« Trots | Hoofdmenu | Keuzevrijheid »

11/14/2014

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Gert-Jan

Blog

Louis Sparidans

In de afgelopen vijf jaar ontwikkelde zich het totaal rendement op de beleggingen van het PFZW (ons eigen pensioenfonds dus) als volgt: 2009: 17,6% 2010: 12,6% 2011: 8,4 % 2012: 13,4% 2013: 3,7%. Bij elkaar opgeteld: 55,7%. Ik ontleen dit aan het jaarverslag van het PFZW over 2013, dus er kan geen misverstand over bestaan.

De pensioenen werden de afgelopen vijf jaar, op twee geringe indexeringen na (< 1%), praktisch niet verhoogd. Alle gepensioneerden (dat zijn er ongeveer 370.000) ontvingen deze week een brief waarbij (opnieuw) wordt gemeld dat in 2015 de pensioenen weer niet zullen worden geïndexeerd. Sterker nog: er moet serieus rekening mee worden gehouden dat de pensioenen de komende tien jaren niet of nauwelijks zullen worden verhoogd.

Beste heer Borgdorff. Wilt u in uw komende blog eens op eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke manier uitleggen waarom het zo ‘vanzelfsprekend’ is dat de gepensioneerden niet van de behaalde rendementen (zullen) profiteren.

‘Iemand’ moet uiteraard wél van de behaalde rendementen profiteren en dat kunnen dus niet anders dan de (nog) werkende deelnemers aan het pensioenfonds zijn, in totaal ca. 1,2 miljoen mensen. Waarom is het zo ‘vanzelfsprekend’ dat zij, mogelijk pas op termijn, wél van de behaalde rendementen zullen (kunnen) profiteren en de huidige gepensioneerden niet?

Een en ander moet toch gemakkelijk uit te leggen zijn. Anders klopt er iets niet. Of bent u dat niet met me eens?

Het kan toch niet zo zijn dat onze regering resp. het parlement roet in het eten gooit. De pensioenfondsen zijn toch in zekere zin ‘eigendom’ van de deelnemers. Of niet?
Stel dat het toch zo is, dat u het parlement de schuld ‘moet’ geven, wat heeft u er dan aan gedaan om dat te voorkomen? Samen met andere pensioenbeheerders, neem ik aan?

Gerrit Russelman

Helemaal eens met Sparidans!En nu laten we als makke schapen de desastreuze plannen van staatssecretaris Klijnsma , waardoor er nauwelijks meer kans is op indexatie, door de POLITIEK goedkeuren.Waarom verzetten onze bestuurders van PFZW zich niet veel harder, of zijn het ook weer politieke vrienden van Klijnsma c.s.?Ik dacht dat met de uitkomsten over een door de leden in meerderheid gewenst risicovoller, maar waarschijnlijk beter renderend beleggingsbeleid,onze bestuurders veel luider dan tot nu toe tegengas tegen de voorliggende afbraakplannen zouden geven.Anders zijn ze geen knip voor de neus waard!

Bastiaan

Geachte heer Borgdorff, beste Peter,

interessante conclusies over keuzevrijheid.

Naar mijn idee is enig paternalisme tijdens de opbouw fase wel belangrijk. Als mensen niet verplicht worden mee te doen in de opbouw fase, zijn er altijd wel andere bestemmingen te bedenken, en zullen ze dus niet mee doen.

Binnen de verplichte deelname zou er wat keuzevrijheid kunnen zijn over bijvoorbeeld beleggingsprofiel. Echter, voor het gros van de mensen is dit niet van belang, het is gewoon te ingewikkeld om daar goede keuzes in te maken. De vraag is dan wat "keuze" kost en wat het oplevert.

Wat wel fijn is om rondom de pensionering wat te kiezen hebben: deeltijdpensioen, hoog-laag pensioen bijvoorbeeld.

Er zijn ook ideeën om zorg en wonen te mixen met de pensioenopbouw. Bijvoorbeeld een stuk van de pensioenpremie te gebruiken voor bijvoorbeeld het financieren van een hypotheek die onder water staat. Ik vind dat een slecht plan, want waar ligt de grens? Waarom een onderwater-hypotheek wel, en de wens voor een groter huis niet? En is het wel eerlijk voor deelnemers met een huurhuis?

groet,
Bastiaan

Doleweerd

Helemaal mee eens in het verleden is er ook een hoog rendement behaald, daar merken wij weinig van. Het pensioen fonds is een duur gebeuren die eigenlijk alleen ons geld moet beheren cq vermeerderen. Al die andere zaken hebben wij het pensioenfonds niet voor nodig.

P.S. van den Berg

De brief met aankondiging dat in 2015 wederom de pensioenen niet worden aangepast aan de stijging van de lonen in de sector en de onheilstijding dat door strengere regels, met name hogere vereiste buffer, ook voor de toekomst indeaxtie twijfelachtig maakt, heeft één lichtpuntje: PF Z&W heeft wel de ambitie de pensioenen met de sectorloonontwikkeling te laten meegroeien....?! Ambitie?? een holle, betekenisloze, misleidende kreet. Het fonds heeft het excuus al weer klaar nl de overheid die strengere regels stelt...en dus gaat het niet lukken. Alibi voor underperformance op voorhand al geregeld. Waar blijft dat vooraanstaande fonds dat voor outperformance gaat zorgen door een dynamisch, timing gericht, scherp (her-)allocatie gericht beleggingsbeleid, uitgevoerd door een echt goede investmentmanager ?? Niks daarvan, als rechtgeaarde ambtenaren heeft men zich keurig ingedekt. Massief verzet tegen kabinet is er ook niet: de onzaligheid van het disconteren van de verplichtingen tegen absurd kunstmatige lage rente gaat gewoon door, terwijl bij de dekking ervan door premiestelling en beleggingen van hogere rendementen -terecht- wordt uitgegaan. Stop die waanzin.
Nu dus ook een hogere dekkingsgraadeis alvorens te kunnen indexeren...bij diezelfde omlaag gestuurde rente...dus 2 keer de klos. En de sector laat het gewoon gebeuren. Hoezo ambitie ?? dagdromerij.

Bruins slot

Als er keuzevrijheid zou zijn zou ik het liefst de rekenrente kiezen. Bv de rente die ik betaal op mijn hypotheek,of de fictieve rekenrente van de belastingdienst. De dekkingsgraad zou enorm stijgen, mogelijk zou de indexeringsachterstand in een paar jaar ingehaald zijn. Wie gaat er eigenlijk over die rekenrente?Draghi?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Borgdorff

Peter Borgdorff

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
‘Ik vind het heel belangrijk om u op de hoogte te houden over uw pensioen. Hoewel ik niet op alle reacties persoonlijk kan ingaan, hoor ik wel graag van u hoe u over bepaalde zaken denkt. Vandaar dit blog dat ik wekelijks zal schrijven en waar u direct op kunt reageren. Uw reactie is van harte welkom!’

Dit is een persoonlijk blog, waarop iedereen kan reageren. De redactie heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de spelregels te verwijderen of aan te passen. Meer over de spelregels

  LinkedIn: Peter Borgdorff