste instantie zich als man moeten voordoen, en niet aan die belachelijke zelfverheerlijking moeten doen, maar werkelijk strijden voor 'n beloofd pensioen. Wat verder op Uw blog opvalt is 'n stoorzender, ja dat arme Bastiaantje, 'n figeurtje die als hij uit zichzelf handeldt nog zo volkomen onwetend is dat negatieve espekten op financieel gebied nooit worden teruggedraadt. Dus verlaagde pensioenen of niet geindexeerde pensioenen zullen nimmer meer worden geinexeerd! Gepensioneerden krijgen nu nog iets, jongere deelnemers, die zowat 'n kwart van hun rechtmatig loon op moeten hoesten voor Uw fonds kunnen straks in de toekomst enkel 'n almoes verwachten! Terugdraaien, hou maar, de Nederlandse overheid lijkt er 'n kunstenaar in te zijn, meen maar eens het kwartje van Kok, beloofd terug te dringen, wel wel nu nog niet geschiedt, taloze pomphouders langs de grens hebben al het loodje gelegd, maar wat erger nog door die hoge brandstofprijs loopt Nederland vele inkomsten mis en vooral wagens nu op 'n liter brandstof steeds 'n hoger radius krijgen. Nee onze geacht kabinet doet het eenvoudig af met 'n heel eenvoudige slogan "Ja maar de suppermarkten zijn hier wat goedkoper". Nee, ieder cent aan inkomen voor het rijk moet er een zijn, ieder bedrijf moet zoveel mogelijk beschermd, die bedrijven hoe klein dan ook bieden werkgelenheid en bieden jonge mensen 'n pensioenopbouw.
In Nederland berkenen lui uit tal van rekenkamers op veel vlakken de zogenaamde maximum inkomsten voor het rijk, wel ik moet beamen ze hebben geen enkel overzicht, ze doen maar iets, anders hadden ze het het probleem van dat kwartje van Kok allang ten stelligste aangekaart. We zijn maar 'n klein landje dus in ieder geval een cent is er een, ieder bedrijf is er een! Maar er zijn nog meerdere voorbeelden!

Maar goed, indien zowel punt 1 als 2, ja mensen zijn verkeerde beloften voorgehouden, waar blijft Uw bewering dan dat U trots moet zijn? Kent U wel het TV programma "Opgelicht", ja daar ook doen de oplichters tot het uiterste aan zelfverheerlijking, en dat terwijl ze vele mensen situatie storten dat die mensen niet alleen op finacieel vlak, maar tevens op mentaal en spychisch vlak de klap nooit meer te boven komen. Nou, ik ben nu wel eens eerlijk tegen U, ik ben een persoon die in normale zaken overal kom, zo 'n oplichter moet toch wel niet komen in mijn nabijheid te zitten, niet hier, maar ook niet in het buitenland, ik zal geen geweld gebruiken, maar ik zal hem of haar wel degelijk verzoeken onmiddelijk uit mijn nabijheid te verdwijnen, en dit zal nog geschieden ook.
Nou, in pensioenfondsen hebben werknemers jaar na jaar met werkgeversbijdrage minstens 20% van hun loon, tot overmaat van ramp dan nog verplicht ook. Dit geld nu nog steeds voor jonge werknemers. Langzaam af worden uitkeringen afbebouwd, we zijn bv. gekomen van eind-loon naar middenloon, ineens kregen ook alleenstaanden 'n mindere uitkering, dan volgde de indexering die moeilijk kon, nu zelfs blijkt die indexering al de komende 10 jaar niet meer mogelijk! Komende 10 jaar?, ja wat blijken die komende 10 jaar daarop. Wees nou eerlijk, hoeveel verhaaltjes U op die manier aanhaalt op gebied van veroudering, rente tec., niets komt nog geloofwaardig over. En denk vooral, geen enkel deelnemer heeft iets aan het feit dat U beweert zo goed belegd te hebben, ook niet aan het feit dat het kapitaal van het fonds zo snel toeneemt.
Maar nou een ding waarde Heer, waarom zoveel pensioenfondsen in Nederland, met ieder voor zich moeilijkheden, en ja met ieder voor ieder 'n uitgebreid goed betaald bestuur, is in dit kleine landje en vooral op vooruitgang van computers dit werkelijk noodzakelijk? Nee, een en enkel een goed pensioenfonds kan hieraan voledig en terecht voldoen, geen armoe meer aan onodige adminstratieve kosten, geen overbodige bestuurslui, geen overmatige kosten aan admiastaieve gebouwen, geen geharrewar meer aan beleggen, en vooral op het laatste gebied 'n gemakkelijker controle.
Nou, het TV programma "Opgelicht", kan hier wel heel wat furore maken, ja mischien zelfs er 'n belangrijke oscar in de wacht slepen, indien ze hier van afzien, ja dan zal uiteindelijk 'n buitenlands radio of tv program er uiteindelijk furore mee maken, en terecht ook!
U of Uw fonds dient zich niet meer glorijk op te amken, maar als 'n volkomen tercht te strijden tegen onzin en onreht, de rest is lariekoek en eigen belang.

Jerry Joseph

Beste Nurmohamed,
kijk eens op de site van de SVB (Sociale verzekeringsbank), voor mensen met 'n niet voledige AOW en 'n te klein aanvullend pensioen kunnen soms aanspraak maken op 'n AIO aanvulling. Door die aanvulling kan het inkomen nooit lager zijn dan het minimuminkomen. Alles hierover is terug te vinden op de site "http://www.svb.nl/int/nl/wwb/index.jsp".
De SVB heeft in bijna elke provincie 'n kantoor, U kunt ze ook bellen en eventueel een afspraak maken.
Ik stuur U die informatie ingeval U dat nu of in de toekomst mocht nodig hebben.

Frits J. de Voer

Geachte heer Borgdorff, bij een stijging van het vermogen van 13,7 miljard naar 156,3 miljard. Moet er een redelijke indexering inzitten. Door het goede rendement in het afgelopen jaar is dit naar mijn mening mogelijk. In de afgelopen jaren is er flink ingeleverd door de gepensioneerden. Laat deze regering nu een ophouden met somberen. Als er volgens de commissie Elias tussen de 1 en 4 miljard misgaat in de ICT bij de overheid. Zit daar het verdien model Door een voorzichtige indexering doet u niemand te kort.

Jerry Joseph

Beste Frits J. de Voer,
helaas hoe groot het uitstaande kapitaal ook is, Nederland kent 'n zodanige vergrijzing dat dit welicht niet voldoende is. Volgens statistieken bereikt de top van de verrijzing het maximum rond 2032, daarna blijft het aantal ouderen nagenoeg gelijk, of neemt iets af. Spijts alle discusies, we moeten ook eerlijk blijven. Wat er echter geheel fout is gegaan dat pensioenfondsen ten stelligste indexatie beloofd hebben, ja in hun welicht al te grote eigenverheerlijking hebben ze in wezen mensen belazerd, en niet enkellen maar duizenden, ja welicht zelfs 'n miljoen of meer. Vele deelnemers hebben hun finaciele ondergrond voor de toekomst opgebouwd aan die stellige beloften van pensioenfondsen, want het stond nagenoeg zwart op wit, zelfs de jaarlijkse oficiele documenten die men ontving van de fondsen gaven geen enkel uitsluitsel hierover. Nu dreigen vele ouderen in de nabije toekomst in finaciele moeilijkheden te raken, vooral doordat ze nog 'n hypotheek hebben, of huur moeten betalen, voor hun dreigt ieder jaar steeds minder over te blijven voor voeding of kleding, laat staan voor enig genot. Ja ze waren wel anders voorgehouden. Zijn die mensen opgelicht door al die mooie verhaaltjes, ja zeker!
De laatste tijd is de overheid ook niet zo goed geweest voor ouderen en vooral gepensioneerden.
In wezen is tot in het schandalige toe, 'n heel zwakke groep van de maatschap misleid en gepakt, en dit zowel door pensioenfondsen als overheid. Ouderen, enkellen uitgezonderd kunnen nou eenmaal niet zo 'n vuist meer maken, ziekte en andere onvolkomenheden vergen hierbij 'n tol. Door dit feit is het des te schandaliger dat dit mogelijk blijkt.
Maar nu nog een ding, na 2032 voorspellen de statistieken ook geen enorme terugdring van gepesioneerden, hettegendeel kan zelfs waar zijn, het aantal kan zelfs nog licht toenemen, nu dragen jongere deelnemers aan pensioenfondsen nog steeds verplicht zowat 20 a 23% aan hun werkelijk salaris bij aan die fondsen, wel ook voor die mensen blijkt ook geen beloofd finacieel vooruitzicht.
Ik moet het volgende besluiten, wat die fondsen ook mogen beweren, en wat voor mooie voorbeelden en woorden ze ook mogen gebruiken, al die jaren dat ik gewerkt heb had ik graag en heel graag die 23% zelf belegd, ik had er zeker meer aan overgehouden en indien niet had ik er tenminste nog zelf plezier aan gehad. Nu heb ik er ieder jaar steeds en steeds minder aan. Jongere deelnemers welicht nog minder, of bijna helemaal niets.
In feite hebben fondsen in de toekomst alle mogelijke trukjes al aangepast om de pensioenen te verlagen in hun voordeel, bv. de eindloonregeling naar midloon, het verminderen van pensioenuitkeringen voor alleenstaanden ten opzichte van gehuwden. Ja nu is de pensioengerechtigde leeftijd langzaam door de overheid opgetrokken tot 67 jaar, en wat blijkt, ja daar springen de meeste fondsen gretig op in. Maar er zijn nog vele en vele voorbeelden. In wezen is het zo, ze kunnen het niet meer trekken, nu al is voorspeld dat de komende 10 jaar niet geindexeerd kan worden, wat met de volgend 10 jaar.
Men kan wel eisen van zowel door oud als oud er meer centen in te stoppen, nee vooral dit niet, het systeem heeft nu al bewezen gefaald te hebben, hoe triest dan ook. Ja ouderen zijn opgelicht, maar nog erger jongeren zelfs nog meer.
De hoogwaardige minister van finacienen, hoogwaardig tussen haakjes verzocht nog oudere gepensioneerden geld uit te geven, dit zou volgens hem ten goede aan de economie, wel edele minister in eerste instantie moet men het nog hebben, en indien wel valt het aan te raden de hand op de knip te houden, immers het beste wapen om iemand te bestrijden is immers hetzelfde waarmee men aangevallen wordt.

pia lakens

Hoe kan u nog lachend op de Blogg staan Mijn generatie 1951 heeft gebakken lucht gekocht , met hun welvaart vast pensioen me te indexeren. 10 jaar vast geen verhoging , dat is wat u lachend blijft zeggen.Een woeker polis waar ik strak 47 jaar aan heb betaalt.mijn leven is op slot. Niet te geloven teleurgesteld. ? Gaat u ook 10 jaar lang niet omhoog met u salaris boven de Balkenende Norm.

H.Bijkerk

Geachte heer Borgdorff,
Ik voel mij als de bekende Kikker in de pan, die langzaam opgewarmd wordt(is) en dus gaargekookt wordt! Bij directe confrontatie met 100 graden was ik er wellicht onmiddellijk uitgesprongen en had het overleeft!( Of die kikker vergelijkbaar is met mij als mens, waar ik geen keuze had omdat ik verplichte pensioendeelname had, laat ik dan nog even in het midden.)
Anderhalf jaar geleden heb ik U verschillende keren via deze blog gewezen op het fnuikend karakter van een sluipende uitholling van pensioenen door achterblijvende indexatie.
De verplichting tot deelname, gecombineerd met de geschonden toezeggingen over waardevastheid, alsmede beleggingsfouten en onverstandige premieverlagingen in het verleden ( gerelateerd aan o.m. onzorgvuldig beleid in relatie tot bevolkingsprognoses), en het recente overheidsbeleid, maken waar we nu staan. Ik vind dat immoreel naar ons als deelnemers. U hebt ons o.m. via deze blog van Uw zorgen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en dat valt te prijzen, maar ik mis een gevoel van urgentie bij U: Ik heb de indruk dat U ook al bijna "gaar" bent en daarmee ons ook langzaam gaar aan het stomen bent en meer als een spreekbuis van immoreel beleid opereert dan als een hoeder van onze belangen. Ik weet: Het is uit Uw handen: De politiek heeft gesproken, maar ik heb slechts een zwak tegensputteren
gehoord van de Fondsen. Heb ik niet goed geluisterd?
Naar ik begrijp wordt voorzien in tenminste 10 jaar geen indexatie, terwijl we al 12% achterop zijn.( ik was Vutter) Met de huidige inflatie dus nog eens 10% erbij (eraf: bedoel ik natuurlijk) )Als de trend rechtstreeks en continue door- getrokken wordt over 18 jaar ( ik ben nu 66)dan wordt het 3 x 12% erbij= totaal 48% op mijn huidig geprognostiseerde leeftijds verwachting! Ik vind dat immoreel! En dat geldt voor iedere aangeslotene. Als het PGGM een ethische cie. heeft zou ik daar ook graag een oordeel van horen. Vergelijkingen met landen met een achtergebleven sociaal stelsel vind ik niet op zijn plaats evenals ondeugdelijke bevolkingsprognoses ( Die piramide verandert wel degelijk over 15 jaar). Ik laat het hierbij. Ben benieuwd naar UW reactie
H.Bijkerk

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff